เตยหอม พันธุ์ไม้ใบหอม วัตถุดิบประกอบอาหาร ที่มีบทบาทในพิธีกรรมสำคัญ

ชื่อภาษาอังกฤษ Pandan leaves, Fragrant pandan

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pandanus amaryllifolius Roxb.

ชื่ออื่นๆ ใบส้มม่า, ส้มปู, ส้มพอดี, ผักเก็งเค็ง, หวานข้าวไหม้

วงศ์ PANDANACEAE

เตยหอมกับเตยธรรมดา

เตยหอมเป็นพืชสมุนไพรที่มีใบหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว บวกกับมีรูปทรงใบเรียวยาวและมีสีเขียวสดสวยงาม จึงนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างหลากหลาย ทั้งใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ใช้ประดิดประดอยเพื่อความสวยงาม ตลอดจนใช้ในงานสำคัญต่างๆ แต่เดิมจึงนิยมปลูกต้นเตยหอมกันแทบทุกหลังคาเรือน เมื่อรูปแบบของที่อยู่อาศัยเปลี่ยนไป การเพาะปลูกต้นเตยหอมจึงเปลี่ยนไปเป็นการทำเกษตรกรรมเพื่อผลิตและจำหน่ายแทน นอกจากต้นเตยหอมจะเป็นพืชสารพัดประโยชน์แล้ว ก็ยังมีความเชื่อท้องถิ่นที่น่าสนใจเกี่ยวกับพืชชนิดนี้ด้วย

ความเชื่อเกี่ยวกับต้นเตยหอม

ใบเตยหอมมีบทบาทอย่างมากในหลากหลายพิธีกรรม อย่างเช่น การใช้ใบเตยทำขนมมงคลเพื่อใช้ในงานทำบุญ ใช้ใบเตยทำบายศรีสู่ขวัญในพิธีรับขวัญ ใช้ประดับห้องหอและจัดพานสินสอดสำหรับงานแต่ง เป็นต้น แม้แต่งานศพก็ยังมีการใช้ใบเตยหอมด้วยเช่นกัน บางพื้นที่จะมีการสานเสื่อเพื่อห่อศพ และบางพื้นที่แขกที่ไปร่วมงานจะต้องนำช่อดอกใบเตยไปด้วย และโยนเข้ากองไฟไปพร้อมกับตอนเผาศพนั่นเอง ในทางความเชื่อมีมุมมองว่า ใบเตยเป็นไม้หอมที่ถูกเลือกไปอยู่ในพิธีศักดิ์สิทธิ์และพิธีการสำคัญ จึงถือเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่คนโบราณนิยมปลูกติดบ้านไว้ ยิ่งใบเตยแตกกอมากเท่าไรยิ่งจะมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลเข้ามา กรณีที่ใช้กับงานศพหรืองานไม่มงคลอื่นๆ ก็เชื่อว่าใบเตยจะช่วยให้สิ่งร้ายกลายเป็นดี ผู้เสียชีวิตก็ได้อยู่ท่ามกลางความหอมและไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้น

เตยหอม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
www.samunpri.com

ลักษณะของต้นเตยหอม

  • ลักษณะของลำต้น ลำต้นเป็นทรงกระบอกที่สูงเหนือพื้นดินไม่มากนัก ผิวรอบนอกเป็นสีเขียวและจะเห็นเป็นข้อปล้องเมื่อเตยหอมมีอายุมากขึ้น ไม่มีการแตกกิ่งก้านแต่สามารถแตกหน่อเป็นลำต้นใหม่ได้
  • ใบ รูปร่างใบเป็นทรงเรียวยาว ขอบใบขนานและปลายใบแหลม ขนาดใบกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตรและยาวได้มากถึง 50 หรือ 60 เซนติเมตร เนื้อใบหนา สีเขียวเข้ม แกนกลางใบเป็นแอ่งตื้นๆ และด้านข้างจะยกขอบสูงขึ้นเล็กน้อย ผิวสัมผัสเรียบเกลี้ยงเป็นมันเงา และส่งกลิ่นหอมตลอดเวลา
  • ดอก ดอกเตยหอมจะออกเป็นกระจุกกลมเฉพาะตอนที่ยังเป็นต้นอ่อน แต่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะย้ายไปออกดอกตามซอกใบแทน แต่ก็ไม่ค่อยพบการออกดอกของต้นเตยหอมมากนัก

สายพันธุ์ยอดนิยม

ต้นเตยหอมที่นิยมปลูกในบ้านเราจะมีเพียงแค่สายพันธุ์เดียวเท่านั้น แต่จะแยกตามเพศของต้นเตยหอมออกเป็น 2 แบบ คือ เตยหอมตัวผู้หรือเตยมีหนาม และเตยหอมตัวเมียหรือเตยไม่มีหนาม ต้นเตยหนามจะมีหนามเล็กๆ เรียงตัวกันตามขอบใบ ขนาดต้นใหญ่ และมีดอกที่นำมาทำเป็นอาหารได้ นิยมใช้ในงานจักสานต่างๆ ส่วนต้นเตยไม่มีหนามจะเป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันมากกว่า คือใบเรียบเกลี้ยงขนาดเล็ก นิยมใช้เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมในอาหารหรือประดับช่อดอกไม้ถวายพระ

ต้นเตยหอม

วิธีการปลูก

เตยหอมเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างง่าย ส่วนมากใช้วิธีการแยกหน่อจากต้นเดิมที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยรอจนกว่าต้นแม่พันธุ์จะมีการแตกหน่อเองโดยธรรมชาติ เมื่อต้นใหม่มีความยาวได้ประมาณ 10-20 เซนติเมตรก็สามารถแยกไปปลูกได้เลย วิธีการเตรียมแปลงปลูกให้เริ่มจากไถพรวนดินตากแดดก่อนสักประมาณ 5 วัน พร้อมกับกำจัดวัชพืชออกให้หมด ต่อด้วยการผสมปุ๋ยคอกให้ทั่วเพื่อเสริมธาตุอาหาร ขุดหลุมให้ห่างกันด้านละ 50 เซนติเมตร แล้วนำต้นเตยหอมลงปลูกได้เลย หลังปลูกเสร็จให้รดน้ำจนชุ่มทันที หรือถ้าต้องการปลูกในกระถาง ให้รองด้านล่างสุดด้วยกาบมะพร้าวสับหยาบก่อนใส่ดินร่วนผสมปุ๋ยคอกลงไป อย่าลืมเลือกขนาดกระถางเผื่อสำหรับการขยายพุ่มและแตกหน่อของเตยหอมเอาไว้ด้วย

วิธีการดูแลรักษา

  • แสง ต้องการแดดค่อนข้างมาก สามารถปลูกได้ในตำแหน่งที่ได้รับแดดครึ่งวันไปจนถึงเต็มวัน
  • น้ำ ต้องการน้ำมาก ควรรดน้ำเป็นประจำวันละ 1-2 ครั้ง
  • ดิน เติบโตได้ดีในดินร่วนหรือดินเหนียว
  • ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักบำรุงแร่ธาตุในดินทุกๆ 3-4 เดือน
ปลูกเตยหอม
เกษตรทันข่าว.com

คุณประโยชน์ที่ได้จากต้นเตยหอม

  • ลำต้น ใช้เป็นยาแก้กระษัย และสามารถนำมาต้มกับน้ำดื่มเพื่อช่วยขับปัสสาวะได้ โดยใช้ต้นเตยหอมจำนวน 1 ต้นต่อการต้ม 1 ครั้ง
  • ใบ นับเป็นส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด เบื้องต้นจะนิยมนำมาต้มน้ำดื่มหรือใช้น้ำนั้นผสมในอาหารเพิ่มความหอม หรือจะใส่ใบเตยสดลงไปในหม้อนึ่งก็ได้กลิ่นหอมเหมือนกัน สีเขียวของใบเตยนั้นสามารถคั้นกับน้ำแล้วนำมาเติมสีสันให้ขนมหวานได้ ใบเตยหอมมีสารออกฤทธิ์ที่ช่วยดับพิษร้อนภายใน ช่วยลดความดันโลหิต ช่วยบรรเทาโรคเบาหวาน ช่วยลดอาการอ่อนเพลีย และยังบำรุงหัวใจได้ด้วย นอกจากนี้ยังบดใบเตยสดแล้วนำมาพอกผิวเพื่อรักษาโรคผิวหนัง หรือปรุงตามสูตรประทินผิวเสริมความงามก็ได้
  • ราก มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับส่วนลำต้น คือแก้กระษัยได้ดีและช่วยขับปัสสาวะได้ แต่อัตราส่วนการนำไปใช้จะน้อยกว่าการใช้ลำต้นครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ก็ใช้บรรเทาอาการของโรคเบาหวานได้ด้วย

ใบเตยหอมกับการเพิ่มคุณภาพของไข่นกกระทาญี่ปุ่น

นอกจากกลิ่นและสีสันของใบเตยหอมที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลายแล้ว พืชสมุนไพรชนิดนี้ยังใช้เพื่อกระตุ้นการออกไข่ของนกกระทาญี่ปุ่นและเสริมสุขภาพร่างกายนกให้สมบูรณ์แข็งแรงได้ด้วย โดยมีงานวิจัยหนึ่งที่นำใบเตยสดมาเป็นอาหารเสริมร่วมกับอาหารที่เคยให้ตามปกติ พบว่าในเมื่อเพิ่มปริมาณใบเตยจนถึงระดับหนึ่ง นกกระทาจะมีอัตราการผลิตไข่เพิ่มขึ้น และสีของไข่แดงก็เข้มขึ้นด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากต่อเกษตรกร หากมีการต่อยอดเพื่อใช้งานอย่างจริงจัง อย่างน้อยที่สุดก็จะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารลงไปได้ อีกทั้งการจัดหาใบเตยสดก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร สามารถปลูกเพิ่มในพื้นที่ทำการเกษตรที่เหลือว่างได้เลย

เตยหอม สรรพคุณ
today.line.me

แหล่งอ้างอิง

ผลของการเสริมใบเตยหอม (Pandanus amarylifolius Roxb.) ในอาหาร ต่อสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาญี่ปุ่นและคุณภาพไข่, อัจฉรา นิยมเดชา. 2555.

http://www.rspg.or.th/

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้