ต้นพิกุล ไม้หอมแดนสวรรค์ กับความเชื่อของคนไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

Bullet Wood

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mimusops elengi Linn.

ความหมาย

คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นพิกุลไว้ประจำบ้านจะทำให้มีอายุยืน

ความเชื่อ

ต้นพิกุลเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบ

เกษตรทูเดย์ (Kaset today) เป็นเว็บไซต์ที่เดิมทีมีวัตถุประสงค์ในการเปิดขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับต้นไม้ ทั้งข้อมูลการเกษตร ข้อมูลพันธุ์ไม้ แนะนำการปลูกและดูแลต้นไม้แต่ละชนิด พร้อมทั้งขายสินค้าด้านการเกษตรที่ส่งตรงถึงลูกค้าอย่างมีคุณภาพ แต่ปัจจุบันเราได้เปิดสวนของตัวเองอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ สวนเกษตรทูเดย์ ที่ให้บริการหลากหลายและตอบโจทย์คนที่ชื่นชอบการเลือกซื้อต้นไม้ผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะให้ความสะดวกสบายทั้งคนที่อาศัยอยู่แถบกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัดด้วย โดยทางสวนเราได้ยึดหลักการให้บริการว่า “ดูแลพันธุ์ไม้ด้วยความรัก จัดส่งด้วยความปราณีต”


ตามความเชื่อแล้วในตำนานกล่าวไว้ว่า ต้นพิกุลมีอยู่บนสวนสวรรค์ชั้นมิสกวันของพระอินทร์และมีเทวดาทวยเทพสถิตรักษา มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์ในตัว คนโบราณจึงถือว่าการปลูกต้นพิกุลอันเป็นดอกไม้สวรรค์ไว้ในบริเวณบ้านเรือนที่อยู่อาศัย จะทำให้เจ้าของบ้านมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืน และเป็นสิริมงคล

ความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้

คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นพิกุลไว้เป็นต้นไม้ประจำบ้านจะทำให้มีอายุยืน เพราะเชื่อว่าต้นพิกุลทองเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงทนทานและมีอายุยาวนาน ดังนั้นจึงนิยมใช้เนื้อไม้นำมาใช้ประโยชน์ในงานพิธีมงคล เช่น ด้ามหอกที่ใช้เป็นอาวุธ เสาบ้าน หรือพวงมาลัยเรือ และยังมีความเชื่ออีกว่าต้นพิกุลเป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นไม้ที่มีเทพสิงสถิตอยู่ นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่า ต้นพิกุลเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในสวนของพระอินทร์ ดอกพิกุลจึงเปรียบเสมือนดอกไม้จากสวรรค์ การประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ของราชสำนักไทย

ปัจจุบันนิยมจำลองดอกพิกุลเสมือนจริงที่สร้างจากเงินและทองคำสำหรับให้ประธานทรงโปรยในระหว่างการประกอบพระราชพิธี เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีโสกันต์ พระราชพิธีลงสรง จึงเป็นความเชื่อที่ว่าเจ้านายผู้เป็นองค์ประธานนั้นอยู่ในสภาวะสมมติเทพที่ได้อุบัติลงมาจากสวรรค์ การโปรยดอกพิกุลจึงเสมือนกับการที่องค์สมมติเทพทรงโปรยดอกไม้จากสวรรค์ลงมาให้มนุษย์ได้ชื่นชม แม้กระทั่งงานจิตรกรรมไทยก็ยังมีลายดอกพิกุลเป็นต้นแบบอย่างหนึ่งเช่นกัน

ควรปลูกบริเวณใดของบ้าน

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นพิกุลทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์ เพราะคนโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ ถ้าหากไม่ได้ปลูกในวันเสาร์จะเป็นวันจันทร์แทนก็ได้ ถ้าจะให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองผู้ปลูกควรเป็นสุภาพสตรี เพราะพิกุลเป็นชื่อที่เหมาะสำหรับสุภาพสตรี

ส่วนประกอบของต้นไม้

ลักษณะของลำต้น

พิกุลเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบ ลำต้นมีความสูงประมาณ 8 – 15 เมตร ผิวเปลือกสีน้ำตาลเข้มหรือสีเทาอมน้ำตาลและแตกเป็นรอยแตกระแหงตามแนวยาว ทั้งต้นมีน้ำยางสีขาว ส่วนกิ่งก้านและตามีขนสีน้ำตาลขึ้นปกคลุม ลำต้นแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มแน่นกว้างเป็นทรงกลมหนาทึบ

ใบ

เป็นใบเดี่ยวรูปหอกแคบ ๆ ออกเรียงสลับกันแบบห่าง ๆ ทรงใบมนรูปไข่หรือรูปรี ปลายใบเรียวแหลมหรือหยักเป็นติ่งสั้น ๆ ลักษณะโคนใบมนสอบ ขอบใบโค้งเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย หลังใบสีเขียวเรียบเกลี้ยงเป็นมัน ท้องใบสีเขียวอ่อน เนื้อใบมีลักษณะค่อนข้างเหนียว ขนาดใบกว้างประมาณ 3 – 6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 – 12 เซนติเมตร ส่วนก้านใบยาวประมาณ 4 – 6 เซนติเมตร หูใบมีลักษณะเป็นรูปเรียวแคบ ยาวประมาณ 3 – 5 มิลลิเมตร และหลุดร่วงได้ง่าย

ดอก

มักจะออกตามซอกกิ่ง เป็นดอกเดี่ยว ๆ บางทีก็เป็นกระจุกเล็ก ๆ คล้ายช่อตามง่ามใบหรือยอด ใน 1 ช่อมีดอกประมาณ 2 – 6 ดอก ก้านดอกย่อยมีความยาวประมาณ 2 เซนติเมตร มีกลีบเลี้ยง 8 กลีบ เรียงซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นละ 4 กลีบ ส่วนกลีบเลี้ยงด้านนอกมีลักษณะเป็นรูปใบหอก ปลายแหลม มีขนสั้นสีน้ำตาลนุ่ม ยาวประมาณ 7 – 8 มิลลิเมตร กลีบดอกจะสั้นกว่ากลีบเลี้ยง โดยแต่ละดอกมี 8 กลีบเรียงซ้อนกัน กลีบดอกเป็นจักรเล็กน้อย ดอกเล็กสีขาวนวล หลุดร่วงได้ง่าย เมื่อดอกบานเต็มที่จะกว้างประมาณ 0.7 – 1 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมมาก แม้กระทั่งแห้งแล้วก็ยังคงไว้ซึ่งความหอม ดอกมีเกสรตัวผู้สมบูรณ์ 8 อัน อับเรณูเป็นรูปใบหอกและยาวกว่าก้านชูอับเรณู เกสรตัวผู้เป็นหมัน 8 อัน และรังไข่มี 8 ช่อง เมื่อดอกใกล้โรยจะเป็นสีเหลืองอมสีน้ำตาล

พิกุล

วิธีปลูกพิกุลแบบสวนเกษตรทูเดย์

พิกุลสามารถขยายพันธุ์ได้โดยทั้งวิธีการตอนกิ่ง ปักชำ และเพาะเมล็ด โดยวิธีที่นิยมและได้ผลดีคือ การเพาะเมล็ด โดยเพาะเมล็ดในกระถางให้เป็นต้นกล้าก่อนแล้วจึงนำลงปลูกในดินเมื่อเริ่มโตขึ้น เนื่องจากเมื่อพิกุลโตจึงจะสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี

การปลูกพิกุลของทางสวนเกษตรทูเดย์เราจะใช้การปลูกบนพื้นที่กลางแจ้ง โดยเป็นไม้ที่ได้รับขึ้นมาพักไว้หลายเดือนแล้ว เพื่อให้ต้นไม่ได้ปรับสภาพอย่างดี รากแข็งแรง พร้อมจะลงปลูกได้ทุกพื้นที่ โดยการให้น้ำจะใช้การรดแบบสายยางเพื่อให้ได้รับน้ำทั่วถึงและเพียงพอต่อวัน ควรรดเพียงวันละครั้งเพราะต้นนี้ชอบความชื้นปานกลาง ไม่ต้องการดินที่แฉะมาก แต่ชอบแดดจัด ทนต่อสภาพต่าง ๆ ได้ดี สำหรับต้นนี้ไม่ต้องปรับสภาพมากเพราะเดิมทีเป็นไม้ที่ขึ้นได้ประปรายในป่าดิบทางภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เมื่อต้นใหญ่ก็จะค่อย ๆ ตัดแต่งและริดกิ่งออกเพื่อให้ฟอร์มของต้นสวยงามอยู่ตลอดเวลา

พิกุล

บริการของสวนเกษตรทูเดย์

จำหน่ายพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด

สวนเกษตรทูเดย์ เป็นสวนที่เปิดให้บริการจำหน่ายพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด พร้อมจัดหาต้นไม้สำหรับลูกค้าที่กำลังตามหาต้นไม้แบบคัดเกรด ต้นฟอร์มสวย ๆ โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตั้งแต่กล้าไม้ป่า ไม้เศรษฐกิจ ไม้หายากขนาดเล็ก หรือจะไม้จัดสวน แต่งบ้านสวย ๆ อย่างไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล หรือไม้ฟอกอากาศ ไปจนถึงไม้ขุดล้อมขนาดหน้า 1 – 3 นิ้ว หรือไม้ที่ความสูง 3 – 4 เมตร

บริการจัดส่งต้นไม้

เนื่องจากทางสวนเราให้บริการจำหน่ายต้นไม้ผ่านช่องทางออนไลน์ การจัดส่งจึงเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องของคุณภาพสินค้า โดยสวนเกษตรทูเดย์ได้มีบริการจัดส่งเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าหลากหลายรูปแบบ อาทิ การส่งผ่านขนส่งเอกชนทั่วไทย การจัดส่งโดยรถสวน หรือเหมารถสวนส่งต่างจังหวัดก็ได้ รับประกันการจัดส่งด้วยทีมงานเคลื่อนย้ายต้นไม้ของสวนที่มีความเป็นมืออาชีพสูง

บริการปลูกพร้อมค้ำยัน

สวนเกษตรทูเดย์มีทีมงานคุณภาพที่สามารถปลูกและขุดล้อมต้นไม้ได้อย่างสวยงาม โดยค่าบริการปลูกจะขึ้นอยู่กับขนาดของถุงชำหรือกระถาง ส่วนเป็นไม้ล้อมจะขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น อาจมีการบวกค่าอุปกรณ์ล้อมขึ้นอยู่กับปริมาณไม้ที่ใช้ในการล้อม โดยค่าปลูกหรือค้ำยันต่าง ๆ ก็จะขึ้นอยู่กับขนาดหรือประเภทของต้นไม้นั้น ๆ ด้วย สามารถแอดไลน์ไปสอบถามกับแอดมินได้ตลอดเลย

บริการปลูกป่าเศรษฐกิจ

อีกหนึ่งบริการที่ลูกค้าให้ความสนใจเป็นอย่างมาก คือ การปลูกป่าเศรษฐกิจ ซึ่งทางสวนเกษตรทูเดย์มีความต้องการที่จะตอบโจทย์ให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นป่าเศรษฐกิจ เพื่อใช้สำหรับสร้างรายได้ในอนาคต ซึ่งทางสวนเราก็มีบริการปลูกกล้าไม้ป่าด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้มาอย่างยาวนานคอยแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด เหมาะกับลูกค้าที่มีพื้นที่มากและอยากปลูกไม้เศรษฐกิจแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร ทางสวนเราก็ยินดีแนะนำและให้บริการคุณทุกเมื่อ

บริการออกแบบและตกแต่งสวน

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเนรมิตพื้นที่โล่งกว้างให้กลายเป็นสวนสวย ๆ หลากแบบหลายสไตล์ ทางสวนเกษตรทูเดย์ยินดีให้บริการออกแบบและจัดตกแต่งสวนให้กับคุณแบบจัดเต็มทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ เคลียร์พื้นที่ ปูหญ้า ปลูกต้นไม้ ดูแลและให้คำแนะนำต่าง ๆ แบบครบวงจร ในราคาที่สามารถพูดคุยต่อรองหรือเสนอแนะได้ หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามแอดมินเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ มีทีมงานคุณภาพคอยให้บริการและดูแลอย่างใกล้ชิด

วิธีการดูแล

แสง

พิกุลเป็นไม้ยืนต้นที่เกิดได้ดีตามป่าเบญจพรรณ ดังนั้น จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าหากปลูกกลางแจ้ง เพราะต้นนี้ชอบแสงแดดจัดจึงควรโดนแดดทั้งวัน

น้ำ

หากปลูกลงดินการรดน้ำควรรดทุกวันอย่างน้อยวันละครั้ง แต่หากปลูกในพื้นที่น้ำท่วมขัง หรือใกล้แหล่งน้ำอาจลดปริมาณน้ำที่ควรจะให้อย่างน้อย 2-3 วันครั้ง

ดิน

พิกุลชอบขึ้นในพื้นที่ดินดี จึงควรเป็นดินร่วนซุยที่มีความอุดมสมบูรณ์ ระบายน้ำได้ดี มีความชื้นเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ห้ามแฉะจนเกินไป เพราะพิกุลไม่ชอบพื้นที่น้ำท่วมขัง

ปุ๋ย

ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 2 – 3 กิโลกรัมต่อต้น ควรใส่ปีละ 4 – 6 ครั้ง หรือใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 เพื่อบำรุงให้ต้นและใบแข็งแรง ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้ออกดอกมากขึ้นด้วย

ประโยชน์หรือสรรพคุณอื่น ๆ

ใบ ดอก เมล็ด เปลือกต้น กระพี้ แก่น ราก

เป็นส่วนประกอบของยาสมุนไพร เช่น ยาหอม น้ำสกัดจากดอกแห้งก็ใช้เป็นยาในสัตว์ได้

เนื้อไม้

ใช้ในการก่อสร้างและสิ่งของ เช่น ทำสะพาน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องดนตรี

ขอนดอก

เป็นเนื้อไม้พิกุลที่อายุมากและมีกลิ่นหอม มีสีขาวลายประเกิดจากเชื้อราบางตัว ขอนดอกนำมาเป็นส่วนประกอบของยาหอมได้เช่นเดียวกับดอก

เปลือกต้น

ใช้ทำสีย้อมผ้า หรือนำไปต้มน้ำเกลืออมแก้ปวดฟัน

ดอก

ทำน้ำหอม บูชาพระ แต่งกลิ่นอาหาร เครื่องสำอาง

ผล

เป็นอาหารของทั้งคนและสัตว์ได้

พิกุล

ราคาต่อต้นโดยประมาณ

ราคาของต้นพิกุลแปรผันตามขนาดและความสูง โดยมีราคาตั้งแต่ 30 – 1500 บาท สำหรับต้นพิกุลของสวนเกษตรทูเดย์ ขนาดของลำต้นจะอยู่ที่หน้า 2.5 นิ้ว ส่วนสูง 3-4 เมตร ราคา 3700 บาท ฟอร์มสวย พุ่มแน่น เหมาะนำไปปลูกเป็นไม้ประดับบ้าน หรือไม้ประธานของสวน

ช่องทางการสอบถามหรือสั่งซื้อ

Line: @kasettoday
โทร. 092 475 8787
Facebook: kaset.today

พิกัดสวน: เขาตีหิน บ้านชี อำเภอบ้านหมี่ ลพบุรี
(ใกล้วัดถ้ำโพธิญาณ)

แหล่งอ้างอิง

http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/old-fragrant/mimusops.html

อยากให้มีเนื้อหาเรื่องอะไรเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็นอย่างไร เชิญคอมเม้นท์ไว้ได้เลยครับ