ต้นไทร ต้นไม้งามสง่า ร่มเย็นดุจร่มโพธิ์ ร่มไทร และสายพันธุ์ที่นิยมปลูก

ชื่อภาษาอังกฤษ

Banyantree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficusannulata

ความหมาย

ต้นไทรเป็นพรรณไม้ยืนต้นที่มีทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ลำต้นจะมีลักษณะตรงแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มทึบ แต่บางชนิดจะเป็นพุ่มโปร่ง มีรากอากาศห้อยลงมาตามกิ่งก้านและลำต้น

ความเชื่อ

คนไทยโบราณมีความเชื่อว่าถ้าบ้านใดปลูกต้นไทรไว้เป็นไม้ประจำบ้าน จะทำให้บ้านนั้นมีความร่มเย็น

ต้นไทร เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นที่มีขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ในส่วนของลำต้นนั้นจะมีความสูงประมาณ 10-20 เมตร ลำต้นตรงแตกกิ่งก้านสาขาแผ่ออก บางชนิดจะเป็นพุ่มทึบ บางชนิดเป็นพุ่มโปร่ง โดยมีรากอากาศห้อยลงมาตามกิ่งก้านและลำต้น จะมีผิวเปลือกเรียบขาวปนเทา ส่วนใบนั้นเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากกิ่งและส่วนยอดของลำต้น ซึ่งใบจะออกเป็นคู่สลับกัน โดยแต่ละสายพันธุ์จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ทั้งขนาดใบและสีสันของใบ

ไทรพันธุ์ต่างๆ

ปลูกต้นไทรไว้ประจำบ้านชีวิตจะดีขึ้นยังไง

คนไทยโบราณมีความเชื่อว่าถ้าบ้านใดปลูกต้นไทรไว้เป็นไม้ประจำบ้าน จะทำให้บ้านนั้นมีความร่มเย็น ดั่งคำกล่าวของคนโบราณที่ว่า “ร่มโพธิ์ ร่มไทร” ซึ่งจะช่วยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข และยังช่วยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายให้กับผู้ที่อยู่อาศัยด้วย บางคนมีความเชื่อว่าต้นไทรเป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะมีเทพารักษ์อาศัยอยู่คอยคุ้มครองพิทักษ์ปวงชนให้อยู่เย็นเป็นสุข การปลูกต้นไทรไว้ประจำบ้านนอกจากจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังเสริมฮวงจุ้ยและช่วยให้การค้าขายดีขึ้นอีกด้วย

ปลูกต้นไทรไว้ประจำบ้านชีวิตจะดีขึ้นยังไง

คนไทยโบราณมีความเชื่อว่าถ้าบ้านใดปลูกต้นไทรไว้เป็นไม้ประจำบ้าน จะทำให้บ้านนั้นมีความร่มเย็น ดั่งคำกล่าวของคนโบราณที่ว่า “ร่มโพธิ์ ร่มไทร” ซึ่งจะช่วยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข และยังช่วยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายให้กับผู้ที่อยู่อาศัยด้วย บางคนมีความเชื่อว่าต้นไทรเป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะมีเทพารักษ์อาศัยอยู่คอยคุ้มครองพิทักษ์ปวงชนให้อยู่เย็นเป็นสุข การปลูกต้นไทรไว้ประจำบ้านนอกจากจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังเสริมฮวงจุ้ยและช่วยให้การค้าขายดีขึ้นอีกด้วย

ควรปลูกต้นไทรไว้ตรงบริเวณใดของบ้าน

หากจะปลูกต้นไทรไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยก็ควรจะปลูกไว้ทางทางทิศตะวันตกของบ้าน ซึ่งผู้ปลูกควรจะปลูกในวันอังคาร เพราะคนโบราณเชื่อว่าการปลูกต้นไม้เพื่อเอาประโยชน์ทางใบให้ปลูกในวันอังคารจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้น

ส่วนประกอบของต้นไทร

ลักษณะของลำต้น

ต้นไทรเป็นพรรณไม้ยืนต้นที่มีทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยมีลำต้นสูงประมาณ 10-20 เมตร และลำต้นจะมีลักษณะตรงแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มทึบ แต่บางชนิดจะเป็นพุ่มโปร่ง มีรากอากาศห้อยลงมาตามกิ่งก้านและลำต้น

ใบ

ใบของต้นไทรนั้นจะเป็นใบเดี่ยวที่แตกออกจากกิ่ง ส่วนยอดของลำต้นใบจะออกเป็นคู่สลับ มีลักษณะเป็นรูปวงรี รูปใบหอก หรือรูปไข่แกมวงรี ส่วนสีของใบนั้นส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียว ซึ่งขนาดและสีสันของแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป

ดอก

ในส่วนของดอกต้นไทรนั้นจะมีลักษณะเป็นดอกช่อ ซึ่งจะเกิดภายในฐานรองดอกที่มีรูปร่างกลม ๆ คล้ายกับผลของต้นไทร โดยดอกจะออกเป็นคู่ที่ซอกใบ และจะแยกเพศไว้อยู่ในช่อเดียวกัน

สายพันธุ์ของต้นไทรที่นิยมปลูกไว้ประจำบ้านเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล

ต้นไทรใบสัก

ต้นไทรใบสัก มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Fiddle fig ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์คือ Ficus Lyrata ต้นไทรใบสักจะเป็นพืชเขตร้อนในตระกูลไทร ซึ่งเหมาะกับอากาศร้อนชื้นอย่างประเทศไทย และสายพันธุ์นี้มีจุดเด่นตรงลำต้นที่ตั้งสูงตรง โอบล้อมไปด้วยใบขนาดใหญ่ มีรูปทรงหยักพริ้วสีเขียวสวยงาม จะมีลักษณะเหมือนกับต้นไม้ประดิษฐ์ ซึ่งเหมาะกับการนำมาปลูกเป็นไม้ประดับภายในบ้าน ร้านอาหาร หรือจะเป็นคาเฟ่ก็เหมาะเช่นกัน ถึงต้นไทรจะเป็นพืชที่ชอบแสงแดดแต่ก็สามารถอยู่ในอาคารที่มีแดดรำไรได้ และข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นไทรใบสักมีประสิทธิภาพในการดูดสารพิษและฟอกอากาศให้สะอาดสดชื่นมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นพืชที่นิยมปลูกเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล เมตตามหานิยม เสริมฮวงจุ้ย และยังช่วยให้คนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายค้าขายดีขึ้นอีกด้วย

ต้นไทรเกาหลี

ของประเทศจีนไปจนถึงประเทศมาเลเซีย ซึ่งในประเทศไทยจะเรียกพืชชนิดนี้แตกต่างกันออกไปทำให้มีหลายชื่อ โดยต้นไทรเกาหลีจะเป็นต้นไม้ประเภทกึ่งไม้ต้นไปจนถึงไม้พุ่มไม่ผลัดใบ บางครั้งจะเลื้อยหรือขึ้นบนพื้นดิน ในส่วนของใบจะมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวรูปรีถึงขอบขนาน โคนใบจะดูมน และส่วนของดอกมักจะออกตามซอกใบ ซึ่งจะกระจุกอยู่บนฐานรองดอกเดียวกัน และมีดอกย่อยเป็นจำนวนมาก โดยมีการแยกเพศแต่ยังอยู่ร่วมกันในต้น ดอกเพศผู้จะมีปริมาณมากกว่าดอกเพศเมีย ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของไม้ประดับชนิดนี้เลย และเมื่อเลี้ยงโตเต็มที่แล้วถ้าปล่อยไว้ตามธรรมชาติต้นไทรเกาหลีก็จะมีความสูงอยู่ประมาณ 5-6 เมตร เป็นไม้ประดับทำให้บ้านมีความสวยงามไม่พอ แต่ยังช่วยลดปริมาณความร้อนลงอีกด้วย ซึ่งถ้าปลูกไว้ริมรั้วบริเวณหน้าบ้านก็จะช่วยให้บ้านเย็นสบาย น่าอยู่น่าอาศัยมากยิ่งขึ้น และถือว่าเป็นอีกหนึ่งไม้มงคลที่ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านของผู้ปลูกจะทำให้เจ้าของบ้านอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอีกด้วย

ต้นไทร ประโยชน์

วิธีการปลูก

1.ขุดหลุมให้พอดีกับถุงปลูก โดยให้เว้นระยะในการปลูกให้เหมาะสม
2.แกะถุงดำที่ได้ทำการเพาะชำออกจากต้น
3.นำต้นลงปลูกในหลุม โดยหันต้นให้อยู่ตรง ไม่เอียง และหันข้างที่ดูสวยงามออกมาข้างหน้าทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และเฉลี่ยระยะห่างแต่ละต้นให้เท่า ๆ กัน
4.กลบด้วยดินเดิมที่มากับต้น แต่ถ้าหากดินนั้นไม่มีคุณภาพให้หาดินที่เหมาะกับการปลูกต้นไทรนำมากลบหลุมแทน แนะนำให้พูนดินขึ้นเล็กน้อยเพื่อป้องกันดินยุบตัวลง และป้องกันไม่ให้มีน้ำขังในฤดูฝน
5.เมื่อปลูกเสร็จแล้วให้รดน้ำให้ชุ่มทันที ซึ่งการรดน้ำหลังปลูกนั้นสามารถทำได้ตั้งแต่เช้าถึงเย็น ติดต่อกัน 3-5 วัน โดยตอนเช้าสามารถรดได้ทั่วทั้งต้น ส่วนตอนบ่ายนั้นรดแค่โคนต้นเพื่อป้องกันใบไหม้ก็พอ หลังจากนั้นก็ให้รดวันละครั้ง หรือจะรดวันเว้นวันก็ได้เช่นกัน การรดน้ำนี้สามารถแก้ไขต้นบางต้นที่ยังตั้งไม่ค่อยตรงได้ ซึ่งต้องรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำ แล้วใช้มือจับกลางลำต้นและโยกเบา ๆ เพื่อให้ลำต้นตรง

ต้นไทร ความเชื่อ

วิธีการดูแล

แสง

จัดวางต้นให้สามารถรับแสงแดดได้อย่างเพียงพอ และถ้าได้รับแสงแดดเต็มที่ตลอดทั้งวันก็จะดีมาก อาจจะปลูกไว้ริมรั้ว หรือริมผนังบ้านเพื่อให้ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน

น้ำ

สำหรับต้นไทรนั้นต้องพยายามรดน้ำอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในฤดูแล้งที่ต้นไทรจะต้องการน้ำเป็นพิเศษ ส่วนในฤดูฝนไม่ต้องรดน้ำเยอะมากเนื่องจากจะทำให้มีน้ำท่วมขัง การปลูกต้นไทรนั้นควรหาพื้นที่ที่ระบายน้ำได้เป็นอย่างดี และในฤดูหนาวให้รดน้ำในระดับปานกลาง ไม่น้อยหรือมากจนเกินไป

ดิน

การดูแลต้นไทรให้คงอยู่อย่างสวยงามนั้นควรพรวนดินอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นก็อย่าลืมใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงให้ต้นมีการเจริญเติบโตมากขึ้นด้วย

ปุ๋ย

ปุ๋ยสำหรับต้นไทรนั้นแนะนำให้ใส่ปุ๋ยที่มีค่าไนโตรเจนสูง (N) สูง ๆ อย่างเช่น 30-20-0 โดยให้ใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอทุก 15-20 วัน วิธีการใส่นั้นให้ใส่ต้นละครึ่งช้อนโต๊ะก็พอ หลังจากนั้นให้รดน้ำติดต่อกัน 2-3 วัน

การตัดแต่ง

ตัดแต่งกิ่งหรือเล็มปลายยอดของต้นออกบ่อย ๆ เพื่อให้ต้นยังคงความสวยงามอยู่ ถ้าหากไม่มีเวลาก็สามารถทำประมาณ 1-3 ครั้งต่อเดือนก็ได้

การฉีดยาป้องกัน

ต้นไทรบางชนิดก็อาจจะมีแมลงต่าง ๆ มากินใบได้ ดังนั้นควรจะฉีดยาป้องกันแมลงม้วนใบ กินใบไว้บ้าง แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการระบาดก็ไม่จำเป็นต้องฉีด เพราะอาจจะทำให้ต้นตายได้

ประโยชน์และสรรพคุณของต้นไทรที่หลายคนยังไม่รู้

 1. รากอากาศของต้นไทรสามารถนำมาพันเป็นวงกลมเพื่อประดับดอกไม้แห้งให้เป็นพวงมาลาสวย ๆ ได้
 2.พุ่มของต้นไทรนั้นจะเป็นพุ่มแน่นทึบ โดยจะประกอบไปด้วยใบไม้ที่เรียงซ้อนกันหลายชั้น ซึ่งสามารถช่วยกั้นแสงแดดหรือดูดแสงแดดร้อนจัดในตอนกลางวันได้ และส่วนพุ่มใบที่แน่นทึบก็ยังช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกอีกด้วย อีกทั้งยังช่วยดูดซับควันพิษจากท่อไอเสียจากรถยนต์และฝุ่นละอองได้เป็นอย่างดี
 3.คนไทยโบราณมีความเชื่อว่าถ้าหากบ้านใดปลูกต้นไทรไว้ประจำบ้านก็จะช่วยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข และช่วยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ได้ด้วย เพราะมีความเชื่อว่าต้นไทรนั้นเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีเทพารักษ์มาอาศัยอยู่ จะช่วยคุ้มครองพิทักษ์คนในบ้านให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ปลอดภัย และสงบอีกด้วย โดยปัจจุบันต้นไทรได้ถูกนำมาพัฒนาย่อส่วนต้นให้มีขนาดเล็กลง จึงสามารถนำมาปลูกในบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องเป็นกังวลอะไรเลย

สรรพคุณของต้นไทร

ในตำรายาไทยนั้นส่วนของรากอากาศสามารถนำมารักษาอาการต่าง ๆ ได้ เช่น ขับปัสสาวะ (โรคที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ) ถ้ามีปัสสาวะขุ่นข้นเหลืองหรือแดง หรืออาการแน่นท้องทานอาหารไม่ได้สามารถนำรากอากาศของต้นไทรมารักษาได้ หรือจะเป็นปัสสาวะพิการก็สามารถนำรากอากาศมารักษาได้เช่นกัน นอกจากนี้รากอากาศของต้นไทรยังช่วยแก้กษัยได้ด้วยการนำรากอากาศมาต้มกับน้ำแล้วดื่ม ทั้งนี้ยังเป็นยาบำรุงน้ำนมให้สมบูรณ์ และช่วยอาการท้องเสียให้ดีขึ้นอีกด้วย

ราคาต่อต้นโดยประมาณ

ต้นไทรใบสักจะมีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่น อย่างต้นเล็กที่สูง 80 เซนติเมตร – 1 เมตร จะมีราคาประมาณ 150-200 บาท หากเป็นฟอร์มใบสวย ๆ ขนาด 2 สูง 3 เมตร ถึงขนาด 8 จะมีราคาประมาณ 1,000-1,200 บาท ส่วนต้นไทรเกาหลีราคานั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีการขยายพันธุ์รวมไปถึงขนาดความสูงของต้นกล้า ซึ่งจะมีราคาตั้งแต่ถุงละ 50 บาทขึ้นไปจนถึงหลักร้อย และถ้ายิ่งเลี้ยงต้นกล้าเอาไว้ในถุงนานเท่าไรก็จะยิ่งทำให้มีราคาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

แหล่งอ้างอิง : https://arit.kpru.ac.th/

อยากให้มีเนื้อหาเรื่องอะไรเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็นอย่างไร เชิญคอมเม้นท์ไว้ได้เลยครับ