หญ้าเนเปียร์ วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการทำปศุสัตว์

หญ้าเนเปียร์ มีชื่อเรียกอีกอีกชื่อว่า “หญ้าบาน่า” เดิมทีหญ้าชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดมาจากแถบประเทศแอฟริกาและปัจจุบันได้มีการปลูกกันทั่วโลก โดยประเทศไทยของเรานั้นได้นำหญ้าเนเปียร์มาจาก ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย เริ่มเข้ามาในบ้านเราครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2472 เป็นหญ้าที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกพื้นที่ที่เป็นเขตร้อน แข็งแรง ทนแดดทนฝน จริง ๆ แล้วหญ้าเนเปียร์ก็ถือว่าถูกจัดอยู่ในกลุ่มวัชพืชที่มีอายุมาหลายร้อยปี แต่ปัจจุบันมันถูกยกระดับให้เป็นพืชหญ้าสำคัญในบรรดากลุ่มคนที่ทำปศุสัตว์ ซึ่งหญ้าเนเปียร์เป็นเหมือนอาหารหลักของสัตว์เหล่านี้ โดยลักษณะทั่ว ๆ ไปของหญ้าชนิดนี้คือเมื่อโตเต็มที่จะสูงได้ราว ๆ 3-4 เมตร ลักษณะลำต้นจะเป็นกอ ๆ ส่วนใบจะเรียวยาวและมีขอบใบที่ค่อนข้างคม ใช้การแตกกอเพื่อขยายพันธุ์ มีส่วนของใบเยอะกว่าและออกดอกก่อนพันธุ์อื่น

หญ้าเนเปียร์

การปลูกหญ้าเนเปียร์นั้นมีความนิยมมากขนถึงขนาดที่ทางกรมปศุสัตว์ได้แนะนำให้เกษตรกรลองหันมาปลูกหญ้าชนิดนี้เองเพื่อเป็นการลดต้นทุนเรื่องอาหารสัตว์ เพราะสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบวนอาหารสัตว์ได้อีกทั้งยังปลูกง่าย สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ยิ่งปลูกในพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์และมีน้ำส่งถึงก็จะทำให้หญ้าชนิดนี้มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี ขยายพันธุ์ได้มาก อีกทั้งหญ้าชนิดนี้ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากถ้าหากนำไปเลี้ยงสัตว์ก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพของสัตว์ด้วย ซึ่งทุกวันนี้มีประชากรที่เริ่มหันมาทำปศุสัตว์เพิ่มมากขึ้น มีการขยายตัวในสาขาปศุสัตว์ถึงร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน ดังนั้น ความต้องการนำเข้าอาหารสัตว์ก็จะมีปริมาณมากขึ้นตามอัตราการขยายตัวนี้ไปด้วย การปลูกหญ้าเนเปียร์จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนที่อยากหารายได้เสริม ซึ่งแน่นอนว่าทาง kaset.today ก็ได้รวบรวมข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อสร้างรายได้ไว้แล้ว เพราะฉะนั้นเรามาลองศึกษาไปพร้อม ๆ กันเลย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหญ้าเนเปียร์

ชื่อภาษาไทย: หญ้าเนเปียร์
ชื่อภาษาอังกฤษ:
Napier Grass
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Pennisetum purpureum
ตระกูลพืช
: Gramineae

ทำความรู้จักกับลักษณะของหญ้าเนเปียร์

จากการศึกษาลักษณะทางพฤษศาสตร์ของหญ้าเนเปียร์ตามที่ทางกรมปศุสัตว์ได้อธิบายจะมีลักษณะขอฃส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  • รากและลำต้น หญ้าเนเปียร์เป็นหญ้าที่มีลำต้นขนาดใหญ่ ลำต้นแตกเป็นกอ หรือแตกต้นใหม่ได้ ลำต้นมีลักษณะแข็งแรง มีลำต้นสั้น ๆ บางส่วนอยู่ใต้ดิน ลำต้นเหนือดิน มีลักษณะทรงกลม และตั้งตรง ขนาดลำต้น 2-2.5 เซนติเมตร สูง 2-6 เมตร ลำต้นมีลักษณะเป็นข้อปล้อง ประมาณ 15-20 ข้อ ส่วนรากมีเฉพาะระบบรากฝอยที่แตกออกจากเหง้าจำนวนมาก
  • ใบ ใบหญ้าเนเปียร์ออกเป็นใบเดี่ยว ประกอบด้วยกาบใบที่ห่อหุ้มลำต้น และมีขนเล็ก ๆ นุ่มมือปกคลุม โดยตรงรอยต่อระหว่างกาบใบกับแผ่นใบ มีลิ้นใบ ถัดมาเป็นแผ่นใบยาว แผ่นใบมีสีเขียวอ่อน ยาวประมาณ 70-100 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร แผ่นใบมีเส้นกลางใบขนาดใหญ่
  • ดอก ดอกหญ้าเนเปียร์ออกเป็นช่อ แบบ Spike ช่อดอกมีรูปทรงกระบอก สีเหลือง ยาวประมาณ 15-22 เซนติเมตร หนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร ประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก ด้านในดอกมีเกสรตัวเมีย และตัวผู้
  • ผลและเมล็ด หญ้าเนเปียร์พบติดผลได้น้อยมาก เปลือกผล และเมล็ดหุ้มติดกัน

การจำแนกประเภทของหญ้าเนเปียร์

หญ้าเนเปียร์เป็นหญ้าที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมปศุสัตว์ให้ปลูกเพื่อใช้เป็นอาหารให้กับวัว ดังนั้นจึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ของหญ้าชนิดนี้ให้สามารถปลูกง่ายได้ผลผลิตที่สูงต่อการปลูกหนึ่งครั้ง ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วและทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี ซึ่งเกษตรกรจำเป็นจะต้องเรียนรู้ลักษณะของหญ้าเนเปียร์แต่ละชนิดเพราะแม้ว่าจะเป็นหญ้าเนเปียร์เหมือนกันแต่ลักษณะการขยายพันธุ์และปริมาณของผลผลิตที่ได้ก็จะแตกต่างกันไป ซึ่งจะสามารถจำแนกได้ 3 ชนิด ดังต่อไปนี้

หญ้าเนเปียร์ยักษ์

หญ้าเนเปียร์ยักษ์ (King grass) 

จะมีลักษณะของการแตกกอง่าย มีลำต้นสูง 2 – 3 เมตรและที่ใบกับลำต้นจะมีขน สำหรับหญ้าชนิดนี้จะเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิต 1 ไร่สูงถึง 10 – 60 ตันปีหรือซึ่งนับว่ามากกว่าหญ้าชนิดอื่น ๆ แต่ผลผลิตที่ขึ้นมางอกงามนั้นจะขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำในบริเวณที่ปลูกด้วย หญ้าเนเปียร์ยักษ์ยังคงมีลักษณะของการเจริญเติบโตที่ยาวนานหลายปี ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่จำกัด แต่ต้องการผลผลิตหญ้าในปริมาณที่มากเพื่อนำไปเลี้ยงโค-กระบือ หรือทำปศุสัตว์แล้วต้องการลดต้นทุนด้านอาหารลง

หญ้าเนเปียร์แคระ

หญ้าเนเปียร์แคระ (Mott Dwarf Elephant Grass)

หญ้าเนเปียร์แคระเป็นหญ้าที่มีถิ่นกำเนิในเขตร้อนจึงสามารถปรับตัวได้ดีกับสภาพอากาศประเทศไทย โดยลักษณะของหญ้าชนิดนี้มีลำต้นเตี้ย แตกกอง่าย เป็นพุ่ม ใบและลำต้นมีขน เป็นหญ้าที่ควรได้รับการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์เพราะให้ผลผลิตที่สูงกว่าหญ้าสายพันธุ์อื่น 1 – 2 เท่าอีกทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะกับสัตว์ใหญ่เนื่องจากมีโปรตีนสูง เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วจึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันใช้งาน แต่หญ้าเนเปียร์แคระปัจจุบันยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควรส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการขยายพันธุ์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ท่อนพันธุ์เพียงอย่างเดียวจึงไม่สะดวกเมื่อต้องการปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่

หญ้าเนเปียร์ลูกผสม

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 พันธุ์ลูกผสม (Pak Chong 1) 

สำหรับหญ้าเนเปียร์ปากช่องสายพันธุ์นี้เกิดจากการแตกกอร่วมของหญ้าเนเปียร์ยักษ์และหญ้าไข่มุก ซึ่งได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ โคราช ลักษณะเฉพาะของหญ้าเนเปรียร์ชนิดนี้ลำต้นจะมีความสูงและใหญ่คล้ายกับเนเปียร์ยักษ์ ลำต้นอวบและออกเขียวอ่อน แต่ใบและลำต้นจะไม่มีขน ซึ่งนั่นเป็นข้อดีมากเพราะจะได้ลดการคันขณะเก็บเกี่ยว อีกทั้งยังสามารถให้ผลผลิตเหมือนกับหญ้าเนปียร์ยักษ์คือปลูก 1 ไร่ได้ผลลิตสูง 10-60 ตันต่อปีหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำเช่นกัน หญ้าชนิดนี้จัดเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพสูง ทั้งในแง่การให้ผลผลิตและคุณค่าทางสารอาหารที่เหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือสัตว์เคี้ยวเอื้องอย่างโคนม กระบือ แพะและแกะ 

คุณค่าทางโภชนาการหญ้าเนเปียร์  

หญ้าเนเปียร์จัดอยู่ในกลุ่มพืชหญ้าที่ให้คุณค่าทางโภชนาการได้ดีมาก ๆ ยิ่งในกลุ่มคนทำปศุสัตว์ที่ต้องการขุนเนื้อหรือนมส่งขายการให้หญ้าเนเปียร์เป็นอาหารหลักจะช่วยให้ผลผลิตออกมาดี หญ้าเนเปียร์จะใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตราว ๆ อายุ 45 วันจึงสามารถให้สัตว์กินได้อย่างต่อเนื่อง โดยคุณค่าทางโภชนาการของหญ้าเนเปียร์จะประกอบไปด้วย

พลังงาน : 175.40 แคลอรี่

โปรตีน : 7.32 กรัม

ไขมัน : 0.99 กรัม

คาร์โบไฮเดรต : 34.32 กรัม

ความชื้น : 8.68 กรัม

เถ้า : 11.51 กรัม

กาก : 37.21 กรัม

แคลเซียม : 247.5 มิลลิกรัม

ฟอสฟอรัส : 203.9 มิลลิกรัม

เหล็ก : 12.4 มิลลิกรัม

ขั้นตอนและวิธีการปลูกหญ้าเนเปียร์

ด้วยความที่หญ้าเนเปียร์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นวัชพืชจึงทำให้หลายคนคิดว่าการปลูกหญ้าไม่มีอะไรวุ่นวายและสามารถเกิดได้เองตามธรรใชาติแบบหญ้าชนิดอื่น ๆ แต่การปลูกหญ้าเนเปียร์ส่วนใหญ่จะในกลุ่มของคนทำปศุสัตว์จะปลูกกันอย่างจริงจังภายในพื้นที่ที่ได้รับการไถพรวนหน้าดินมาอย่างดีแล้ว เพราะมันจะส่งผลต่อปริมาณของผลผลิตที่ได้ คุณภาพของหญ้ารวมไปถึงการขยายพันธุ์ที่ทำให้เราไม่ต้องมาปลูกซ้ำ ๆ สามารถเก็บเกี่ยวไปใช้งานได้เลย ซึ่งจากการศึกษาขั้นตอนการปลูกหญ้าเนเปียร์ของทางกรมปศุสัตว์ก็จะมีวิธีดังต่อไปนี้

ปลูกหญ้าเนเปียร์

การเตรียมพื้นที่สำหรับปลูก

สำหรับขั้นตอนแรกคือการเตรียมพืนที่ที่เราจะใช้ในการปลูกหญ้าเนเปียร์ โดยจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์และสามารถรับน้ำได้ดีเพราะหญ้าเนเปียร์จะให้ผลผลิตได้สูงในสภาพแวดล้อมแบบนี้ ซึ่งก่อนที่จะเพาะพันธุ์หญ้าให้ไถพรวนหน้าดินก่อนโดยจะเริ่มไถพรวนในช่วงปลายเดือนเมษายนหรือฝนแรกซึ่งเป็นช่วงที่ดินมีความชื้นดีและเหมาะจะไถพรวนเพื่อเปิดหน้าดินทำลายวัชพืช หลังพรวนแล้วให้ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์แล้วจึงมาไถพรวนอีกครั้งเพื่อทำให้ดินละเอียดและร่วนซุยมากขึ้น

การจัดหาพันธุ์หญ้ามาปลูก

ในอดีตการที่จะหาพันธุ์หย้าเนเปียร์มาปลูกนั้นด้วยความที่ไม่ได้เป็นที่แพร่หลายจึงต้องผ่านการจำหน่ายหรือแจกจ่ายผ่านทางกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่ต้องหารสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกหญ้าเป็นอาหารสัตว์ แต่ปัจจุบันหญ้าเนเปียร์เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น ดังนั้น เราจึงสามารถซื้อหาได้ตามช่องทางออนไลน์แบบสะดวกสบายขึ้นซึ่งจะขายในลักษณะท่อนพันธุ์หญ้าที่ให้เรานำไปปักลงดินปลูกได้อย่างง่ายดาย โดยท่อนพันธุ์หญ้านั้นส่วนใหญ่จะมีอายุ 4-6 เดือนแล้วนพมาตัดเป็นท่อนสั้น ๆ 1-2 ข้อ จากนั้นเราสามารถนำไปใช้ปลูกได้ หญ้าเนเปียร์ 1 ไร่ สามารถใช้ตัดเป็นท่อนพันธุ์สำหรับปลูกในพื้นที่ประมาณ 10 – 20 ไร่ การจัดหาท่อนพันธุ์หญาเนเปียร์ในปัจจุบันยังสามารถติดต่อทางศูนย์วิจัยอาหารสัตว์และสถานีอาหารสัตว์ทั่วประเทศได้สำหรับคนที่ต้องการพันธุ์หญ้าในราคาถูก ๆ

การปลูกหญ้าเนเปียร์

หลังจากการเตรียมหน้าดินรวมถึงหาท่อนพันธุ์หญ้าเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนการปลูก ซึ่งต้องบอกว่าการปลูกหญ้าเนเปียรืไม่ได้มีความยุ่งยากอะไร ให้เราเริ่มจากขุดหลุมลึกลงไป 1 – 2 นิ้วจากนั้นนำท่อนพันธุ์ที่ได้มาปักลงในหลุม โดยทั่วไปจะใช้ท่อนหญ้า 2 ท่อนต่อ 1 หลุมโดยใช้ระยะปลูก 75 x 75 เซนดิเมตร หลังจากลงท่อนพันธุ์ในดินแล้วให้เรากลบดินและเหยียบให้แน่น สำหรับปุ๋ยที่ควรใช้ในการปลูกหญ้าเนเปียร์คือสูตร 15 – 15 – 15 อัตรา 50 – 100 กิโลกรัมต่อไร่โดยจะใช้ปุ๋ยในการปูหน้าดิน ส่วนใหญ่เกษตรกรที่อยากลดต้นทุนค่าปุ๋ยก็อาจใส่ปุ๊ยคอกร่วมด้วยเพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้ดิน และเพื่อให้หญ้าสามารถเกิดใหม่และขยายพันธุ์ได้อีก หลังเก็บเกี่ยวทุกครั้งต้องใส่ปุ๊ยยูเรีย (46 – 0 – 0 ) ในอัตรา 10 – 20 กิโลกรัมต่อไร่ จากนั้นในช่วงต้นฤดูฝนของปีต่อไปควรใส่ปุ๊ยสูตร 15 – 15 – 15 เหมือนเดิมหมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อย ๆ

การปลูกหญ้าเนเปียร์แม้จะใช้เวลาในการเจริญเติบโตภายใน 45 วันแต่เราต้องปลูกพื่อให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี จึงอาจจะมีช่วงที่หญ้าเนเปียร์จะไม่ได้รับน้ำอย่างเต็มที่ อาทิ ช่วงฤดูแล้งหรือในช่วงฝนทิ้งช่วง ดังนั้น เราจึงต้องอาศัยการให้น้ำกับหญ้าโดยวิธีการให้น้ำก็สามารถทำได้หลายวิธี อาทิ ปล่อยน้ำเข้าแปลงพอให้ดินชุ่มชื้นทุก 1 – 2 สัปดาห์หรือใช้ระบบน้ำฝอย (สปริงเกอร์) ทุก 3 – 5 วัน ในบางกรณีที่มีการจัดแปลงแบบเรียงแนวกันอาจต้องให้น้ำบ่อยครั้ง ซึ่งการให้น้ำที่เพียงพอต่อการปลูกหญ้าก็จะทำให้เราได้ผลผลิตสูงและมีหญ้าให้ตัดไปใช้ได้ตลอดทั้งปีเลย นอกเหนือจากการให้นำอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือการกำจัดวัชพืช เพราะบริเวณใดก็ตามที่เคยมีวัชพืชเกิดแล้วเราทำการไถพรวนดิน ผ่านไปไม่นานวัชพืชก็จะกลับมารบกวนอีก เพราะฉะนั้นเราควรกำจัดวัชพืชภายหลังจากปลูกหญ้าเนเปียร์ประมาณ 2 – 4 สัปดาห์เพื่อช่วยให้หญ้าสามารถเกิดได้ดีและขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้น

การใช้ประโยชน์และหารายได้จากหญ้าเนเปียร์

ปัจจุบันหญ้าเนเปียร์ได้หลายมาเป็นวัตถุดิบสำคัญในอาหารสัตว์สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ทำปศุสัตว์เป็นอาชีพหลัก ด้วยความที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งปี เริ่มตัดใช้ประโยชน์ครั้งแรกเมื่อหญ้าอายุ 60 – 70 วันและตัดครั้งต่อไปทุก 30 – 45 วัน ส่วนในช่วงฤดูฝนหญ้าเจริญเดิบโตได้เร็ว อาจทำการตัดได้น้อยกว่า 30 วันและมีอายุการใช้งานนาน 5 ปี นอกเหนือจากการเก็บเกี่ยวหญ้าสด ๆ มาให้สัตว์กินแล้วก็ยังสามารถนำไปบดทำเป็นวัตถุดิบในอาหารหยาบ อาหารข้นหรือนำไปหมักได้อีก ซึ่งวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ประโยชน์หรือสร้างรายได้จากการปลูกหญ้าเนเปียร์ มาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง

หญ้าเนเปียร์บด
หญ้าเนเปียร์อัดฟาง

1) การขายหญ้าเนเปียร์สด

ต้องบอกว่าใหช่วงหลายปีที่ผ่านมามีกลุ่มเกษตรกรไม่น้อยที่ผันตัวมาทำอาชีพขายหญ้าเนเปียร์ ยิ่งใครที่มีพื้นที่กว้าง ๆ หลายไร่การปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อส่งขายตามฟาร์มต่าง ๆ ก็นับว่าได้กำไรดี ด้วยวิธีการปลูกที่ไม่ได้วุ่นวายมีระยะการเก็บที่รวดเร็ว ลงทุนน้อย ทำให้สามารถปลูกเป็นอาชีพเสริมได้เพราะไม่ต้องใช้เวลาในการดูแลมากนัก โดยในเกษตรกรบางรายจะใช้วิธีแบ่งพื้นที่สำหรับปลูกหญ้าสายพันธุ์ต่าง ๆ ไว้ให้สัตว์ที่เลี้ยงได้กินและขายส่งออกเพราะหญ้าชนิดนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากการที่มันมีคุณค่าทางอาหารสูง นำไปเป็นอาหารให้กับสัตว์ได้หลายชนิด สำหรับต้นทุนในการปลูกเนเปียร์จะใช้มากในช่วงแรกที่ต้องไถพรวนหน้าดินและลงทุนกับเรื่องของปุ๋ยหลังจากนั้นก็แทบไม่ต้องลงทุนอีกสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอด ตัดขายได้วันละ 1 ตัน แต่ถ้าช่วงรอโตหน่อยใน 1 อาทิตย์ จะได้เฉลี่ยอยู่ที่ 4-5 ตัน โดยราคาจะอยู่ที่ตันละ 700 – 800 บาทและมีโอกาสจะสูงขึ้นในอนาคต ข้อดีของหญ้าชนิดนี้ตัดใส่ถุงดำไว้นาน ๆ มันก็จะเป็นหญ้าหมักซึ่งก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีก ถือเป็นเป็นรายได้เสริมที่ดีมากทีเดียว

2) ทำอาหารหมักจากหญ้าเนเปียร์

อีกช่องทางการใช้ประโยชน์หรือหารายได้จากหญ้าเนเปียร์คือการนำไปผ่านกรรมวิธีการหมัก ซึ่งอย่างที่ได้บอกไปว่าการหมักหญ้านั้นไม่ได้ยุ่งยากเลยเพียงแค่ตัดหญ้าเนเปียร์มาเก็บไว้ในถุงดำแล้วมัดปากถุงไว้ เป็นการเก็บรักษาหญ้าในสภาพความชื้นสูงในที่ที่ไม่มีอากาศ ซึ่งการเก็บถนอมในลักษณะนี้สามารถอยู่ได้เป็นเวลานาน โดยส่วนประกอบต่าง ๆ และคุณค่าทางสารอาหารจะไม่เปลี่ยนแปลง ถือเป็นวิธีที่เกษตรกรมักจะใช้สำหรับหมักหญ้าไว้เป็นอาหารสัตว์ในช่วงขาดแคลนหญ้าสด ซึ่งปัจจุบันก็มีการขายหญ้าหมักเป็นอาชีพเสริมเพราะมันสามารถสร้างกำไรได้ดีมาก ราคาหญ้าหมักจะอยู่ที่ตันละ 1,200-1,300 บาท เหมาะมากสำหรับใครที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ในพื้นที่กว้าง ๆ สามารถแบ่งหญ้าส่วนหนึ่งออกมาหมักขายได้กำไรดีทีเดียว

3) ทำหญ้าเนเปียร์แห้งอัดฟาง

สำหรับเกาตรกรคนไหนที่ปลูกหญ้าเนเปียร์หรือหญ้าเนเปียร์แคระ อีกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหญ้าชนิดนี้คือการตากแห้งแล้วนำไปอัดเป็นฟางก้อน ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันเป็นที่ต้องการมากเนื่องจากฟางมักจะถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในอาหารขุนและอาหารหยาบสำหรับโคนมหรือกระบือ ซึ่งกรรมวิธีในการทำหญ้าแห้งอัดก้อนฟางก็ไม่ยากเลย เพียงแค่ตัดหญ้าเนเปียร์ที่มีอายุประมาณ 30 วันมาตากไว้ในพื้นที่ที่สามารถรับแสงแดดได้ดี หญ้าที่เหมาะจะทำหญ้าแห้งอัดก้อนควรมีความชื้นที่พอดี วิธีตรวจสอบให้ลองใช้เเล็บมือขูดลำต้นของหญ้า ถ้าผิวลำต้นหญ้าไม่หลุดออกแสดงว่าหญ้ามีความขึ้นน้อยเหมาะที่จะอัดก้อนได้ สำหรับการนำหญ้าแห้งมาอัดก้อนสามารถอัดโดยใช้กล่องไม้สี่เหลี่ยมขนาด 35×70 cm. ใช้แรงงาน 1 – 2 คนแต่วิธีนี้จะใช้ทั้งแรงและเวลามากทีเดียว ปัจจุบันคนจึงหันมาใช้วิธีที่ทันสมัยขึ้นอย่างการใช้เครื่องอัดหญ้าขนาดเล็ก ( 8 – 10 แรงม้า) ใช้แรงงาน 4 คนแต่สามารถอัดหญ้าแห้งได้ชั่วโมงละ 60 ก้อน ลงทุนแค่ค่าเครื่องอัดในครั้งแรกและค่าแรงงานเล็กน้อย โดยราคาปัจจุบันฟางจะอัดขายก้อนละ 40 – 50 บาทและกำลังเป้นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นด้วย

4) ขายท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์

หลายปีที่ผ่านมาหลังจากเหล่าเกษตรได้รับความรู้ความเข้าใจจากการปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์แล้ว แน่นอนว่ามีหลายคนที่สนใจจะปลูกหญ้าชนิดนี้เพิ่มมากขึ้นและอย่างที่ได้บอกไปว่าด้วยวิธีการปลูกที่ไม่ยุ่งยากทุกคนสามารถปลูกเองได้ ดังนั้น ช่องทางที่เราจะสร้างรายได้จากหญาเนเปียรือีกวิธีคือการปลูกเพื่อตัดท่อนพันธุ์หญ้าและส่งขาย ซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกวิธีการสร้างรายได้ที่ให้กำไรงอกงามมาก ๆ เพราะหญ้าเนเปียร์ที่มีลำต้นยาว ๆ นี้สามารถตัดแบ่งเป็นท่อน ๆ ได้ 3 – 4 ท่อนเลย ปัจจุบันจะขายกันในราคาท่อนละ 1 บาทซึ่งแน่นอนว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อไม่ต่ำกว่า 100 – 200 ท่อนแน่นอน เป็นอีกช่องทางดี ๆ ที่น่าสนใจมากทีเดียว

เป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ได้ไปรู้จักกับหญ้าเนเปียร์กันไปแล้ว เชื่อว่าหลายคนที่ไม่เคยรู้จักเจ้าหญ้าชนิดนี้มาก่อนก็คงรู้สึกทึ่งอยู่ไม่น้อยกับประโยชน์มากมายที่ได้จากการปลูกหญ้าชนิดนี้ ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้มีพันธุ์พืชมากมายที่เป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับเรา ซึ่งการปลูกพืชหญ้าแบบนี้ก็นับว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีเพราะนอกจากจะเป็นอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงของเราได้แล้วก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้เราจากการลงทุนที่ไม่สูงเกินไป ดังนั้น ทาง Kaset today ก็หวังว่าข้อมูลที่ทางนำมาฝากวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นทางเลือกดี ๆ ให้กับใครหลายคนได้อย่างดีเลย

แหล่งที่มา
หญ้าเนเปียร์, กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อาหารขุนและอาหารหยาบของโคนม, สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้