ไผ่ฟิลิปปินส์ พรรณไม้ใบที่มีลักษณะเด่นสวยงามแปลกตา

ไผ่ฟิลิปปินส์ ภาษาอังกฤษ : Gold-dust dracaena, Spotted dracaena, Spotted leaf dragon tree.

ไผ่ฟิลิปปินส์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena surculosa var. maculata Hook.f. (1867)

ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ : Dracaena godseffiana hort. ex Sander (1893)

วงศ์ : Asparagaceae

ชื่อเรียกอื่น ๆ : อรชร


ไผ่ฟิลิปปินส์ ลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกับวาสนา โดยจัดเป็นพรรณไม้ที่มีใบสวยงาม เดิมนั้นจะใช้ปลูกเป็นไม้กระถางประดับหรือปลูกจัดสวนที่อยู่ในร่ม แต่ในปัจจุบันได้รับความนิยมมากจากร้านรับจัดดอกไม้ เนื่องจากไผ่ฟิลิปปินส์เป็นไม้ใบที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ เหมาะกับการนำมาจัดใส่ในแจกันดอกไม้ หรือใช้ประดับในงานด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะพันธุ์ด่างที่มีสีสันสวยงามแปลกตา ซึ่งในตลาดทั้งในและต่างประเทศนั้นมีความต้องการไผ่ฟิลิปปินส์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อีกมาก แต่การปลูกเพื่อจำหน่ายในปัจจุบันค่อนข้างน้อย เนื่องจากไผ่ฟิลิปปินส์เป็นพืชที่ต้องใช้เวลาปลูกค่อนข้างนาน กว่าจะตัดใบมาใช้ประโยชน์ได้ก็ใช้เวลาเกือบ 2 ปี สาเหตุนี้จึงทำให้ไม่ค่อยมีผู้ปลูกไผ่ฟิลิปปินส์เพื่อจำหน่ายมากเท่าที่ควร

ไผ่ฟิลิปปินส์เขียว

ความรู้เกี่ยวกับต้นไผ่ฟิลิปปินส์

ไผ่ฟิลิปปินส์เป็นพืชที่ปลูกเลี้ยงไม่ยาก ถือเป็นไม้ประดับที่ใช้งานได้หลายลักษณะ นอกจากปลูกลงกระถาง ปลูกลงดิน หรือปลูกในภาชนะพิเศษ เช่น สวนขวด สวนถาดหรือแช่น้ำในแจกันทรงสูงแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ตัดใบเพื่อจัดแจกันได้ด้วย โดยไผ่ฟิลิปปินส์นั้นเป็นพรรณไม้ที่มีลักษณะดีคือ มีกิ่งขนาดเล็ก ตั้งตรง แข็ง ทำให้ใช้พื้นที่น้อยในการปักแจกันและก้านไม่ช้ำง่าย แผ่นใบบาง เหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย เป็นมันเงาสวยงาม ไม่เหี่ยวง่ายเมื่ออยู่ในสภาพอุณหภูมิห้อง สะดวกต่อการใช้งานและการบรรจุหีบห่อ ซึ่งจากการสำรวจตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดและร้านดอกไม้พบว่ามีการใช้งานทั่วไปค่อนข้างเยอะพอสมควร

ควรปลูกบริเวณใดของบ้าน

ไผ่ฟิลิปปินส์เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาวะอากาศร้อนชื้น และจะชะงักการเจริญเติบโตในช่วงอุณหภูมิต่ำ หรือพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเกิน 600 เมตร ขึ้นไป หากจะนำมาปลูกไว้ในบริเวณบ้านควรเป็นบริเวณที่ร่มที่แสงแดดสามารถส่องถึง เพราะไผ่ฟิลิปปินส์ชอบแสงแดดรำไร ซึ่งสามารถปลูกประดับสวนหย่อม หรือปลูกในกระถางประดับภายในบ้านก็ได้เช่นกัน

ลักษณะของต้นไผ่ฟิลิปปินส์

 • ลักษณะของลำต้น ไผ่ฟิลิปปินส์เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีความสูง 2-3 เมตร ลำต้นกลม ตั้งตรง แตกกอ
 • ใบ ใบของไผ่ฟิลิปปินส์เป็นใบเลี้ยงเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบแตกตรงส่วนยอดของลำต้น ครั้งละ 2-3 ใบ ใบมีลักษณะเป็นรูปรีถึงรูปไข่ มีความกว้าง 2-6 เซนติเมตร และยาว 6-20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบแหลมถึงสอบ แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน มีจุดสีขาวปนเขียวอ่อนกระจายทั่วไป ก้านใบสั้น
 • ดอก ไผ่ฟิลิปปินส์จะออกดอกเป็นช่อแบบช่อที่ปลายกิ่ง ช่อดอกยาวประมาณ 18 เซนติเมตร ดอกสีขาวนวล มีกลิ่นหอม โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด
 • ผล ผลของไผ่ฟิลิปปินส์เป็นผลสด ทรงกลม มีขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร ผลมีสีส้ม
 • เมล็ด ภายในผลของไผ่ฟิลิปปินส์จะมีเมล็ดสีขาวถึงน้ำตาลอ่อน
ไผ่ฟิลิปปินส์ ลักษณะ
www.bloggang.com

สายพันธุ์อื่น ๆ

ไผ่ฟิลิปปินส์ด่าง (Dracaena surculosa Lindl.  ‘Florida Beauty’)

มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนแอฟริกาตะวันตก เป็นไม้พุ่มที่มีลำต้นกลมเล็ก ซึ่งเจริญเป็นกอใหญ่กว่าไผ่ฟิลิปปินส์พันธุ์อื่น ๆ มีอายุหลายปี ลำต้นแตกเป็นกอ รูปทรงแผ่เตี้ย มีความสูง 30 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม มีลักษณะเป็นรูปรีถึงรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบแหลมถึงสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน มีจุดสีเขียวอมเหลืองกระจายทั่วไป ก้านใบสั้น ส่วนดอกจะออกเป็นช่อกระจะที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาวนวล มีกลิ่นหอม โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ผลเป็นผลสดทรงกลม สีส้ม และมีเมล็ดสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อน สำหรับไผ่ฟิลิปปินส์ด่างจะเหมาะกับการปลูกในดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สามารถระบายน้ำได้ดี แสงแดดรำไร การให้น้ำควรให้ในระดับปานกลางถึงสูงอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่ควรปล่อยให้แฉะ

commons.wikimedia.org

ไผ่ฟิลิปปินส์ด่าง (ทางช้างเผือก) (Dracaena surculosa ‘Friedmanii’)

มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของแอฟริกาตะวันตก เป็นพืชพื้นเมืองในเขตป่าฝนแอฟริกาเขตร้อนตะวันตก สายพันธุ์ปกติจะมีจุดสีครีมหนาบนใบรูปแบบทางช้างเผือก มีสีขาวหนากระเซ็นลงตรงกลางใบ ด้านริมใบเป็นสีเขียวและมีจุดแต้มเล็ก ๆ สีเหลืองกระจายอยู่ทั่ว ซึ่งไผ่ฟิลิปปินส์ทางช้างเผือกจะต้องการน้ำปานกลาง ชอบแสงแดดรำไร ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง

ไผ่ฟิลิปปินส์ทางช้างเผือก

วิธีการปลูกไผ่ฟิลิปปินส์

ไผ่ฟิลิปปินส์เป็นพืชที่ต้องการแสงแดดรำไร ดังนั้นจะต้องปลูกภายใต้ซาแลนพลางแสง ขนาด 70 หรือ 80 เปอร์เซ็นต์ โรงเรือนนั้นถือว่าจำเป็นมากสำหรับการปลูก โดยขนาดของโรงเรือนจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ แต่โดยปกติแล้วจะมีขนาด 40×40 เมตร หรือประมาณ 1 ไร่ ระยะของเสาโรงเรือนอาจใช้ระยะ 4×4 เมตร หรือ 5×8 เมตร ก็ได้เช่นกัน ส่วนความสูงของระดับแปลงปลูกควรอยู่ที่ 2.5 เมตร ด้านบนจะใช้ลวดสลิงเพื่อความตึงของซาแลนพรางแสง หรือหากใครไม่มีพื้นที่มากพอหรือมีพื้นที่จำกัดก็สามารถปลูกในบริเวณที่มีได้เช่นกัน ขั้นตอนการปลูกไผ่ฟิลิปปินส์ มีดังนี้
– ขั้นตอนแรกให้ทำการไถพรวนดินให้ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ตากแดดทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน
– ปรับสภาพดินโดยใช้ปูนขาวหรือปูนไดโลไมท์
– ใส่ปุ๋ยคอกเก่า แกลบดิบหรือเปลือกถั่วลิสงหรือวัสดุที่หาได้ในพื้นที่ ไถพรวนลงในแปลงปลูก หากปลูกในแปลงขนาดของแปลงควรกว้างประมาณ 1 เมตร ความสูง 20 เซนติเมตร ร่องแปลงกว้าง 30 เซนติเมตร
– หากเป็นพื้นที่ 1 ไร่ จะใช้ต้นกล้าประมาณ 2,000 ต้น โดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ระหว่างแถว 50 เซนติเมตร เมื่อวัดระยะเสร็จแล้วก็นำต้นกล้าไผ่ฟิลิปปินส์ลงปลูก หรือถ้าหากจะปลูกลงในกระถางก็ให้ใส่ดินร่วนปนทรายลงไป จากนั้นนำต้นกล้าไผ่ฟิลิปปินส์มาปลูกในกระถาง เมื่อปลูกเสร็จแล้วให้รดน้ำและนำกระถางไปวางในบริเวณที่มีแสงแดดรำไร

วิธีการดูแล

 • แสงแดด ไผ่ฟิลิปปินส์จะเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะอากาศร้อนชื้น และจะชะงักการเจริญเติบโตในช่วงอุณหภูมิต่ำ หรือพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเกิน 600 เมตร ขึ้นไป สำหรับแสงแดดที่เหมาะกับต้นไผ่ฟิลิปปินส์นั้นควรเป็นแสงแดดรำไร ควรหลีกเลี่ยงแดดแรงจัด
 • น้ำ ควรรดน้ำตอนเช้าวันละ 1 ครั้ง และไม่ควรรดน้ำจนชื้นแฉะเกินไป เพราะต้นไผ่ฟิลิปปินส์ไม่ชอบสภาพดินที่มีความชื้นแฉะ สำหรับในช่วงฤดูฝนก็ควรจะระบายน้ำออกให้ดี หากไผ่ฟิลิปปินส์ได้รับน้ำมากเกินไปจะส่งผลให้ต้นเหลืองและตายได้
 • ดิน ดินที่ใช้ปลูกต้นไผ่ฟิลิปปินส์ควรเป็นดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย ไม่ควรเป็นดินที่แน่นจนเกินไป และที่สำคัญจะต้องเป็นดินที่สามารถระบายน้ำได้ดีด้วย ควรดูแลไม่ให้ดินอยู่ในสภาพที่แฉะ หรือมีน้ำขัง
 • ปุ๋ย ปุ๋ยทางดินให้ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเติมให้กับต้นไผ่ฟิลิปปินส์ทุก ๆ 3 เดือน ส่วนปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตให้ใช้ปุ๋ยน้ำฉีดพ่นหรือรดบริเวณโคนต้นประมาณ 3 วัน/ครั้ง
การปลูกไผ่ฟิลิปปินส์
www.palangkaset.com

ประโยชน์

 1. สามารถใช้ไผ่ฟิลิปปินส์ในงานด้านภูมิทัศน์ โดยสามารถปลูกเป็นไม้ประธานสวนหย่อม ปลูกริมน้ำตก ลำธาร ภายในบ้าน และอาคารสำนักงานได้
 2. ต้นไผ่ฟิลิปปินส์มีใบที่สวยงาม สีสว่างสดใส เป็นใบด่าง เหลืองและขาวปนกัน สามารถใช้ปลูกคลุมดินในบริเวณที่มีแสงน้อยได้
 3. ใช้เป็นไม้ตัดใบประดับร่วมกับการจัดดอกไม้ โดยตัดเป็นกิ่งมาเสียบแซมกับพวงหรีด ช่อดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ได้

ราคาต่อต้นโดยประมาณ

ต้นไผ่ฟิลิปปินส์ที่ปลูกในถุงเพาะชำขนาด 12 นิ้ว ราคาประมาณ 20 บาท ส่วนต้นไผ่ฟิลิปปินส์ที่ปลูกในกระถางขนาด 4 นิ้ว ราคาจะอยู่ที่ 20-50 บาท และกระถางขนาด 8 นิ้ว ราคาจะอยู่ที่ 150 บาท ซึ่งราคาของแต่ละร้านที่จำหน่ายนั้นจะมีความแตกต่างกัน

ประโยชน์ไผ่ฟิลิปปินส์
www.kaidee.com

แหล่งที่มา

https://commons.wikimedia.org

https://www.lib.kps.ku.ac.th

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้