ขุยมะพร้าว คืออะไร ประโยชน์และการนำไปใช้

ขุยมะพร้าว คือส่วนที่อยู่ในกาบมะพร้าว เป็นส่วนที่ถูกสกัดออกจากกาบมะพร้าว โดยนำกาบมะพร้าวไปทำการปั่นเอาใยออก ขุยมะพร้าวจะมีลักษณะเป็นผงสีนํ้าตาล มีความละเอียดประมาณเม็ดทราย แห้งสนิท ซึ่งขุยมะพร้าวจะมีคุณสมบัติที่เบา อุ้มน้ำได้ดี และเก็บความชื้นไว้ได้นาน เมื่อจะใช้ต้องพรมน้ำให้ขุยมะพร้าวมีความชื้นพอเหมาะ ไม่แฉะ และไม่แห้งเกินไป

การแยกเส้นใยจากกาบมะพร้าว จะมีขุยมะพร้าว เป็นเศษเหลือประมาณร้อยละ 60 ของกาบ เศษเหลือ เหล่านี้ก่อปัญหาให้แก่โรงงานผลิตเส้นใยมะพร้าวมาก เนื่องจากมีปริมาณของขุยมะพร้าวเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ การกำจัดต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมิใช่น้อย แม้จะกองทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยไปเองก็เปลืองเนื้อที่ และยังเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคด้วย

ขุยมะพร้าวทำเอง
เครดิตภาพ : https://www.palangkaset.com

ประโยชน์ของขุยมะพร้าว

 1. ใช้ในการผสมดินเพื่อทำการเพาะปลูกพืช มีคุณสมบัติที่ช่วยในการดูดซับน้ำ ดินเก็บความชื้นได้นาน ดินไม่แห้งง่าย
 2. ทำให้ดินไม่แน่น เมื่อนำไปปลูกพืชก็จะทำให้รากพืชเดินดี
 3. ใช้ผสมดินปลูก ทำให้ดินนั้นมีความร่วนซุย
 4. ใช้ทำเป็นส่วนผสมในวัสดุเพาะกล้า
 5. ใช้ในการควั่นตอนกิ่งไม้ เพื่อเพาะชำต้นไม้
 6. ใช้ในการหมักทำปุ๋ย ปุ๋ยก้อน ปุ๋ยหว่าน
 7. ใช้ในการหมัก เพื่อทำน้ำหมักชีวภาพ
 8. นำไปเผาถ่านทำเชื้อเพลิงอัดแท่ง
 9. ใช้ในการเลี้ยงด้วงสาคู ซึ่งขุยมะพร้าวจะใช้สำหรับสร้างรังของพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ของด้วงสาคู

การนำขุยมะพร้าวมาเป็นวัสดุปลูกพืช

ในการใช้ขุยมะพร้าวในการเพาะปลูกพืชก็ต้องใช้ให้ถูกวิธี ถ้าเราใช้ไม่ถูกก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อพืชที่เราปลูกได้ เนื่องจากว่าในขุยมะพร้าวหรือกาบมะพร้าวจะมีความฝาดหรือสารแทนนิน (Tannin) ซึ่งสารตัวนี้ละลายน้ำแล้วจะเกิดกรดแทนนิก (Tannic Acid) มีสีน้ำตาลดำ จะทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไอออน เมื่อทำปฏิกิริยากันแล้วจะกลายเป็นเกลือที่ไม่ละลาย เมื่อนำกาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวไปปลูกพืชผัก พืชก็จะแสดงอาการออกมา

คือใบจะเหลือง เริ่มไหม้ที่ขอบใบและขอบของใบอ่อน โดยมีสาเหตุมาจากการขาดแคลเซียม ซึ่งสารแทนนินจะไปจับกับแคลเซียมไม่ให้นำไปใช้ ปุ๋ยที่เราใส่ไปพืชก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้ ทำให้พืชไม่โต ออกรากน้อย เกิดการแคระแกร็น ใบเหลือง เนื่องจากพืชออกรากได้ดีต้องมีแคลเซียม เพราะฉะนั้นหากแคลเซียมถูกตรึง จะทำให้พืชออกรากได้ไม่ดี จึงมีการแก้ไขด้วยการเติมแคลเซียมและสารอื่น

ขุยมะพร้าว ปลูกต้นไม้

ดังนั้นก่อนใช้กาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวมีวิธีการ ดังนี้.

 1. นำกาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วัน แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด เพื่อให้สารตัวนี้ละลายไปกับน้ำไม่มาเกาะอยู่ที่ขุยมะพร้าว และทำให้ละลายสารแทนนินออกจากขุยมะพร้าวให้มากที่สุด ซึ่งประโยชน์ในการแช่กาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวนั้นก็มีหลายประการด้วยกัน ได้แก่ กำจัดสารแทนนิน, กำจัดแมลง เพลี้ย ศัตรูพืชที่อยู่ในกาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าว, นำไปตากแดด ช่วยกำจัดเชื้อรา
 2. ในกรณีที่ต้องการใช้กาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวอย่างเริ่งด่วน ให้นำกาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวไปทำการต้มที่อุณหภูมิ 80 – 100 องศาเซลเซียลขึ้นไปจะทำให้สามารถละลายสารแทนนินได้ เมื่อต้มเสร็จก็ทำการกรองเอาขุยมะพร้าว แล้วทำการล้างอีก 1 – 2 น้ำ แล้วจึงนำเอาขุยมะพร้าวมาใช้ได้

ขุยมะพร้าวจะเป็นที่ช่วยเพิ่มความร่วนซุยให้แก่ดิน กาบมะพร้าวสับจะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มอากาศให้พืชเมื่อใช้เมื่อวัสดุทั้ง 2 อย่างนี้ผสมกับดินปลูกพืชก็จะช่วยให้ดินที่นำไปปลูกพืชมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ทำให้รากพืชได้หายใจดี สามารถทำให้ดินระบายน้ำได้ดี แต่ก็จะมีความชื้นสะสมในดินด้วยเพราะว่าวัสดุทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นตัวที่ช่วยดูดซับน้ำและปุ๋ยที่ละลายกับน้ำเอาไว้ เพื่อทำให้รากพืชคอยดูดซึมอาหารได้นานยิ่งขึ้น แต่ขุยมะพร้าวและกาบมะพร้าวสับก็มีข้อเสียดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี้ เพราะกาบมะพร้าวคือวัสดุจากธรรมชาติที่มีสารแทนนินเป็นส่วนประกอบ ซึ่งจะมีความเค็มที่ค่อนข้างสูง ถ้าไปใช้ผสมดินปลูกพืชเลยโดยไม่นำไปแช่น้ำก่อนก็จะทำให้พืชมีใบเหลือง ออกรากน้อยทำให้เจริญเติบโตช้า ดังนั้นก่อนนำมาใช้จะต้องเอาวัสดุทั้ง 2 อย่างนี้ไปทำการแช่น้ำ 3-4 วัน ก่อนเพื่อให้ความเค็มถูกชะล้างออกไป นอกจากนี้กาบมะพร้าว ไม่ว่าจะสับหรือขุย ก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนเคมี เชื้อรา หรือไข่แมลง จึงยังไม่เหมาะสม ถ้าจะนำมาใช้เป็นวัสดุปลูกพืชแบบ 100% โดยไม่ใช้ดินเลย

โดยสรุปแล้วประโยชน์ของขุยมะพร้าวและเทคนิคการนำขุยมะพร้าวมาใช้ในด้านการเพาะปลูกพืชให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีดังต่อไปนี้

 1. ขุยมะพร้าวที่จะนำไปใช้ควรทำการร่อนเอาเส้นใยออกก่อนจะให้ผลที่ดีกว่าไม่ร่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เป็นส่วนผสมในการปลูกเมล่อน จะมีส่วนช่วยในการอุ้มน้ำ เก็บความชื้นได้นาน และมีความสะอาดปราศจากเชื้อโรคของพืช เมื่อเทียบกับการนำดินมาใช้ปลูก
 2. นำขุยมะพร้าวมาเป็นวัสดุในการตอนกิ่ง โดยก่อนที่จะนำขุยมะพร้าวไปใช้ในการตอนกิ่งนั้น ควรนำขุยมะพร้าวไปแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยลดความเป็นกรด – ด่างในขุยมะพร้าวลง และเพื่อทำให้ขุยมะพร้าวนั้นอุ้มน้ำได้อย่างเต็มที่
 3. นำขุยมะพร้าวไปทำการเพาะชำกล้า ในการเพาะชำก่อนที่จะนำมาใช้ก็ควรนำไปแช่น้ำก่อนเช่นกัน โดยเพื่อให้เกิดผลดีสูงสุดควรใช้ขุยมะพร้าวผสมกับขี้เถ้าแกลบและทรายหยาบร่อน โดยมีสัดส่วน 1:1:1 ไม่ควรใช้ขุยมะพร้าวเพียงอย่างเดียว
 4. การใช้กาบมะพร้าวสับในการรองก้นกระถางหรือภาชนะที่ทำการปลูกพืช จะช่วยในการอุ้มน้ำ เก็บความชื้น ปุ๋ย และแร่ธาตุต่างๆในดินปลูกไม่ให้รั่วไหลลงไปที่ก้นกระถาง โดยที่พืชยังไม่ได้ดูดซึมเอาไปใช้ ช่วยในการระบายอากาศและทำให้ดินไม่แน่นเกินไปด้วย

การเพาะกล้าโดยใช้ขุยมะพร้าว

ในปัจจุบันการเพาะกล้าจะทำให้ผลผลิตของพืชผักที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าเมล็ดมีราคาแพงขึ้นเนื่องจากเป็นพันธุ์ลูกผสมที่มีคุณภาพดี เมล็ดพันธุ์มีความงอกสูง การเพาะเมล็ดก่อนการย้ายปลูก จึงช่วยให้ประหยัดเมล็ดพันธุ์พืชและยังช่วยลดความเสียหายของต้นกล้า ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาหลังต้นกล้างอก และยังสามารถคัดเลือกต้นกล้าที่ดีมีความแข็งแรง และมีความสม่ำเสมอดี ดังนั้นวัสดุเพาะกล้าจึงมีบทบาทโดยตรงต่อคุณภาพต้นกล้า ปัจจุบันมีการนำเอาวัสดุจากต่างประเทศมาใช้เพาะกล้ามากขึ้นที่นิยม คือ peat moss เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดี คือ อุ้มน้ำได้ดี ร่วนโปร่งถ่ายเทอากาศได้ดี มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช มี pH ที่เหมาะสม และมีน้ำหนักเบา แต่เนื่องจาก peat moss เป็นวัสดุที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาแพง ทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น.

ขุยมะพร้าวผสมดิน
เครดิตภาพ : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1642745

ขณะที่ประเทศไทยเองมีวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรหลายชนิดที่หาได้ง่ายและราคาถูก เช่น ขุยมะพร้าว สามารถนำมาเป็นวัสดุเพาะกล้าที่เหมาะสมได้ ซึ่งขุยมะพร้าวเป็นวัสดุเพาะกล้าที่ดีชนิดหนึ่ง เพราะมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำได้ดี หาได้ง่ายและมีราคาไม่แพง แต่มีข้อเสียในการอุ้มน้ำและปริมาณช่องว่างอากาศมากเกินไป แต่สามารถนำมาปรับปรุงโครงสร้างให้ดีขึ้นได้ด้วยการหมักนาน 2 เดือน ก่อนนำมาใช้เป็นวัสดุเพาะกล้า

การทำถ่านจากขุยมะพร้าว

การเผาขุยมะพร้าวให้เป็นถ่านโดยมีหลักการเผาเหมือนกับการเผาถ่าน ซึ่งในการเผาถ่านจากขุยมะพร้าวนั้นมีประโยชน์อยู่หลายประการ ได้แก่

 1. สามารถแก้ปัญหาการขจัดวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผลิตเส้นใยจากกาบมะพร้าว
 2. เป็นแหล่งพลังงาน คือ ถ่าน และ Coco gas ถ่านนี้สามารถนำไปใช้ผสมกับกาวที่เหมาะสมอัดเป็นเชื้อเพลิงแท่ง หรือนำไปทำเป็นถ่านกัมมันต์ (activated carbon)
 3. ก๊าซที่ได้จากกระบวนการเผา อาจนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง หรือใช้ในการสังเคราะห์เมทานอลและแอลกอฮอล์อื่น ๆ หรือใช้เป็นตัวเติมไฮโดรเจนทำให้น้ำมันพืชแข็งตัว
ขุยมะพร้าวอัดก้อน

แหล่งที่มาของบทความ

-เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-หนังสือ ขุยมะพร้าว จาก กรมพัฒนาที่ดิน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้