ปุ๋ยอนินทรีย์ ตัวช่วยที่ทำให้การเพาะปลูกควบคุมได้ง่ายขึ้น

ปุ๋ยอนินทรีย์ (inorganic fertilizer) หมายถึงปุ๋ยที่มีสารอนินทรีย์เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งสารอนินทรีย์ส่วนใหญ่จะได้จากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ดิน หิน แร่ เป็นต้น อาจเป็นสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือผ่านการสังเคราะห์ก็ได้ และด้วยขั้นตอนการผลิตปุ๋ยที่ต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางเคมี จึงทำให้ “ปุ๋ยเคมี” กลายเป็นอีกชื่อเรียกหนึ่งของปุ๋ยอนินทรีย์ที่คนทั่วไปคุ้นเคยมากกว่า ลักษณะเด่นของปุ๋ยชนิดนี้อยู่ที่การกำหนดสัดส่วนที่แน่นอนของแร่ธาตุได้ ส่งผลให้วางแผนการใช้งานตลอดจนประเมินผลลัพธ์จากการเลือกใช้ปุ๋ยแต่ละสูตรได้อย่างชัดเจน

ประเภทของ ปุ๋ยอนินทรีย์ หรือ ปุ๋ยเคมี

เราสามารถแบ่งประเภทของปุ๋ยอนินทรีย์หรือปุ๋ยเคมี ตามองค์ประกอบของธาตุอาหารหลักที่อยู่ในปุ๋ยนั้นได้เป็น 2 ประเภท คือ ปุ๋ยเดี่ยวหรือแม่ปุ๋ย และปุ๋ยผสม ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการนำไปใช้งานในลักษณะแตกต่างกันดังนี้

ปุ๋ยเดี่ยวหรือแม่ปุ๋ย

หมายถึง ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักเป็นส่วนประกอบเพียงหนึ่งหรือสองชนิด มีสัดส่วนของธาตุอาหารคงที่และมีค่าความเข้มข้นสูง สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยผสมตามสูตรที่ต้องการ ซึ่งจุดเริ่มต้นของแม่ปุ๋ยที่แท้จริงจะมีธาตุอาหารชนิดเดียวเท่านั้น ต่อมาจึงมีแม่ปุ๋ยที่ประกอบด้วยธาตุอาหารสองชนิด โดยเก็บสถิติจากอัตราส่วนผสมที่นิยมใช้กันบ่อยครั้ง แล้วผลิตเป็นแม่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน แม่ปุ๋ยจะถูกแบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่

1. แม่ปุ๋ยไนโตรเจน
แม่ปุ๋ยในกลุ่มนี้จะมีแร่ธาตุไนโตรเจนสูง ส่วนมากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืช ซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกระยะการเพาะปลูก จากข้อมูลของกรมการค้าภายในระบุว่าแม่ปุ๋ยไนโตรเจนนั้นมีทั้งแบบที่นำไปใช้งานได้เลยและแบบที่ต้องนำไปผสมกับแม่ปุ๋ยชนิดอื่นก่อนใช้ ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียไนเตรต ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต

ปุ๋ยยูเรีย

2. แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัส
แม่ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารหลัก ซึ่งได้มาจากการทำปฏิกิริยากันระหว่างหินฟอสเฟตกับกรดซัลฟุริกและแอมโมเนีย มีคุณสมบัติช่วยเสริมการเจริญเติบโตของพืชในส่วนราก การแตกกอและออกดอกออกผล แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจำเป็นต้องนำไปผสมก่อนใช้งานเสมอ ตัวอย่างของแม่ปุ๋ยชนิดนี้ได้แก่ ปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต

ปุ๋ยเคมี ความหมาย
https://www.petrochemicalsmarket.com/

3. แม่ปุ๋ยโพแทสเซียม
สุดท้ายคือแม่ปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูง ได้จากการถลุงแร่โปแตชเป็นหลัก มีหน้าที่ช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับผลผลิต อย่างเช่น ช่วยให้ผลมีขนาดใหญ่ขึ้น ได้รสชาติหวานกลมกล่อมมากขึ้น มีคุณสมบัติทนต่อโรคได้ดีขึ้น เป็นต้น แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจำเป็นต้องนำไปผสมก่อนการใช้งานเช่นเดียวกัน ได้แก่ ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์

อายุปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยผสม

หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากการนำแม่ปุ๋ยมากกว่าสองชนิดขึ้นไปมาผสมเข้าด้วยกัน มีเป้าหมายเป็นปุ๋ยสูตรใหม่ที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารตรงตามความต้องการ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทตามลักษณะการผสมได้อีก 2 แบบ คือแบบคอมปาวด์ และแบบคลุกเคล้า

1. ปุ๋ยผสมแบบคอมปาวด์
เป็นการผลิตปุ๋ยผสมโดยโรงงานขนาดใหญ่ ที่สามารถกระจายค่าความเข้มข้นของธาตุอาหารแต่ละชนิดได้อย่างสม่ำเสมอ ทุกการสุ่มตักปุ๋ยผสมขึ้นมาหนึ่งส่วนจะได้องค์ประกอบของธาตุอาหารในสัดส่วนเท่าเดิมทุกครั้ง หลังผสมปุ๋ยเรียบร้อยแล้วจะมีการนำไปปั้นเป็นเม็ดพร้อมอบแห้ง แน่นอนว่าเม็ดปุ๋ยแต่ละเม็ดก็จะมีอัตราส่วนของธาตุอาหารเท่ากันด้วย ข้อดีของปุ๋ยผสมแบบคอมปาวด์คือสามารถควบคุมประสิทธิภาพการใช้งานได้ง่าย และเก็บรักษาปุ๋ยได้ยาวนานโดยไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นตามมาในภายหลัง แต่ราคาก็ถือว่าค่อนข้างสูง

ปุ๋ยอนินทรีย์ เกิดจากอะไร
https://www.myhomemygardening.com/

2. ปุ๋ยผสมแบบคลุกเคล้า
เป็นการผลิตปุ๋ยผสมโดยโรงงานขนาดเล็กหรือเกษตรกรผสมใช้กันเอง วิธีการผสมนั้นค่อนข้างเรียบง่าย เพียงแค่นำแม่ปุ๋ยที่ต้องการมาชั่งตวงให้ได้สัดส่วนตามสูตร แล้วก็คลุกเคล้าทั้งหมดจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียว แม่ปุ๋ยที่นำมาผสมจึงควรมีขนาดของเม็ดปุ๋ยใกล้เคียงกันเพื่อให้ผสมได้ง่าย ข้อดีของการผสมปุ๋ยแบบคลุกเคล้าคือปรับแต่งสูตรได้ค่อนข้างหลากหลาย ต้นทุนในการผลิตก็ต่ำกว่าแบบคอมปาวด์พอสมควร แต่จะดูแลในเรื่องความสม่ำเสมอของธาตุอาหารได้ยาก ยิ่งผสมในปริมาณมากเท่าไรก็ยิ่งมีปัญหามากเท่านั้น

สูตรปุ๋ยเคมี ต่างๆ
https://www.am1386.com/home/

ข้อดีของ ปุ๋ยอนินทรีย์ หรือ ปุ๋ยเคมี

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เกษตรกรก็ยังนิยมใช้ปุ๋ยอนินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีกันอย่างแพร่หลาย เพราะตอบโจทย์การเพาะปลูกในปริมาณมากได้ค่อนข้างดี และยังมีข้อดีอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลายประเด็น ดังนี้

1. ทำให้เสียค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตต่ำ
เนื่องจากปุ๋ยอนินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีจะมีองค์ประกอบของธาตุอาหารในปริมาณสูง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปุ๋ยประเภทนี้สามารถออกแบบส่วนผสมและผลิตให้ตรงตามความต้องการได้ และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากข้อกำหนดการรับขึ้นทะเบียนปุ๋ยของกรมวิชาการเกษตร ที่ระบุว่าต้องมีปริมาณธาตุอาหารไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก เมื่อเทียบกับปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไป ปุ๋ยอนินทรีย์จึงมีธาตุอาหารสูงกว่าหลายเท่าตัวด้วยปริมาณปุ๋ยเท่ากัน ประเด็นนี้ถูกทำให้เห็นภาพชัดขึ้นกับการทดลองเพิ่มผลผลิตในข้าวและถั่วเหลือง พบว่าต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์หลายร้อยกิโลกรัมต่อไร่ถึงจะได้ผลผลิตเทียบเท่าการใช้ปุ๋ยอนินทรีย์ 50 กิโลกรัมต่อไร่ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตของปุ๋ยอนินทรีย์จึงถูกกว่ามาก

2. เพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชตามเวลาที่พืชต้องการได้
ด้วยความหลากหลายของปุ๋ยอนินทรีย์หรือปุ๋ยเคมี ทำให้เราสามารถเลือกใช้สูตรปุ๋ยที่มีอยู่แล้วหรือนำมาผสมเองตามสัดส่วนธาตุอาหารที่ต้องการได้อย่างอิสระ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพืชในช่วงเวลานั้นๆ ได้ อย่างเช่น ช่วงแรกของการเจริญเติบโต พืชจะต้องการธาตุไนโตรเจนมากเป็นพิเศษ ขณะที่ธาตุฟอสฟอรัสกลับมีความสำคัญมากในช่วงออกผล การเลือกใช้ปุ๋ยอนินทรีย์ที่กำหนดชนิดแร่ธาตุได้อย่างชัดเจนจึงตอบโจทย์มากกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าพืชจะได้รับธาตุอาหารชนิดใดในปริมาณเท่าไรบ้าง

3. เพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินตามเวลาที่พืชต้องการได้
แม้ว่าการปรับสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์จะนิยมทำกันในช่วงเตรียมแปลงก่อนลงต้นกล้าหรือหว่านเมล็ด แต่ในบางครั้งการเสริมธาตุอาหารให้กับดินระหว่างเพาะปลูกก็จำเป็น โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น ปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ เป็นต้น ปุ๋ยอินทรีย์ที่ต้องคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อดินจึงไม่สามารถนำมาใช้ได้ในกรณีที่มีต้นพืชอยู่ในแปลงแล้ว และต้องใช้ปุ๋ยอนินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีแทน

4. หาซื้อได้ง่ายและใช้งานได้สะดวก
เมื่อเทียบกับปุ๋ยประเภทอื่นๆ แล้ว ปุ๋ยอนินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีถือว่าหาซื้อได้ง่ายที่สุด ราคาย่อยเยา และยังสะดวกต่อการใช้งานสูงมากด้วย เพราะสูตรปุ๋ยที่นิยมใช้ในพืชหลากหลายชนิดจะมีการผสมสำเร็จรูปเอาไว้ให้แล้ว สามารถซื้อแล้วนำไปใช้งานได้ทันที หรือถ้าต้องการปรับแต่งสูตรก็ซื้อแม่ปุ๋ยไปเพิ่มเท่านั้นเอง

ปุ๋ยอนินทรีย์ ประโยชน์
https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/

ข้อเสียของ ปุ๋ยอนินทรีย์ หรือ ปุ๋ยเคมี

แม้ว่าปุ๋ยอนินทรียร์หรือปุ๋ยเคมีจะเป็นตัวเลือกที่ใช้ต้นทุนต่ำ และมีความคล่องตัวในการนำไปใช้งานสูง แต่ก็มีข้อเสียหลายอย่างที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ได้ชี้แจงเอาไว้ในเอกสารชุดความจริงเกี่ยวกับปุ๋ยในการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประเด็นที่เราต้องพิจารณาเพื่อวางแผนการใช้ปุ๋ยให้รัดกุมมากขึ้น ดังนี้

1. ปุ๋ยเคมีบางชนิดทำให้ความเป็นกรดด่างของดินเปลี่ยนไป
ด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ในปุ๋ยเคมี ทำให้มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนสภาพกรดด่างตามธรรมชาติของดินได้ โดยปุ๋ยบางชนิดจะเปลี่ยนให้ดินกลายเป็นด่าง เช่น แคลเซียมไนเตรท และปุ๋ยบางชนิดก็จะเปลี่ยนให้ดินเป็นกรด เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียม ทีนี้เมื่อธรรมชาติของดินต่างไปจากเดิม ก็มีโอกาสที่คุณภาพของการเพาะปลูกจะลดน้อยลง

2. ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราสูงอาจทำให้พืชสะสมไนเตรทมากเกินไป
ไนโตรเจนจัดเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญ แต่ต้องระมัดระวังในการใช้งานค่อนข้างมาก เพราะถ้าพืชได้รับไนโตรเจนสูงเกินความต้องการ ส่วนที่ดูดซึมเข้าไปแล้วใช้ไม่หมดจะถูกสะสมไว้ในรูปของไนเตรท นอกจากไม่เป็นผลดีต่อพืชแล้ว ยังเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วย การใช้ปุ๋ยเคมีในกลุ่มไนโตรเจนจึงต้องกำหนดสัดส่วนให้พอดีเสมอ

3. ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราสูงอาจทำให้การชะล้างไนเตรทลงสู่แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น
หลังจากเพิ่มแร่ธาตุประเภทไนโตรเจนลงในดินแล้ว จะมีบางส่วนที่พืชดึงไปใช้ประโยชน์และบางส่วนถูกเปลี่ยนเป็นไนเตรทสะสมในดิน ซึ่งไนเตรทนี้เองที่มีโอกาสถูกชะล้างลงสู่แม่น้ำลำคลอง เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยแหล่งน้ำนั้นโดยตรง

ข้อเสียของการใช้ปุ๋ยอนินทรีย์
https://www.thairath.co.th/news/local/

4. อาจมีธาตุโลหะหนักติดมาสะสมในดิน
ในกลุ่มของปุ๋ยฟอสเฟตมักจะมีธาตุโลหะหนักปะปนมาด้วยเสมอ ถึงแม้ว่าพืชจะไม่ได้นำธาตุเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ แต่เมื่อมันสะสมอยู่ในดินจึงเกิดการดูดซับไปตามธรรมชาติ หากปริมาณมากเกินไป ก็จะทำให้เกิดอัตรายต่อผู้ที่บริโภคพืชเหล่านั้น อย่างไรก็ตามกรมวิชาการเกษตรก็มีมาตรการควบคุมก่อนอนุญาตให้จำหน่ายปุ๋ยเสมอ หน้าที่ของเราเพียงแค่ต้องเลือกซื้อปุ๋ยจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น

5. ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและชีวภาพได้น้อยกว่าปุ๋ยอินทรีย์
หากเทียบกับปุ๋ยอินทรีย์แล้ว ปุ๋ยอนินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีแทบจะไม่มีคุณสมบัติในการปรับสภาพดินในเชิงกายภาพเลย ดินที่เหนียวแน่นก็จะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไป ยิ่งในเชิงชีวภาพก็ยิ่งไม่มีผลกระทบอะไรเลย ไม่ทำให้จุลินทรีย์ชนิดดีมีมากขึ้นหรือทำงานได้ดีขึ้น ปุ๋ยเคมีจึงเหมาะกับการหวังผลระยะสั้นเท่านั้น

6. ผู้ใช้จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยเคมี
แม้ว่าปุ๋ยเคมีจะใช้งานได้สะดวก แต่ก็มีข้อเสียและมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก หากใช้ผิดสูตรหรือใช้ในปริมาณไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลเสียต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง ทั้งยังมีผลข้างเคียงมาถึงเกษตรกร ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อมอีกด้วย

ปุ๋ยเคมี ข้อดี ข้อเสีย
https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/

การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากต้องเลือกใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงแล้ว การพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้งานก็สำคัญเช่นเดียวกัน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ให้หลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐานในการใส่ปุ๋ยเอาไว้ดังนี้

 • ใช้สูตรปุ๋ยที่ถูกต้องในอัตราส่วนที่เหมาะสม ไม่ใช่แค่สายพันธุ์พืชและระยะการเติบโตเท่านั้นที่เป็นตัวกำหนดสูตรปุ๋ย แต่สภาพดินในพื้นที่เพาะปลูกก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความใส่ใจเช่นเดียวกัน วิธีการเลือกสูตรปุ๋ยที่ถูกต้องจึงไม่ใช่การทำตามๆ กันไป แต่ต้องมีการตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าดินแบบเฉพาะเจาะจง หากผลลัพธ์ที่ได้ไม่มีปุ๋ยสูตรไหนที่ตอบโจทย์เลย ก็ให้ใช้ปุ๋ยสั่งตัดแทน
 • ใช้ปุ๋ยในเวลาที่พืชต้องการ การเสริมแร่ธาตุในปริมาณมากเกินไป นอกจากจะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแล้วก็อาจส่งผลเสียต่อพืชในระยะยาวด้วย พืชแต่ละสายพันธุ์ในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโต จะมีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่ต้องได้รับมากเป็นพิเศษ เราจึงต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของพืชที่ปลูกให้มาก
 • ใช้ปุ๋ยให้ถูกวิธีเพื่อให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว ปุ๋ยแต่ละประเภทจะมีแนวทางในการใช้งานที่ถูกต้องกำหนดไว้อยู่แล้ว เราแค่ทำตามคำแนะนำเหล่านั้นอย่างเคร่งครัด และเมื่อต้องใส่ปุ๋ยบริเวณราก ให้กะระยะไม่ใส่ปุ๋ยไกลเกินไป รวมถึงไม่ใส่จนชิดรากหรือโคนต้น เพราะอาจทำให้ต้นพืชเป็นอันตรายได้
ปุ๋ยเคมี วิธีใช้
https://www.baanlaesuan.com/40970/diy/easy-tips/

ปุ๋ยเคมีคุณภาพที่เป็นที่นิยม

จากข้อมูลการวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมของธนาคารกรุงศรี ได้สรุปถึงการเติบโตของตลาดปุ๋ยเคมีในช่วงที่ผ่านมาไว้ว่า ความต้องการใช้งานปุ๋ยเคมีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ การแข่งขันในตลาดก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน เพราะมีกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ข้อดีสำหรับผู้บริโภคก็คือมีตัวเลือกมากขึ้น และอาจได้ใช้ปุ๋ยในราคาที่ถูกลง อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงยังเป็นเรื่องที่ต้องให้น้ำหนักมากกว่าราคาอยู่ดี และต่อไปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปุ๋ยเคมียอดนิยมที่ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างยาวนาน

ปุ๋ยตรากระต่าย

 • จุดเด่น เม็ดปุ๋ยกลมเกลี้ยง ละลายน้ำได้ดี ธาตุอาหารในปุ๋ยเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีสูตรปุ๋ยที่เหมาะกับทุกช่วงการเติบโตของพืช มีผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อแนะนำปุ๋ยที่เหมาะกับสภาพดินจริงๆ
 • สูตรปุ๋ยยอดนิยม 46-0-0, 16-20-0, 16-16-8, 15-15-15, 21-0-0
 • จุดเด่นของผู้ผลิต บริษัทเจียไต๋ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรมาอย่างยาวนาน พร้อมมีการวิจัยและพัฒนาตัวช่วยที่ตอบโจทย์เกษตรกรอยู่เสมอ
ปุ๋ยตรากระต่าย
https://www.chiataigroup.com/business/fertilizer/puitrakratai

ปุ๋ยตรามงกุฎ

 • จุดเด่น ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ เม็ดปุ๋ยละลายง่าย พืชดูดซึมไปใช้งานได้เร็ว มีสารอาหารครบถ้วนในเม็ดปุ๋ยเม็ดเดียว มีสูตรปุ๋ยให้เลือกใช้ครอบคลุมทุกสายพันธุ์พืช
 • สูตรปุ๋ยยอดนิยม 20-8-20, 16-20-0, 15-7-8, 18-8-8, 13-13-21
 • จุดเด่นของผู้ผลิต บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ ผู้นำในด้านการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด และมีกำลังการผลิตสูงมาก
ปุ๋ยตรามงกุฎ

ปุ๋ยตราเรือใบไวกิ้ง

 • จุดเด่น ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยจากต่างประเทศในการควบคุมคุณภาพปุ๋ยระหว่างผลิต ธาตุอาหารให้เม็ดปุ๋ยมีความสม่ำเสมอ เม็ดปุ๋ยละลายง่าย ใช้งานสะดวก มีตัวแทนจำหน่ายและผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยกระจายตัวทั่วประเทศ
 • สูตรปุ๋ยยอดนิยม 15-0-0, 15-5-25, 16-9-21, 19-9-19, 17-17-17
 • จุดเด่นของผู้ผลิต ประวิทย์กรุ๊ป สนับสนุนเกษตรไทย ผู้บุกเบิกการทำตลาดปุ๋ยไข่มุก ซึ่งมีการพัฒนาสูตรและคิดค้นสารเสริมใหม่ๆ ที่เพิ่มผลผลิตได้มากกว่า
ปุ๋ยตราเรือใบไวกิ้ง
https://www.posttoday.com/pr/572462

ปุ๋ยตราม้าบิน

 • จุดเด่น ควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงมั่นใจได้ในความแม่นยำของสูตรปุ๋ย ทุกสูตรปุ๋ยผ่านการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร เม็ดปุ๋ยมีขนาดสม่ำเสมอและมีอัตราส่วนแร่ธาตุทีเหมาะสม มีปุ๋ยให้เลือกหลายหลาย ทั้งสูตรมาตรฐาน นำเข้า และเข้มข้น
 • สูตรปุ๋ยยอดนิยม 0-0-60, 13-8-33, 14-7-35, 15-15-15, 16-20-0
 • จุดเด่นของผู้ผลิต บริษัท ไอ ซี พี เฟอทไลเซอร์ จำกัด โดดเด่นเรื่องการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้ได้ปุ๋ยสูตรพิเศษที่มีคุณภาพสูงตามหลักวิชาการ
ปุ๋ยตราม้าบิน

ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ

 • จุดเด่น มีการแบ่งกลุ่มสูตรปุ๋ยตามกลุ่มพืชที่เพาะปลูกอย่างชัดเจน เม็ดปุ๋ยละลายง่าย ไม่ทิ้งกากตกค้าง ปริมาณธาตุอาหารได้สัดส่วนเหมาะสมทั้งธาตุหลักและธาตุรอง ได้การรับรองคุณภาพจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สูตรปุ๋ยยอดนิยม 15-15-15, 8-24-24, 13-13-21, 16-8-8, 18-12-6
 • จุดเด่นของผู้ผลิต บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด เป็นผู้ผลิตปุ๋ยแบรนด์ยอดนิยหลายแบรนด์ โดยมีการร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน และยังมีนักวิชาการผู้พัฒนาสูตรปุ๋ยจำนวนมาก
ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ
https://vimeo.com/169815161

แหล่งอ้างอิง

ความจริงเกี่ยวกับปุ๋ยในการเกษตรและสิ่งแวดล้อม, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์.
การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ, กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
จุลสารกรมการค้าภายใน, กรมการค้าภายใน. 2553

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้