รดน้ำต้นไม้ให้ถูกวิธี ช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้อย่างสวยงามแน่นอน

Facebook

การปลูกต้นไม้ในบ้าน เป็นการได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุด คนรักต้นไม้ทุกคนสามารถเลือกปลูกต้นไม้ที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักต่าง ๆ การปลูกต้นไม้นอกจากจะทำให้มีความสุขแล้ว ยังช่วยทำให้บ้านของเราน่าอยู่ ช่วยฟอกอากาศให้ปลอดโปร่งเย็นสบาย การเลี้ยงดูเอาใจใส่ต้นไม้ที่เราปลูกเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการตัดแต่งกิ่งใบ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รวมถึงการรดน้ำต้นไม้ ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงาม ให้เราได้ชื่นชม แต่การรดน้ำที่ใคร ๆ นึกว่าเป็นเรื่องง่าย ก็มีรายละเอียดอยู่พอสมควร เพราะหากทำได้ถูกต้องแล้วก็จะช่วยให้ต้นไม้แข็งแรง ออกดอกออกผลได้ดีกว่ารดแบบทั่วไป วันนี้เราเรื่องราวการรดน้ำต้นไม้อย่างถูกวิธี เพื่อช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้อย่างสวยงามแน่นอน มาฝากคนรักต้นไม้กัน

รดน้ำต้นไม้ให้ถูกวิธี มีความสำคัญ

เพราะว่าต้นไม้แต่ละต้นที่เราปลูกนั้นต้องการปริมาณน้ำที่ไม่เท่ากัน ทั้งแบบที่ชอบน้ำมาก ชอบน้ำน้อย หรือไม่ชอบน้ำ เราจึงต้องรู้พื้นฐานต้นไม้ของเราด้วย เพื่อที่จะได้รดน้ำอย่างพอดี ไม่มากไม่น้อยเกินไป ให้แข็งแรงงอกงาม โดยทั่ว ๆ ไปแล้วเราควรจะรดน้ำต้นไม้วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและช่วงเย็น ช่วงที่อากาศไม่ร้อน หรือแดดไม่จัดเกินไป เช่น ตอนเช้าควรรดช่วงเวลาระหว่าง 06.00 – 08.00 น. ตอนเย็นประมาณ 16.00 – 18.00 น. ช่วงเวลาในการรดน้ำตอนเย็น เป็นช่วงเวลาที่น้ำในดินได้ระเหยออกไปบ้างแล้ว ความชื้นที่สะสมไว้ก็ลดลงแล้ว หากรดน้ำช้าไปกว่านี้ก็จะกลายเป็นการไปสะสมความชื้นเพิ่มให้กับดินมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ต้นไม้อาจจะรากเน่าได้ ที่สำคัญที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดในการรดน้ำต้นไม้คือ ไม่ควรรดในช่วงเวลากลางวันที่แดดจัด ๆ เราไปดูกันว่าการรดน้ำต้นไม้ให้ถูกวิธี ช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้อย่างสวยงาม ทำอย่างไรบ้าง

1. ดินชื้นมากน้อยแค่ไหน

ก่อนที่จะรดน้ำต้นไม้ ให้เราสังเกตบริเวณรอบ ๆ ว่าดินมีลักษณอย่างไร มีความชื้นหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน เพราะเมื่อเราสังเกตเห็นความชื้นแล้ว จะทำให้เราสามารถรดน้ำได้ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากเกินไปจนทำให้ต้นไม้ตาย

2. การเลือกสายยางฉีดน้ำ

ในท้องตลาดจะมีสายยางฉีดน้ำหลากหลายแบบให้เลือก หากเป็นสายยางที่สามารถปรับระดับความแรงของน้ำได้ จะทำให้เราสามารถควบคุม ทั้งความแรงและปริมาณน้ำได้ในขณะที่ฉีดรดน้ำต้นไม้ เพื่อให้การรดน้ำพอดีพอเหมาะกับความชื้นของดิน ตามความชอบของต้นไม้แต่ละชนิด การเลือกสายยางเพื่อให้สามารถปรับให้การรดน้ำเหมาะกับต้นไม้แต่ละชนิดได้ จึงมีความเป็นในการเลือกใช้ให้ดีเช่นกัน

3. รดน้ำบริเวณไหนของต้นไม้

ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือรากของต้นไม้ เพราะทำหน้าที่นำอาหารไปเลี้ยงลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ เพื่อให้เติบโตงอกงาม การรดน้ำทุกครั้งจึงจำเป็นต้องรดให้น้ำถึงรากของต้นไม้ โดนรดให้ทั่วบริเวณโคนต้น นอกจากนั้นแล้วการรดน้ำบริเวณอื่น ๆ ก็ควรต้องใส่ใจด้วย เช่น หากจะรดที่ดอก ก็ควรลดความแรงของน้ำลง หรือฉีดน้ำแบบฝอย และรดในปริมาณที่ไม่ทำให้ดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานต้องบอบช้ำ

4. รดน้ำเวลาไหน

อย่างที่บอกไปแล้วในตอนต้นว่า โดยทั่วไปแล้วควรรดน้ำช่วงเวลาเช้าและเย็น 2 ครั้งต่อวัน แต่สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือ เราต้องรู้ด้วยว่าต้นไม้แต่ละต้นที่เราปลูกนั้น ชอบน้ำแบบไหน ชอบน้ำมาก น้ำน้อย ต้นไม้ประเภทนี้รดน้ำวันละครั้ง อีกต้นหนึ่งอาจชอบน้ำต้องคอยรดทั้งเช้าและเย็น หากเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ ก็จะทำให้ต้นไม้แข็งแรงงอกงามได้ดี

การดูแลรดน้ำต้นไม้ตามฤดูกาล

การรดน้ำให้ถูกวิธีนั้นมีความสำคัญแน่นอน แต่ก็ยังมีความแตกต่างอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการรดน้ำต้นไม้ของเราด้วย นั่นก็คือฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง หรือสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนไปด้วยนั่นเอง การรดน้ำต้นไม้แต่ละฤดูกาลนั้น ก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียด ดังนี้

หน้าร้อน

เป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิร้อนมาก และความร้อนก็ลุกลามไปถึงน้ำในแทงก์ หรือในท่อ ก่อนที่เราจะรดน้ำควรเปิดน้ำแล้วใส่ถังพักไว้ก่อน เพื่อรอให้น้ำเย็นลง แล้วจึงค่อยนำไปรดน้ำต้นไม้ ที่สำคัญต้องรดที่โคนต้นเท่านั้น เพราะหากน้ำร้อน ๆ ตกค้างอยู่บนใบก็อาจทำให้ใบไหม้ได้ เพราะถึงแม้เราจะพักน้ำให้เย็นแล้วก่อนนำไปรด แต่อุณหภูมิอาจจะอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อใบไม้ได้ จึงควรต้องระวังไว้ด้วยเช่นกัน

หน้าฝน

สำหรับการรดน้ำต้นไม้ในหน้าฝน ให้สังเกตความชุ่มชื้นของดินบริเวณโดยรอบด้วย เพราะปริมาณฝนที่ตกลงมา อาจจะไม่มากพอที่จะทำให้น้ำฝนซึมลงไปถึงรากต้นไม้ได้ เพราะเหตุนี้การรดน้ำในหน้าฝน จึงยังคงมีความจำเป็นอยู่ แต่การรดน้ำในหน้าฝนนั้นมีรายละเอียดเพียงแค่ระวังไม่ให้ดินชื้น หรือสะสมน้ำจนมากเกินไป

10 วิธีเรียนรู้ที่จะรู้ใจต้นไม้ว่ารดน้ำอย่างไรให้ไม่ทำร้ายกัน

หน้าหนาว

ช่วงหน้าหนาวที่เรารู้สึกว่าอากาศเย็นสบายดี มองไปทางไหนก็สวยงาม จริง ๆ แล้วหน้าหนาวจะมีอากาศที่แห้งแล้ง การรดน้ำต้นไม้จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณน้ำในการรดน้ำต้นไม้มากขึ้น หรือหากจะให้ดีเพื่อความชุ่มชื้นของสวนหย่อมสวย ๆ ของเรา ก็อาจติดสปริงเกอร์เพื่อรดน้ำต้นไม้เบา ๆ ทั้งวัน เพิ่มความรู้สึกสดชื่นได้อีกด้วย เพียงแต่หน้าหนาวอากาศก็ไม่ร้อนและน้ำในดินก็ไม่ระเหยเร็วมากเท่ากับหน้าร้อน อาจจะใช้วิธีรักษาความชุ่มชื้นให้ดิน ด้วยการใช้วัสดุคลุมดินเพิ่มด้วยก็ได้ เช่น ใช้ใบไม้แห้ง ใบไผ่ ฟางข้าว เป็นต้น

การรดน้ำต้นไม้ให้ถูกวิธี อาจจะดูไม่ใช่เรื่องยากเกินไป แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน เพราะหากเราละเลยไม่ใส่ใจ เพราะไม่ได้มีเพียงการรดน้ำเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้ต้นไม้ของเราเติบโตแข็งแรง เรายังต้องดูแลด้านอื่น ๆ ควบคู่ไปพร้อม ๆ กันด้วย ทั้งเรื่องการให้ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่งกิ่งใบ ก็เพื่อให้ต้นไม้ต้นโปรดที่เราปลูกได้เติบโตแข็งแรงสวยงาม ช่วยฟอกอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มความสดใสสดชื่น ทำให้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนั่นเอง