ต้นห่อเงินห่อทอง ไม้มงคลรูปใบห่อแปลกตา ห่อมากรวยมาก

ต้นห่อเงินห่อทองภาษาอังกฤษ Coffee Cups/Elephant Ear/Taro

ต้นห่อเงินห่อทองชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia esculenta (L.) Schott cv. Coffee Cups

ต้นห่อเงินห่อทอง ใบเป็นใบเดี่ยว รูปหัวใจ ดอกออกเป็นช่อจากซอกกาบใบ เป็นช่อเชิงลดมีกาบ ปลีดอกเรียวยาว สีเหลือง ใบประดับสีเขียวอ่อนอมเหลือง เมื่อบานมีกลิ่นหอม ใบห่อคล้ายรูปหัวใจ มีความสวยงาม มีลวดลายสีเหลืองมีเสน่ห์ให้น่าหลงใหล  นิยมปลูกตามบ้านเรือนหรือภายในอาคารบ้านเรือน เป็นพืชปลูกง่าย ใบสวย แปลกตา มีชื่อเป็นมงคล นิยมนำไปเป็นของฝากวันขึ้นปีใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือวาระอื่น ๆ ได้เช่นกัน

ต้นห่อเงินห่อทอง ไม้มงคล

ความเชื่อต้นห่อเงินห่อทอง

ตามความเชื่อแล้วต้นห่อเงินห่อทอง เป็นไม้มงคล มีชื่อที่เป็นสิริมงคล เชื่อว่าหากปลูกไว้จะให้มั่งมีเงินทอง ใบยิ่งห่อมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งแสดงถึงความเก็บเงินทองอยู่ เสริมดวงเรียกเงินทองแก่ผู้ปลูก เรียกทรัพย์และเก็บทรัพย์ไม่ให้ไหลออก ใบยิ่งห่อยิ่งช่วยเก็บเงินไม่ให้ไหลออก และยังมีความเชื่อกันอีกว่า หากดอกที่ออกมามีความเจริญงอกงามมากเท่าไหร่ จะยิ่งส่งผลให้มีเงินมีทองมากขึ้นเช่นเดียวกัน

ควรปลูกบริเวณใดของบ้าน

ต้นห่อเงินห่อทอง นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง สามารถจัดวางได้ทั้งภายนอก และภายในอาคาร และนิยมวางบนโต๊ะทำงานได้เช่นเดียวกัน ซึ่งต้นห่อเงินห่อทองต้องการแสงแดดรำไร ควรจัดวางไว้ในตำแหน่งที่มีแสงแดดส่องถึงได้ และควรรดน้ำวันละครั้ง

ลักษณะทั่วไป

  • ลำต้น มีหัวหรือมีเหง้าอยู่ใต้ดิน  มีไหลแตกออกเป็นกระจุกด้านล่าง มีความสูงได้ถึง 1.50 เมตร
  • ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปร่างบิดเป็นเกลียวชูช่อ ใบห่อคล้ายรูปหัวใจใบสีเขียวมรกตคาดด้วยริ้วด่างสีขาว และบางต้นเป็นสีเหลือง สูงประมาณ 40-60 เซนติเมตร ใบออกเวียนรอบลำต้น โคนก้านใบหุ้มประกบกัน ก้านใบยาว เส้นใบแบบร่างแหสีม่วงอมดำ
  • ดอก ออกเป็นช่อจากซอกกาบใบ เป็นช่อเชิงลดมีกาบ ปลีดอกเรียวยาว สีเหลือง ใบประดับสีเขียวอ่อนอมเหลือง เมื่อบานมีกลิ่นหอม
ต้นห่อเงินห่อทอง ความเชื่อ

วิธีการปลูก

วัสดุสำหรับการปลูกต้นห่อเงินห่อทองมี กาบมะพร้าว ดินก้ามปู มูลไส้เดือน ถ่านดำเพื่อเพิ่มความร่วนซุย และให้น้ำผ่านได้ดี  แกลบหมักขี้วัว โดยขั้นตอนการปลูกนั้นมีขั้นตอนดังนี้ คือ นำกาบมะพร้าวรองก้นกระถางประมาณ 1 ส่วน 4 หลังจากนั้นนำถ่านดำลง นำแกลบหมักขี้วัวลง นำมูลไส้เดือน และดินก้ามปูลง โดยปริมาณตามความเหมาะสม และดูจากขนาดของกระถาง โดยสัดส่วนของวัสดุปลูกที่นำลงให้มีปริมาณเท่า ๆ กัน หลังจากนั้นนำหน่อของต้นห่อเงินห่อทองลง แล้วนำดินลงกลบให้เต็มกระถาง แล้วรดน้ำวันละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยคอก 3 เดือนต่อครั้ง แล้วนำไปวางในจุดที่มีแดดส่องถึง แสงแดดรำไร และระวังไม่ให้ได้รับแดดจ้าเนื่องจากจะทำให้ใบต้นห่อเงินห่อทองไหม้ได้

วิธีขยายพันธุ์ต้นห่อเงินห่อทอง

ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ ซึ่งมีวิธีการดังนี้ คือแยกต้นที่งอกออกมาจากต้นแม่ออก ใช้ปูนแดงทาทั้งต้นแม่และต้นที่แยกออกมา หลังจากนั้นจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับปลูก โดยเตรียมดินและกากมะพร้าวเพื่อรองก้นกระถาง นำกากมะพร้าวลง โดยนำใส่ลงไปประมาณ 1 ส่วน 4 ของกระถางเพื่อให้อุ้มน้ำ หลังจากนั้นนำถ่าน มูลใส้เดือน แกลบหมักขี้วัว ดินก้ามปูลงประมาณ 3 ส่วน 4 ของกระถาง แล้วนำต้นห่อเงินห่อทองที่แยกออกมาจากต้นแม่ลง ใช้ดินก้ามปูกลบให้เต็มกระถาง  แล้วใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักกลบอีกครั้ง แล้วรดน้ำทุกวัน วันละ 1 ครั้ง

วิธีการดูแล

ต้นห่อเงินห่อทองชอบน้ำปานกลาง สามารถรดน้ำได้ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง และต้องการแสงมาก แต่เป็นแสงทางอ้อม ไม่ใช่แสงแดดตรง ๆ แสงรำไรผ่านแสลนหรือที่แสงส่องถึงทั้งวัน โดยปุ๋ยที่ใช้สามารถใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยคอกได้

วิธีขยายพันธุ์ต้นห่อเงินห่อทอง

ประโยชน์ต้นห่อเงินห่อทอง

ต้นห่อเงินห่อทองเป็นไม้ ปลูกไว้จะให้มั่งมีเงิน เสริมดวงเรียกเงินทองแก่ผู้ปลูก เรียกทรัพย์และเก็บทรัพย์ไม่ให้ไหลออก ใบยิ่งห่อยิ่งช่วยเก็บเงินไม่ให้ไหลออก นิยมนำไปเป็นของขวัญ ของฝาก สำหรับวันขึ้นปีใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านใหม่ หรือวาระอื่น ๆ ก็ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ให้สีสันสวยงามแปลกตา จัดวางในสวนได้ หรือจะนำไปวางบนโต๊ะทำงานก็ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งต้นห่อเงินห่อทองนอกจากจะเป็นไม้มงคล ยังสามารถช่วยฟอกอากาศ ช่วยดูดสารพิษภายในตัวอาคารได้อีกด้วย

ความนิยมต้นห่อเงินห่อทอง

ต้นห่อเงินห่อทองได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยชื่อที่เป็นสิริมงคล ความเชื่อว่าหากปลูกไว้ช่วยเรียกทรัยพ์ เสริมดวง ห่อเงินห่อทองไม่ให้ไหลออก ช่วยเก็บเงินเก็บทอง และยังมีเสน่ห์ สวยงาม แปลกตา เป็นไม้มงคลกระแส ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และมีผู้สะสมมากมายที่ต้องการนำไปปลูกไว้ และนอกจากนี้ต้นห่อเงินห่อทองยังได้รับความนิยมนำไปเป็นของขวัญในวาระต่าง ๆ  ด้วย

ราคาต้นห่อเงินห่อทอง

ต้นห่อเงินห่อทอง มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 150 บาท ไปจนถึงหลักพัน ขึ้นอยู่กับรูปทรงของใบและดอก หากมีรูปใบที่ห่อมาก ก็จะมีราคาที่สูง และยิ่งมีดอกที่งอกงามด้วย ราคาของต้นห่อเงินห่อทองก็แตะหลักหมื่นเลยทีเดียว และยิ่งหากต้นห่อเงินห่อทองมีด่างชัดเจน ลวดลายสวย ยิ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสม ซึ่งต้นห่อเงินห่อทองสามารถหาซื้อได้ตามร้านต้นไม้ ตามท้องตลาดทั่วไป และปัจจุบันยังมีผู้ที่หันมาเพาะพันธุ์ต้นห่อเงินห่อทองจำหน่ายด้วย

สรรพคุณต้นห่อเงินห่อทอง

แหล่งที่มา

http://eto.ku.ac.th

https://arit.kpru.ac.th

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้