หนอนแมลงวัน ศัตรูตัวร้ายของพืชใบเขียว

เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้ร้อนสลับกับมีฝนตก อีกทั้งเป็นช่วงฤดูกาลที่เหมาะต่อการระบาดของหนอนชอนใบ ทำให้นึกถึงเจ้าหนอนชนิดหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆเกษตรกรคงเคยได้รับมือกับเจ้าหนอนชนิดนี้ที่เข้ามาบุกรุกทำลายสวนผักใบเขียวของเรากันมาบ้างแล้ว เจ้าหนอนที่ว่านี้ เพื่อนๆเกษตรกรทราบหรือไม่ว่าแท้จริงคือ หนอนแมลงวัน หรืออีกชื่อเรียกง่ายๆ ว่า แม็กกอท (Maggot) เป็นแมลงศัตรูพืชตัวร้าย ซึ่งเติบโตและแพร่ระบาดได้ดีในสภาพอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ อากาศร้อนชื้น เนื่องจากมีฝนบ้างในบางพื้นที่ อย่างเช่นในตอนนี้ โดยเป้าหมายที่เจ้าหนอนแมลงวันจ้องทำลาย อาทิ พืชตระกูลกะหล่ำ หอมตัน มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะระ พริก บวบ กระเจี๊ยบเขียว โหระพา แมงลัก รวมถึงพืชตระกูลถั่ว ดาวเรือง เบญจมาศ กุหลาบและเยอบีรา เป็นต้น ดังนั้น เกษตรกรอย่างเรา ควรหมั่นสำรวจแปลงผักอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดของเจ้าหนอนแมลงวัน ให้เร่งดำเนินการป้องกันและกำจัดทันทีก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

หนอนแมลงวัน หน้าตาเป็นอย่างไร

หนอนแมลงวันชอนใบตัวเต็มวัย เป็นแมลงวันขนาดเล็ก มีขนาด 1-2 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ขนาด เล็กไว้ใต้ส่วนของเนื้อเยื่อบางๆ ของพืช ระยะไข่ 2-4 วัน เมื่อฟักเป็นตัวหนอนจะมีลักษณะหัวแหลม ท้ายป้าน (รูปกระสวย) ไม่เป็นปล้องชัดเจน ไม่มีขา เคลื่อนไหวโดยการดีดตัว มีขนาดยาวประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตร ชอนไชไปตามเนื้อเยื่อพืช ในระยะหนอนใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน จึงเข้าดักแด้ ดักแด้รูปร่างคล้ายเมล็ดข้าวสารอยู่ตามส่วนของพืชที่ถูกทำลายและตามใบที่ร่วงหล่นลงดิน ขนาดดักแด้ยาว 0.8-1 มิลลิเมตร ในระยะดักแด้ใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน จึงออกเป็นตัวเต็มวัย แมลงวัน จะมีสีดำหรือสีเหลือง ปีกใส ตลอดวงจรชีวิตใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์

หนอนแมลงวัน วงจรชีวิต
Santa Barbara County, California

อาการของพืชที่เกิดจากหนอนแมลงวัน

กรมส่งเสริมการเกษตร ระบุชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ของโรคหนอนแมลงวัน ไว้ อาทิ Melanagromyza sojae หรือ Ophiomyia phaseoli หรือ Ophiomyia centrosematis หรือ Liriomyza brassicae (Riley) ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ภายในผิวใบพืช เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอนที่มีลักษณะหัวแหลมท้ายป้าน ตัว หนอนจะชอนไชอยู่ในใบพืช ทำให้เกิดรอยเส้นสีขาวคดเคี้ยวไปมาเมื่อนำใบพืชมาส่องดูจะพบหนอนตัวเล็กๆสีเหลืองอ่อนโปร่งแสงอยู่ภายในเนื้อเยื่อ หากหนอนแมลงวันชอนใบระบาดรุนแรง จะทำให้ใบพืชเสียหายร่วงหล่น ซึ่งจะมีผลต่อผลผลิต หากพืชไม่สามารถสร้างใบทดแทนได้ หรือถูกทำลายอย่างหนักพืชจะตายในที่สุด

หนอนแมลงวันเกิดจาก
http://hort.ezathai.org/?p=3497

ลักษณะการทำลาย

หนอนแมลงวัน เมื่อฟักออกจากไข่จะชอนไชไปตามเส้นใบ ผ่านลำต้นไปอาศัยกัดกินเนื้อเยื่อที่ลำต้น ถ้าทำลายในระยะแรกการเจริญเติบโตจะทำให้ต้นตาย แต่ถ้าทำลายในระยะต้นโตจะทำให้ต้นแคระแกร็น ข้อโป่ง ปล้องสั้น และผลผลิตลดลง ถ้าหนอนไชถึงยอดก็ทำให้ยอดอ่อนเหี่ยว ไม่เจริญเติบโต พบระบาดทั่วไปในไร่ถั่วทุกฤดูปลูกพืชผักที่เป็นเป้าหมายในการโจมตีของหนอนแมลงวัน มีหลายชนิด อาทิ พืชตระกูลกะหล่ำ หอมต้น มะเขือเทศ มะระ พริก บวบ กระเจี๊ยบเขียว โหระพา แมงลัก รวมถึงพืชตระกูลถั่ว ดาวเรือง เบญจมาศ กุหลาบและเยอบีร่า เป็นต้น เราจะพบการระบาดของเจ้าหนอนแลงวันมักเข้าทำลายกลุ่มพืชเศรษฐกิจ พวกพืชผัก และไม้ดอก ได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

หนอนแมลงวันเกิดจากอะไร
https://www.108technofarm.com/

การแพร่ระบาดของเจ้าหนอนแมลงวัน

หนอนแมลงวัน มักระบาดรุนแรงในระยะกล้า มันจะทำการกัดกินเนื้อเยื่อของใบและทำทางเดินลงใบตามก้านใบจนถึงบริเวณโคนต้นถึงระดับผิวดิน ทำให้พืชที่ถูกทำลายชะงักการเจริญเติบโตหรือตายได้ ยิ่งไปกว่านั้น เนื้อเยื่อที่ถูกทำลายมักเกิดโรคโคนและรากเน่า และโรคเหี่ยวเข้าทำลายซ้ำ พบระบาดมากในไร่ถั่วเหลืองทุกฤดูปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือและภาคกลาง ซึ่งหนอนแมลงวันจะเติบโตและแพร่ระบาดได้ดีในสภาพอากาศร้อนจัด ร้อนชื้น เนื่องจากมีฝนบ้างในบางพื้นที่ ยิ่งถ้าเป็นหนอนแมลงวันเจาะยอดกล้าด้วยแล้ว จะมุ่งเน้นทำลายต้นกล้าเสียหายเกือบทั้งแปลง มักจะพบการระบาดทำลายช่วงต้นฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  และจะรุนแรงหลังระยะฝนทิ้งช่วง ตามแหล่งปลูกข้าวไร่ในภาคเหนือ โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาและที่สูงบนภูเขา ได้แก่ หนอนผีเสื้อ หนอนแมลงวันบางชนิด แมลงจำพวกนี้มักมีขนาดเล็ก กัดกินเนื้อเยื่ออยู่ระหว่างผิวใบพืช ทำให้พืชขาดส่วนสังเคราะห์แสง หรือ ขาดส่วนสะสมอาหาร  

วิธีป้องกันและจัดการเจ้าหนอนแมลงวัน ทำอย่างไรได้บ้าง

เพื่อนๆเกษตรกรอย่าเพิ่งหนักใจกับเจ้าหนอนแมลงวัน เพียงแต่เราหมั่นคอยดูแลความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสวนเกษตรของเรา ซึ่งวิธีป้องกันและกำจัดเจ้าหนอนชนิดนี้มีหลายวิธี อาทิ การผลิตสารชีวภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ ซึ่งมีสรรพคุณในการออกฤทธิ์ไล่แมลงหรืออาศัยกระบวนการทางธรรมชาติ อย่างการนำ “ตัวห้ำ” (Predator) และ “ตัวเบียน” (Parasite) ซึ่งเป็นแมลงชนิดดีและปลอดภัย มาใช้ในการเข้าทำลายแมลงศัตรูที่เป็นภัยแก่พืชชนิดต่างๆ เพื่อทดแทนและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เป็นต้น ซึ่งวิธีกำจัดหนอนแมลงวันก็มีอยู่หลายวิธี ดังนี้

  1. วิธีกล เก็บและเผาทำลายเศษใบพืชที่ถูกทำลายจากหนอนแมลงวันชอนใบ จะช่วยลดการแพร่ระบาดได้ เนื่องจากดักแด้ที่อยู่ตามเศษใบพืชจะถูกทำลายไปด้วย
  2. การใช้ดักกาวเหนียวสีเหลือง อัตรา 80 กับดักต่อไร่ มีประสิทธิภาพดีในการดักจับตัวเต็มวัยของหนอนแมลงวันชอนใบ
  3. การพ่นด้วยสารสกัดสะเดา อัตรา 100 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
  4. การพ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ไทอะมีทอกแซม 25% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 3 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีชี อัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เฟนโพรพาทริน 10% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
  5. การใช้สารเชื้อรา 5 พิฆาต ในการกำจัดและทำลายแบบครบวงจรเพื่อตัดวงจรชีวิตแมลงศัตรูพืชในครั้งเดียว
  6. การใช้เชื้อราเมธาไรเซียม ฉีดพ่น เพื่อกำจัดตัวหนอนทั้งพื้นดินและบนต้นผัก
  7. การใช้เชื้อราพาซิโลมัยซิส กำจัดไข่หนอน
  8. การใช้เชื้อแบคทีเรีย บีที คือ เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช ซึ่งมีการนำมาใชกำจัดแมลงศัตรูพืชที่สำคัญและมีการดื้อยาหรือสารเคมีง่าย เช่น หนอนใยผัก หนอนผีเสื้อกะหล่ำ หนอนคืบกะหล่ำ หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะผล หนอนเจาะสมอ ฝ้าย และแมลงดำหนาม อย่างได้ผลชะงัดเชื้อบีที มีทั้งในแบบที่เป็นของเหลวและแบบแห้ง มีจำหน่ายทั่วไปภายใต้ชื่อการค้าที่แตกต่างกัน การจะนำมาใช้จึงควรเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เชื้อ บีที ที่ถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพไร้อาหารมานานให้มีความแข็งแรงดีเสียก่อน จึงจะนำไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่างได้ผล
  9. นําใบยูคาลิปตัส มาบดให้ละเอียด และหมักกับน้ำในสัดส่วน ใบยูคาลิปตัส 2 กก. ต่อ น้ำครึ่งปี๊บ หมักทิ้งไว้ 1 วัน กรองเอาสารละลายไปฉีดพ่น หรือเทราดบริเวณที่มีหนอน แมลงวัน หรือ นําน้ำมันหอมระเหยโหระพา 2 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำ 1 ลิตร ใช้ฉีดพ่นพืชผัก เพราะยูคาลิปตัส และโหระพา ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชประเภท หนอน แมลงวัน ได้
วิธีกำจัดหนอนแมลงวัน
https://almugada.com

ในปัจจุบันการใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชเป็นที่ในนิยมกันอย่างแพร่หลาย ทำให้เกิดสารพิษตกค้าง ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเกษตรกรผู้ใช้ ผู้บริโภค และตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม เช่น ในอากาศ ในดิน ในทุ่งนา และยังเป็นการทำลายระบบนิเวศน์ในธรรมชาติให้สูญเสียปตามหลักการทำเกษตรธรรมชาติ จะอาศัยสารสกัดสมุนไพรมาช่วยในการควบคุมแมลงศัตรูพืชเหล่านั้น แต่เนื่องจากแมลงศัตรูพืชสามารถแพร่พันธุ์ เพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้บางครั้งการใช้สารสกัดสมุนไพรเพียงอย่างเดียว ก็ไม่สามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชเหล่านั้นได้

แต่ทราบไหมว่า โดยธรรมชาติแมลงศัตรูพืชเหล่านั้นก็ยังมีศัตรูตามธรรมชาติอยู่มากที่คอยควบคุมประชากรของแมลงให้อยู่ในสภาวะสมดุลได้ ศัตรูธรรมชาติของแมลง ได้แก่ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อย่างสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และยังมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่เป็นศัตรูสำคัญของแมลงศัตรูพืช ก็คือแมลงศัตรูธรรมชาติซึ่งมีอยู่หลายชนิด มีทั้งแบบที่เข้าทำลาย หรือจับแมลงศัตรูพืชกินเป็นหารโดยตรง แมลงกลุ่มนี้เรียกว่า “ตัวห้ำ” ซึ่งมาจากคำว่า “ห้ำหั่น” ให้ตายไปทันที และอีกกลุ่มหนึ่งที่อาศัยดูดกินน้ำในไข่ หรือตัวหนอน เรียกว่า “ตัวเบียน” ซึ่งมาจากคำว่า “เบียดเบียน” นั่นเอง

หนอนแมลงวัน อันตรายไหม
https://www.finedaysplants.com/content/5362

แหล่งอ้างอิง

-โรค-แมลงศัตรูพืชไร่ และการป้องกันกำจัด (ฉบับปรับปรุงปี 2555)
-คณะทำงานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร และ ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้าน การเกษตร ช่วงวันที่ 3-9 มิถุนายน 2563
-คู่มือเกษตรกร “รู้ไว้ใช้จริง” ชุดแมลงศัตรูพืช พิมพ์ครั้งที่ 1

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้