ไผ่รวก พืชเศรษฐกิจที่มีดีทั้งแต่ยอดจรดดิน

ไผ่รวก เป็นหนึ่งในพันธุ์พืชที่ ถือกำเนิดและถูกค้นพบในประเทศไทยเป็นที่แรกของโลก ชื่อสปีชีส์จึงได้ตั้งเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ประเทศไทย ไผ่ขนาดค่อนข้างเล็ก เหง้ารวมเป็นกอแน่น กาบหุ้มลำต้นรัดแน่น ไม่หลุดจนแก่ ทนความแล้งได้ดี และมีการกระจายพันธุ์ ทั่วไปในพื้นที่แถบยูนนาน พม่า ลาว ไทย เวียดนาม ศรีลังกา บังกลาเทศ มาเลเซีย ถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญอีกชนิดหนึ่ง เพราะนอกจากจะปลูกง่ายโตเร็วแล้วยังใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนอีกด้วย โดยเฉพาะหน่อเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารชั้นดีของคนไทยมาช้านาน

ไผ่รวก ลักษณะ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสามัญ : Long sheath Bamboo. 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thyrsostachys siamensis

อยู่ในวงศ์ : Poaceae

ชื่อพื้นเมือง :  ตีโย ไผ่รวก ไม้รวก รวก (ภาคกลาง) ว่าบอบอ แวปั่ง (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) แวบ้าง (กะเหรี่ยงเชียงใหม่) สะลอม (ชาน แม่ฮ่องสอน) ฮวก (ภาคเหนือ)

ส่วนประกอบของต้นไผ่รวก

ลักษณะของลำต้น

ขึ้นเป็นกอแน่น ลำต้นขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 7-15 เมตร ส่วนโคนมีเนื้อหนาเกือบตัน ที่ปลายลำมีเนื้อบาง ถ้าพบในบริเวณที่มีความชุ่มชื้นสูง ลำต้นจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-7 ซม. หรืออาจมีขนาดผอมเรียวกว่านั้น ในบริเวณที่ปลูกที่แห้งแล้ง  สีของลำต้นเป็นสีเขียวอมเทา ปล้องจะยาวประมาณ 15-30 ซม. โดยปกติเนื้อจะหนา กาบหุ้มลำยาวประมาณ 22-28 ซม. กว้างประมาณ 11-20 ซม. กาบมักจะติดต้นอยู่นาน สีเป็นสีฟาง ด้านหลังปกคลุมด้วยขนอ่อนสีขาว มีร่องเป็นแนวเล็ก ๆ สอบขึ้นไปหาปลาย ซึ่งเป็นรูปที่ตัดเป็นลูกคลื่น ครีบกาบมีรูปสามเหลี่ยม อาจจะเห็นไม่ชัดก็ได้ 

ใบ

ปลายใบเรียวแหลม โคนใบป้านหรือเกือบกลม ยาว    7-22 ซม. กว้าง 0.5-1.5 ซม. ท้องใบมีขน เส้นกลางใบข้างบนแบน เส้นลายใบ 4-6 เส้น ขอบใบสากและคม ก้านใบสั้น 0.5 ซม. ครีบใบเล็ก ขอบใบมีหนามเล็ก ๆ 2-3 อัน กาบใบแคบไม่มีขน นอกจากตามขอบอาจจะมีขนอ่อน 

ดอก

จะออกดอกเป็นกลุ่ม(Gregariour flowering)ไม้ไผ่ที่ออกดอกประเภทนี้ จะออกดอกพร้อมๆกัน   ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง  

ไผ่รวก ประโยชน์

สายพันธุ์ของต้นแมงลักที่มีปลูกในประเทศไทย

ในประเทศไทยสายพันธุ์ไผ่รวกที่สำรวจพบหลักๆแล้วจะมีเพียงสองสายพันธุ์นั่นก็คือ  ไผ่รวกดำ หรือ ไผ่รวกใหญ่ ซึ่งมักขึ้นอยู่ในป่าเบญจพรรณ แทรกแซงอยู่กับต้นสัก ลักษณะลำต้นมีสีเขียวเข้ม ผิวเรียบเป็นมัน ขึ้นเป็นกอแน่น สวยงาม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำปล้องอยู่ที่ราว 5-8 เซนติเมตร และยาว 10-15 เมตร มีกาบหุ้มลำมีขนบริเวณขอบและเป็นสีเขียวไปถึงสีส้ม เกาะติดกับลำต้นแน่น ไม่หลุดออกง่าย ปลายใบเรียว ส่วนโคนกลม ยาว 15-20 เซนติเมตร กว้าง 1.2-2.0 เซนติเมตร เนื้อไม้แกร่ง พบมากในทางเหนือของไทย 

ส่วนอีกชนิดหนึ่งชื่อว่า ไผ่รวกเล็ก หรือ ไผ่รวกภาคกลาง ที่พบได้ทั่วไปของประเทศ แต่จะมีมากที่จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นเป็นกอแน่น ลำ หรือลำต้นมีขนาดเล็ก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-4 เซนติเมตร ลำกลวง แต่ส่วนโคนเนื้อหนาขึ้นเกือบตัน ลำมีสีเขียวอมเทา ปล้องยาว 15-30 เซนติเมตร สูง 5-10 เมตร กาบหุ้มลำ ยาว 22-28 เซนติเมตร กาบนี้ติดกับลำต้นได้นาน มีสีฟาง ด้านหลังมีขนอ่อนสีขาว ใบมีสีเขียวอ่อน รูปหอก แกมขอบขนาน ปลายเรียวแหลม ชอบใบคม ก้านใบสั้น 

นอกจากนี้ยังมีสายพันธฺไผ่รวกใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาขึ้นมาในปัจจุบันเช่น ชื่อไผ่รวกหวาน “ภูกระดึง 58” นี้ มีที่มาจาก เป็นไผ่รวกที่พบบนพื้นที่ยอดดอยภูกระดึง ซึ่งปลูกง่าย ดูแลง่าย สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ ทุกสภาพอากาศ ทนแล้งได้ดี ตาหน่อดก ออกหน่อเมื่อได้รับน้ำ สามารถตัดหน่อขายได้เกือบทั้งปี เหมาะสำหรับจำหน่ายเป็นหน่อไม้นอกฤดูกาล หน่อมีรสชาติหวาน อร่อย กินสดได้ มีความกรอบ รสชาติคล้ายคลึงกับยอดมะพร้าว จึงเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดสูงในปัจจุบัน

วิธีการปลูก และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูก ไผ่รวก

สำหรับการปลูกไผ่รวก ควรที่จะวางแผนเตรียมพื้นที่ปลูกไว้ตั้งแต่ช่วงฤดูแล้ง เพราะระยะเวลาที่เหมาะต่อการปลูกไผ่อยู่ในช่วงฤดูฝน คือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม- กันยายน เนื่องจากช่วงระยะที่เริ่มปลูกไผ่ต้องการน้ำมาก การปลูกในช่วงฤดูฝนจึงลดค่าใช้จ่ายในการรดน้ำลงได้ และเป็นระยะที่ไผ่มีการเจริญเติบโตดี  โดยควรปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบ แต่ถ้าเป็นพื้นที่ราบอยู่แล้ว แค่ไถพรวนกำจัดวัชพืชอย่างเดียวก็พอ สำหรับระยะปลูกและจำนวนกล้าไผ่ต่อพื้นที่ ควรมีระยะปลูกประมาณ 4 x4เมตร  หลุมที่ปลูกมีขนาดประมาณ 30 x30x50 เซนติเมตร ในการปลูกไผ่ขนาดเล็กควรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกเพื่อช่วยให้มีการเจริญเติบโตดี และอัตราการรอดตายสูง ในแหล่งที่สามารถให้น้ำได้ตลอดทั้งปี ก็สามารถปลูกไผ่รวกได้ตลอดปี 

วิธีการดูแล ต้นไผ่รวก

เมื่อเริ่มปลูกไผ่รวกในระยะแรกต้นไผ่จะยังไม่โต แต่จะแตกกิ่งก้านและใบเพื่อการสะสมอาหาร เมื่อสะสมอาหารเต็มที่แล้ว ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หน่ออ่อนก็จะแตกตาจากเหง้าใต้ดิน แต่ยังมีขนาดเล็กกว่าขนาดปกติของไผ่ชนิดนั้น ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 ปี เมื่อไผ่เจริญเติบโตเป็นกอเต็มที่แล้วก็จะแตกหน่อใหม่ทุกปี ขนาดของหน่ออ่อนจะโตเท่ากับลำแม่ในกอ ไผ่ที่มีลำและกอขนาดใหญ่สามารถสะสมอาหารได้มากกว่า

แสง

ต้องการแสงแดดปานกลาง  ถึงแดดจัด

น้ำ

เป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี สามารถงดให้น้ำในช่วงฤดูฝน หรือ รดเพียงสัปดาห์ละ 1-2 หน ในเวลาปกติทั่วไป

ดิน

ปกติสามารถขึ้นได้ดีในดินทุกชนิด แต่ไผ่รวกจะชอบดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ร่วนซุย ระบายน้ำดี มีอินทรีย์วัตถุมาก

ประโยชน์หรือสรรพคุณอื่นๆ ของไผ่รวก

ไผ่รวกเป็นพืชที่ปลูกง่ายให้ประโยชน์มากมาย โดยลำไม้ไผ่ใช้ในการตกแต่งบ้าน หรือทำเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ด้วยมีความสวยงามเพราะขึ้นเป็นกอ ลำเรียวเปลาตรง กิ่งใบน้อยและอยู่เฉพาะตอนปลายของลำเท่านั้น นากจากนี้ยังนิยมนำมาแปรรูปประดิษฐ์เป็นเครื่องอุปโภค ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำคันเบ็ด ทำเครื่องจักสาน เครื่องมือกสิกรรมบางอย่าง รวมถึงใช้ก่อกำแพงรั้ว ล้อมคอกได้ เป็นต้น

ประโยชน์อีกประการหนึ่งคือ การปลูกเป็นแนวกั้นลม เป็นไม้ค้ำยันพืชกสิกรรมต่าง ๆ 

ไผ่รวกยังเป็นวัตถุดิบเครื่องปรุงสำคัญของชาวไทย โดยหน่อไผ่รวก กินได้ ภาคใต้นิยมนำมาต้มใส่ใบย่านาง ทำให้หน่อไม้ไผ่รวกมีรสชาติดีขึ้น และเป็นที่นิยมบริโภค พื้นที่แถบกาญจนบุรีนิยมนำหน่อมาทำความสะอาดแล้วต้มอัดใส่ปี๊บไม่ให้อากาศเข้าเก็บเอาไว้กินนอกฤดูกาล และมีการทำ “หน่อไม้ปี๊บ” ส่งจำหน่ายสร้างรายได้ปีละหลายร้อยล้านบาท

ไผ่รวก ราคา

ราคาต้นไผ่รวกโดยประมาณ

ต้นพันธุ์ไผ่รวกในถุงเพาะชำมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 30-40 บาท ต่อถุงโดยประมาณ

สำหรับต้นที่มีขนาดความสูง 80-100 ซม. ราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 100-120 บาท ต่อต้นโดยประมาณ

แหล่งอ้างอิง

: https://data.addrun.org/plant/archives/

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้