ยอ สูง 25-40 ซม.

ยอ

ต้นยอ เป็นไม้ที่ขึ้นได้ดีในดินทุกชนิด มีผลทานได้ เนื้อผ … Read more