ต้นทองหลาง ไม้มงคลตัวแทนแห่งความร่ำรวย และประโยชน์มากมายที่น่าสนใจ

ชื่อภาษาอังกฤษ

Indian Coral Tree หรือ Variegated coral tree หรือ Variegated Tiger’s Claw

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erythrina variegate Linn.

ความหมาย

ต้นทองหลาง คือ ต้นไม้ชนิดหนึ่ง จัดเป็นไม้ยืนต้นตระกูลถั่ว

ความเชื่อ

เชื่อว่าถ้าบ้านไหนที่มีต้นทองหลางจะมีแต่ความร่ำรวย เฮง เงินทองไหลมากองไว้ที่บ้านหลังนั้น เต็มไปด้วยสินทรัพย์มากมาย

ถ้าใครที่ยังไม่รู้จักต้นทองหลาง วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับต้นไม้ชนิดนี้ให้มากขึ้น นอกจากชื่อต้นทองหลางแล้วยังมีชื่ออื่นๆ เช่น ทองหลางด่าง, ทองหลางลาย, ปาริชาติ, ประวาลพฤกษ์ เป็นต้น

ความเชื่อเกี่ยวกับต้นทองหลาง

ต้นทองหลางเป็นต้นไม้มงคลที่ชาวไทยโบราณนิยมปลูกไว้ เพราะเชื่อว่าถ้าบ้านไหนที่มีต้นทองหลางจะมีแต่ความร่ำรวย เฮง เงินทองไหลมากองไว้ที่บ้านหลังนั้น เต็มไปด้วยสินทรัพย์มากมาย อีกทั้งยังเชื่อว่าต้นทองหลางได้ถูกปลูกไว้ที่บนสวรรค์ ถ้าผู้ใดที่ได้กลิ่นของต้นทองหลาง ผู้นั้นจะสามารถระลึกอดีตชาติได้ ด้วยใบของต้นทองหลางเป็นสีทอง ทำให้เกิดความเชื่อแบบนี้ขึ้น ในสมัยโบราณยังมีความเชื่ออีกว่า ใบของต้นทองหลางนั้นสามารถนำไปประกอบพิธีกรรมที่สำคัญเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลอีกด้วย เช่น พิธีแต่งงาน พิธีขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น

ควรปลูกต้นทองหลางบริเวณใดของบ้าน

ต้นทองหลางมีความเชื่อว่าถ้าได้ถูกปลูกไว้ในทิศทางเหนือของบ้านหรือสถานที่ต่างๆ จะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้อาศัย และยิ่งถ้าให้ผู้ที่เกิดในปีมะแม จะยิ่งทำให้ต้นทองหลางเจริญเติบโตได้ดี ส่งผลแก่ผู้ที่อาศัยในที่มีต้นทองหลางดียิ่งขึ้นไป ควรจะปลูกในวันเสาร์อีกด้วย ในส่วนที่ปลูกนั้นจะช่วยให้ร่มเงาแก่บ้านเรือนหรือสถานที่นั้นๆได้ดีอีกด้วย

59 ไม้มงคล ตามความเชื่อของคนไทย

ส่วนประกอบของต้นทองหลาง

ใบต้นทองหลาง

ต้นทองหลาง ไม้มงคล

ใบเป็นใบที่ออกเป็นช่อ ในแต่ละก้านใบจะมีประมาณ 3 ใบ มีลักษณะรูปร่างที่มน บริเวณปลายใบจะแหลมยาวคล้ายกับใบโพธิ์ ใบมีความกว้างประมาณ 2-4 นิ้ว มีความประมาณ 2-5 นิ้ว บริเวณหลังใบจะเป็นสีด่างเหลืองอมเขียว

ดอกต้นทองหลาง

ต้นทองหลาง ราคา

ต้นทองหลางจะออกดอกเป็นช่อเป็นกลุ่ม จะออกในบริเวณข้อต้นหรือโคนก้านใบ ในแต่ละช่อจะมีความยาวประมาณ 4-9 นิ้ว ในแต่ละดอกมีกลีบกว้างประมาณ 1-1.4 นิ้ว มีความยาวประมาณ 2-2.5 นิ้ว ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์

ผลของต้นทองหลาง

ประโยชน์ต้นทองหลาง

ออกผลเป็นฝัก มีลักษณะแบน โคนฝักจะเล็กลีบ ส่วนที่ค่อนไปทางปลายฝักจะบวม ซึ่งจะเห็นเป็นสัณฐานของเมล็ดได้ชัดมาก พอฝักแก่เต็มที่ปลายฝักจะแตกอ้าออก ภายในฝักมีเมล็ดเป็นเหลี่ยม

สายพันธุ์ต้นทองหลาง

ทองหลางลาย,ทองหลางกินใบ, ทองหลางป่า,ทองหลางใบมน

วิธีการปลูกต้นทองหลาง

เมื่อก่อนนิยมนำเมล็ดมาเพราะปลูกและปักชำกิ่งเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันโดยทั่วไป ต้นทองหลางจะร่วงด้วยตนเองเมื่อมีอายุแก่ขึ้น เมื่อร่วงแล้วมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตก็จะสามารถเกิดต้นใหม่ได้ อีกทั้งต้นทองหลางมักจะเกิดริมแม่น้ำหรือคลอง เมื่อร่วงก็อาจจะตกลงในแม่น้ำลำคลอง แต่พวกเมล็ดเหล่านั้นจะไม่ตกลงพื้นน้ำ แต่จะลอยซึ่งไปติดกับรอมแม่น้ำจนเกิดต้นใหม่ได้อีกด้วย สิ่งนี้ช่วยขยายพันธุ์ให้ได้ง่ายและในวงกว้างอีกด้วย

วิธีการดูแลต้นทองหลาง

แสง

ต้นทองหลางชอบแสงแดดที่จัดไปจนแดดปานกลาง จึงนิยมปลูกกลางแจ้ง

น้ำ

ต้องการน้ำในปริมาณปานกลาง

ดิน

ชอบดินร่วนซุย ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยม

ประโยชน์หรือสรรพคุณของต้นทองหลาง

 1. สรรพคุณทางสมุนไพร ใบสดตำพอกแผลดูดหนองทำให้แผลแห้งหายเร็วขึ้น ใบผสมใบของต้น หนามแน่ ตำกับปูนแดงสุมไฟแก้ปวดศีรษะ ชาวเขาเผ่าเย้า ใช้ใบตำพอกรักษากระดูกหัก และแก้ปวดกระดูก เปลือก กับ แก่น และ ใบ ให้หมู ไก่ กินเป็นยาแก้
 2. ส่วนของต้นเปลือกและราก มีสรรพคุณให้นอนหลับสบาย
 3. ส่วนของแก่น เปลือกต้น ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด
 4. แก่นของต้นทองหลาง มีสรรพคุณช่วยแก้ฝีในท้อง
 5. ส่วนของใบนำมาต้ม แล้วดื่มจะช่วยแก้โรคนิ่ว ขับนิ่วออกมา
 6. ดอกมีสรรพคุณเป็นยาขับโลหิตระดูของสตรี
 7. รากมีสรรพคุณเป็นยาแก้ริดสีดวง
 8. ใบเป็นยาแก้ริดสีดวง
 9. ฝักมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงน้ำดี
 10. ใบของต้นทองหลางนั้นสามารถนำไปประกอบพิธีกรรมที่สำคัญเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลอีกด้วย เช่น พิธีแต่งงาน พิธีขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น
 11. เป็นพืชพี่เลี้ยง เป็นพืชที่ปลูกขึ้นก่อนพืชประธาน เพื่อมีหน้าที่ช่วยในการบังร่ม บังลม ช่วยสร้างธาตุอาหาร หาอาหาร และรักษาความชื้นให้กับพืชประธาน คือ ต้นทองหลางเป็นพืชที่โตเร็ว สร้างปุ๋ยได้เนื่องจากที่ปมรากมีบักเตรีที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ มีใบจำนวนมาก

ราคาต้นทองหลางโดยประมาณ

จากการที่ต้นทองหลางมีวิธีที่ปลูกได้หลายวิธี ทำให้แต่ละวิธีมีข้อโดดเด่นที่แตกต่างกัน ซึ่งราคาที่จำหน่ายจะอยู่ที่ ต้นทองหลางมีความสูง 50-70 เซนติเมตร โดยทำการเพาะจากเมล็ด ราคา 20บาท ส่วนต้นมีที่ความสูง 60-70 เซนติเมตร โดยทำการปักกิ่งชำ จำหน่ายต้นละ 100 บาท

แหล่งอ้างอิง : http://www3.rdi.ku.ac.th/exhibition/51/Plant/plant_32/index_32.htm

อยากให้มีเนื้อหาเรื่องอะไรเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็นอย่างไร เชิญคอมเม้นท์ไว้ได้เลยครับ