ปุ๋ยเคมี ชวนมาทำความรู้จัก และใช้อย่างไรให้พืชแข็งแรง

สมัยนี้ การทำเกษตรกรรมมักพึ่งพาการใช้ปุ๋ย เพราะปุ๋ยถือว่าเป็นแหล่งอาหารสำคัญของพืชซึ่งมีอยู่หลากหลายชนิด ปัจจุบันเหล่าเกษตรกรต่างนิยมใช้ปุ๋ยเคมีกันมากขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นอาหารพืชเพื่อให้พืชดูดซึมเอาสารอาหารจากปุ๋ยไปเลี้ยงลำต้นได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถใช้ในปริมาณที่เล็กน้อยเท่านั้น ทำให้ประหยัดธาตุอาหารที่ใส่ลงไปในดิน

สำหรับใครที่เป็นเกษตรกรมือใหม่ หรือชื่นชอบการปลุกต้นไม้และกำลังศึกษาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมี บทควมนี้ได้รวบรวมเอาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีมาฝากคุณผู้อ่านทุกคน

ปุ๋ยเคมี หมายถึง

ปุ๋ยเคมี คืออะไร

ปุ๋ยเคมี คือสารอนินทรีย์ที่เป็นสารอาหารของพืชซึ่งถูกใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการเกษตรกรรม มีจุดประสงค์ก็เพื่อใส่ลงไปในดินเพื่อเป็นอาหารแก่พืชและต้นไม้ โดยธาตุประกอบหลัก ๆ ของปุ๋ยเคมี คือ N-P-K ซึ่งนั่นก็คือ ไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส โดยผลิตจากสารตั้งต้น ซึ่งก็คือก๊าซแอมโมเนีย หรือผลิตมาจากกระบวนการสังเคราะห์น้ำมันแล้วนำมารวมกับกรด ก็จะได้ปุ๋ยเคมีออกมา

ประเภทของปุ๋ยเคมี รู้ไว้เพื่อเลือกใช้ได้ถูก

ปุ๋ยเคมี ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ปุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยว ปุ๋ยเคมีเชิงผสม และปุ๋ยเคมีเชิงประกอบ ปุ๋ยแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ดังนี้

ปุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยว

ปุ๋ยเคมีประเภทนี้มีธาตุอาหารหลักเพียงแค่ธาตุเดียว ซึ่งอาจจะเป็นไนโตรเจน โพแทสเซียม หรือฟอสฟอรัส เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ตัวอย่างปุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยว เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ซึ่งมีธาตุไนโตรเจนเพียงธาตุเดียว เป็นต้น

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม

ปุ๋ยเคมีเชิงผสมเกิดจากการผสมปุ๋ยเชิงเดี่ยวมากกว่า 1 ชนิดเข้าด้วยกัน ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน จนได้สูตรปุ๋ยตามที่ต้องการ

ตัวอย่างปุ๋ยเคมีเชิงผสม เช่น ปุ๋ยสูตรที่มีส่วนผสมทั้งไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส หรือที่เรียกันว่าปุ๋ยสูตร 15-15-15

ปุ๋ยเคมีเชิงประกอบ

สำหรับปุ๋ยเชิงประกอบนี้เกิดจากการผลิตด้วยกระบวนการทางเคมีที่มีธาตุปุ๋ยอย่างน้อย 2 ธาตุขึ้นไป ธาตุปุ๋ยชนิดต่าง ๆ ที่ว่านี้มักจะอยู่รวมกันในสารประกอบเดียวกัน

ตัวอย่างปุ๋ยเคมีเชิงประกอบ เช่น ปุ๋ยสูตรโพแทสเซียมไนเตรด หรือโพแทสเซียมเมตาฟอสเฟต เป็นต้น

คุณสมบัติของปุ๋ยเคมี มีดีอะไร ทำไมถึงเป็นที่นิยม

ปุ๋ยเคมี เป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารสูง ถึงแม้ว่าจะใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อย ก็เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้ว คุณสมบัติของปุ๋ยเคมีคือสามารถละลายน้ำได้อย่างรวดเร็ว และให้สารอาหารได้ไว พืชจึงสามารถนำสารอาหารเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้แทบจะทันทีโดยไม่ต้องรอ ข้อดีของปุ๋ยเคมีนั้นคือสามารถหาซื้อได้สะดวกง่ายดาย เพียงเดินเข้าร้านขายเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อการเกษตรก็สามารถหาซื้อได้แล้ว นอกจากนี้ยังสามารถขนส่งได้ง่าย เพราะถูกบรรจุอยู่ในถุงที่สามารถขนย้ายได้อย่างสะดวกสบาย

ปุ๋ยเคมี ข้อดี ข้อเสีย

วิธีใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้อง เขาใช้กันอย่างไร

ก่อนที่จะใช้ปุ๋ยเคมีกับต้นไม้หรือพืชใด ๆ ควรมีการศึกษาเสียก่อนว่าใช้อย่างไรจึงจะถูกต้อง แต่ทั้งนี้การใช้ปุ๋ยเคมีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมหรือแม้แต่ตัวต้นไม้เอง

ต้องเลือกใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องเหมาะสม

ปกติแล้ว สูตรของปุ๋ยจะประกอบไปด้วยตัวเลข 3 หลัก ยกตัวอย่างเช่น XX-YY-ZZ การพิจารณาเลือกใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง คือารสังเกตตัวเลข ว่าตัวเลขหลักไหนมีจำนวนมากที่สุด ซึ่งตัวเลขในแต่ละหลักนั้นมีความหมายดังนี้

  • หากตัวเลขหลักแรกมีจำนวนมากที่สุด = เน้นบำรุงใบ กิ่ง ลำต้น เหมาะกับการใช้กับพืชผักสวนครัว
  • หากตัวเลขหลักกลางมีจำนวนมากที่สุด = เน้นบำรุงราก เน้นใช้เพื่อสร้างเซลล์พืช
  • หากตัวเลขหลักสุดท้ายมีจำนวนมากที่สุด = เน้นบำรุงผลผลิต เช่น ผล หัว ในพืชจำพวกมันฝรั่ง แครอท เป็นต้น

ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสม

พืชแต่ละชนิดมักต้องการปริมาณของปุ๋ยที่แตกต่างกันออกไป การใส่ปุ๋ยในปริมาณที่น้อยเกินไป อาจทำให้ไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่คาดหวังไว้ แต่หากใส่ปุ๋ยมากจนเกินไป ก็อาจจะยิ่งไปเร่งให้ดินเค็มไว ดินเป็นกรด แถมยังเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุอีกด้วย

ใช้กับพืชในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ไม่แนะนำให้ใส่ปุ๋ยเมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนที่มักจะมีฝนตกชุกและสภาพอากาศมีความชื้น เพราะอาจทำให้ปุ๋ยละลายไปกับน้ำฝนจนไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพใด ๆ สำหรับพืชในช่วงอายุที่แตกต่างกัน ต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน ดังนี้

  • เมื่อพืชอยู่ในระยะต้นกล้า ควรเน้นใส่ปุ๋ยที่มีตัวเลขหลักแรกมีจำนวนมากที่สุด เพื่อไปเร่งสร้างใบ กิ่ง และลำต้น
  • เมื่อพืชอยู่ในระยะก่อนออกดอก ระยะออกดอก หรือระยะติดผล ควรเน้นใส่ปุ๋ยที่มีตัวเลขหลักแรกมีจำนวนมากที่สุด เพื่อเร่งให้พืชออกดอกและติดผลไวยิ่งขึ้น
  • พืชผักสวนครัวต่าง ๆ ควรเน้นใส่ปุ๋ยที่มีตัวเลขหลักแรกมีจำนวนมากที่สุด เพื่อเป็นการเร่งผลผลิต

ใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธี

การใส่ปุ๋ยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธี โดยพืชที่อยู่ในระยะต้นอ่อนควรละลายปุ๋ยในน้ำเสียก่อน จากนั้นจึงนำไปรดต้นอ่อนได้ เพื่อให้สามารถดูดซึมได้ง่าย หากไม่นำไปละลายน้ำอาจใช้เวลานานกว่าพืชจะดูดซึมได้ แต่สำหรับต้นไม้ต้นใหญ่ ๆ การใส่ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ควรใส่ที่บริเวณข้าง ๆ ลำต้น ให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 30 เซนติเมตร

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยเคมี ต้องเป็นอย่างไร

การจะรู้ได้ว่าสภาพพื้นที่ใดเหมาะสมต่อการใส่ปุ๋ยเคมีหรือไม่นั้น ควรมาจากการวิเคราะห์ดินว่าดินแบบไหนควรใส่ปุ๋ยอย่างไร ทั้งสภาพความเป็นกรดเป็นด่างในดิน หรือปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินเป็นแบบไร สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยเคมี คือสภาพดินที่มีความชุ่มชื้นเล็กน้อย เพื่อให้ต้นไม้สามารถดูดซึมสารอาหารจากปุ๋ยได้ หากดินแห้งจนเกินไปหรือดินมีปัญหาก็ควรมีการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมเสียก่อน

ปุ๋ยวิทยาศาสตร์

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมี

ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยเคมี คุณต้องทราบก่อนว่าปุ๋ยเคมีนั้นมีส่วนผสมของดินขาว ซึ่งเมื่อหากใช้เป็นระยะเวลานาน ๆ ต่อเนื่องกัน จะทำให้ดินเป็นกรด เนื้อดินแน่นและจับตัวกันเป็นก้อนทำให้ดินระบายน้ำได้ไม่ดี การใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวอาจทำให้สารอินทรีย์ที่สำคัญต่อพืชนั้นน้อยลง จึงอาจจะต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนการใช้ปุ๋ยบ้าง และหากใส่ปุ๋ยเคมีมากเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อพืชได้

การใช้ปุ๋ยเคมีนี้ ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีหากซื้อโดยปราศจากความเข้าใจ ก็อาจส่งผลเสียต่อพืชและดิน ซึ่งนำไปสู่การสื้นเปลืองโดยใช่เหตุ

แหล่งอ้างอิง

: http://www.oae.go.th/view/

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้