ปุ๋ยยูเรีย สารเสริมศักยภาพสูงที่ปรับใช้ได้หลายรูปแบบ

นับว่าเป็นปุ๋ยอีกหนึ่งประเภทที่รู้จักกันดีในวงการเกษตร เนื่องจากปุ๋ยยูเรียมีปริมาณไนโตรเจนสูง และมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของพืชค่อนข้างมาก ปุ๋ยยูเรียเป็นสารอินทรีย์สังเคราะห์ที่มีลำดับการคิดค้นหลายขั้นตอน ทั้งยังเป็นสารอินทรีย์ชนิดแรกของโลกที่ใช้กระบวนการสังเคราะห์ผลิตขึ้นมาอีกด้วย นักเคมีวิทยาและนักพฤกษศาสตร์เริ่มเห็นสัญญาณของสารยูเรียมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1727 แต่มีการแยกสารยูเรียออกมาได้จริงจากตัวสัตว์โดยโรแวลในปี ค.ศ. 1773 หลังจากนั้นอีกหลายสิบปีจึงมีการทดลองสร้างยูเรียจากสารอนินทรีย์ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสวยงามและปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์ด้วยการทำลายแนวคิดเดิมที่ว่าสารอินทรีย์ต้องมาจากสิ่งมีชีวิตเท่านั้น

ลักษณะและคุณสมบัติทั่วไปของ ปุ๋ยยูเรีย

ปุ๋ยยูเรียเป็นแม่ปุ๋ยไนโตรเจนที่ได้รับความนิยมสูงมาก โดยพบว่ามีการใช้ปุ๋ยยูเรียมากกว่าร้อยละ 50 ของปุ๋ยไนโตรเจนทั้งหมดที่ถูกเลือกใช้ เพราะปุ๋ยยูเรียมีประโยชน์ต่อการเพิ่มผลผลิตของงานด้านเกษตรกรรม ในทางกลับกันมันก็เป็นโทษได้ด้วยหากใช้ผิดวิธี การทำความเข้าใจถึงคุณสมบัติของปุ๋ยชนิดนี้ให้มากขึ้นจึงถือเป็นเรื่องสำคัญมาก

1. คุณสมบัติทั่วไป

แม้ว่าปุ๋ยยูเรียจะเป็นสารอินทรีย์แต่ก็ได้มาจากการสังเคราะห์ จึงสามารถกำหนดสัดส่วนของปริมาณธาตุอาหารได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับปุ๋ยเคมีทั่วไป โดยสูตรมาตรฐานของปุ๋ยยูเรียคือ 46-0-0 และมีปริมาณธาตุไนโตรเจนประมาณ 45-46.6 เปอร์เซ็นต์เทียบกับน้ำหนัก ลักษณะทั่วไปของปุ๋ยยูเรียจะเป็นผลึกสีขาว จะบอกว่าไร้กลิ่นเลยก็คงไม่ได้ แต่เป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่ค่อนข้างบางเบา มีคุณสมบัติดูดความชื้นในอากาศได้ดี จุดหลอมเหลวต่ำ ละลายน้ำได้ดีมากและละลายในแอลกอฮอล์ได้ด้วย หากวางทิ้งไว้ในสภาวะเปิดโล่งก็อาจจะทำให้เม็ดปุ๋ยมีอาการเหนียวเยิ้มขึ้นมาพร้อมกับได้กลิ่นแอมโมเนียชัดเจน

ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0
http://xn--12ca3dc2dkba3aw2jn7l.blogspot.com/2011/07/

2. Hygroscopicity

คุณสมบัติข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความชื้น ตัวเลขของ Hygroscopicity point หรือ Critical Humidity (คำที่นิยมใช้กันมากกว่าในวงการปุ๋ย) จะเป็นค่าที่บอกว่าปุ๋ยจะเริ่มดูดความชื้นจากอากาศเมื่อระดับความชื้นสัมพันธ์ในสภาพแวดล้อมเป็นเท่าไร เราจะใช้ค่านี้ในการเปรียบเทียบว่าปุ๋ยประเภทไหนชื้นแฉะได้ง่ายกว่ากัน ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อค่า Critical Humidity ก็คืออุณหภูมิ ยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นค่า Critical Humidity ก็ยิ่งลดต่ำลง เท่ากับว่าปุ๋ยจะชื้นแฉะได้ง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นนั่นเอง ในส่วนของปุ๋ยยูเรียก็จะเริ่มดูดความชื้นเมื่อระดับอุณหภูมิอยู่ที่ 30 องศาเซลเซียส และค่าความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 72.5 ซึ่งเมื่อเทียบกับปุ๋ยชนิดอื่นแล้ว ถือว่าปุ๋ยยูเรียมีความอ่อนไหวต่อความชื้นค่อนข้างมากทีเดียว

3. Salt Index

แค่เห็นหัวข้อก็คงพอคาดเดาได้ว่านี่เป็นคุณสมบัติด้านความเค็มของปุ๋ย ไม่ว่าปุ๋ยชนิดนั้นจะมีธาตุอาหารสูงหรือมีคุณสมบัติอื่นโดดเด่นแค่ไหน แต่ถ้าเค็มมากไปก็เป็นอันตรายต่อพืชและดินจนต้องหลีกเลี่ยงการใช้งานได้เหมือนกัน จึงมีการกำหนดค่าความเค็มของปุ๋ยแต่ละชนิดด้วย Salt Index โดยเทียบเคียงกับโซเดียมไนเตรท กำหนดให้ความเค็มของโซเดียมไนเตรทเป็นค่ามาตรฐานที่ 100 แล้วพิจารณาว่าปุ๋ยที่กำลังสนใจมีค่า Salt Index มากหรือน้อยกว่า ปุ๋ยยูเรียที่มีค่า Salt Index 75 ก็ถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปุ๋ยไนโตรเจนตัวอื่น อย่างเช่นแอมโมเนียมซัลเฟตที่มีค่า Salt Index 69 แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าปุ๋ยยูเรียนั้นมีธาตุอาหารสูงมาก เวลาที่เรานำไปใช้งานจริงจะมีโอกาสน้อยที่จะใส่ปุ๋ยจนถึงระดับที่ความเค็มจะสร้างความเสียหายให้กับพืช

4. Acidity Equivalent

นี่คือคุณสมบัติในการทำให้ดินกลายสภาพเป็นกรด โดยไม่เกี่ยวกับองค์ประกอบตั้งต้นของปุ๋ยว่าจะเป็นกรดหรือด่าง เพราะปุ๋ยยูเรียที่เป็นด่างก็สามารถทำให้ดินเป็นกรดได้เหมือนกันหลังจากผ่านการใช้งานไประยะหนึ่ง ตามข้อมูลใน “ดินคือรากฐานแห่งชีวิต จงช่วยคิดบำรุงรักษา” หนังสือประจำภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อธิบายถึงกระบวนการนี้ไว้ว่า มันเป็นการทำงานของจุลินทรีย์ที่อยู่ในดิน เมื่อไรที่มีแอมโมเนียมในดิน จุลินทรีย์จะเปลี่ยนทั้งหมดนั้นให้กลายเป็นไนไตรท์และไนเตรท ระหว่างทางจะเกิดกรดขึ้นเองตามธรรมชาติ และกรดนั้นก็สะสมปริมาณมากขึ้นตราบเท่าที่เรายังใช้ปุ๋ยอยู่ ค่า Acidity Equivalent ของปุ๋ยแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไป สำหรับปุ๋ยยูเรียนั้นถือว่ามีคุณสมบัติทำให้เกิดกรดในดินน้อยมาก ถ้าวัดกันที่ปริมาณธาตุไนโตรเจนเท่ากัน ปุ๋ยยูเรียจะมีผลทำให้ดินเป็นกรดน้อยกว่าปุ๋ยไนโตรเจนอื่นๆ ถึง 3 เท่า

ปุ๋ยยูเรีย คุณสมบัติ
https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/

ประโยชน์ของ ปุ๋ยยูเรีย

เราสามารถใช้ประโยชน์จากปุ๋ยยูเรียได้ค่อนข้างหลากหลาย ไม่ใช่แค่ใช้เป็นสารเสริมสำหรับเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชในการเพาะปลูกเท่านั้น แต่ยังใช้ได้ดีกับงานปศุสัตว์ การแพทย์ อุตสาหกรรมโพลีเมอร์ รวมถึงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอีกด้วย

 • ใช้เป็นปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตของพืช โดยจะใช้ในรูปแบบของปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยเกล็ด หรือผสมน้ำเพื่อฉีดพ่นทางใบก็ได้เหมือนกัน ข้อดีคือปุ๋ยยูเรียมีธาตุไนโตรเจนสูงมาก จึงใช้ปุ๋ยปริมาณน้อยกว่าปุ๋ยชนิดอื่นเมื่อเทียบด้วยปริมาณธาตุอาหารที่เท่ากัน
 • ใช้เป็นส่วนผสมในการกำจัดศัตรูพืช ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแมลงหรือวัชพืชก็จัดการได้ เพียงแค่ผสมยูเรียกับตัวยาอื่นๆ ก่อนนำไปฉีดพ่นตามต้องการ เช่น ผสมเกลือและเจือจางด้วยน้ำเพื่อนำไปฆ่าหญ้าในนาข้าว เป็นต้น
 • ใช้เป็นแหล่งโปรตีนให้กับสัตว์เคี้ยวเอื้อง ในกระเพาะของสัตว์เหล่านี้สามารถสังเคราะห์สารที่เป็นประโยชน์จากยูเรียได้ เพียงแค่นำยูเรียไปผสมกับอาหารที่เคยให้ตามปกติ
 • ใช้เป็นตัวช่วยในการเตรียมยา สำหรับวงการแพทย์ จะใช้ยูเรียเป็นส่วนผสมในการเตรียมยาบางชนิด เช่น ยานอนหลับ ยารักษาโรคผิวหนัง เป็นต้น
 • ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ทั้งยูเรียเรซิน ไซคลิกยูเรียเรซิน เมลามินเรซิน และสารเคมีสำคัญอีกหลายชนิด ล้วนต้องใช้ยูเรียเป็นส่วนหนึ่งของสารตั้งต้น และผลผลิตที่ได้ก็นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาล เช่น ทำกาว ทำสารเคลือบภาชนะ ใช้ในวงการสิ่งทอ เป็นต้น
ยูเรีย ประโยชน์
http://www.turkeydalal.com/project/

ผลที่เกิดขั้นกับดินและพืชเมื่อใส่ปุ๋ยยูเรีย

1. Ammonification และ Nitrification ของยูเรีย

หลังจากใส่ปุ๋ยยูเรียลงในดินจะเกิดกระบวนการทางเคมีที่สำคัญอยู่ 2 อย่าง คือ Ammonification กระบวนการเปลี่ยนยูเรียให้เป็นแอมโมเนีย และ Nitrification กระบวนการต่อเนื่องที่เปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นไนเตรท โดยเริ่มที่ปุ๋ยยูเรียเกิดการสลายตัวในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งเรื่องอุณหภูมิ อุณหภูมิ ค่ากรด-ด่าง และประเภทของดิน จากการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับอัตราการสลายตัวของปุ๋ยยูเรียภายใต้ปัจจัยต่างๆ กล่าวว่า ปุ๋ยยูเรียจะเกิด Ammonification ได้เร็วในดินที่มีอนุภาคหนาแน่นแต่จะช้าลงเมื่ออนุภาคร่วนซุย และถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น อัตราการเกิด Ammonification ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

พอผ่านช่วงของ Ammonification ไปแล้ว จะเกิด Nitrification ตามมา โดยมีข้อแม้ว่าสภาพดินจะต้องมีอากาศถ่ายเทได้ดีเท่านั้นถึงจะเกิดได้ จากการทดสอบของ Dr.T.Harada et al. พบว่าปุ๋ยยูเรียเกิด Nitrification ได้เร็วกว่าปุ๋ยชนิดอื่นค่อนข้างมาก ในระยะเวลา 22 วันสามารถตรวจพบไนเตรทในดินที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยยูเรียสูงกว่าปุ๋ยชนิดอื่นเป็นเท่าตัว แต่เมื่อเก็บผลทดสอบจากการเพาะปลูกจริงกลับพบว่าปุ๋ยยูเรียแทบไม่ทำให้ดินกลายเป็นกรดเลยตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี ส่วนหนึ่งคาดว่าเป็นเพราะปริมาณการใช้ที่ไม่จำเป็นต้องมากเท่ากับปุ๋ยชนิดอื่น

ผลที่เกิดจากปุ๋ยยูเรีย
https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/

2. การสูญเสียและตกค้างของปุ๋ยยูเรียในดิน

ในกระบวนการทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการดูดซับหรือตกค้างของปุ๋ยยูเรียในดินนั้น แตกต่างจากปุ๋ยกลุ่มแอมโมเนียมอย่างชัดเจน เพราะปุ๋ยยูเรียจะไม่มีการปล่อยประจุเพื่อการดูดติดกับอนุภาคของดิน แต่ใช้เป็นการเกาะไปกับฮิวมัสในดินแทน ทำให้ยูเรียติดอยู่กับเนื้อดินได้ดีกว่าและมีเปอร์เซ็นต์ถูกชะล้างออกไปน้อยกว่าด้วย เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเลื่อนลอยแต่อย่างใด เพราะมีการทดสอบที่วัดผลได้จริงโดย Dr.S.Mitsui และคณะจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ข้อสรุปที่ได้คือมีปริมาณยูเรียนในดินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลาและปริมาณที่ใส่ปุ๋ยลงไป ผิดกับปุ๋ยชนิดอื่นที่ปริมาณสะสมจะเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดอิ่มตัวเท่านั้น

แม้ว่ายูเรียจะถูกชะล้างออกไปได้ยาก แต่ก็มีกระบวนการระเหยที่ทำให้เกิดการสูญเสียยูเรียในดินได้อีก เนื่องจากคุณสมบัติของสารประเภทยูเรียนั้นสามารถระเหยกลายเป็นก๊าซแอมโมเนียได้ โดยค่า pH ของดินจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้อัตราการระเหยเปลี่ยนแปลงไป ยิ่ง pH สูงเท่าไรก็ยูเรียก็ยิ่งระเหยได้เร็วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้มีทางแก้ไขที่ทำได้ง่ายมาก เพียงแค่ไม่โรยปุ๋ยยูเรียที่ผิวดินแต่ใช้วิธีกลบฝังให้ลึกลงไปในดินตั้งแต่ 1-3 เมตร ก็จะลดการสูญเสียได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

ขุดร่องฝังปุ๋ย
https://www.naikham.com/2013/05/

3. ผลที่เกิดขึ้นกับพืชเมื่อใช้ ปุ๋ยยูเรีย

ปุ๋ยยูเรียมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เป็นประโยชน์ต่อพืชค่อนข้างมาก ไม่ใช่แค่มีปริมาณไนโตรเจนสูงเท่านั้น แต่พืชยังสามารถดูดซึมโมเลกุลของยูเรียไปใช้งานได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนรูปก่อน พืชจึงตอบสนองต่อปุ๋ยยูเรียได้ดีกว่า หากใช้ด้วยปริมาณเหมาะสมก็จะเห็นอัตราเร็วในการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แต่ในขณะเดียวกัน หากปุ๋ยยูเรียที่เลือกใช้มีไบยูเรทผสมอยู่มากเกินไป ก็จะเกิดอันตรายต่อพืชในระยะเวลาอันสั้นเช่นกัน เมล็ดพันธุ์จะไม่งอกเป็นต้นอ่อนตามปกติ ส่วนต้นที่งอกแล้วก็จะแห้งตายไปในท้ายที่สุด อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้ก็แทบจะหมดไปแล้วด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถทำให้ปุ๋ยยูเรียมีค่าไบยูเรทอยู่ต่ำกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ได้

ปุ๋ยยูเรีย ผลต่อพืช
http://www.meepanda.com/

แนวทางการใช้ ปุ๋ยยูเรีย

การใช้ปุ๋ยยูเรียเป็นตัวเสริมธาตุอาหารในกลุ่มไนโตรเจนให้กับพืช สามารถเลือกทำได้ 3 แนวทาง ดังนี้

1. การให้ปุ๋ยทางใบ

เป็นการผสมปุ๋ยยูเรียกับน้ำให้กลายเป็นสารละลาย แล้วนำไปฉีดพ่นทางใบในพืชที่ต้องการ ข้อดีปุ๋ยยูเรียคือมีคุณสมบัติในการซึมซาบเข้าสู่พืชผ่านทางผิวใบได้ดีกว่าปุ๋ยชนิดอื่น แต่ทั้งนี้ต้องเลือกใช้ระดับความเข้มข้นให้เหมาะสมกับพืชแต่ละสายพันธุ์ด้วย เช่น พืชผักสวนครัว ควรใช้ความเข้มข้นไม่เกิน 0.5 เปอร์เซ็นต์ ไม้ผล ควรใช้ความเข้มข้นไม่เกิน 0.6 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

ปุ๋ยยูเรียผสมน้ำรดต้นไม้
https://www.amarinbabyandkids.com/tips-for-parents/

2. การใช้ปุ๋ยเม็ดหว่านหรือโรยเป็นปุ๋ยแต่งหน้า

เพื่อให้การใช้ปุ๋ยได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรแบ่งการใส่ปุ๋ยเป็น 2-3 ครั้ง โดยใช้ปุ๋ยในช่วงต้นของการเพาะปลูกครั้งหนึ่ง และเสริมปุ๋ยอีกครั้งหลังการเพาะปลูก ในช่วงแรกให้หว่านเม็ดปุ๋ยยูเรียลงในแปลงที่ต้องการ แล้วฝังกลบให้ปุ๋ยอยู่ใต้ดิน พอระดับความชื้นในดินเหมาะสมปุ๋ยก็จะละลายและยึดเกาะกับเนื้อดิน ช่วยให้ยูเรียไม่สูญเสียไปโดยง่าย จากนั้นให้ใส่ปุ๋ยอีก 1-2 ครั้งในลักษณะของปุ๋ยแต่งหน้า ซึ่งปุ๋ยยูเรียเหมาะกับการใช้เป็นปุ๋ยแต่งหน้ามาก เพราะพืชยังสามารถดึงไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่เหมือนกับปุ๋ยชนิดอื่น

ยูเรีย ประโยชน์
http://blog.arda.or.th/

3. การใช้ปุ๋ยยูเรียเป็นปุ๋ยผสมเพื่อให้ได้สูตรปุ๋ยที่ต้องการ

จริงอยู่ว่าการใช้ปุ๋ยสำเร็จนั้นสะดวกสบายและประหยัดเวลาเกษตรกรไปได้มาก แต่การเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำปุ๋ยผสมจะเป็นประโยชน์มากกว่า เพราะสามารถใช้ยูเรียเป็นปุ๋ยแม่แล้วผสมจนได้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารสูงได้ ซึ่งเมื่อเทียบกับปุ๋ยสำเร็จในท้องตลาดแล้ว ต่อให้เป็นปุ๋ยนำเข้าก็ยังมีธาตุอาหารน้อยกว่าปุ๋ยผสมอยู่ดี ที่สำคัญคือเกษตรกรสามารถออกแบบสูตรปุ๋ยที่เหมาะกับการเพาะปลูกของตัวเองแบบเฉพาะเจาะจงได้ด้วย

ปุ๋ยผสม
https://www.prachachat.net/economy/

วิธีการผลิตยูเรีย

จากข้อมูลในเอกสารวิชาการชุดปุ๋ยยูเรียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้อธิบายถึงวิธีการผลิตปุ๋ยยูเรียแบบเข้าใจง่ายเอาไว้ว่า กระบวนการทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

 • ขั้นตอนที่ 1 สร้างยูเรีย วัตถุดิบหลักที่ต้องใช้มีเพียง 2 ตัวเท่านั้น คือ แอมโมเนียและคาร์บอนไดออกไซด์ สิ่งสำคัญคืออัตราส่วนในการใส่ลงในหม้อปฏิกรณ์เคมี ต้องวัดสัดส่วนของแอมโมเนียต่อคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 3.5:1 เสมอ ที่เหลือก็ปล่อยให้ปฏิกิริยาเคมีดำเนินไปภายในระบบปิด ที่ควบคุมความดันไว้ที่ 218 บรรยากาศ และรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสำหรับการเกิดปฏิกิริยาเคมี หลังเสร็จสิ้นกระบวนการจะได้ยูเรียออกมาประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์
 • ขั้นตอนที่ 2 เพิ่มความเข้มข้น หัวใจหลักของขั้นตอนนี้มีเพียงแค่ลดความดันของสารยูเรียเท่านั้น ในตอนแรกที่ปล่อยออกจากหม้อปฏิกรณ์เคมี จะยังคงมีการปะปนกันของสารหลายชนิด แต่เมื่อลดระดับความดันลงเรื่อยๆ สารแต่ละตัวจะค่อยๆ แยกออกไป และสารเหล่านี้สามารถนำกลับไปใช้ในขั้นตอนแรกใหม่ได้ จนสุดท้ายที่ความดัน 1 บรรยากาศ เราจะได้ยูเรียเข้มข้นมาตามที่ต้องการ
 • ขั้นตอนที่ 3 ทำให้เป็นของแข็งบริสุทธิ์ โดยการนำยูเรียเข้มข้นไปเข้าเครื่องระเหย เพื่อดึงเอาความชื้นส่วนเกินและสารบางชนิดที่ไม่ต้องการออกไปให้หมด นอกจากยูเรียจะบริสุทธิ์แล้วก็ยังเป็นเม็ดที่แข็งขึ้นด้วย
ผลิตปุ๋ยยูเรีย

ข้อควรระวัง

นอกจากปริมาณการใช้งานที่ต้องคำนวณให้เหมาะสมกับชนิดและจำนวนของต้นพืชแล้ว ยังมีข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยยูเรียที่สำคัญอีก 2 ประเด็นคือ

 • ไบยูเรทในปุ๋ยยูเรีย ไบยูเรท หรือ คาร์บามิวยูเรีย เป็นสารที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตปุ๋ยยูเรียตามปกติ หมายความว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงไบยูเรทในปุ๋ยยูเรียได้ แต่สามารถเลือกใช้ปุ๋ยคุณภาพดีที่มีการควบคุมปริมาณไบยูเรทได้ โดยตรวจสอบก่อนการใช้งานปุ๋ยทุกครั้งว่าต้องไม่มีไบยูเรทมากกว่าร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ไม่อย่างนั้นต้นพืชจะเหี่ยวแห้งและตายไปอย่างรวดเร็ว
 • การเก็บรักษา พื้นที่เก็บปุ๋ยยูเรียจำเป็นต้องแห้งสนิทและไม่มีอุณหภูมิสูง รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารอื่นๆ ที่เป็นกรดหรือด่าง เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลกระตุ้นให้ปุ๋ยยูเรียเกิดปฏิกิริยาเคมี แล้วเปลี่ยนรูปหรือสลายกลายเป็นก๊าซไป ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีก

วิธีการตรวจสอบปุ๋ยยูเรีย

เมื่อไรก็ตามที่เราไม่แน่ใจว่าปุ๋ยที่ใช้อยู่เป็นปุ๋ยยูเรียจริงหรือไม่ สามารถขอคำปรึกษาจากกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ทันที หรือจะลองทดสอบด้วยตัวเองก่อนก็ได้ โดยวิธีการที่ง่ายที่สุดคือการนำปุ๋ยไปละลายน้ำ จากนั้นเติมกรดไนตริกลงไป ถ้ามองเห็นเป็นตะกอบสีขาวก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นปุ๋ยยูเรียอย่างแน่นอน

วิธีตรวจสอบยูเรีย
https://www.giardinaggio.net/giardinaggio/concime/

ปุ๋ยยูเรียสำหรับการเกษตรที่น่าสนใจ

 1. ยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ คอมปาวด์ เป็นสารประกอบระหว่างยูเรียและฟอร์มาลดีไฮด์ มีทั้งแบบที่ละลายน้ำได้และละลายน้ำไม่ได้ ปริมาณไนโตรเจนขั้นต่ำ ร้อยละ 35
 2. ซัลเฟอร์ โคท ยูเรีย เป็นปุ๋ยยูเรียที่มีการเคลือบผิวนอกด้วยซัลเฟอร์เหลวและขึ้ผึ้ง เพื่อควบคุมการปลดปล่อยไนโตรเจน ปริมาณไนโตรเจนขั้นต่ำ ร้อยละ 35
 3. คาลยูเรีย เป็นปุ๋ยยูเรียที่มีการกระจายตัวดีมาก มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบ ปริมาณไนโตรเจนขั้นต่ำ ร้อยละ 34
 4. ไอโซบิวทิวลีดีนไดยูเรีย เป็นส่วนผสมระหว่างยูเรียและบิวทิวอาลดีไฮด์ ละลายในน้ำได้สูง เป็นปุ๋ยที่ออกฤทธิ์ค่อนข้างเร็ว ปริมาณไนโตรเจนขั้นต่ำ ร้อยละ 31
 5. โครโตนิวลิดินไดยูเรีย เป็นปุ๋ยที่ใช้ได้ผลดีกับพืชตระกูลข้าวสาลีและต้นทานตะวัน เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างยูเรียกับโครตอนอาลดีไฮด์ ปริมาณไนโตรเจนขั้นต่ำ ร้อยละ 32.5

แหล่งอ้างอิง

เอกสารวิชาการชุดปุ๋ยยูเรีย, กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ดินคือรากฐานแห่งชีวิต จงช่วยคิดบำรุงรักษา, ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เอกสารวิชาการจากคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยยูเรียเพื่อประยุกต์ใช้ในทางเกษตรกรรม, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. นิษฐา คูหะธรรมคุณ และ สายันต์แสงสุวรรณ.

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้