หนอนผีเสื้อ แมลงศัตรูพืชร้ายแรง สร้างความเสียหายมหาศาล

หนึ่งในแมลงศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายมหาศาลให้กับพืชพรรณทางการเกษตร คือ “หนอนผีเสื้อ” มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า “Caterpillar” เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อ หลังตัวหนอนฟักออกจากไข่ จะเข้าไปทำลายส่วนใบ และลำต้นของพืชอาหาร ทำให้พืชไม่สามารถสังเคราะห์แสง เพื่อสร้างอาหาร อีกทั้งระบบลำเลียงอาหารยังถูกทำลาย ในแต่ละปีเกษตรกรและผู้เพาะปลูกต้องสูญเสียเงินทองปริมาณมาก ในการป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อ เพื่อรักษาพืชพรรณให้กลับมาเจริญเติบโตดังเดิม

หนอนผีเสื้อ คืออะไร

“หนอนผีเสื้อ” หรือ “หนอนแก้ว” หมายถึง ตัวอ่อนของผีเสื้อ ก่อนจะกลายเป็นดักแด้ และตัวโตเต็มวัย ลักษณะลำตัวเป็นสีเขียวลวดลายต่าง ๆ อ้วนกลม ยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตร จากหนังสือ “สารคดีผีเสื้อ” ของเกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ ได้กล่าวไว้ว่า “อาหารมื้อแรกของหนอนผีเสื้อหลังฟักตัวออกมานั้นคือ เปลือกไข่ของตนเอง หลังจากที่กินเปลือกไข่จนหมดก็จะเริ่มกินใบไม้เป็นอาหารมื้อต่อไป” หนอนผีเสื้อ ลักษณะแต่ละชนิดก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัย  

หนอนผีเสื้อ ลักษณะ
www.ozenx.com

ลักษณะการเข้าทำลายของหนอนผีเสื้อ

พบว่า ตัวหนอนผีเสื้อ มีการเข้าทำลายพืชพรรณอยู่ 3 ลักษณะ ได้แก่ เข้าทำลายใบ ลำต้นหรือกิ่ง และผล โดยหนอนผีเสื้อแต่ละชนิดจะมีวิธีการทำลายพืช  ดังนี้

หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ (Tomato Leafminer )

หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tuta absoluta อยู่ในวงศ์ Gelechiidae  หนอนชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศเปรู ลักษณะตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ลำตัวสีน้ำตาลขนาด 10 มิลลิเมตร ปีกมีสีด่าง ตัวเต็มวัยเพศเมียสามารถวางไข่รูปทรงรีได้มากถึง 200 ฟองไว้บริเวณใต้ใบพืชวงศ์มะเขือ เช่น มะเขือเทศ มันฝรั่ง พริก ยาสูบ กะหล่ำ รวมไปถึงถั่ว

ระยะแรก ตัวหนอนจะมีสีขาวหรือสีครีม ในระยะนี้จะกินใบของต้นมะเขือเทศเป็นอาหาร โดยตัวหนอนจะกัดกิน และชอนไชแผ่นใบเป็นวงกว้าง รวดเร็ว ทำให้พืชสังเคราะห์แสงได้น้อยลง ใบร่วงและตายได้ เมื่อหนอนโตขึ้นจะเปลี่ยนจากตัวสีขาวเป็นเป็นตัวสีชมพูหรือสีเขียว ระยะนี้สามารถกินผลของมะเขือเทศได้ด้วย อาการของพืชที่สังเกตได้ว่าถูกหนอนผีเสื้อเข้าทำลายคือ ผลมีแผลเป็นหลุมหรือรู ขุยสีเข้ม เมื่อผ่าผลออกมาจะเจอนอนชอนไชอยู่ด้านใน

ตัวหนอนผีเสื้อ
www.thairath.co.th

หนอนผีเสื้อกินใบสัก (teak Defoliator)

หนอนผีเสื้อกินใบสัก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hyblaea puera Cramer อยู่ในวงศ์   Hyblaeidae ตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่ เริ่มแรกจะมีขนาดเล็กสีเขียวอ่อน สีเทา หรือสีดำ กินผิวใบสักที่อ่อนนุ่มเป็นอาหาร และสร้างเส้นใยคลุมตัว เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากศัตรูอื่น ๆ  เมื่อหนอนตัวใหญ่ขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลปนเหลือง และมีแถบสีดำปนน้ำเงินที่ข้างลำตัว ลำตัวยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร ระยะนี้จะกัดกินใบจนทะลุเป็นรู และมักกัดกินบริเวณขอบใบเป็นรูปครึ่งวงกลม หรือสามเหลี่ยม แล้วพับใบปิดบังตัวเอง ยึดด้วยใยเหนี่ยวที่ตัวหนอนสร้างขึ้น และเมื่อหนอนโตขึ้นก็จะกินใบกว้างขึ้น ใบแหว่งเป็นรูมากขึ้น จนกระทั่งใบถูกกินหมดทั้งใบเหลือแต่เส้นกลางใบและเส้นใบที่มีขนาดใหญ่ ตัวหนอนมี 5 ระยะ ใช้เวลาประมาณ 12-18 วัน ก่อนที่จะกลายเป็นดักแด้ และลอกคราบเป็นผีเสื้อกลางคืนในลำดับสุดท้าย  

หนอนผีเสื้อกินใบสัก
apps.lucidcentral.org

หนอนผีเสื้อกินใบกฤษณา (Leaf-eating caterpillar)

มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Heortia vitessoides อยู่ในวงศ์ Pyralidae หนอนผีเสื้อกลางคืนชนิดนี้ถือเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของต้นกฤษณา สร้างความเสียหายมหาศาล โดยตัวอ่อนระยะแรก ซึ่งมีสีเหลืองอ่อนจะกัดกินใบจนเหลือแต่เส้นใบ และในระยะต่อมาจะกินหมดทั้งใบ ทำให้ต้นกฤษณาไม่สามารถสังเคราะห์แสงผลิตอาหารได้ และยืนตายในที่สุด  ตัวหนอนชนิดนี้มักสร้างเส้นใยปกคลุมตัวเองหลวมๆ เมื่อถูกรบกวนจะทิ้งตัวลงสู่พื้นดินโดยมีการชักใยลงมา

หนอนผีเสื้อกลางคืน
cropcareindia.blogspot.com

หนอนผีเสื้อเจาะกิ่งและลำ ต้นมะขามป้อม (Stem and branch borer)

มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zeuzera sp อยู่ในวงศ์  Cossidae  หนอนผีเสื้อชนิดนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก ส่วนหัวยื่นเล็กน้อยสีน้ำตาลเข้ม-ดำ ส่วนอกมีน้ำตาลอ่อน ด้านหลังผิวหยาบ ตัวหนอนจะเจาะเข้าไปในเนื้อไม้ทำร่องที่อยู่อาศัย เกิดเป็นรูกลมบริเวณเปลือกไม้ 2-3 รู ไว้สำหรับเป็นรูออกและขับขี้ขุยหรือมูล (frasses) ที่มีลักษณะเป็นท่อน เล็ก ๆ สีน้ำตาลเหลืองหรือสีเนื้อไม้ ตกกองอยู่ใต้ต้น หากหนอนกัดควั่นลำต้นหรือกิ่งจะทำให้ต้นหักและแห้งตายได้

หนอนผีเสื้อเจาะกิ่งและลำ ต้นมะขามป้อม

หนอนผีเสื้อกินเปลือกลำต้น (Bark-feeding borer)

มีชื่อวิทยาศาสตร์ Indarbela sp อยู่ในวงศ์ Metabelidae  หนอนผีเสื้อชนิดนี้กินเปลือกต้นไม้ได้หลายชนิด เช่น กัลปพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ สนทะเล ชมพู่ ตะแบก และมะขามป้อม เป็นต้น ตัวหนอนกัดกินส่วนเปลือกและส่วนใต้เปลือกของกิ่งและลำต้น เพื่อทำเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งระหว่างที่กัดกินเปลือกไม้นั้น หนอนจะสร้างแผ่นขุยไม้สีนํ้าตาลผสมใยเหนียวคลุมพื้นที่ที่ตนเองทำลาย มองจากภายนอกคล้ายทางเดินปลวก ซึ่งการกินเปลือกของหนอนจะทำให้บริเวณเปลือกของลำต้นถูกทำลายและเป็นรอยแผล ต้นไม้อ่อนแอ เจริญเติบโตช้า หากทำลายรุนแรงอาจทำให้ต้นไม้ยืนใต้ได้

หนอนผีเสื้อกินเปลือกลำต้น
swnewsmedia.com

หนอนผีเสื้อเจาะกิ่งและลำต้นเทพทาโร (Stem and branch borer)

มีชื่อวิทยาศาสตร์ Zeuzera sp. วงศ์ Cossidae ตัวเต็มวัยของหนอนชนิดนี้เป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกสีขาว มีจุดดำ ประปราย ปีกคู่หน้ายาวกว่า ปีกคู่หลังอย่างเห็นได้ชัดเมื่อกลางปีกวัดได้ยาวประมาณ 4 ซม. การเข้าทำลายช่วงแรก ตัวหนอนสีน้ำตาลแดงที่เพิ่งฟักออกจากไข่ จะเจาะเข้าไปในต้นไม้ และกัดกินภายในลำต้นเป็นร่องยาว และทำรูทะลุสู่ภายนอก ไว้สำหรับขับถ่ายมูลของตนเอง ที่มีลักษณะเป็นแท่งกลมทรงกระบอกสั้น ๆ สีน้ำตาลแดง จะสังเกตเห็นมูลเหล่านี้กองอยู่ตามโคนต้น

หนอนผีเสื้อเจาะกิ่งและลำต้นเทพทาโร
www.dreamstime.com

หนอนผีเสื้อสีน้ำเงิน (bean butterfly)

มีชื่อวิทยาศาสตร์ Lampides boeticus Linnaeus อยู่ในวงศ์ Lycaenidae หนังสือแมลงศัตรูผัก เห็ด และดอกไม้ ของกรมวิชาการเกษตร  ได้กล่าวไว้ว่า  หนอนผีเสื้อสีน้ำเงิน เป็นหนอนเจาะฝักที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง ส่วนมากจะทำลายถั่วลันเตามากกว่าถั่วชนิดอื่น ๆ  ตัวหนอนผีเสื้อเมื่อฟักออกจากไข่ มีเทาอ่อนหรือสีเขียวปนเทา อ้วน สั้น ส่วนท้องแบนคล้ายหอยทากหรือปลิง เมื่อหนอนใหญ่ขึ้นจะเข้าไปกัดกินภายในฝักและจะออกจากฝักถั่ว เพื่อเข้าดักแด้ภายนอกในบริเวณซอกดอกและใบ

หนอนผีเสื้อสีน้ำเงิน
www.kasetkawna.com

การระบาด

การแพร่ระบาดของหนอนผีเสื้อกินใบสัก จะเกิดในช่วงต้นฤดูฝน คือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน หรือเมื่อสักเริ่มแตกใบใหม่ ใน 1 ปีพบว่ามีการแพร่ระบาด 1-3 ครั้ง โดยการระบาดครั้งที่ 1 และ 2 นั้นจะรุนแรงมากกว่าครั้งที่ 3 โดยตัวหนอนจะกินใบสัก ทำให้ใบแหว่งเป็นรูอย่างเห็นได้ชัด หากระบาดรุนแรงใบสักจะถูกหนอนกัดกินจนหมดทั้งใบเหลือแต่เส้นกลางใบตลอดทั้งต้น ซึ่งการแพร่ระบาดของหนอนกินใบสักอย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลต่อการเจริญเติมโตของต้นสัก ยิ่งถ้าเป็นต้นสักที่มีอายุน้อยก็จะยิ่งได้รับความเสียหายมากกว่า เนื่องจากมีอัตราการเจริญเติบโตได้ดีกว่าอายุมากนั่นเอง (อภิชาต 2521) ขณะที่หนอนผีเสื้อกินใบกฤษณานั้น จะแพร่ระบาดในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม หรือเกือบทั้งปีในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตราด และจันทบุรี  ส่วนหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศนั้นแพร่ระบาดแถบอเมริกาใต้ ยุโรป เนปาล อินเดีย เมียนมา แต่ยังไม่พบการแพร่ระบาดในประเทศไทย

การป้องกันกำจัด

การป้องกันและกำจัดหนอนผีเสื้อให้ได้ประสิทธิภาพ จำเป็นต้องใช้หลากหลายวิธีร่วมกัน เพื่อให้เหมาะต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด พื้นที่ และระยะของตัวหนอน เพราะหากใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้การกำจัดและควบคุมไม่มีประสิทธิภาพ สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ได้ โดยวิธีการกำจัดหนอนผีเสื้อ มีดังนี้

  • การเก็บทำลายโดยตรง เป็นการสำรวจตัวหนอน ดักแด้ และผีเสื้อที่อยู่บริเวณพืชพรรณที่เราปลูก แล้วเก็บทำลายทิ้ง เพื่อเป็นการลดประชากรหนอนผีเสื้อ เช่น ระยะดักแด้ของหนอนผีเสื้อกินใบสักที่มักจะอยู่บริเวณพื้นดินใต้ต้นสักและใต้ใบไม้ที่ร่วงหล่น  ให้หงายใบไม้ขึ้นจะพบดักแด้อยู่ใต้ใบหรืออาจจะพบดักแด้ที่ใบของพืชชั้นล่าง ให้รวบรวมดักแด้ที่พบไปทำลายทิ้ง
  • การใช้กับดักไฟ แบล็คไลท์ (สีม่วง) ล่อให้ผีเสื้อ ซึ่งเป็นตัวเต็มวัยของตัวหนอนบินเข้ามาติดกับดัก แล้วนำไปทำลายทิ้ง  วิธีการนี้ใช้ได้ดีในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
  • การใช้จุลินทรีย์ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงและการใช้สารเคมีในการควบคุมหนอนผีเสื้อ เช่น การใช้แบคทีเรียชนิด Bacillus thuringiensis Berliner (Bt) ฉีดพ่นบริเวณใบสัก เมื่อตัวหนอนมากินก็จะทำให้หนอนตาย แต่จะใช้ได้ผลเฉพาะหนอนในวัยที่ 2 และ ที่ 3 ซึ่งเป็นหนอนขนาดค่อนข้างเล็กและยังไม่โตเต็มที่เท่านั้น
  • การใช้สารสกัดจากพืช ตามคำแนะนำของ “กรมป่าไม้. ได้ใช้สารสกัดจากสะเดา โดยในเมล็ดสะเดา (Azadirachta indica) มีสารอะซาดิแรคติน (azadirachtin)  ที่มีคุณสมบัติ ในการ ไล่แมลง (insect repellent) ทำให้แมลงไม่กินอาหาร (antifeedant) ทำให้แมลงลอกคราบผิดปกติ
  • การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ (natural enemies) เป็นการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยการนำแมลงที่เป็นศัตรูธรรมชาติ มาช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แมลงห้ำ หรือตัวห้ำ (predators) หมายถึงแมลงที่กินแมลงชนิดอื่นเป็นอาหาร เช่น ด้วงเต่าชนิดต่าง ๆ ตั๊กแตนตำข้าว แมลงปอ มวนเพชฌฆาต และมวนพิฆาต เป็นต้น  และแมลงเบียน (parasites)  หมายถึง แมลงที่เบียดเบียนเหยื่อ หรือเกาะกินเหยื่อจนเหยื่อตาย  เช่น แตนเบียนชนิดต่าง ๆ เป็นต้น
  • การปลูกพืชแบบผสม เพื่อเป็นการลดปริมาณพืชอาหารของหนอนผีเสื้อชนิดนั้น ๆ วิธีการนี้จะช่วยให้การแพร่ระบาดไม่รุนแรง เนื่องจากหากมีแหล่งอาหารน้อย ก็จะไม่เหมาะต่อการขยายพันธุ์ของหนอนผีเสื้อนั่นเอง
การปลูกพืชแบบผสม
www.thaiticketmajor.com

แหลางที่มา

เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์.2540. สารคดีผีเสื้อ. กรุงเทพ.สารคดี

สุภโชติ อิ๊งวิจารณ์ปัญญา, และนงนุช ช่างสี.(ม.ป.ป.).แมลงศัตรูต้นสัก: หนอนผีเสื้อกินใบสัก (teak Defoliator).

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้.(ม.ป.ป.).การบริหารจัดการแมลงศัตรูพืชในสวนป่าเศรษฐกิจของชุมชน.เข้าถึงได้จาก

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 2554. แมลงศัตรูผัก เห็ด และดอกไม้.นนทบุรี.

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้