ตะคร้อ ไม้พื้นบ้านหลากสรรพคุณ

ชื่อภาษาอังกฤษ

Ceylon Oak

ชื่อวิทยาศาสตร์

Schleichera oleosa

ความหมาย

ต้นตะคร้อ คือ ต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

ความเชื่อ

ตะคร้อเป็นอีกหนึ่งพันธุ์ไม้ที่สามารถใช้สร้างธุรกิจด้านสุขภาพได้ เนื่องจากเป็นพรรณไม้ที่เต็มไปด้วยประโยชน์แทบจะทุกส่วน ทั้งยังมีงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ออกมากล่าวถึงประโยชน์และสารอาหารที่อุดมอยุ่ในผลตะคร้อ ที่นอกจากจะสามารถใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายแล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูง แต่นอกจากผลที่มีประโยชน์สูงแล้ว ส่วนอื่น ๆ ของตะคร้อเองก็มีสรรพคุณทางยาและช่วยเสริมสุขภาพของคนและสัตว์ได้อย่างมากมาย

ปลูกต้นตะคร้อ

ควรปลูกบริเวณใดของบ้าน

ตะคร้อเป็นไม้ที่ชอบแสงแดด จึงควรปลูกกลางแจ้งที่โดนแดดอย่างเต็มที่และทั่วถึง

ส่วนประกอบของต้นไม้

ลักษณะของลำต้น

เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีความสูงของต้นประมาณ 15 – 25 เมตร แตกกิ่งก้านต่ำ เรือนยอดมีลักษณะเป็นทรงพุ่มแผ่กว้าง กิ่งก้านมักคดงอ ลำต้นเป็นปุ่มปมและพูพอน เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลแดงหรือเป็นสีน้ำตาลเทา เปลือกแตกเป็นสะเก็ดหนา

ใบ

เป็นใบประกอบแบบขนนก ปลายใบออกเป็นคู่ออกเรียงเวียนสลับเป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง ใบย่อยติดเรียงตรงข้ามหรืออาจเยื้องกันเล็กน้อยประมาณ 1 – 4 คู่ โดยใบคู่ปลายสุดของช่อใบจะมีขนาดใหญ่และยาวที่สุด ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปรี หรือรูปรีขอบขนาน ปลายใบมนหรือหยัก มีหางสั้น ๆ หรือติ่งสั้น ๆ โคนใบมนหรือสอบและมักเบี้ยว ส่วนขอบใบเรียบเป็นคลื่น ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4.5 – 12 เซนติเมตรและยาวประมาณ 8 – 25 เซนติเมตร แผ่นใบค่อนข้างหนาเรียบและเป็นคลื่นเล็กน้อย มองเห็นเส้นใบได้ชัดเจน เส้นแขนงใบมีประมาณ 8 – 16 คู่ ปลายเส้นจรดกันก่อนถึงขอบใบ ก้านใบย่อยจะสั้นมาก ส่วนก้านช่อใบยาวประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร โดยใบอ่อนมีขนเล็กน้อยตามเส้นใบ ใบแก่สีเขียวสด

ดอก

ออกดอกเป็นช่อปลายยอดหรือตามซอกใบ ช่อดอกมีความยาวประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร และช่อดอกมีลักษณะเป็นพวงแบบหางกระรอกห้อยลง ดอกย่อยมีขนาดเล็กเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ๆ กลีบเลี้ยงหรือกลีบรวมมีขนาดเล็กมาก มีแฉกแหลม 5 แฉก ดอกไม่มีกลีบดอก มีเกสรเพศผู้ประมาณ 6 – 8 ก้าน ส่วนรังไข่มีลักษณะกลมและมี 3 ช่อง ในแต่ละช่องจะมีออวุล 1 ออวุล เกสรเพศเมียส่วนปลายแยกเป็นแฉก 3 แฉก

ผล

ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมหรือทรงไข่ มีขนาดประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร เวลออกผลจะติดผลเป็นพวงจำนวนมาก ปลายผลเป็นจะงอยแหลมและแข็ง เปลือกผลหนาและเหนียวคล้ายแผ่นหนัง ผิวผลเกลี้ยงเป็นสีเขียวอมน้ำตาลหรือเป็นสีน้ำตาล ภายในผลมีเมล็ด 1 – 2 เมล็ด มีเนื้อหุ้มเมล็ดใสสีเหลือง ลักษณะฉ่ำน้ำ และมีรสเปรี้ยว ใช้รับประทานได้ โดยจะออกผลในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม

สายพันธุ์

ตะคร้อเป็นพืชที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับเงาะ แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้มีสายพันธุ์แยกย่อยสำหรับตะคร้อ

วิธีการปลูก

การปลูกสามารถทำได้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด โดยนำเมล็ดมาเพาะใส่ลงในถุงพลาสติกเพาะชำ รดน้ำให้ชุ่ม วางไว้ในที่แดดร่ม ใช้เวลาเพาะประมาณ 6 เดือน แล้วนำมาปลูกลงในแปลงขนาดประมาณ 4×6 ตารางเมตร ปลูกในฤดูฝนจะดี

วิธีการดูแล

แสง

ตะคร้อชอบแสงแดด ควรปลูกกลางแจ้งหรือที่ที่โดนแดดตลอดวัน

น้ำ

ต้องให้น้ำอย่างเพียงพอ ปลูกช่วงแรกต้องรดน้ำทุกวัน เมื่อเติบโตขึ้นก็ให้น้ำ 2 – 3 วันต่อครั้งก็ได้

ดิน

ตะคร้อสามารถปลูกได้ในดินทุกชนิด จะชอบดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายเป็นพิเศษ ที่สำคัญคือดินต้องมีความชุ่มชื้นและระบายน้ำได้ดี

ปุ๋ย

ตะคร้อเป็นไม้ที่ทนทาน ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเลยก็ได้ แต่หากต้องการบำรุงต้นก็สามารถใส่ปุ๋ยคอกผสมในดินเพื่อบำรุงได้

ต้นตะคร้อ ชื่อสามัญ

ประโยชน์หรือสรรพคุณอื่นๆ

ใบและกิ่ง

ใบอ่อนกินสดหรือนำมาลวกกินเป็นผักเคียง ใบ กิ่ง และกากเมล็ดนำมาทำเป็นอาหารสัตว์

ลำต้น

ในประเทศอินเดียใช้ต้มตะคร้อเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงครั่ง

เนื้อไม้

ใช้ทำฟืนและถ่าน แก่นไม้ซึ่งมีความแข็งและทนทานสามารถนำมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้หลายชนิด เช่น ด้ามจับของขวานหรือพลั่ว ล้อเกวียน ด้ามจับของสากบดยา รวมทั้งใช้ในการก่อสร้างได้

ราก เปลือกราก ใบ แก่นไม้ เปลือกไม้และน้ำต้มเปลือก

มีสรรพคุณเป็นทั้งยากินและยาใช้ภายนอก เช่น ยารักษาผิวหนังอักเสบ แผลเปื่อย สิว ลดการอักเสบอันเนื่องมาจากแผลในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการปวดประจำเดือน เปลือกไม้ยังสามารถนำมาทำสีย้อมในอุตสาหกรรมหนังได้

เมล็ด

น้ำมันที่สกัดจากเมล็ด หรือ Kusum oil (Macassar oil) ใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของน้ำมันที่ใช้ตกแต่งทรงผมและบำรุงเส้นผม ทั้งยังอาจใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร หรือใช้ในอุตสาหกรรมผ้าบาติกได้ นอกจากนี้ Kusum oil ยังสามารถใช้เป็นยา เมล็ดตะคร้อแห้งบดสามารถเป็นยาให้สัตว์จำพวกแผลอักเสบ และกำจัดหนอนและแมลงที่ตอมแผล

ผล

ผลตะคร้อสุกนำมารับประทานเป็นผลไม้ สามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มดับกระหายในหน้าร้อน ปรุงอาหารประเภทยำ น้ำตะคร้อยังสามารถใช้ทดแทนน้ำมะนาวได้ ส่วนตะคร้อดิบนำมาทำผลไม้ดอง

ขายต้นตะคร้อ

ราคาต่อต้นโดยประมาณ

ราคาของต้นตะคร้อแปรผันตามขนาดและความสูงของต้น โดยมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 50 บาท จนถึง

แหล่งอ้างอิง

: https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/

อยากให้มีเนื้อหาเรื่องอะไรเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็นอย่างไร เชิญคอมเม้นท์ไว้ได้เลยครับ