gmo คืออะไร ปลอดภัยหรือไม่ และเหมาะกับประเทศไทยหรือไม่

gmo หรือ (Genetically Modified Organisms) gmo หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการตัดแต่งทางพันธุกรรมด้ายเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้เกิดลักษณะเฉพาะที่ไม่ได้มาจากการถ่ายเทรหัสพันธุกรรมตามธรรมชาติ เกิดเป็นลักษณะเด่นตามแต่ที่ผู้ตัดแต่งพันธุกรรมต้องการ โดยรหัสพันธุกรรมที่ใช้ในการปรับแต่งนั้นมักมาจากจุลินทรีย์ พืชหรือสัตว์ที่ผู้ตัดแต่งพันธุกรรมต้องการนำมาใช้งาน เกิดเป็นคุณลักษณะเด่นที่ต้องการ ตัวอย่างเช่นข้าวที่สามารถกินได้ทั้งเปลือก ผลองุ่นกลิ่นมะนาว ไก่ที่ไม่มีขนสักเส้น หรือแต่งกวาที่มีขนาดใหญ่พอ ๆ กับผลฟัก เป็นต้น

gmo มีอะไรบ้าง
https://www.scimath.org

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าสิ่งมีชีวิต gmo = สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ต้องอาศัยเทคโนโลยีทางพันธุกรรมขั้นสูงจึงจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตลักษณะนี้ขึ้นมาได้ และเพราะความไม่เป็นธรรมชชาติเช่นนี้เองทำให้เกิดคำถามค้างคาใจใครต่อใครหลาย ๆ คนว่า การดัดแปลงพันธุกรรม นั้นมีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บนโลกได้จริงหรือ ยิ่งในกรณีที่นำพันธุกรรมของจุลินทรีย์มาใช้งานนั้น จะยิ่งทำให้มนุษย์ หรือสัตว์ที่รับประทานพืชดัดแปลงพันธุกรรมเข้าไปเกิดอาการดื้อยาหรือเจ็บป่วยได้ง่ายหรือไม่

gmo คืออะไร
https://thaitribune.org

เหตุผลที่ทำให้เกิดการพัฒนาของ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

  1. ป้องกันการถูกทำลายจากศัตรูตามธรรมชาติ เช่น แมลงศัตรูพืช หรือเชื้อโรคต่าง ๆ
  2. สร้างความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมมากขึ้น เนื่องมาจากพื้นที่เพาะปลูกในปัจจุบันเริ่มลดน้อยลงเรื่อย ๆ ตามอัตราส่วนของสังคมเมืองที่ขยายเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จึงต้องทำให้พืชหรือสัตว์มีความทนทานต่ออุณหภูมิที่ไม่ตรงตามแหล่งกำเนิดให้ได้
  3. ประสิทธิภาพทางผลผลิต เพื่อให้อาหารมีมากเพียงพอกับประชากรโลก จึงต้องคิดค้นและพัฒนาให้ได้อาหารเพิ่มขึ้น โดยใช้พื้นที่หรือระยะเวลาในการผลิตที่ลดน้อยลง
gmo หมายถึง
https://www.pobpad.com

อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการ gmos เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและลดจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและปศุสัตว์ และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วย โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ชนิดนี้จะใช้ต้นทุนในการผลิตน้อยกว่าพืชตามธรรมชาติ แต่มีผลผลิตหรือคุณประโยชน์มากกว่าเดิม เพราะ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม นั้นมีความทนทานต่อโรคระบาด และศัตรูตามธรรมชาติได้ดี โดยให้ปริมาณผลผลิตที่ดีกว่าเดิมด้วย ทำให้ gmo ถูกนำไปใช้ในประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลก แม้แต่ในประเทศไทยด้วย

แต่ก็ใช่ว่าการใช้ gmo นั้นจะมีแต่ด้านดีเพียงอย่างเดียว เพราะตั้งแต่ที่มีการค้นพบวิธี การดัดแปลงพันธุกรรม นี้ และถูกนำมาใช้งานในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ตามประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีประเทศที่นำ gmo ไปใช้งานอย่างถูกกฎหมายทั้งหมด 25 ประเทศ นำโดยประเทศสหรัฐอเมริกาที่นับว่ามีการนำเทคโนโลยี gmo ไปใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุด มีชื่อเรียกพืชหรือสัตว์ที่ผ่านกรรมวิธีการนี้ว่าไบโอเทค และยังมีอีก 32 ประเทศที่แม้จะไม่ได้มีการผลิต gmo ด้วยตนเองแต่ก็อนุญาตให้นำ gmos มาใช้งาน

gmo ข้อเสีย
https://www.eurolab.com.tr/th

ข้อเสียของ gmo

  1. Food allergy ผู้บริโภคบางรายพบว่าเมื่อรับประทานอาหารที่เป็น gmo นั้นให้เกิดอาการแพ้อาหารได้เพราะในขั้นตอนการผลิต gmo คือ การนำยีนจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นต้นเหตุของอาการแพ้อาหารเข้ามาร่วมกับยีนชนิดอื่น ๆ นั่นเอง นี่เป็นสาเหตุให้องค์กรอนามัยโลก หรือ WHO ได้ออกมากฎระเบียบห้ามใช้อาหาร gmo โดยไม่บอกผู้บริโภค จนกว่าจะมีหลักฐานยืนยันว่าวิธีการนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้จริง ซึ่งตามระยะเวลาในการพิสูจน์ที่จะต้องกินเวลาไม่น้อยกว่า 70 ปีนั้น ทำให้กระบวนการพิสูจน์ความเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร
  2. สาเหตุของโรคมะเร็ง โรคมะเร็งคือโรคร้ายที่ค่าชีวิตผู้คนมากมายในปัจจุบัน ซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคทะเร็งนั้นก็คืออาหาร ดังนั้นอาหาร gmo = อาหารไบโอเทคนั้นจึงถูกนักวิชาการบางคนระบุว่ามีส่วนพัฒนาให้เซลล์ในร่างกายของมนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจนกลายเป็นโรคมะเร็งได้ ยิ่งสาเหตุหนึ่งของการเกิดเซลล์มะเร็งคือการกลายพันธุ์ในระดับรหัสพันธุกรรม หรือ DNA นั่นเอง แต่สมาคมโรคมะเร็งของสหรัฐอเมริกัน (ACS) ได้ออกมาโต้แย้งว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ขาดหลักฐานมายืนยันอย่างชัดเจน
  3. อาการดื้อยา นักวิชาการทางการเกษตรมีความกังวลว่า การดัดแปลงทางพันธุกรรม นั้นอาจส่งผลต่อความต้านทานของพืชต่อโรคหรือทนต่อสารกำจัดวัชพืชได้มากขึ้น ทำให้เมื่อผู้บริโภคเจ็บป่วยก็จะไม่สามารถรักษาหรือจัดการกับเชื้อโรคได้ด้วยยาในระดับปกติ ยิ่งในกรณีของยาปฏิชีวนะที่ผลิตจากจุลินชีพชนิดต่าง ๆ ก็ยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบในลักษณะนี้ได้อย่างชัดเจน
พืช gmo แปลกๆ
https://vikingvillagefoods.com

สรุปgmoการนำมาใช้งานนั้นยังเป็นเรื่องที่ต้องมีการถกถึงความเหมาะสมต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง ทั้งในระดับโลกและในประเทศต่าง ๆ อย่างในประเทศไทยนั้นแม้ว่าจะมีความรู้ในเรื่องที่ว่า gmo คืออะไรมานานแล้ว แต่ก็ยังขาดความชัดเจนในข้อกฎหมายว่าจะดำเนินการอย่างไรในเทคโนโลยีด้านนี้ ทำให้งานวิจับด้าน gmo ในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่เล็กมาก คือเป็นเพียงผลการทดลองในห้องปฏิบัติการเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีการรับเข้าพันธุ์พืชต่าง ๆ ที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมมาใช้งานอย่างมะละกอที่กลายเป็นพืช gmos เพราะต้องการให้ทนทานต่อโรคต่าง ๆ มากขึ้นนั่นเอง รวมถึงมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ gmo มาใช้งานไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลือง ข้าวโพด และฝ้าย ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีกฎหมายควบคุมการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่เป็น gmo ออกมาในเร็ว ๆ นี้.

Reference

https://www.mcc.cmu.ac.th

https://www.foodnetworksolution.com

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้