ปลวก ภัยร้ายของพืช และวิธีการจัดการกำจัด

ปลวก มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “termite” มาจากคำว่า “termes” ในภาษาละติน หมายถึง  “หนอนไม้ มดขาว” จัดอยู่ในไฟลัม “Arthropoda” ชั้น “Insecta” ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีลักษณะลำตัวเป็นปล้องและรยางค์เป็นข้อ ๆ

ปลวก เป็นแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก  สามารถสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือน พืชพรรณทางการเกษตรในแปลงเพาะปลูกและโรงเก็บ ในหนึ่งปีเกษตรกรกรจะต้องสูญเสียเงินจำนวนมาก เนื่องจากผลผลิตลดลงกว่าครึ่ง ขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นไปกับยาจำกัดแมลงศัตรูพืช การเพาะปลูกใหม่ และการซ่อมแซมต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องไปรู้จักกับแมลงชนิดมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้รับมือกับแมลง เช่น ปลวก ที่มีทั้งคุณและโทษได้อย่างถูกต้อง ปลวกเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในพวกแมลงสังคม (Social Insect) มักอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรังใต้ดินหรือเนื้อไม้ สิ่งมีชีวิตประเภทนี้มีวงจรชีวิตด้วยกัน 3 ระยะ  ได้แก่ ระยะไข่ ระยะตัวอ่อน และระยะตัวเต็มวัย  เมื่อถึงฤดูแพร่พันธุ์ของปลวก ซึ่งอยู่ในช่วงต้นฤดูฝน ปลวกสืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียหรือ “แมลงเม่า” จะบินออกไปจากรังเดิม เพื่อผสมพันธุ์ จากนั้นก็จะสลัดปีกออกและสร้างรังใหม่ในจุดที่มีอาหารและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จากนั้นตัวเมียก็จะวางไข่รูปร่างเรียวยาว เป็นฟองเดี่ยว ๆ เอาไว้ ซึ่งจะฟักเป็นตัวอ่อนออกมามากมายหลายล้านตัวในเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งตัวอ่อนจะลอกคราบหลายครั้งและเจริญเป็นตัวเต็มวัยที่ไม่มีปีกและเป็นหมัน คือ “ปลวกงาน” และ “ปลวกทหาร” ส่วนตัวอ่อนที่ลอกคราบกลายเป็นตัวเต็มวัยที่มีปีก หรือที่เราเรียกว่า “แมลงเม่า” จะกลายเป็นวรรณะสืบพันธุ์ ระยะเวลาการเจริญของวรรณะสืบพันธุ์จากไข่ถึงตัวเต็มวัยใช้เวลา 9 – 10 เดือน ส่วนวรรณะทหารและกรรมกรใช้เวลา 4 – 6 เดือน ขณะที่ปลวกนางพญาและปลวกราชาจะมีอายุยืนยาวถึง 25 – 50 ปี

ปลวก ภาษาอังกฤษ
https://thereservevintagerentals.com

ลักษณะของปลวก

ลักษณะ ปลวก ภายในรังปลวกจะมีการแบ่งหน้าที่ตามวรรณะออกมาแตกต่างกัน และรูปร่างของปลวกแต่ละวรรณะก็จะแตกต่างกันไปด้วย โดยทั่วไปแล้วปลวกหนึ่งรังจะประกอบไปด้วยปลวก 3 วรรณะ ได้แก่ ปลวกงาน ปลวกทหาร และปลวกสืบพันธุ์

 • ปลวกงาน (worker) เป็นประชากรปลวกที่มีมากที่สุดในรัง คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด ปลวกชนิดนี้จะมีขนาดตัวที่ค่อนข้างเล็ก ไม่มีปีก ไม่มีเพศ และไม่มีตา มีหน้าที่ก่อสร้างรังและหาอาหารให้กับปลวกวรรณะอื่น ๆ
 • ปลวกทหาร (soldier)  เป็นปลวกตัวเล็ก หัวโต ไม่มีปีก ไม่มีตา และไม่มีเพศ เช่นเดียวกันกับปลวกงาน แต่จะมีขากรรไกรขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการต่อสู้กับศัตรูสำคัญอย่าง มด หน้าที่ของปลวกทหารคือการปกป้องอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับรัง จึงทำให้ปลวกทหารบางชนิดสามารถกลั่นของเหลวที่มีพิษที่เป็นกรดเหนียว ๆ ออกจากหัวของมัน เมื่อมดมาสัมผัสก็จะทำให้หนืดและหมดกำลัง กรดนี้ยังสามารถใช้เจาะโลหะหินปูนได้ดีอีกด้วย
 • ปลวกสืบพันธุ์ คือปลวกตัวผู้และตัวเมีย ปลวกประเภทนี้จะมีปีกและเพศเหมือนกับแมลงทั่วไปหรือเรียกอีกชื่อว่า “แมลงเม่า” ทำหน้าที่ผสมพันธุ์และสืบพันธุ์  โดยปลวกตัวผู้เรียกว่า “ปลวกราชา (King) “  ส่วนตัวเมียเรียกว่า “ปลวกราชินี (queen)” ซึ่งปลวกตัวเมียนั้นจะทำหน้าที่ออกไข่เพียงอย่างเดียว สามารถวางไข่ได้วันละ 30,000 ฟอง  มีอายุประมาณ 25 ปี
ลักษณะ ปลวก
https://kingservice.co.th/resource/termites/

ประเภทของปลวก

สามารถแบ่งปลวกออกเป็น 2 ประเภทตามที่อยู่อาศัย ได้แก่

1.ปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน (subterranean termite )  ปลวกชนิดนี้อาศัยอยู่ใต้ดินเกือบตลอดชีวิต ปลวกดินเป็นปลวกที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างมากที่สุด คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์ของประชากรปลวกทั้งหมดเลยทีเดียว มีด้วยกัน 3 จำพวก ดังนี้

 • ปลวกใต้ดิน เป็นปลวกที่อาศัยอยู่ในดินเกือบตลอดอายุของมัน โดยจะอุโมงค์ทางเดินด้วยดิน ไปสู่แหล่งอาหารต่าง ๆที่อยู่เหนือดิน
 • ปลวกที่อาศัยอยู่ตามจอมปลวก เป็นปลวกที่สร้างรังอยู่บนพื้นดิน โดยใช้เม็ดดินเล็ก ๆ สร้างขึ้นเป็นเนินสูงใหญ่ เรียกว่า “จอมปลวก”
 • ปลวกที่อยู่ตามรังขนาดเล็ก ปลวกจำพวกนี้จะใช้มูลของตนเองผสมกับเศษไม้เล็ก ๆ สร้างเป็นรังที่ มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไป อาจจะอยู่ในดิน บนพื้นดิน เช่นตามต้นไม้ เสาไฟ หรืออาคารบ้านเรือน
ปลวกดิน
https://www.wazzadu.com/

2.ปลวกที่ไม่อาศัยอยู่ในดิน หรือปลวกที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้  เป็นปลวกที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้แห้ง  มีด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่

 •  ปลวกไม้แห้ง (Dry-wood termites) ปลวกชนิดนี้มีรังเล็กกว่าปลวกใต้ดิน อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ ต้องการความชื้นเพียงเล็กน้อย  จึงสร้างความสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรื่องและเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบต่าง ๆ
 •  ปลวกไม้ชื้น (Damp-wood termites)  อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ที่มีความชื้นสูง เช่น เปลือกไม้ ไม้ซุง หรือไม้ที่ผุ แล้ว ห้องที่มีความชื้นและความเย็น แต่ถึงจะชอบความชื้นในอาคารบ้านเรือนเพียงใด ก็ยังถือว่าเป็นปลวกที่สร้างความเสียหายให้บ้านเรือนไม่มากนัก ถ้าเทียบกับปลวกชนิดอื่น ๆ
ปลวกบ้าน
https://www.ddproperty.com/

ลักษณะการเข้าทำลายพืชของปลวก

ปลวกกับการเข้าทำลายอ้อย

ปลวกเข้าทำลายอ้อยได้ทุกระยะการเติบโต ตั้งแต่เริ่มต้นปลูกอ้อย โดยปลวกจะกัดกินภายในท่อนพันธุ์ ทำให้ไม่สามารถงอกได้  และแห้งตายในที่สุด เกษตรกรจะต้องปลูกซ่อมอ้อยใหม่ บางรายก็ต้องรื้อปลูกใหม่ทั้งแปลง และเมื่อต้นอ้อยโต ปลวกก็จะเข้าไปกัดบริเวณระดับต่ำกว่าผิวดินเล็กน้อย กัดกินภายในลำต้น ทำต้นอ้อยเป็นโพรงสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ เนื้อที่ถูกปลวกกัดกิน จะถูกแทนที่ด้วยดินปลวกนำมาบรรจุไว้ เมื่อเข้าทำลายมาก ๆ ก็จะทำให้ต้นอ้อยหักล้มลง การเข้าทำลายของปลวกในแหล่งที่มีการระบาดอยู่เสมอมักทำให้ผลผลิตของอ้อยลดลงถึงครึ่งหนึ่ง โดยปลวกที่มักเข้าทำลายไร่อ้อยให้เกิดความเสียหาย คือ Odontotermes takensis Ahmad มีลักษณะกลมและมีขาดแตกต่างกัน ฝังอยู่ใต้ผิวดินลึก 12.5-25 เซนติเมตร

ปลวกกัด
https://www.thaigreenagro.com/

ปลวกกับการเข้าทำลายข้าวไร่

ส่วนมากปลวกจะเข้าไปทำลายส่วนรากของข้าวไร่ในระยะแตกกอ ระยะแรกต้นข้าวที่ถูกทำลายจะเหลืองซีดทั้งกอ และแห้งตายในเวลต่อมา นอกจากนี้แล้วยังมีการเข้าทำลายส่วนลำต้น ลักษณะเดียวกันกับเข้าทำลายต้นอ้อย กล่าวคือ จะเข้าทำลายจากส่วนลำต้นใต้ดินขึ้นไปตามภายในปล้อง กินกินเนื้อเยื่อภายในปล้อง และนำดินเข้าไปบรรจุแทนที่ ทำให้ลำต้นที่ภายในถูกกัดกินเหลือแต่ผิวภายนอก ลำต้นหักล้มในที่สุด  จากการสำรวจพบว่า ปลวกที่เข้าทำลายข้าวไร่ในประเทศไทยมี 2 ชนิด ได้แก่ Odontotermes takenis Ahmad และ Pericapritermes latignathus Holmgren

ปลวกสวน
http://www.ricethailand.go.th/

ปลวกกับการทำลายรากต้นยางพารา

ปลวกจะเข้าไปกินรากยางจนถึงภายในลำต้นยางพาราจนเป็นโพรง ทำให้ใบของต้นยางมีสีเหลืองผิดปกติและทำให้ต้นยางพารายืนต้นตายได้ วิธีการสังเกตปลวกที่กินต้นยางพารา ให้จับปลวกทหาร (มีกรามใหญ่) มางับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วปลวกจะคายหยดน้ำนมออกมา

ปลวกดํา

การแพร่ระบาดของปลวก

การเข้าทำลายพืชและอาคารบ้านเรือนของปลวกนั้นสามารถพบเห็นได้แทบทุกพื้นที่ไล่ตั้งแต่เขตร้อน เขตกึ่งร้อน รวมไปถึงเขตอบอุ่น และมักจะระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ในประเทศไทยพบการระบาดของปลวกในต้นอ้อยในเขตจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี กำแพงเพชร และอุดรธานี การเข้าทำลายองปลวกนั้นจะส่งผลให้อ้อยมีน้ำหนักลดลงประมาณ 1 – 2 ตันต่อไร่ ทำให้ขายอ้อยไม่ได้ราคา เกษตรกรขาดทุน

ชนิดปลวก
http://www.infopestservice.com/

วิธีป้องกันและกำจัดปลวก

การป้องกันและกำจัดปลวก แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.การป้องกันและกำจัดปลวกโดยไม่ใช้สารเคมี มีหลายวิธี ดังนี้

 • การใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น การใช้เชื้อราในสกุล Metafhizium และ Beauveria หรือแบคทีเรียชนิด Becillus thuringiensis
 • การไถพรวนดินหลาย ๆ ครั้งก่อนการเพราะปลูกพืช เพื่อเป็นการทำลายรังปลวก และช่วยให้มดและนกชนิดต่าง ๆ กินปลวกได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • การใช้เชื้อราเขียว ในการควบคุมปลวก ควรให้ปลวกกินเชื้อราเขียวอายุ 45  วัน จากการงานวิจัยพบว่า เชื้อราเขียวจะทำให้ปลวกเป็นโรค โดยหลังจากได้รับเชื้อรา 24 ชั่วโมง ปลวกจะมีอาการตัวสั่นขณะเดิน เคลื่อนไหวช้าลง ส่วนท้องจะมีสีเข้มจนเห็นได้ชัด กินอาหารน้อยลง หลังจากนั้นปลวกจะเป็นอัมพาตและตายในที่สุด
 • ใบขี้เหล็กกำจัดปลวก ซึ่งเป็นคำแนะนำของคุณเสาวภา หินวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วิธีการคือให้ตำขี้เหล็ก แล้วคั้นเอาน้ำสีเขียวข้นมาผสมกับดินสอพอง ปั้นเป็นก้อน ๆ ผึ่งแดดให้แห้ง เมื่อต้องการใช้ก็ให้เอาก้อนดินสอพองดังกล่าวมาตำ แล้วโปรยบริเวณรังปลวก หรือจะคั้นเอาน้ำขี้เหล็กมาฉีดใส่ปลวกโดยตรงเลยก็ได้ ทำให้ปลวกตาย ไม่ก็อพยพออกไปอยู่ที่อื่น
 • การใช้กับดักแสงไฟดึงดูดและขับไล่แมลง ที่จะผสมพันธุ์ จะช่วยลดปริมาณรังปลวกที่เกิดขึ้นใหม่ลดลง

2.การใช่สารเคมีกำจัดปลวก มีหลายวิธีด้วยกัน ดังนี้

 • การฉีดพ่นหรืออัดสารเคมีกำจัดปลวกลงในพื้นดิน ก่อนทำการเพาะปลูกหรือปลูกสร้างอาคาร  เช่น สารเคมีfiproni (Asscend 5 % SC) อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยให้พ่นไปตามร่องอ้อย หลังวางท่อนพันธุ์  แต่ถ้าเป็นจอมปลวกให้เทสารฆ่าแมลงลงไปตามรูที่เจาะลงไปตรงกลางของรังปลวก และคาร์โบซัลแฟน (20% SC)   อัตรา 40-82 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ราดรอบโคนต้นที่ถูกหนอนทรายทำลายและและต้นข้างเคียงต้นละ 1-2 ลิตร  
 • การใช้เหยื่อ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยับยั้งการลองคราบของปลวก ทำให้ตัวอ่อนของปลวกที่ได้รับสารชนิดนี้ไม่สามารถลอกคราบและเจริญเติบโตมาเป็นตัวเต็มวัยได้ ส่งผลให้ปลวกตายในที่สุดสารเคมีกลุ่มนี้ คือHexaflumuron และ Diflubenzuron สวนผลิตภัณฑ์ชนิดเหยื่ออีกกลุ่ม หนึ่งนั้น เป็นสารออกฤทธิ์ในระบบทางเดินอาหารของปลวก เช่น Disochin Octoherate Tetreahydrate

 กลุ่มสารเคมีกำจัดปลวก ที่นิยมใช้กันในประเทศไทย

 1. กลุ่มออร์กาโนฟอตเพส (Organophosphate) เป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ มักจะมีสารพิษตกค้างไว้ในสิ่งแวดล้อม นิยาใช้เพื่อทำเป็นแนวป้องกันปลวกแลวกจะตายทันทีเมื่อได้สัมผัสสารเหล่านี้
 2. กลุ่มไฟรทรอยด์สังเคราะห์ (Synthetic Pyrethroid) เป็นสารไล่ปลวกที่มีกลิ่นอ่อน ๆ เป็นอัตรายสูงต่อสัตว์น้ำ
 3. กลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มคลอโรนิโคตินิล  (Chloronicuetinyl) ออกฤทธิ์ ทำให้ระบบปะสารทของแมลงผิดปกติ
 4. กลุ่มเฟนนีลไพราโซล (Phenyl Pyrazole) เป็นสารเคมีที่มีผลกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อให้ทำงานผิดปกติ กเดอาการชักและตายได้
 5. การใช่สารป้องกันรักษาเนื้อไม้ (Wood Preservative) มีคุณสมบัติเป็นทั้งสารกำจักแมลงและสารกำจัดเชื้อรา
 6. การใช่สารสกัดจากพืช เช่น ยูคาลิปตัว ใบเสม็ด ใบกะเพราะ เป็นต้น
กำจัดปลวก

แหล่งที่มา

ธวัช  หะหมาน.คู่มือวิจัยโรคอ้อย.(2559).(พิมพ์ครั้งที่ 2).(ม.ป.ท.). ). Retrieved July 31, 2021

สำนักงานวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร.การจัดการศัตรูอ้อย.(2546). [e-book]. นนทบุรี .Retrieved July 31, 2021

Fact Sheet : ปลวกร้ายทำลายบ้าน กำจัดให้สิ้นซากอย่างปลอดภัย.  .Retrieved July 31, 2021

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้