มะพร้าว รสชาติที่หอมละมุนกับสารพันเรื่องน่ารู้

ชื่อภาษาอังกฤษ

Coconut

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cocos nucifera L.

ความหมาย

มะพร้าว เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูลปาล์ม

ความเชื่อ

ต้นมะพร้าวนั้นเป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่ง หากนำต้นมะพร้าวไปปลูกบริเวณทิศทางตะวันออกจะทำให้คนในบ้านไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยอละอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและช่วยเสริมดวงได้เป็นอย่างดี

ความเชื่อเกี่ยวกับต้นมะพร้าว

มีความเชื่อว่ากันว่าหากนำต้นมะพร้าวไปปลูกในทิศทางตามตำราหรหมชาติฉบับหลวง ถือว่าต้นมะพร้าวนั้นเป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งโดยตามตำราแล้วต้นมะพร้าวนั้นถูกกำหนดให้ปลูกบริเวณทิศทางตะวันออก (บูรพา) ตามความเชื่อของคนสมัยก่อนที่มีความเชื่อว่าหากนำต้นมะพร้าวไปปลูกบริเวณทิศทางตะวันออกจะทำให้คนในบ้านไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยอละอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและช่วยเสริมดวงได้เป็นอย่างดีมากสำหรับคนที่เกิดในปีชวดและปีเถาะ ส่วนในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจะใช้มะพร้ามอ่อนในการจัดเครื่องสังเวยนอกจาดนั้นยังมีความคิดที่ว่าการดื่มน้ำมะพร้าวก็ถือเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคล และมีความเชื่อว่าหากนำมาใช้ล้างหน้าศพทำให้คนตายเกิดความผ่องใสสงบจิตใจเดินทางไปภพภูมิได้อย่างเป็นสุข

มะพร้าว สรรพคุณ

ส่วนประกอบของต้นมะพร้า

ราก

เป็นรากฝอยมีการเจริญเติบโตเริ่มจากต้นอ่อนโดยขนาดและความยาวของรากจะไม่แตกต่างกันมาก โดยรากที่เกิดขึ้นในครั้งแรกเรียกว่ารากหลักและจะเกิดรากแขนงต่างๆที่มีขนาดเล็กแตกฝอยออกไปอีกและพบปุ่มสีขาวทั้งบนรากหลักและรากแขนงซึ่งจะทำหน้าที่ลำเลียงอากาศให้แก่ต้นมะพร้าวและเมื่อต้นมะพร้าวมีข้อมากขึ้นก็จะให้เกิดรากบริเวณข้อที่อยู่ใต้ดินและเหนือผิวเล็กน้อย

ลำต้น

ซึ่งลำต้นจะเริ่มมีตั้งแต่อยู่ใต้ดินเรียกว่า Bole โดยการเจริญเติบโตจะเริ่มขยายออกด้านข้างขยายออกเป็นขนาดกว้างขนาดจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ จากขึ้นก็จะมีการยืดสูงขึ้นไม่มีเปลือกและไม่สามารถสร้างเนื้อเยื้อปิดบากบาดแผลหากเกิดอันตราย เพราะฉะนั้นปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือการป้องกันการเกิดบาดแผลที่ลำต้นเพราะนอกจากจะทำให้เกิดการสูญเสียน้ำและจะนำมาสู่ทางเข้าทำลายของพวกเชื้อโรคได้อีกด้วย

ใบ

ใบของต้นมะพร้าวจะมีลักษณะเป็นโคนก้านในแผ่กว้างและแหลมไปสู่ปลาญ โดยจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองอ่อนเป็นลักษณะแท่งเรียงยาว เมื่ออายุมากขึ้นใบย่อยมีแยกออกจากกันประมาณ 200-250 ใบ เริ่มมีสีเขียวอ่อนไปเป็นสีเขียวแก่ บริเวณโคนก้านจะพบแผ่นเส้นใยสานกันบางๆเรียกว่ารกมะพร้าว

ช่อและดอก

ดอกของต้นมะพร้าวจะออกเป็นช่อพานิเคิล มีทั้งดอกตัวผู้และตัวเมียอยู่ในช่อเดียวกัน จะมีทั้งหมด 6 กลีบ สีของดอกจะเป็นสีครีมเหลืองนวลไม่มีก้านดอกย่อยดอกตัวเมียจะมีกลีบหนาและแข็งแรงกว่า

ผล

ผลของมะพร้าวเป็นชนิดไฟบรัสดรุป เรียกว่า นัท มีเปลือกอยู่ 3 ชั้น คือ

  • เปลือกชั้นนอก เป็นเส้นใยเหนียวแข็งเมื่อแก่จะมีเขียว แดง เหลืองหรือน้ำตาล
  • เปลือกชั้นกลาง มีลักษณะเป็นเส้นใย มีความหนาพอประมาณ
  • เปลือกชั้นใน มีลักษรณะแข็งสีน้ำตาบหรือที่เราเรียกกันว่ากะลา

โดยภายในของผลมะพร้าวจะเป็นเนื้อมะพร้าวสีขาวมีน้ำมะพร้าวอยู่เต็มไปหมด

สายพันธุ์ของต้นมะพร้าว

สายพันธ์มะพร้าวเศรษฐกิจที่นิยมปลูกในประเทศไทยนั้นมีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์สูง และ สายพันธุ์เตี้ย

1.สายพันธุ์ต้นสูง

หรือที่เรารู้จักกันดีเป็น มะพร้าวแกง เป็นพันธุ์ต้นไม้ที่มีลักษณะสูงใหญ่ ออกผลได้ช้าลำต้นมีลักษณะอวบอ้วนมีสะโพกโดยจะมีสะโพกที่โคนต้น มีอายุยืนถึง  100 ปีและมีการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์คือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียบานไม่พร้อมกันต้นใช้เกสรจากต้นอื่นมาช่วยผสมพันธุ์ทำให้ผลผลิตไม่ค่อยจะมีมาก ผลมีลักษณะกลมใหญ่ มีเปลือกหนา มีหลากหลายสี ซึ่งปัจจุบันได้ทำการพัฒนาสายพันธุ์จนได้พันธุ์ที่มีเนื้อหนาผลโตและตกเพาะปลูกประมาณ 7-10 ปีก็จะได้ผลผลิตแล้วนิยมปลูกกันมากในภาคใต้

2.สายพันธุ์ต้นเตี้ย

เป็นลักษณะต้นที่มีขนาดเล็กลำต้นเตี้ยสั้น มีผลดกและผลออกได้เร็วอายุการเก็บเกี่ยวแค่ 2 ปีครึ่งถึง 3 ปี ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วโดยจะเป็นผลไม้พื้นเมืองของไทยในกลุ่มมะพร้าวสีที่มีถื้นกำเนินในประเทศไทย ผลไม้มีขนาดเล็กน้ำมะพร้าวมีรสชาติหวานหอมมีเนื้อมะพร้ามที่อ่อนนุ่มและหวานมันโดยชาวสวยได้พัฒนามาเป็นมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยมากปริมาณการส่งออกก็มากขึ้นทุกๆปี นิยมปลูกมากในภาคกลาง

วิธีการปลูก

การปลูก/ขุดหลุม

โดยจะขุดหลุมปลูกโดยให้ขนาดของหลุมมีความกว้างและยาวด้านละ 50-75 ซม. โดยการขุดหลุมต้องมีความลึกประมาณ 1 เมตรเพื่อนำปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก คลุกเคล้าผสมกับดินใส่ในก้นหลุมที่จะปลูก นำต้นที่ต้องการปลูกวางบนปากหลุมปักไม้หลักเพื่อป้องกันต้นล้มโดยระยะห่างขอวต้นควรห่างประมาณ 6-7 เมตร

ปุ๋ย

หลังจากการนำต้นปลูกประมาณ 1ปี ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีและมูลสัตย์เพื่อช่วยปรับปรุงสภาพดินให้มีคุณภาพสูตร 13-13-21 ปริมาณ 1 กิโลกรัม ควรใส่ปุ๋ยอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีซึ่งจะเติบโตได้ดีช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม

การให้น้ำ

ควรให้น้ำอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์

วิธีการดูแล

การดูแลบำรุงรักษาต้นมะพร้าวให้มีผลออกดก

1. การไถพรวนดิน

โดยไถไม่ให้ลึกเกินกว่า 20 ซม.โดยเว้นจากโคนต้น 2เมตรเพื่อให้ผิวดินไม่แห้ง

2. การขุดคูระบายน้ำ

ปกกันช่วงฤดูฝนเมื่อเกิดฝนตกจะได้มีที่ระบายน้ำออกไม่ให้มีน้ำขังในแปลง           

3. การควบคุมวัชพืช

หากใครที่ปลูกมะพร้าวในพื้นที่แห้งแล้งควรถางหญ้าให้เตียนใช้สารเคมีทำลายวัชพืชไม่ให้หญ้าปกคลุมและไม่ให้โดนใบมะพร้าวจะทำให้มะพร้าวออกผลได้ดีไม่มีวัชพืชอื่นมาแย่งสารอาหาร

มะพร้าว ลักษณะ

ประโยชน์และสรรพคุณของต้นมะพร้าว

  1. เปลือก สามารถนำมาทาแก้หิดและแก้เจ็บปวดฟันได้
  2. น้ำมะพร้าว ทานเป็นยาระบายแก้ท้องเสียขับปัสสาวะ เป็นยาบำรุงกำลัง นำมาทารักษากลากเกลื้อนและบำรุงหัวใจ
  3. ดอก ใช้เป็นยาแก้เจ็บปากเจ็บคอ แก้ท้องเสียได้
  4. ราก สามารถนำมารักษาอาการท้องเสียขับปัสสาวะหรือนำมาบ้วนปากแก้เจ็บคอได้
  5. เนื้อมะพร้าว นำมาเป็นยาบำรุงกำลัง ขับปัสสาวะและขับพยาธิได้
  6. กะลา เป็นยาแก้ท้องเสียแก้ปวดกระดูกและเอ็นได้
มะพร้าวภาษาอังกฤษ

ราคาต่อต้นโดยประมาณ

โดยราคาของต้นมะพร้าวจะขึ้นอยู่กับขนาดและสายพันธุ์ราคาจะอยู่ที่ 35-400 บาทต่อต้นโดยประมาณ

แหล่งอ้างอิง

: http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_10_6.htm

ร้านขายต้นมะพร้าวแนะนำ

อยากให้มีเนื้อหาเรื่องอะไรเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็นอย่างไร เชิญคอมเม้นท์ไว้ได้เลยครับ