ห้ามพลาด 5 ปัจจัยสำคัญ ปลูกต้นไม้ยังไงให้ไม่ตาย

Facebook

การปลูกต้นไม้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ที่เริ่มปลูกต้นไม้ เนื่องจากต้นไม้เองเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการหายใจ กินอาหาร และขับถ่าย เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโต นอกจากเราจะต้องทำความเข้าใจในการเลี้ยงดูต้นไม้แต่ละชนิดแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือวิธีการดูแลนั่นเอง ต้นไม้แต่ละชนิดต่างก็มีวิธีการดูแลรักษาที่แตกต่างกันไป โดยปัจจัยสำคัญของการปลูกต้นไม้มีอะไรบ้างวันนี้เราได้นำปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้มาให้ทราบกัน

1.ดิน

จำหน่ายดินปลูกต้นไม้ ตลาดพันธุ์ไม้ประเทศไทย kaset.today

เป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกต้นไม้ เนื่องจากอาหารของต้นไม้อยู่ในดินที่เราปลูกนั่นเอง ปริมาณแร่ธาตุอาหารในดินมาจากซากพืชซากสัตว์ที่ผสมอยู่ มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชน รวมถึงเป็นเป็นกรด-เบสของดิน ความเค็ม และความพรุนของดิน ในดินมีแร่ธาตุที่สำคัญต่อพืชคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ต้นไม้จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีกับดินที่มีความร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี ไม่ขังเป็นเวลานานเพราะจะเป็นสาเหตุของปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมายเช่น รากเน่าหรือใบเหลือง ในการเตรียมดินก่อนปลูกต้นไม้ ไม่ควรเตรียมดินขณะดินที่มีความเปียกหรือชื้น เพราะจะทำให้เกิดการบีบอัดควบแน่นกว่าปกติจนรากเจริญเติบโตได้ยาก ชนิดของดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืชได้แก่

-ฮิวมัส คือซากพืชซากสัตว์ที่ตายและเน่าเปื่อยแล้ว อาจได้จากใบหญ้า ใบไม้ซึ่งกองทับถมกันอยู่นาน ๆ จนเน่าเปื่อย มูลสัตว์ เช่น มูลวัว ควาย เป็ด ไก่ และหมู เมื่อใส่ไปในดินก็ทำให้ดินดีขึ้นเพราะมูลสัตว์เมื่อปนอยู่ในดินก็เน่าเปื่อยกลายเป็นฮิวมัส ดินอุดมมักมีสีดำ เมื่อแห้งไม่แข็งเหมือนดินเหนียว น้ำซึมผ่านได้พอสมควรเป็นดินที่พืชส่วนมากชอบ

ประโยชน์ของฮิวมัส – วัตถุดิบผลิตปุ๋ย

-ดินอุดม เป็นดินที่อุ้มน้ำไว้ได้ดี เหมาะสำหรับปลูกพืชเนื่องจากจะสามารถเจริญงอกงามได้ดี

-ดินร่วน เป็นดินที่มีลักษณะซุยมีสีต่างกัน บางชนิดมีสีค่อนข้างดำมีน้ำหนักเบาเนื่องจากมีอินทรียวัตถุผสมอยู่มาก มีอาหารบริบูรณ์ การอุ้มน้ำของดินพอเหมาะแก่พืชอุ้มความร้อนไว้เพียงพออากาศถ่ายเทได้สะดวก การระบายน้ำดี เวลาฝนตกก็ไม่ชื้น

-ดินเหนียว เป็นดินที่มีลักษณะเป็นเม็ดละเอียดมาก เวลาแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งแตกระแหงเวลาถูกน้ำจะเป็นโคลนตม ทำให้สมบัติของดินเปลี่ยนไป น้ำซึมช้า เม็ดดินละเอียดทำให้สามารถอุ้มน้ำได้ดีกว่าดินชนิดอื่น ๆ

2.แสงแดด

เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโต เพราะแสงกระตุ้นการเจริญของปลายยอดและปลายราก พืชแต่ละชนิดต้องการแสงแดดต่างกัน แสงเป็นปัจจัยในการสร้างอาหารของพืชในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง คลอโรฟิลล์ในพืชทำหน้าที่ดูดพลังงานจากแสงแดดนำมาสังเคราะห์ด้วยแสง ได้เป็นน้ำตาลกลูโคส ซึ่งพืชจะเก็บในรูปของแป้งและแก๊สออกซิเจน พืชบางชนิดหากปลูกในที่แสงไม่เพียงพอจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ช้า พืชแต่ละชนิดมีความต้องการแสงแดดที่แตกต่างกัน และความเข้มของแสงก็เป็นสิ่งสำคัญต่อการสังเคราะห์แสงของพืช ดังนั้นหากปลูกต้นไม้จึงต้องเลือกสถานที่ปลูก จุดวาง หรือองศาในการวางให้เหมาะสมกับต้นไม้ที่เราต้องการปลูกด้วย

3.น้ำและความชื้น

พืชใช้น้ำเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสง น้ำช่วยละลายแร่ธาตุในดิน ช่วยให้รากพืชดูดและลำเลียงแร่ธาตุและสารอาหารภายในลำต้น และช่วยปรับอุณหภูมิ ช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ ดำเนินไปได้ นอกจากนี้น้ำยังให้ธาตุออกซิเจนและธาตุไฮโดรเจนแก่พืชด้วย การให้น้ำเป็นเรื่องปกติที่ควรทำให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอ แต่หากให้น้ำในปริมาณที่เยอะมากเกินไปก็อาจจะก่อให้เปิดปัญหากับต้นไม้ได้ เช่น ทำให้รากหรือเหง้าต้นไม้เน่า สารอาหารในดินละลายมากเกินไป และต้นไม้บางชนิดก็ต้องการน้ำเพียงเล็กน้อยเช่น 3-4 วันจึงรดน้ำก็ได้

รดน้ำต้นไม้ให้ถูกวิธี ช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้อย่างสวยงามแน่นอน

4.อากาศและอุณหภูมิ

พืชมีการหายใจเหมือนกับคนและสัตว์ พืชหายใจทั้งเวลากลางวันและกลางคืน การหายใจของพืชต้องการใช้แก๊สออกซิเจน และคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาตลอดเวลา เช่นเดียวกับมนุษย์และสัตว์ ส่วนในเวลากลางวัน พืชสามารถสร้างอาหารได้โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง พืชจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาสร้างอาหาร และคายแก๊สออกซิเจน และไอน้ำออกมาทางปากใบ ในอากาศมีแก๊สหลายชนิด แต่แก๊สที่พืชต้องการมากที่สุดคือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจน แก๊สทั้งสองชนิดนี้มีอยู่ในดินด้วย ในการปลูกพืชเราจึงควรทำให้ดินโปร่งร่วนซุยอยู่เสมอ เพื่อให้อาหารที่อยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินมีถ่ายเทได้ อุณหภูมิ มีส่วนช่วยในการงอกและเจริญเติบโตของพืชเช่นกัน จะเห็นได้ว่าพืชบางชนิดชอบขึ้นในที่มีอากาศหนาวเย็น แต่พืชบางชนิดก็ชอบขึ้นในที่มีอากาศร้อน การนำพืชมาปลูกจึงควรเลือกชนิดที่เหมาะสมกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลในแต่ละท้องถิ่นตัวเองด้วย

5.ธาตุอาหารหรือปุ๋ย

ปุ๋ยอนินทรีย์ อาหารเสริม เติมความสมบูรณ์ เร่งประสิทธิภาพอย่างฉับไว

เป็นสิ่งที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ธาตุอาหารจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมี 16 ธาตุ แต่ธาตุที่พืชต้องการมากและในดินมักมีไม่เพียงพอ คือธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ธาตุอาหารเหล่านี้จึงต้องอยู่ในรูปสารละลายที่พืชนำไปใช้ได้และต้องมีปริมาณที่เหมาะสม และเพียงพอ จึงจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี แต่ถ้าหากไม่เพียงพอต้องเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชในรูปของปุ๋ย ซึ่งปุ๋ยก็มีหลายประเภทหลายชนิด เช่น ปุ๋ยชนิดน้ำ ปุ๋ยชนิดเม็ด ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยในรูปแบบอื่น ๆ อย่างปุ๋ยจากซากพืชซากสัตว์หรืออาหารที่เรารับประทาน โดยในปัจจุบันปุ๋ยที่จำเป็นแก่ต้นไม้สามารถหาซื้อได้ง่าย และมีให้เลือกอย่างมากมายและเหมาะสมกับพืชที่เราปลูกด้วยนั่นเอง