ปุ๋ยชีวภาพ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สร้างประโยชน์ได้มหาศาล

ปุ๋ยชีวภาพ นับเป็นอีกหนึ่งวิวัฒนาการของแนวทางการใช้ประโยชน์จากปุ๋ย เนื่องจากปุ๋ยประเภทนี้มีส่วนประกอบเป็นจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่การเสริมธาตุอาหารลงในดินโดยตรง แต่อาศัยความสามารถของจุลินทรีย์ที่จะช่วยสร้างธาตุอาหารให้แก่พืชในระยะยาว หรือเปลี่ยนองค์ประกอบบางอย่างที่มีอยู่แล้วให้กลายเป็นสิ่งที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ นั่นหมายความว่าจุลินทรีย์ที่นำมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษตรงตามความต้องการด้วย อย่างน้อยที่สุดคือเพิ่มสารอาหารหลัก 3 ชนิดได้ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ปุ๋ยชีวภาพมีอีกชื่อหนึ่งว่า ปุ๋ยจุลินทรีย์ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้เพิ่มเติมไว้ในคู่มือปุ๋ยชีวภาพว่า ต้องเป็นปุ๋ยที่ช่วยบำรุงดินได้ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และชีวเคมีด้วย

ข้อดีของปุ๋ยชีวภาพ

นับเป็นปุ๋ยอีกประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ดินและต้นพืชในระยะยาวได้ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ประเด็นใหญ่ๆ ได้ดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายต่ำ
  อัตราส่วนการใช้ปุ๋ยชีวภาพต่อขนาดพื้นที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับปุ๋ยชนิดอื่นทั้งในกลุ่มของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ยิ่งพื้นที่กว้างมากเท่าไรส่วนต่างของค่าใช้จ่ายก็ยิ่งถูกลงมากเท่านั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะจุลินทรีย์คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้ ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมากพอ หลังจุลินทรีย์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินแล้ว ก็ดึงแร่ธาตุบางส่วนมาใช้ในการเจริญเติบโต และปล่อยธาตุอาหารให้ดินอีก วนรอบต่อเนื่องไปในลักษณะนี้
 • ไม่ต้องใส่บ่อย
  จากข้อมูลของมูลนิธิข้าวไทยในพระบมราชูปถัมภ์ ระบุว่าปุ๋ยชีวภาพนั้นไม่จำเป็นต้องใส่ซ้ำเลยหากจุลินทรีย์สามารถอยู่อาศัยและเติบโตได้แล้ว ธรรมชาติของจุลินทรีย์จะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจึงเพิ่มจำนวนได้เร็ว และถ้าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมก็อาจจะจำศีลหรือตายไปบางส่วน ดังนั้นการเสริมปุ๋ยชีวภาพจึงทำในช่วงที่ดินเรื่อมเสื่อมสภาพลง หรือดินเดิมมีคุณสมบัติแย่มากจนจุลินทรีย์ชุดแรกไม่สามารถเติบโตได้
ปุ๋ยชีวภาพ หมายถึง

ข้อควรระวังของปุ๋ยชีวภาพ

ถึงปุ๋ยชีวภาพจะมีประโยชน์ต่อพืชและดินในระยะยาว แต่ก็มีข้อด้อยที่มองข้ามไม่ได้เหมือนกัน โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ ได้ให้คำแนะนำไว้ดังนี้

 • เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินได้เฉพาะบางธาตุ
  เนื่องจากจุลินทรีย์แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติในการสร้างธาตุอาหารที่ต่างกัน ปุ๋ยชีวภาพตัวหนึ่งจึงอาจช่วยเพิ่มธาตุอาหารได้เพียง 1-2 ชนิดเท่านั้น
 • เก็บได้ไม่นานและต้องรักษาระมัดระวังเป็นพิเศษ
  ด้วยเหตุที่ส่วนประกอบของปุ๋ยชีวภาพเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ซึ่งต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดังนั้นการเก็บรักษาปุ๋ยชีวภาพจึงค่อนข้างพิถีพิถันและมีอายุสั้นกว่าปุ๋ยชนิดอื่น
 • มีข้อจำกัดในการใช้ที่ยุ่งยาก
  ประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ เพราะจุลินทรีย์มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ค่อนข้างเร็ว หากระดับความชื้นหรืออุณหภูมิไม่พอดี จุลินทรีย์ก็ทำหน้าที่ได้ไม่ดีนัก เวลาใช้งานจึงต้องคำนึงถึงองค์ประกอบอื่นร่วมด้วยเสมอ
ปุ๋ยชีวภาพ ข้อเสีย
www.indiamart.com

ประเภทของปุ๋ยชีวภาพ

ประเภทที่ 1 ปุ๋ยชีวภาพที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์สร้างธาตุอาหารพืช

แม้ว่ากลุ่มจุลินทรีย์ที่สร้างธาตุอาหารได้จะมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่ปัจจุบันพบว่ามีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ก็คือกลุ่มของจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน ซึ่งมีชุดยีนควบคุมการสร้างเอนไซม์ไนโตรจีเนสและการตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ดี โดยปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์เหล่านี้จะแบ่งย่อยได้อีก 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1 ปุ๋ยชีวภาพที่ประกอบด้วยแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่อาศัยอยู่ร่วมกับพืชแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (symbiotic nitrogen fixation)
จุลินทรีย์ที่อยู่ในปุ๋ยกลุ่มนี้จะมีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนได้ค่อนข้างสูง จนสามารถใช้ทดแทนแม่ปุ๋ยไนโตรเจนได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ถ้าส่วนประกอบเป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีก็อาจชดเชยการเสริมธาตุไนโตรเจนจากปุ๋ยชนิดอื่นได้แบบ 100 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพืชอาศัยและคุณภาพของดินในเบื้องต้นด้วย ลักษณะการทำงานของจุลินทรีย์จะเริ่มจากสร้างโครงสร้างพิเศษบางอย่างเพื่อยึดเกาะกับรากพืช จากนั้นก็ทำการตรึงไนโตรเจนจากสภาพแวดล้อมมาสะสมไว้ พืชก็จะดึงธาตุอาหารได้ใช้ได้โดยตรง

กลุ่ม 2 ปุ๋ยชีวภาพที่ประกอบด้วยแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่อาศัยอยู่ร่วมกับพืชแบบอิสระ (non-symbiotic nitrogen fixation)
ปุ๋ยกลุ่มนี้จะประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนค่อนข้างต่ำ หากเทียบกับจุลินทรีย์กลุ่มแรก ทำให้ไม่สามารถใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีได้ เหมาะสำหรับการใช้ร่วมเพื่อเป็นตัวเสริมให้ปุ๋ยชนิดอื่นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ลักษณะการทำงานของจุลินทรีย์คือจะอาศัยอยู่อย่างอิสระในดินหรือตามส่วนต่างๆ ของพืช แล้วก็ค่อยๆ สะสมไนโตรเจนพร้อมปลดปล่อยสู่ดินในภายหลัง ซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทตามจุดอาศัยของจุลินทรีย์ได้อีก ดังนี้
แบคทีเรียที่อาศัยอยู่อย่างอิสระในดินและบริเวณรากพืช
แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ทั้งในดิน บริเวณรากพืช และบริเวณรากพืชชั้นนอก
แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ภายในลำต้นและใบพืช

ปุ๋ยชีวภาพ คือ

ประเภทที่ 2 ปุ๋ยชีวภาพที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช

ความแตกต่างของจุลินทรีย์ในปุ๋ยชีวภาพกลุ่มนี้ก็คือ เหล่าจุลินทรีย์จะไม่ได้ตรึงแร่ธาตุเพื่อสะสมไว้ในพืชโดยตรง แต่จะปล่อยกรดอินทรีย์หรือเอนไซม์บางชนิด เพื่อเปลี่ยนรูปของธาตุอาหารที่มีอยู่แล้วในดินให้กลายเป็นสิ่งที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แทน

2.1 ปุ๋ยชีวภาพแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

อีกชื่อเรียกหนึ่งที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยมากกว่าก็คือ PGRP เป็นปุ๋ยที่อาจจะประกอบด้วยแบคทีเรียกลุ่มเดียวหรือกลายกลุ่มก็ได้ แต่จะต้องมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งช่วยเพิ่มแร่ธาตุไนโตรเจน ละลายฟอสเฟต เสริมประสิทธิภาพการดูดซึมแร่ธาตุของพืชให้ดีขึ้น ตลอดจนผลิตฮอร์โมนบางชนิดที่ส่งผลดีต่อพืช แม้ว่าปุ๋ยชีวภาพชนิดนี้จะมีประโยชน์หลากหลาย แต่ก็สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้แค่บางส่วนเท่านั้น

2.2 ปุ๋ยชีวภาพที่ช่วยเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช

บทบาทสำคัญของจุลินทรีย์ในปุ๋ยชีวภาพประเภทนี้คือเน้นการเปลี่ยนธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ง่าย เช่น ทำให้ธาตุบางชนิดที่ละลายน้ำได้ยากกลายเป็นสารละลายน้ำง่ายให้พร้อมกับการใช้งาน ช่วยส่งเสริมให้ธาตุบางชนิดมีโอกาสสัมผัสและเกาะติดกับผิวรากพืชมากขึ้น เป็นต้น โดยใช้กรดอินทรีย์หรือเอนไซม์ที่จุลินทรีย์สร้างได้นั่นเอง

 • กลุ่ม 1 ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา
  เป็นปุ๋ยที่ใช้ราไมคอร์ไรซาเป็นส่วนประกอบ หลักการทำงานคือสร้างเส้นใยให้ฝังตัวเข้าไปในโครงสร้างต้นพืชบริเวณราก เพื่อให้ฝั่งหนึ่งเจริญเติบโตอยู่ภายในรากและอีกฝั่งหนึ่งเจริญเติบโตที่ด้านนอก เทียบเท่าการเพิ่มรากฝอยให้กับต้นพืชเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดูดซึมแร่ธาตุนั่นเอง กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดินกล่าวว่า ในปัจจุบันมีการนำปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซามาใช้ในวงการเกษตรเพียงแค่ 2 กลุ่ม ได้แก่ อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่ใช้กับพืชสวน พืชไร่ และพืชผักทั่วไป กับเอ็คโตไมคอร์ไรซาที่ใช้กับไม้ผลหรือไม้ใหญ่ที่โตได้เร็วเป็นหลัก
 • กลุ่ม 2 ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต
  ชื่อก็บอกแล้วว่ามีหน้าที่ในการละลายฟอสเฟตเป็นสำคัญ จุลินทรีย์ที่อยู่ในปุ๋ยชนิดนี้จะปล่อยทั้งกรดอินทรีย์และกรดอนินทรีย์ออกมา เพื่อละลายองค์ประกอบของธาตุฟอสเฟตที่สะสมในดินแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช ให้กลายเป็นรูปแบบที่พืชนำไปใช้ได้ การทำงานของจุลินทรีย์จะกระทำต่อแร่ธาตุโดยตรงซึ่งต่างจากอีกกลุ่มหนึ่งที่จะกล่าวต่อไป
 • กลุ่ม 3 ปุ๋ยชีวภาพละลายโพแทสเซียม
  จุลินทรีย์ในปุ๋ยชีวภาพกลุ่มนี้ก็มีหน้าที่ในการปล่อยกรดอินทรีย์และกรดอนินทรีย์เช่นเดียวกัน แต่เข้าจัดการกับธาตุโพแทสเซียมแทน โดยละลายโพแทสเซียมให้หลุดออกจากการตรึงของดินเหนียวบางชนิด เพื่อให้กลายเป็นธาตุที่อยู่อย่างอิสระและพืชสามารถดึงไปใช้ประโยชน์ต่อได้
ปุ๋ยชีวภาพ ประเภท
www.indiamart.com

ข้อแนะนำในการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

อย่างที่เราเข้าใจกันไปตั้งแต่ช่วงต้นแล้วว่า ปุ๋ยชีวภาพนั้นมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสูงมาก และยังเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินในระยะยาวด้วย แต่ก็มีข้อจำกัดในการใช้งานพอสมควร การใช้ปุ๋ยชีวภาพให้ได้ประสิทธิภาพเต็มที่จึงต้องคำนึงถึงหลายองค์ประกอบตามคำแนะนำของสำนักงานเกษตรกำแพงแสน ดังนี้

1. ชนิดของปุ๋ยชีวภาพ
เนื่องจากปุ๋ยชีวภาพแต่ละชนิดจะประกอบด้วยจุลินทรีย์คนละกลุ่ม ทำให้มีคุณสมบัติเสริมสร้างการเจริญเติบโตที่เหมาะกับพืชต่างชนิดกัน การเลือกปุ๋ยให้ตรงกับพืชที่เพาะปลูกจึงสำคัญมาก อย่างเช่น ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมจะเหมาะกับการเพาะพืชตระกูลถั่ว เมื่อนำไปใช้กับพืชยืนต้นก็ได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน แม้แต่ในกลุ่มพืชตระกูลถั่วด้วยกันเอง ยังต้องเลือกใช้จุลินทรีย์ที่มีความเฉพาะเจาะจงต่างกันอีกด้วย

2. ชนิดของธาตุอาหารที่ต้องการให้แก่พืช
จุลินทรีย์แต่ละกลุ่มจะมีความสามารถในการผลิตหรือเพิ่มประโยชน์ของแร่ธาตุต่างชนิดกัน เราจึงต้องทำความเข้าใจและเลือกใช้ให้ตรงกับความต้องการ เช่น ถ้าต้องการธาตุไนโตรเจนก็สามารถเลือกได้ระหว่างปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมที่เหมาะกับพืชตระกูลถั่ว และปุ๋ยชีวภาพ PGRP ที่เหมาะกับกลุ่มข้าวโพดและข้าวฟ่าง แต่ถ้าต้องการธาตุฟอสฟอรัส ตัวเลือกก็จะเปลี่ยนเป็นปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซากับปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต เป็นต้น

3. สมบัติของดิน
ก่อนจะใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในปุ๋ยชีวภาพได้ เราต้องมีสภาพแวดล้อมที่จุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนได้เสียก่อน คุณภาพของดินในช่วงเริ่มต้นจึงมีผลการประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยด้วย ในแง่ของลักษณะทางกายภาพของดิน เนื้อดินที่มีความร่วนซุยจะส่งเสริมการเติบโตของจุลินทรีย์ได้ดีกว่า ส่วนค่าความเป็นกรดด่างจะแล้วแต่ธรรมชาติของจุลินทรีย์ บางชนิดโตได้ดีในดินกรด ขณะที่บางชนิดโตได้ดีในดินด่าง

4. ปริมาณจุลินทรีย์ในดิน
ประเด็นนี้เราสามารถแยกการพิจารณาได้เป็น 2 กรณี กรณีแรกคือถ้ามีจุลินทรีย์ที่ดีอยู่ในดินมากพอแล้ว แต่ตรงกับสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เราจะใส่เพิ่มเข้าไป แบบนี้การเติมปุ๋ยชีวภาพอาจไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ อีกกรณีหนึ่งคือถ้าในดินมีจุลินทรีย์อันตราย หมายถึงจุลินทรีย์ที่จะขัดขวางหรือทำลายจุลินทรีย์ดีได้ เราก็ต้องไถพรวนดินตากแดดเพื่อกำจัดจุลินทรีย์เหล่านั้นออกไปก่อน

5. ปริมาณความชื้นในดิน
ขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแล้ว อย่างไรก็ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเสมอ จุลินทรีย์ก็เช่นเดียวกัน ทั้งหมดต้องการปริมาณความชื้นที่เหมาะสมกับตัวเอง แต่จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ บ้างก็ต้องการความชื้นเพียงเล็กน้อย บ้างก็เติบโตได้ในพื้นที่น้ำท่วมขัง การตรวจสอบค่าความชื้นจึงเป็นขั้นตอนที่ควรทำก่อนเลือกใช้ปุ๋ยชีวภาพด้วย

6. สารเคมีทางการเกษตร
เน้นหนักไปที่สารเคมีกลุ่มกำจัดศัตรูพืชทั้งหมด ไล่ไปตั้งแต่สารเคมีฆ่าวัชพืช สารเคมีสำหรับป้องกันและกำจัดโรคพืช และสารเคมีที่ใช้เพื่อกำจัดแมลงบางชนิด อาจจะมีสารที่ยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ในปุ๋ยชีวภาพได้ เช่น การทำลายเชื้อราไรโตไรซาซึ่งเป็นส่วนประกอบของปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซา เป็นต้น

7. ปริมาณธาตุอาหารพืชบางชนิดในดิน
ถ้าในดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงอยู่แล้ว การใช้ปุ๋ยชีวภาพก็อาจจะไม่จำเป็นเท่าไร ต่อให้ใช้เพิ่มเข้าไปก็จะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนัก เพราะปริมาณอินทรียวัตถุจำนวนมากในดินมีส่วนนขัดขวางกิจกรรมบางอย่างของจุลินทรีย์ได้เหมือนกัน เช่น ปมรากถั่วที่สร้างจากจุลินทรีย์จะเกิดน้อยลงในดินที่มีแร่ธาตุสูงมาก เป็นต้น

ปุ๋ยชีวภาพ ข้อแนะนำ
xinyiindustrial.blogspot.com

ปุ๋ยชีวภาพแต่ละชนิด

เพื่อให้เห็นภาพการทำงานของปุ๋ยชีวภาพชัดเจนขึ้น เราอาจแบ่งชนิดตามกลุ่มจุลินทรีย์และหลักการทำงานพื้นฐานของจุลินทรีย์เหล่านั้นได้

ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม

แบคทีเรียในตระกูลไรโซเบียมเป็นส่วนประกอบหลักของปุ๋ยชีวภาพชนิดนี้ จุดเด่นของไรโซเบียมคือตรึงไนโตรเจนในอาการได้ดีมากและทำการสะสมไว้ในโครงสร้างพิเศษ ซึ่งมีลักษณะเป็นปมตามรากของพืชตระกูลถั่ว พืชจึงดึงไนโตรเจนไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ขณะเดียวกันก็ให้แหล่งอาหารคาร์บอนแก่ไรโซเบียมเช่นกัน จัดว่าเป็นการอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันนั่นเอง

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมจะทำร่วมกับการปลูกพืชตระกูลถั่ว จุลินทรีย์ในปุ๋ยช่วยเพิ่มผลผลิตและเสริมคุณภาพของเมล็ดถั่ว ด้วยการเพิ่มปริมาณโปรตีนในถั่วให้สูงขึ้น เกษตรกรจึงได้สินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้คุณพรพรรณและคณะยังกล่าวเสริมอีกว่า ไม่ใช่แค่ช่วยให้ต้นถั่วโตได้ดีเท่านั้น แต่การไถกลบต้นถั่วหลังการเก็บเกี่ยว ก็ทำให้ไนโตรเจนที่สะสมไว้ถูกปลดปล่อยลงสู่ดิน กลายเป็นปุ๋ยพืชสดคุณภาพดีอีกต่อหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
– ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมจะมีลักษณะเป็นผงละเอียด ประกอบไปด้วยแบคทีเรียสกุลแบรดดีไรโซเบียมในปริมาณอย่างน้อย 1×106 โคโลนีต่อกรัม เหมาะสำหรับพืชตระกูลถั่ว

วิธีการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
1. นำเมล็ดถั่วใส่ลงในภาชนะแล้วพรมน้ำให้ทั่ว
2. โรยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมลงไป โดยใช้อัตราส่วนให้เหมาะสมกับชนิดของถั่ว ซึ่งส่วนมากจะมีคำแนะนำระบุไว้อย่างชัดเจนบนผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว
3. คลุกเคล้าปุ๋ยให้ถั่วเมล็ดถั่วทั้งหมดแล้วนำไปปลูกทันที สามารถใช้ปุ๋ยเคมีเสริมธาตุอาหารในดินได้บ้างในช่วงแรกนี้

การเก็บรักษา
ห้ามเก็บไว้ในพื้นที่ที่โดนแสงแดด และต้องรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 8-10 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง
– เลือกใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมให้ตรงกับสายพันธุ์ของต้นถั่วที่ต้องการ
– ใช้ปุ๋ยที่ยังไม่หมดอายุ โดยสังเกตจากข้อมูลที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์
– ทำการเพาะปลูกถั่วในช่วงที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ

ไรโซเบียม
blog.arda.or.th

ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์

ปุ๋ยชนิดนี้จะประกอบด้วยแบคทีเรียหลายกลุ่มแต่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันหมด เป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่อย่างอิสระในดินรอบๆ รากพืช แล้วก็ทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในหลายส่วน เช่น การตรึงไนโตรเจน การปรับสภาพของธาตุอาหารที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคพืชบางชนิด มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนขยายความเกี่ยวกับประเด็นนี้ ส่วนหนึ่งในนั้นคือคุณหนึ่ง คุณธงชัย และ Gliek ใจความว่า แบคทีเรียบางชนิดสามารถสร้างเอนไซน์ไคติเนสและลามินาริเนส ซึ่งย่อยเส้นใยเชื้อราโรคพืชได้ พร้อมสร้างสารปฏิชีวนะต้านเชื้อราที่เป็นต้นเหตุของโรคพืชได้ด้วย

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์
บทบาทที่โดดเด่นที่สุดของปุ๋ยชนิดนี้ก็คือการเพิ่มปริมาณรากพืช โดยกระตุ้นด้วยฮอร์โมนพืชที่สร้างจากจุลินทรีย์เพื่อให้เซลล์พืชแบ่งตัวและยืดตัวจนได้รากเพิ่มอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกับช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และต้านทานโรคพืชบางชนิดด้วย

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์
– ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน ประกอบด้วย Azospirillum brasilense, Azotobacter vinelandii และ Beijerinckia mobilis ซึ่งมีปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 1×106 โคโลนีต่อกรัม เหมาะสำหรับข้าวโพด ข้าวฟ่าง ผัก และสมุนไพร
– ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู ประอบด้วย Azospirillum brasilense และ Burkholderia vietnamiensis ซึ่งมีปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 1×106 โคโลนีต่อกรัม เหมาะสำหรับต้นข้าว
– ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี ประกอบด้วย Azospirillum brasilense และ Gluconacetobacter diazotrophicus ซึ่งมีปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 1×106 โคโลนีต่อกรัม เหมาะสำหรับอ้อยและมันสำปะหลัง

วิธีการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์
– ใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วันผสมน้ำราดกองปุ๋ยหมักก่อนบ่มไว้ 1 สัปดาห์ แล้วนำทั้งหมดมารองก้นหลุมในอัตราส่วน 250 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมกับคลุกเคล้าปุ๋ยกับเมล็ดพันธุ์ก่อนเพาะปลูกด้วย
– ใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทูผสมกับปุ๋ยหมักเพื่อรองพื้นในอัตราส่วน 250 กิโลกรัมต่อไร่ และคลุกเคล้าปุ๋ยให้ทั่วเมล็ดพันธุ์ที่เปียกชื้นจนทั่วก่อนนำไปเพาะปลูก
– ใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรีผสมปุ๋ยหมักในอัตราส่วน 250 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วนำไปหว่านลงพื้นที่ปลูกเพื่อบำรุงดิน จากนั้นมาจัดการกับพันธุ์พืชที่ใช้ ถ้าเป็นอ้อยให้ใช้ปุ๋ยละลายน้ำแล้วฉีดพ่นให้ทั่วท่อนพันธุ์แล้วกลบดินทับทันที แต่ถ้าเป็นมันสำปะหลังให้ละลายปุ๋ยแล้วนำท่อนพันธุ์ลงไปแช่ 30 นาทีก่อนนำมาปลูก

วิธีการเก็บรักษา
เก็บปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ทุกชนิดในที่ที่ไม่โดนแสงแดด และมีอุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวังในการใช้
– เลือกใช้ปุ๋ยให้ตรงกับชนิดพืชที่ต้องการเพาะปลูก
– เลือกใช้ปุ๋ยที่ยังไม่หมดอายุ โดยสังเกตได้จากข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์
– หลังจากเปิดใช้แล้วจำเป็นต้องใช้ให้หมดทันที

ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์
www.kasetkaoklai.com

ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา

ปุ๋ยชนิดนี้จะประกอบด้วยจุลินทรีย์ในกลุ่มราอาร์บัสคูวาร์ไมคอร์ไรซา ซึ่งจะทำงานด้วยการสร้างเส้นใยพิเศษขึ้นมา โดยส่วนหนึ่งฝังในรากพืชและอีกส่วนหนึ่งปล่อยให้เติบโตในดิน เส้นใยจะมีบทบาทคล้ายกับรากพืชคือดูดซึมธาตุอาหารแล้วส่งผ่านเข้าไปสู่ราก ก่อนที่พืชจะส่งต่อธาตุอาหารเหล่านั้นไปยังจุดอื่นของลำต้นเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตต่อไป

ประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา
ประโยชน์ของปุ๋ยอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีค่อนข้างหลากหลาย ตั้งแต่การเพิ่มพื้นที่ผิวรากพืชด้วยการเสริมเส้นใยพิเศษ ซึ่งมีผลให้พืชแข็งแรงและแตกแขนงรากได้มากขึ้นอีกในอนาคต ช่วยเพิ่มปริมาณการดูดซึมธาตุอาหาร โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัสในดิน องค์ประกอบในปุ๋ยจะช่วยละลายธาตุฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงไว้ในสภาพแวดล้อมแล้วส่งต่อไปยังรากพืชเพื่อการดูดซึม ผลคือต้นพืชแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้น ทนต่อโรครากเน่าและเชื้อราในดินได้ดี

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา
– ในปุ๋ยชีวภาพจะประกอบด้วยราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพสูง ในปริมาณไม่ต่ำกว่า 25 สปอร์ต่อกรัม เหมาะสำหรับพืชหลายชนิด เช่น ขนุน มังคุด กาแฟ ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น

การใช้ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา
– สำหรับไม้ผลและไม้ยืนต้น ให้ใช้ในช่วงเพาะต้นกล้าด้วยการผสมปุ๋ยลงในดินแล้วค่อยหยอดเมล็ดหรือปักชำ พอพืชโตถึงระยะลงดิน ให้ใช้ปุ๋ยรองก้นหลุมประมาณ 10 กรัมต่อหลุม และสุดท้ายคือโรยรอบทรงพุ่มตามอัตราส่วนที่เหมาะสมกับชนิดของต้นพืช แล้วกลบดินทับทันที
– สำหรับพืชผัก ในช่วงเพาะกล้าให้ใช้ปุ๋ยผสมกับวัสดุเพาะก่อนหยอดเมล็ดพันธุ์ หลังจากนั้นให้ใช้ปุ๋ยรองก้นหลุมอีกครั้ง

วิธีการเก็บรักษา
เก็บปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาไว้ในที่ที่ไม่โดนแสงแดด และรักษาอุณภูมิให้อยู่ในช่วง 4-10 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวังในการใช้
– ไม่ใช้ปุ๋ยร่วมกับสารป้องกันหรือกำจัดเชื้อราในโรคพืช เพราะจะทำให้เชื้อราในปุ๋ยไม่เติบโตไปด้วย
– หลีกเลี่ยงการผสมปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซากับปุ๋ยเคมี

อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา
www.svgroup.co.th

ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต

จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการละลายฟอสเฟตคือส่วนประกอบหลักในปุ๋ยชีวภาพชนิดนี้ ซึ่งจุลินทรีย์แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีวิธีละลายฟอสเฟตที่แตกต่างกันไป บางกลุ่มใช้การสร้างเอนไซม์เพื่อย่อยสลายธาตุในดินจนได้เป็นฟอสฟอรัสที่พร้อมใช้งานออกมา บางกลุ่มใช้กรดอินทรีย์หรือกรดอนินทรีย์เพื่อจัดการกับสารอนินทรีย์ฟอตเฟสจนกลายเป็นฟอสฟอรัส จากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรบอกว่า ปัจจุบันเรานิยมใช้จุลินทรีย์สกุลบาซิลลัส แอสเพอร์จิลลัส และเพนนิซิลเลียมในการผลิตปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตมากกว่าจุลินทรีย์กลุ่มอื่น เพราะมีศักยภาพในการละลายฟอสเฟตสูง และยังคงทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต
ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตจะช่วยเพิ่มประโยชน์ให้แก่หินฟอสเฟต พร้อมช่วยละลายฟอสเฟตที่ถูกตรึงไว้กับสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นรูปแบบของธาตุอาหารที่พืชนำไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตได้ จึงทำให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นและต้นพืชก็สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้นด้วย

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต
– ในปุ๋ยจะประกอบไปด้วยเชื้อรา Penicillium pinophilum ไม่น้อยกว่า 1×107 โคโลนีต่อกรัม เหมาะสำหรับพืชหลายชนิด เช่น ยางพารา ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น

วิธีการใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต
– สำหรับไม้ผลและไม้ยืนต้น ให้ผสมปุ๋ยลงในดินเพาะกล้าก่อนหยอดเมล็ดหรือปักชำกิ่ง ระยะต่อมาให้ใช้ปุ๋ย 10 กรัมต่อหลุม รองก้นหลุมก่อนลงต้นกล้า หลังจากต้นพืชเติบโตแล้วให้แบ่งการใช้ปุ๋ยเป็น 2 ช่วง ช่วง 1-3 ปีแรกใช้ปุ๋ยโรยรอบทรงพุ่มพร้อมกลบทันทีในอัตราส่วน 50-100 กรัมต่อต้น ช่วง 3 ปีขึ้นไปให้เพิ่มอัตราส่วนเป็น 100-200 กรัมต่อต้น
– สำหรับพืชไร่ ให้ใช้ปุ๋ยคลุกเมล็ดพันธุ์ให้ทั่วก่อนปลูก หากเป็นพืชที่ต้องย้ายต้นกล้าไปปลูกต่อก็ต้องใช้ปุ๋ยผสมปุ๋ยอินทรีย์เพื่อรองก้นหลุมอีกครั้ง
– สำหรับพืชผัก ให้ใช้ปุ๋ยคลุกเคล้ากับวัสดุเพาะกล้าก่อนหยอดเมล็ด และใช้ผสมปุ๋ยอินทรีย์เพื่อรองก้นหลุมในช่วงย้ายต้นกล้าไปปลูก

วิธีการเก็บรักษา
เก็บปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตในพื้นที่เย็นและไม่โดนแสงแดด ค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 4-10 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวังในการใช้
– เลือกใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตที่ยังไม่หมดอายุ
– หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตร่วมกับสารป้องกันและกำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืช
– หลีกเลี่ยงการผสมปุ๋ยชีวภาพกับปุ๋ยเคมีโดยตรง

จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต
www.thairath.co.th

ปุ๋ยชีวภาพที่แนะนำ

 • ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอตเฟต ตราไก่เกษตรชีวภาพ
  ขนาดบรรจุ 500 กรัม
  เป็นปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของจุลินทรีย์ที่ช่วยละลายฟอสเฟตในดิน ให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เหมาะสำหรับพืชหลายชนิด โดยใช้คลุกเมล็ดก่อนปลูก รองก้นหลุม และโรยรอบโคนต้น เป็นปุ๋ยที่ได้ขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้ว
ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอตเฟต
 • ปุ๋ยชีวภาพ PGRP ตราสินสมุทร
  ขนาดบรรจุ 500 กรัม
  เป็นปุ๋ยชีวภาพที่โดดเด่นในด้านการตรึงธาตุไนโตรเจน พร้อมกับละลายธาตุอาหารบางชนิดที่สะสมอยู่ในดินให้เป็นประโยชน์ต่อพืชมากขึ้น มีส่วนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์พืช และเสริมความแข็งแรงของระบบราก ใช้ได้ดีกับพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ และนาข้าว
ปุ๋ยชีวภาพ PGRP
 • ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ถั่วเขียว ตรากรมวิชาการเกษตร
  ขนาดบรรจุ 200 กรัม
  เป็นปุ๋ยที่ประกอบไปด้วยแบคทีเรียตระกูลไรโซเบียมที่มีศักยภาพในการสร้างปมรากได้ดี สามารถตรึงไนโตรเจนได้สูงถึง 78 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับต้นถั่วเขียวพร้อมกับเพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ถั่วเขียว
 • ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ตราไมคอร์ไรซาฟูลาร์
  ขนาดบรรจุ 500 กรัม
  เป็นปุ๋ยที่มีส่วนประกอบเป็นเชื้อราชนิดดีอย่างเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา โดยผลิตในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ออแกนิค 100 เปอร์เซ็นต์ ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดูดซึมของรากพืชได้ดี เร่งให้เซลล์พืชแตกตัวไว้ขึ้น แข็งแรงขึ้น ทั้งยังช่วยให้พืชทนแล้งได้ดีขึ้นด้วย
ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา
 • ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ปอเทือง ตรากรมวิชาการเกษตร
  ขนาดบรรจุ 200 กรัม
  เป็นปุ๋ยที่ต้องใช้ร่วมกับต้นปอเทือง มีคุณสมบัติในการสร้างปมรากถั่วและตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ดี ช่วยให้ต้นปอเทืองเติบโตได้รวดเร็ว และยังมีธาตุอาหารสะสมอยู่ในลำต้นปริมาณมาก หากไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดก็จะมีประสิทธิภาพในการบำรุงดินสูงขึ้น
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ปอเทือง

แหล่งอ้างอิง

คู่มือ…ปุ๋ยชีวภาพ, กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา. กรมวิชาการเกษตร. 2564.
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ, สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน.
การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ, กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ความจริงเกี่ยวกับปุ๋ย, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์.

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้