ต้นประดู่ ไม้มงคลแห่งความสมัครสมานสามัคคีที่มากคุณค่าทางเศรษฐกิจ

ชื่อภาษาอังกฤษ

Burma Padauk, Narra, Angsana Norra, Malay Padauk, Burmese Rosewood, Andaman Redwood, Amboyna Wood, Indian rosewood

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pterocarpus indicus Willd.

ความหมาย

ต้นประดู่ คือ ต้นไม้ชนิดหนึ่ง เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

ความเชื่อ

ประดู่ต้นไม้ ที่มีความหมายและความเชื่อสอดคล้องกับ ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

เมื่อพูดถึง ต้นประดู่ ใครๆ คงต่างต้องเคยได้ยินได้คุ้นหูกับเนื้อเพลงประจำกองทัพเรือ ที่มีเนื้อร้องพูดถึง”ดอกประดู่” จนทำให้เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่า ต้นประดู่นั้นเปรียบดั่งตัวแทนของเหล่าทหารเรือ ด้วยมีผู้เปรียบเปลยความที่ชีวิตของชาวเรือว่าต้องดำเนินไปเฉกเช่นเดียวกับดอกประดู่ นั่นคือ ดอกของมันจะค่อยๆบานและโรยพร้อมกันทั้งต้น เพื่อปลูกฝังชีวิตจิตใจของนายทหารเรือทุกคนและทุกระดับให้มีความรัก ความสามัคคีกัน “ประดู่” จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของทหารเรือไทย มาโดยตลอด

ปลูกต้นประดู่ในบ้าน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อวงศ์  : FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE

ชื่อเรียกอย่างอื่น : ดู่บ้าน (ภาคเหนือ), ประดู่บ้าน ประดู่ลาย ประดู่กิ่งอ่อน อังสนา (ภาคกลาง), สะโน (มาเลย์-นราธิวาส), ดู่, ประดู่ป่า, ประดู่ไทย

ความเชื่อเกี่ยวกับต้นประดู่ในความหมายของไม้มงคล  

ประดู่ต้นไม้ ที่มีความหมายและความเชื่อสอดคล้องกับ ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ของความร่วมมือร่วมใจกันสืบไป จึงเป็นต้นไม้ที่เลือกให้เป็นสัญลักษณ์แห่งกองทัพเรือ และยังเป็นต้นไม้มงคลที่มีผู้นิยมปลูกไว้บริเวณเคหสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านที่มีบริเวณกว้างมีญาติพี่น้องอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ เพื่อหวังให้สมาชิกทุกคนมีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

นอกจากความหมายดังที่กล่าวมาแล้ว ประดู่ยังเป็นไม้โบราณที่ถูกกล่าวถึงอยู่ในพุทธประวัติว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จฯกลับจากเทศนาโปรดพระเจ้าสุทโธทนะแล้ว ได้เสด็จฯพร้อมพระอานนท์ พระราหุล และพระสาวกสู่กรุงราชคฤห์ ประทับ ณ สีสปาวัน ซึ่งมีความหมายว่าป่าประดู่ลายนั่นเอง ประดู่จึงถือเป็นต้นไม้มงคลต้นหนึ่งในศาสนาพุทธ

ต้นประดู่ ภาษาอังกฤษ

ควรปลูกต้นประดู่ไว้บริเวณใด จึงได้คุณสูง

โดยทั่วไปแล้วไม่ได้มีข้อห้ามหรือข้อจำกัดในเรื่องทิศของการปลูกต้นประดู่ หากแต่ ควรเลือกพื้นที่ที่มี บริเวณขนาดกว้างขวางเหมาะกับไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เพราะประดู่โตเร็ว พุ่มใบทึบ และแตกกิ่งก้านสาขาแผ่กว้าง และหากต้องการปลูกเพื่ออาศัยร่มเงาแก่ตัวบ้านควรปลูกทางทิศตะวันตก เพื่อให้ยามแสงอาทิตย์ช่วงบ่ายสาดส่องลงมายังตัวบ้านก็จะมีกิ่งก้านร่มเงาของต้นประดู่คอยปกป้องความร้อนให้ได้เป็นอย่างดี

ส่วนประกอบและลักษณะสำคัญๆ ของต้นประดู่

ลักษณะของลำต้น

ประดู่เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีลำต้นสูงประมาณ 25 เมตร

ใบ

ใบจะออกรวมกันเป็นช่อ ลักษณะของใบเป็นรูปมนรี ปลายใบแหลม ถ้าขึ้นในที่แล้งจะผลัดใบก่อนออกดอก

ดอก

ดอกออกเป็นช่อมีสีเหลืองสดลักษณะคล้ายดอกถั่ว โคนกลีบเลี้ยงกลีบดอกติดกันเป็นกรวยโค้งเล็กน้อย กลีบดอกมี 5 กลีบ มีขนาดดอกเล็ก ขณะดอกย่อยบานมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาร 0.5- 1 ซม. ดอกบานไม่พร้อมกัน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกที่ใกล้โรยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมน้ำตาล ฤดูดอกบานอยู่ในช่วง เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม

ต้นประดู่บ้าน

สายพันธุ์ ต้นประดู่ สำคัญๆ ในเมืองไทย

สำหรับประดู่บ้านซึ่งคนไทยนิยมนำมาปลูกทั่วไปจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปอยู่ 2 ชนิดนั่นก็คือ ประดู่บ้าน Pterocarpus indicus Willd. และประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz.

เนื้อไม้ประดู่ทั้ง 2 ชนิด เป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ มีคุณภาพดี เพราะเนื้อแข็ง ปลวกไม่ทำลาย สีสวย ลวดลายงดงาม เนื้อละเอียดปานกลาง ตกแต่งขัดเงาได้ดี ใช้สร้างบ้านเรือน ทำเครื่องเรือน ทำเกวียน เรือ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เครื่องดนตรี เป็นต้น ประดู่บางต้นเกิดปุ่มตามลำต้น เรียกว่า ปุ่มประดู่ (เช่นเดียวกับปุ่มมะค่า) ทำให้ได้เนื้อไม้ที่มีคุณภาพสูง งดงาม และราคาแพงมาก

วิธีการปลูก ต้นประดู่ ไม่ให้ก่อปัญหาสำหรับบ้านพักอาศัย

ต้นประดู่จัดเป็นไม้ที่เลี้ยงง่าย เติบโตได้เองตามธรรมชาติและไม่ค่อยพบปัญหาเรื่องศัตรูพืชหรือโรคต่างๆ และทนต่อสภาพธรรมชาติได้ดี ข้อควรระวังคือบริเวณที่เลือกปลูกควรมีขนาดกว้างขวางเหมาะกับไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เพราะประดู่โตเร็ว พุ่มใบทึบ และแตกกิ่งก้านสาขาแผ่กว้าง หากปลูกใกล้บ้านมากเกินไป กิ่งก้านของประดู่อาจระหลังคาหรือตัวบ้านจนดูรกครึ้มเกินไป ต้องคอยหมั่นตกแต่งกิ่งอยู่เสมอ

วิธีการดูแลต้นประดู่ให้โตไว ใช้งานได้เร็ว

แสง

ประดู่นิยมแสงแดดจัด ควรปลูกในบริเวณกลางแจ้ง เพื่อให้ได้รับแสงแดดโดยทั่วกันทั้งต้นตลอดทั้งวัน

น้ำ

ประดู่ชอบน้ำปานกลาง หากปลูกไว้ตามที่พักอาศัยควรรดน้ำ เพียงสัปดาห์ละ 2 หน หรือ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่ง ประดู่จัดเป็นไม้ที่ทนแล้งได้ดี

ดิน

บริเวณที่ปลูกควรเป็นดินร่วนซุย มีความโปร่งของดินและไม่ใช่ดินเหนียวหรือ ดินที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา

ปุ๋ย

สามารถบำรุงด้วยปุ๋ยคอกได้ โดยใส่ ราวๆ ปีละ 2-3 หน

ประโยชน์หรือสรรพคุณอื่นๆ 

ต้นประดู่นับได้ว่าเป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ มีคุณภาพดี เพราะเนื้อแข็ง ปลวกไม่ทำลาย สีสวย ลวดลายงดงาม เนื้อละเอียดปานกลาง ตกแต่งขัดเงาได้ดี ใช้สร้างบ้านเรือน ทำเครื่องเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องดนตรี เป็นต้น

นอกจากนั้นไม้ประดู่โดยเฉพาะสายพันธุ์ประดู่ป่ายังใช้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากมีเรือนยอดและระบบรากแผ่กว้างจะช่วยป้องกันลมและคลุมความชื้นในดิน รองรับน้ำฝน ลดแรงปะทะหน้าดินน้อยลง และช่วยยึดดินไม่ให้พังทะลาย รากมีปมใหญ่ช่วยตรึงไนโตรเจนได้ ใบที่ร่วงหล่นลงมาทับถมผุพังเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินอีกด้วย

อีกทั้งยังมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่ประดู่ไม่ว่าจะเป็น สายพันธุ์ บ้าน หรือ ป่า ต่าง ก็มีสรรพคุณทางยาคล้ายคลึงกัน เช่น ใบ : รสฝาด ใช้สระผม พอก ฝี พอกแผล แก้ผดผื่นคัน เปลือก : รสฝาดจัด สมานบาดแผล แก้ท้องเสีย บำรุงร่างกาย แก่น : รสขมฝาดร้อน แก้คุดทะราด แก้เสมหะ เลือดกำเดาไหล แก้ไข้ บำรุงเลือด บำรุงกำลัง ขับปัสสาวะ แก้ผื่นคัน  ผล : แก้อาเจียน แก้ท้องร่วง มีรสฝาดสมาน

ส่วนเหลือใช้อย่างเปลือกและแก่นประดู่นำมาย้อมผ้าได้ดี ให้สีน้ำตาลและแดงคล้ำ ใบอ่อนและดอกประดู่นำมากินเป็นอาหารได้ด้วย ประดู่จึงเป็นไม้สารพัดคุณค่าที่ ปลูกไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและยังก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมาย

ต้นประดู่ ราคา

ราคาจำหน่ายโดยทั่วไปของต้นประดู่

โดยทั่วไปกล้าพันธุ์ของต้นประคู่ที่จำหน่ายจะมีราคา ตั้งแต่ หลักสิบ 50 บาท จนถึง หลักร้อย 200-300 บาท ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ขนาดความสูง ความสมบูรณ์ของลำต้นเป็นหลัก

แหล่งอ้างอิง

: https://il.mahidol.ac.th/e-media/plants/

อยากให้มีเนื้อหาเรื่องอะไรเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็นอย่างไร เชิญคอมเม้นท์ไว้ได้เลยครับ