ต้นรักแรกพบ พรรณไม้ความหมายดี ออกดอกได้ทั้งปี

ชื่อภาษาอังกฤษ

Golden Penda

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xanthostemon chrysanthus

ความหมาย

ต้นรักแรกพบ ต้นไม้ชนิดหนึ่งแตกกิ่งก้านเป็นทรงพุ่ง

ความเชื่อ

เชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยเสริมสิริให้แก่ผู้ปลูกและคนในเรือนชาน ด้วยชื่อ รักแรกพบ อันเป็นสิริมงคลส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านไปมารักเรา ดั่งเป็นรักแรกพบ

ในความเชื่อโบราณที่สืบต่อกันมา หากมีพรรณไม้หอมปลูกไว้ประจำบ้าน นับว่าเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่บ้านเรือนและคนในบ้านเป็นอย่างมาก เราจึงมักเห็นไม้มงคลต่าง ๆ ปลูกไว้ประจำบ้านเรือนมาอย่างยาวนาน และพันธุ์ไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่ให้ดอกสวยงามตลอดทั้งปี กลิ่นหอมเย็นชื่นใจ พร้อมชื่ออันไพเราะ รักแรกพบ ไม้ดอกไม้ประดับที่คนรักไม้จะต้องไม่พลาดหามาประดับสวนสวยด้วยความพิเศษของต้นไม้ชนิดนี้นอกจากหอมแล้วยังเรืองแสงสดใสได้ในตอนกลางคืน อีกด้วย

ต้นรักแรกพบหอมไหม

ความเชื่อเกี่ยวกับไม้มงคล

ต้นรักแรกพบ พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งหรือบางท่านขนาดนามไม้ดอกไม้ประดับชนิดนี้ว่า ดอกพบรัก นั้น แม้จะเป็นไม้ตางถิ่นที่มีต้นกำเนิดไกลถึงออสเตรเลีย แต่ด้วยตามความเชื่อที่บอกต่อ ๆ กันมาตั้งแต่เมื่อครั้งถูกเข้ามาปลูกยังประเทศไทยในปี พ.ศ. 2548  เชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยเสริมสิริให้แก่ผู้ปลูกและคนในเรือนชาน ด้วยชื่อ รักแรกพบ อันเป็นสิริมงคลส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านไปมารักเรา ดั่งเป็นรักแรกพบ นั่นเอง

ตำแหน่งที่เหมาะสมแก่การปลูกภายในบริเวณบ้าน

ตามความเชื่อของคนโบราณที่สืบต่อกันมาเป็นทอด เชื่อว่าการปลูกไม้มงคลเพื่อให้คุณด้านการเสริมสิริมงคลให้แก่บ้านและผู้อยู่อาศัยนั้นนิยมปลุกกันในวันเสาร์ และสำหรับต้นรักแรกพบแล้ว เชื่อกันว่าบริเวณที่เหมาะสมสำหรับการปลูกควรปลูกไว้หน้าบ้าน จะเป็นสิริมงคลมากที่สุด ทั้งนี้ต้นดอกควรได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอเพื่อเสริมคุณให้เจิดจรัสยิ่งขึ้น ซึ่งนั้นก็ตรงกับจริตของต้นดอกประดับชนิดนี้ที่ชื่นชอบแสงแดดเป็นพิเศษ นั่นเอง

ส่วนประกอบของต้นรักแรกพบ

ในทางพฤกษศาสตร์แล้ว ต้นรักแรกพบ จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับต้นชมพู่ จัดเป็นดอกไม้ป่าในแถบทางเหนือของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งบางชนิดอาจพบได้ในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ได้ด้วย

ลักษณะของลำต้น

ต้นรักแรกพบจะมีลำต้นกลม เปลือกมีสีน้ำตาลลักษณะบาง แตกกิ่งก้านเป็นทรงพุ่งกว้าง ลำต้นสูงประมาณ 1-3 เมตรแต่ในบางพื้นที่อาจสูงถึง 20 เมตรได้เช่นกัน

ใบ

ลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปหอกปลายแหลม เป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับรอบลำต้น มีสีเขียว ค่อนข้างหนา ขอบใบและผิวใบเรียบ ความยาวประมาณ 14-15 ซม. ยอกใบอ่อนที่แตกออกมาจะมีสีน้ำตาลก่อนเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มเมื่อแก่เต็มที่

ต้นรักแรกพบ ชื่อวิทยาศาสตร์

ดอก

ไม้ประดับชนิดนี้ให้ดอกเป็นช่อ ประกอบด้วย ก้านช่อและดอกย่อยหลายดอก แทงช่อดอกออกตามซอกใบและกิ่ง สีของดอกจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่ปลูก เช่น สีขาว สีเหลือง สีส้ม สีชมพู สีแดง และสีแดงอมส้ม กลีบดอกจะหนาและแข็ง ส่วนปลายแยกเป็น 5 แฉกและมีเกสรตัวผู้จำนวนมากตรงกลางดอก ดอกจะให้กลิ่นหอมเย็นและบานอยู่ได้ประมาณ 1 สัปดาห์ และสามารถให้ดอกได้ตลอดทั้งปี

ผล

เมื่อดอกโรย จะเกิดผลรักแรกพบ ในลักษณะกลมมีเปลือกหุ้มสีเขียวเมื่อแก่เต็มที่จะกลายเป็นสีน้ำตาล แยกเป็น 3 พูปลายผลมีเส้นยาวแหลมส่วนบริเวณต้นขั้วจะมีกลีบเลี้ยงติดอยู่

สายพันธุ์ยอดนิยม

ดอกไม้ป่าชนิดนี้มีมากกว่า 20 สายพันธุ์ โดยแต่ละสายพันธุ์จะมีลักษณะทางพฤษศาสตร์ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่จะเห็นได้ชัดเจนคือสีสันของดอกรักแรกพบ เช่น สีขาว สีเหลือง สีส้ม สีชมพู สีแดง สีแดงอมส้ม เป็นต้น สายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมปลูกมาจะเป็น ต้นรักแรกพบสีชมพู ที่ให้กลิ่นหอมมากกว่าสายพันธุ์ชนิดอื่น ดอกบานและหอมยาวนานได้ถึง 1 สัปดาห์

วิธีการปลูกต้นรักแรกพบให้เจริญงอกงาม

การปลูกพันธุ์ไม้ชนิดนี้ นิยมปลูกใน 2 รูปแบบ คือ การปลูกลงดินกลางแจ้งเป็นกลุ่ม ๆ ทีละหลาย ๆ ต้น และปลูกลงกระถางขนาดใหญ่ โดยนำต้นกล้าจากการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งและปักชำมาปลูก ทั้งนี้เขาไม่ถูกจริตเลยกับน้ำท่วมขัง ดังนั้นหากปลูกในกระถางควรทำทางระบายน้ำก้นกระถางด้วยหรือหากปลูกบนพื้นดินก็ควรยกดินให้สูงขึ้นด้วย

วิธีการดูแลรักษา

แสง

ชอบแสงแดดแบบตลอดทั้งวัน จะทำให้ต้นเจริญเติบโตได้ดี

น้ำ

เป็นไม้ไม่ชอบน้ำท่วมขัง แต่ยังต้องดูแลรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ เช้า-เย็น เพราะพืชที่ต้องการความชื้นสูงเช่นกัน

ดิน

ควรอุดมไปด้วยอินทรีย์วัตถุและสามารถระบายน้ำได้ดี

ปุ๋ย

สามารถให้ปุ๋ยคอกสลับปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 เว้นระยะเดือนละครั้ง

คุณประโยชน์ที่ได้จากต้นรักแรกพบ

ด้วยความเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ให้ดอกสวย และสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี ทำให้ ต้นรักแรกพบ กลายเป็นพันธุ์ไม้เชิงการค้าอีกชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร นอกจากการให้คุณทางด้านจิตใจด้วยชื่ออันเป็นสิริมงคล ซึ่งทำให้นักจัดสวนสมัยใหม่นิยมนำไม้ดอกชนิดนี้มาปลูกประดับอาคารบ้านเรือนและตามสถานที่ต่าง ๆ กันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ต้นรักแรกพบ เรืองแสง

ราคาต่อต้นโดยประมาณ

ด้วยความสวยงามและความหมายที่ดีของต้นดอกรักแรกพบ ทำให้ราคาต้นกล้าที่สมบูรณ์สำหรับนำไปปลูกได้เลยนั้น มีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งเฉลี่ยราคาโดยประมาณแล้วจะเริ่มต้นที่ 250 บาทเป็นต้นไปเลยทีเดียว

แหล่งอ้างอิง

: https://data.addrun.org/plant/

อยากให้มีเนื้อหาเรื่องอะไรเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็นอย่างไร เชิญคอมเม้นท์ไว้ได้เลยครับ