แมลงหวี่ขาว วิธีป้องกันและกำจัดเพื่อให้ไม่มากวนใจอีกต่อไป

เมื่อเอ่ยถึงชื่อแมลงหวี่ขาว เชื่อว่าท่านที่เป็นเกษตรกรตัวจริงรวมถึงผู้ที่ชื่นชอบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ คงต้องร้องอ๋อ 

เพราะเป็นหนึ่งในศัตรูพืชที่พบมากที่สุดในโลกเกษตรกรรมและการทำสวน โดยแมลงหวี่ขาวจัดเป็นแมลงศัตรูพืชที่มีจำนวนพืชเพื่อเป็นอาหารของพวกมันมากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจสำคัญ อย่าง พริก มะเขือเปราะ กระเจี๊ยบเขียว มันเทศ พืชตระกูลกะหล่ำ ถั่วต่างๆ รวมถึง ยาสูบ ในทุกช่วงหน้าแล้ง  เจ้าแมลงหวี่ขาว (White fly) ซึ่งเป็นแมลงประเภทปากดูดขนาดเล็ก ขนาดความยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร มีปีก 1 คู่ ปกคลุมด้วยฝุ่นขาว มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใต้ใบพืช จะออกมาก่อกวนเหล่าบรรดาเกษตรกรให้รำคาญใจ ซึ่งในเมืองไทยเองก็มีการบันทึกจำนวนสายพันธุ์ของเจ้าวายร้ายชนิดนี้ไว้ได้ถึง 93 ชนิด และกว่า 50 ชนิด ก็ยังจัดได้ว่าเป็นภัยอัตรายต่อการทำการเกษตร ซึ่งในบทความนี้เราจึงได้คัดสรรความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ แมลงหวี่ขาว อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้ศึกษาถึงธรรมชาติของเจ้าแมลงตัวเล็กๆ ที่ขยายแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วชนิดนี้ และหาทางควบคุมก่อนที่จะสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตในวงกว้าง

พฤติกรรมตามธรรมชาติของแมลงหวี่ขาว

แมลงหวี่ขาว ภาษาอังกฤษเรียกว่า Whiteflies หรือเป็นที่รู้จักในชื่อวิทยาศาสตร์ Trialeurodes vaporariorum. สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในสภาพอากาศที่เย็นและชื้น ดังนั้นช่วงเวลาของปีที่แมลงเหล่านี้จะพบมากขึ้นคือในช่วงปลายฤดูฝนและฤดูหนาว เป็นแมลงศัตรูพืชที่มีคนนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเอ่ยถึงแมลงที่ชอบมาทำลายผลผลิต เพราะเจ้าแมลงชนิดนี้โปรดปรานพืชหลากหลายชนิด โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่เป็นรายได้ของเกษตรกร พฤติกรรมของพวกมันนั้นชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และพบเห็นได้บ่อยบริเวณใต้ใบพืชและยอดอ่อน ธรรมชาติของเจ้าแมลงชนิดนี้ไม่ชอบฝนหรือความชื้นมากนักจึงมักออกมาก่อกวนพืชผลทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  โดยทั่วไปแล้วแมลงหวี่ขาวสามารถเข้าบุกรุกทำลายพืชได้ทุกช่วงระยะการเจริญเติบโต แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในระยะที่พืชยังเป็นต้นอ่อน พวกแมลงหวี่ขาวจะชอบมากที่สุด เพราะเป็นช่วงที่พืชยังมีความอ่อนแอมากที่สุด เกษตรกรจึงควรเฝ้าระวังอย่างสูงสุดเพื่อไม่ให้ข้าศึกเหล่านี้บุกมาทำลายผลผลิตที่เพิ่งเริ่มจะเติบโตเสียหายเป็นวงกว้าง พฤติกรรมที่โดดเด่นของแมลงหวี่ขาวอีกอย่างคือ พวกมันเป็นแมลงที่ชอบรวมตัวอยู่กับเห็นกลุ่มใหญ่ แม้จะมีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตัวเต็มวัยมีขนาดประมาณ 1-2 แต่ก็สามารถสังเกตพบได้ไม่ยากด้วยเพราะนิสัยที่พวกมันชอบอยู่รวมตัวกันทำให้เห็นอาณาบริเวณที่พวกมันหลบอาศัยอยู่ได้อย่างไม่ยากนั่นเอง 

แมลงหวี่ขาว ภาษาอังกฤษ
https://parasite.pestctrl.biz

วงจรชีวิตของแมลงหวี่ขาว

แมลงหวี่ขาว จัดว่าเป็นแมลงที่วงจรชีวิตสั้น โดยสายพันธุ์ส่วนใหญ่ อายุขัยเฉลี่ยจะอยู่ที่ราวๆ 2-3 สัปดาห์ (มากกว่ายุงที่มีอายุราว 14 วันเล็กน้อย)  โดยตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือเรียงติดกัน ไข่จะมีสีเหลืองอ่อนเรียวยาว ตัวอ่อนมีลักษณะคล้ายรูปไข่สีเหลืองปนเขียว แบนราบติดกับผิวใบไข่ จะอยู่ติดกันเป็นกลุ่มมีสีเหลืองอมเขียวใส มองเห็นส่วนต่างๆที่อยู่ภายในได้ เป็นที่น่าขนลุกขนพองได้สำหรับใครหลายๆ คน ตัวอ่อน จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายโล่อาวุธ ซึ่งจะมี 4 ระยะ คือ

 • ตัวอ่อนระยะที่ 1 ตัวอ่อนวัยแรกมีอายุ 2-3 วันเป็นระยะที่เคลื่อนที่ได้มักหลบดูดกินอยู่ใต้ใบ มีลำตัวค่อนข้างแบน หลังจากลอกคราบจะเป็นวัยที่ 2, และ 3 ตามลำดับ
 • ตัวอ่อนระยะที่ 2 ใช้เวลา 2-3 วัน จะมีการสร้างไขรอบๆ ตัวเพื่อให้จับยึดกับผิวใบได้ดีขึ้น
 • ตัวอ่อนระยะที่ 3 ใช้เวลา 2-3 วัน จะเกาะนิ่งอยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนย้าย รวมถึงมีการขับถ่ายมูลของพวกมันให้เกิดคราบความชื้นอยู่ทั่วบริเวณ
 • ตัวอ่อนระยะที่ 4 จะมีการเปลี่ยนแปลงภายใน เป็นระยะที่มีตาแดงบางทีเรียกว่าระยะดักแด้ โดยไม่มีการลอกคราบ ลักษณะลำตัวหนานูนขึ้นอย่างชัดเจนกว่าระยะ 2-3 และมีสีออกเหลืองๆ ใช้เวลาพัฒนาตัวเอง 5-6 วัน ก่อนออกมาเป็นตัวเต็มวัยต่อไป

แมลงหวี่ขาวเมื่อเติบโตเต็มวันจะมีอายุได้นานเพียง 10-24 วัน สามารถ วางไข่ได้ตั้งแต่ 66-300 ฟอง ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่พวกมันเข้าไปอาศัยอยู่ ซึ่งจากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร ในบรรดาแมลงหวี่ขาวกว่า 50 สายพันธุ์ที่ควรเฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดมากที่สุด ก็คือ แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci Gennadius) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคใบด่างในมันสำปะหลัง ที่เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถติดต่อและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง แมลงหวี่ขาวยาสูบจึงพบการแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกได้ถูกจัดอันดับว่าเป็นแมลงที่เป็นภัยอันตรายต่อพืชผลทางการเกษตรสูงสุด

แมลงหวี่ขาว ลักษณะ
https://www.tipsza.com

ผลกระทบที่เกิดจากแมลงหวี่ขาวในพืช และระบบนิเวศโดยรอบ

แมลงหวี่ขาวไม่ว่าจะเป็น ทั้งตัวอ่อนจนถึงตัวเต็มวัย สามารถเข้าทำลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช โดยพวกมันจะอาศัยหลบซ่อนอยู่อย่างนิ่งๆ จนบางคนไม่สังเกตก็ไม่ทราบว่าพวกมันกำลัง จู่โจมพืชผลคุณเข้าให้แล้ว โดยแมลงหวี่ขาวจะใช้ปากแบบดูดเจาะแทงเข้าไปยังท่อลำเลียงอาการของพืช ดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและยอดอ่อนของพืช ทำให้พืชเป็นจุดสีเหลืองบริเวณที่ถูกเจาะดูด ทำให้ใบร่วงจากต้นเร็วกว่าอายุ สิ่งที่น่ากังวลใจอีกประการคือ แมลงหวี่ยาวจะทิ้งสิ่งปฏิกูลจากการขับถ่ายไว้ในบริเวณส่วนต่างๆ ของพืช ทำให้เกิดเมือกความสกปรกสะสมและเมื่อมีความชื้นและน้ำก็จะทำให้ส่วนนั้นๆของพืชง่ายที่จะเกิดเชื้อราตามมา การบุกทำลายของพวกแมลงหวี่ขาว ยังทำให้ใบพืชหงิกงอขอบใบม้วนลงด้านล่าง ต้นแคระแกร็น และเหี่ยว ส่งผลให้ต้นพืชแคระแกร็นในที่สุด หากมีการทำลายในปริมาณมากอาจทำให้พืชถึงตายได้

นอกจากนี้จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รายงานสถานการณ์ใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ 29 จังหวัด ที่มีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของแมลงหวี่ขาวโดยเฉพาะสายพันธุ์แมลงหวี่ขาวยาสูบทำให้เกิดโรคใบด่างในพืชต่างๆ โดยเฉพาะพืชเศษรฐกิจอย่างมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลผลิตลดลง ได้มากถึงร้อยละ 80 – 100 ลักษณะอาการพืชแสดงอาการใบด่าง เหลือง ใบลดรูป และเสียรูปทรง ลำต้นแคระแกร็น ไม่มีการเจริญเติบโต หรือมีการเจริญเติบโตน้อย

โรคไวรัสจากแมลงหวี่ขาวหรือใบด่าง เกิดจากเชื้อไวรัสในสกุล Begomovirus โดยแมลงหวี่ขาวที่ดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชจะเป็นพาหะนำพาไวรัสมาสู่พืชที่เข้าทำลาย เพราะไวรัสจะแพร่กระจายอยู่ในตัวของแมลงสายพันธุ์นี้ทำให้ง่ายในการติดต่อรับเชื้อระหว่างแมลงหวี่ขาวอื่นๆ ที่มาเจาะดูดและสัมผัสพืชที่มีแมลงหวี่ขาวที่ติดเชื้อได้เคยเกาะกินไว้ ส่งผลให้เกิดโรคใบด่างมันสำปะหลังเกิดจากเชื้อไวรัส Cassava Mosaic Virus ใบแข็งกระด้าง ใบด่าง ใบหงิกงอ เสียรูปทรง และลำต้นแคระแกร็น ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคไวรัสได้

ไวรัส จากแมลงหวี่ขาว
https://www.technologychaoban.com

ฤดูกาลในการแพร่ระบาด และบริเวณที่พบการแพร่ระบาด

แมลงหวี่ขาว โดยทั่วไปสามารถพบเห็นการแพร่ระบาดในแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่หลังการทำนา เพราะจะมีเศษวัชพืชหลงเหลืออยู่ให้พวกมันได้หลบซ่อนเป็นฐานกำลังในการแพร่ขยายจำนวน โดยช่วงฤดูที่มีการแพร่ระบาด จะเริ่มตั้งแต่ช่วงกลาง-ปลายฤดูฝน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ตลอดจนตุลาคม และระบาดต่อเนื่องไปตลอดฤดูเพาะปลูกจนถึงหน้าแล้ง

และสำหรับแมลงหวี่ขาวยาสูบ เป็นแมลงชนิดที่เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีในสภาพอากาศแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแปลงที่มีพืชอาศัยต่างๆ ตลอดทั้งปี และหากในแปลงมีต้นที่เป็นโรคเพียงต้นเดียว แมลงหวี่ขาวยาสูบสามารถแพร่กระจายโรคไปยังต้นอื่นๆได้อย่างรวดเร็วมาก เพราะเป็นการติดต่อกันโดยการรับเชื้อไวรัสระหว่างตัวแมลง ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคระบาดเป็นวงกว้าง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมไม่ให้เกิดการโดยควรหมั่นสำรวจติดตาม รักษาความสะอาดแปลงและบริเวณรอบๆ แปลง และป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบในแปลงของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคใบด่างในพืชโดยเฉพาะมันสำปะหลังได้

แมลงหวี่ขาว ดื้อยา
https://www.thaigreenagro.com

แมลงหวี่ขาว อาจไม่ได้ร้ายอย่างที่หลายคนคิด หากรู้วิธีการป้องกันและกำจัดที่ถูกต้อง

การป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชสิ่งที่ดีที่สุดคือการป้องกันการแพร่ระบาด เพราะแมลงหวี่ขาวเป็นแมลงที่สามารถขยายจำนวนได้อย่างรวดเร็ว และสามารถหลบเร้น รวมถึงมีความสามารถในการเข้าหาแหล่งปลูกพืชแม้เป็นโรงเรือนได้ระบบปิดได้เป็นอย่างดี เพราะแมลงพวกนี้มักอาศัยการเกาะติดอยู่บนตัวผู้ดูแลโรงเรือนเพื่อเล็ดลอดเข้าไปในโรงเรือน หรือแม้มีช่องเพียงเล็กน้อย เจ้าแมลงหวี่พวกนี้ก็พร้อมจะแฝงตัวเข้าไปทำลายได้โดยทันที

โดยวิธีการในการป้องกันและจำกัด ที่แนะนำมีดังนี้

 1. การปล่อยให้นักล่าตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นมือปราบแมลงหวี่ขาวมีทั้งตัวห้าและตัวเบียน เช่น แตนเบียน Encarsia sp. แมลงช้างปีกใส Chrysopa sp. ด้วงเต่า (Coccinellidae) บางชนิด และแมงมุมสกุล Lycoza sp. และ Oxyopes sp.ทำหน้าที่โจมตีแมลงหวี่ขาว รวมถึงการใช้กับดักกาวล่อแมลง ซึ่งแมลงจะบินเข้าหาสีเหลืองของกับดักกาว และติดกับดักกาวในที่สุด ซึ่งสำหรับแปลงปลูกขนาดเล็กหรือ สวนในบ้านทั่วไปอาจเลือกใช้กลไกธรรมชาติประเภทนี้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเจ้าแมลงพวกนี้ได้
 2. การวางแผนปลูก โดยคำนวณระยะเวลาเพื่อให้พืชของเราโตก่อนเข้าหน้าแล้ง(ฤดูร้อนแมลงหวี่ขาวจะระบาด) ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่หากท่านไม่ต้องการเลือกใช้สารเคมีเพื่อกำลังศัตรูพืชชนิดนี้
 3. การหมั่นออกสำรวจตรวจสอบและจัดวัชพืชโดยรอบแปลงอย่างสม่าเสมอ เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูพืช ซึ่งควรที่จะทำเป็นประจำในทุกวัน เวลาเช้าตรู่ ซึ่งหากแมลงหวี่ขาวระบาดหนักในแปลงของท่าน เราจะได้เห็นอย่างน้อยๆ 3-4 ตัวโดยเฉพาะส่วนยอดของพืชอ่อนก็เวลานี้เยอะที่สุด
 4. การดูแล ดิน การรดน้ำ และการใส่ปุ๋ย พืชอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้มันแพร่ระบาดได้ เพราะเชื่อหรือการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินความพอดี โดยเฉพาะปุ๋ยที่มีไนโตรเจน หรือตัวหน้าสูง สามารถทำให้เกิดการแพร่ระบาดของแมลงหวี่ขาวได้ เพราะไนโตรเจนนั้นจะส่งผลให้พืชอวบน้ำ และจะกลายเป็นอาหารชั้นดีของเหล่าแมลงฟวี่ขาวได้ในที่สุด
 5. การใช้สารชีวภาพต่างๆ เช่น การฉีดพ่น เชื้อราบิวเวอเรีย ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่จัดเป็นพวก “เชื้อราทำลายแมลง” สามารถทำลายแมลงได้หลายชนิด โดยเฉพาะแมลงหวี่ขา โดยผลิต เอนไซม์ที่เป็นพิษต่อศัตรูพืช และเป็นเชื้อราที่อาศัยและกินเศษซากที่ผุพัง (Saprophyte) ทำให้แมลงหวี่ขาวเบื่ออาหาร กินน้อยลง อ่อนเพลียและไม่เคลื่อนไหว จนตายลงในที่สุด โดยใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย อัตราเชื้อสด 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นไปที่ตัวแมลงหวี่ขาว และส่วนยอดอ่อนของใบ ในช่วงเวลาเย็น เพราะเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการงอกและเจริญเติบโตของเชื้อรามากที่สุด ความชื้นสูง และแดดอ่อน นั่นเอง รวมถึงการฉีดพ่นด้วยพืชสมุนไพร เช่น หางไหล ใบยาสูบ อัตราสมุนไพร 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 40 ลิตร
 6. สำหรับการใช้สารเคมีนั้น กรมอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ได้ให้แนวทางไว้ว่า การใช้สารเคมีกำจัดนี้จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในช่วงที่แมลงหวี่ยังอยู่ระยะตัวอ่อน ซึ่งตัวยาที่ใช้ได้ผลดีกับ แมลงหวี่ขาว คือ
  • ใช้สารเคมีในกลุ่ม Arylpyrrole เช่น คลอร์ฟีนาเพอร์ หรือ คลอฟีนาเพอร์(แรมเพจ) เป็นต้น
  • ใช้สารเคมีในกลุ่ม Fipronil เช่น ฟิโพรนิล(แอสเซนด์) เป็นต้น
  • ใช้สารเคมีในกลุ่ม carbamate เช่น คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์) เป็นต้น
  • ใช้สารเคมีในกลุ่ม Neonicotinoid เช่น ไดโนทีฟูแรน(สตาร์เกิล จี), ไทอะมีทอกแซม(เซนน่า), อะซีทามิพริด(ซานติส) หรือ อิมิดาโคลพริด(ไบรด้า) เป็นต้น
  • ใช้สารเคมีในกลุ่ม Pyridine azomethines เช่น ไพมีโทรซีน เป็นต้น
  • ใช้สารเคมีในกลุ่ม Spinosyn เช่น สไปนีโทแรม(เอ็กซอล) ซึ่งควรฉีดโดยการสลับ ตามกลุ่มยา

รวมถึงเทคนิคอื่นๆ ที่มีการแนะนำกันในกลุ่มเกษตรกร อาทิ เช่น พัฒนาการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี การยึดตามตารางการเพาะปลูกที่ได้กำหนดไว้ การควบคุมลักษณะและประชากรของมด เพื่อช่วยให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติ เป็นต้น

และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวสาระน่ารู้ เพื่อช่วยทำให้เราเข้าใจธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาของแมลงหวี่ขาวได้อย่างชัดเจน จนสามารถหาวิธีการควบคุมและอยู่ร่วมกับพวกมันได้อย่างลงตัว ไม่ต้องลงทุนลงแรงปราบมันมาก หรือไม่ปล่อยปละละเลยจนเกิดปัญหาลุกลามจนสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางเศรษฐกิจของทุกคน

แมลงหวี่ขาวในพริก
https://ap37.ru/th

แหล่งที่มา

-คู่มือการสำรวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างในมันสำปะหลัง ที่จัดทำโดยสำนักวิจัยและอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ปี 2561
-สำนักวิจัยการพัฒนาอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
-ข้อมูลสถิติจาก กรมวิชาการเกษตร
-กรมอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้