วิธีแก้ดินเปรี้ยว ลดความเป็นกรด เติมธาตุอาหาร ให้สามารถปลูกพืชได้ผลดี

Facebook

คนรักต้นไม้หลาย ๆ คน อาจจะพบเจอกับปัญหา ปลูกพืชผักอย่างไร ต้นไม้ของเราก็ไม่เติบโตแข็งแรง แคระแกน บางครั้งก็ใบไหม้เป็นสีน้ำตาล เรียกว่า ไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลงอกงาม ทั้ง ๆ ที่รดน้ำก็แล้ว พรวนดินใส่ปุ๋ยก็แล้ว ก็ยังไม่หาย นั่นก็เพราะยังมีอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นปัญหา คือดินที่เราปลูกอาจจะเปรี้ยวเกินไป หรือเรียกกันว่าดินเปรี้ยว ทำให้มีปัญหาในชั้นดิน จนส่งผลให้แร่ธาตุอาหารในดินนั้นเสื่อมสภาพหรือหมดไป ไม่สามารถหล่อเลี้ยงต้นไม้ของเราได้ หากปล่อยไว้นาน ๆ ก็จะกลายเป็นปัญหาลุกลาม แต่ปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ วันนี้เราจะพามาหาทางออกกันกับ วิธีแก้ดินเปรี้ยว ลดความเป็นกรด เติมธาตุอาหาร ให้สามารถปลูกพืชได้ผลดี 

 

ดินเปรี้ยวคืออะไร

ดินเปรี้ยว หรือที่เรียกกันว่าดินกรดกำมะถัน Acid Sulfate Soils คือดินที่มีสภาพความเป็นกรดรุนแรง จนส่งผลให้ธาตุอาหาร สารอาหารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชขาดความสมดุล เช่น บางชนิดอาจมากเกินไป บางชนิดอาจน้อยเกินไป ซึ่งมีผลให้ต้นไม้เติบโตได้ช้า ใบไหม้ และยังทำลายจุลินทรีย์ใต้ดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอีกด้วย ดินเปรี้ยวจะมีสารไพไรต์ FeS2 ที่เกิดจากกระบวนการออกซิเดชั่นในชั้นดิน จนเกิดเป็นกรดกำมะถัน มีฤทธิ์รุนแรงมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะพบจากสารจาโรไซต์ที่มีสีเหลืองเหมือนสีฟางข้าวอยู่ในหน้าดิน หรือพบมากในตะกอนน้ำทะเลความลึก 150 เซนติเมตร ส่วนใหญ่จะพบบริเวณชายฝั่งทะเล บริเวณพื้นที่น้ำกร่อย ลุ่มน้ำท่วมขัง อาจจะดูแล้วน้ำใส แต่จะปนเปื้อนคราบสนิมเหล็ก ทั้งในดินและบริเวณผิวน้ำด้วย หรืออาจพบในชั้นดินเลนเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายก็ได้ ดินเปรี้ยวจะเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก ๆ ก็คือ

เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเพิ่มเติม เรื่องดินเปรี้ยว

ดินเปรี้ยวที่เกิดจากธรรมชาติ

แปลงพืชผักที่มีดินเปรี้ยว อาจจะเพราะแต่เดิมเคยเป็นพื้นที่ป่าชายเลน บริเวณน้ำกร่อย และมีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปี ทำให้เกิดการสะสมตะกอนน้ำทะเล หรือน้ำกร่อย โดยจะมีกำมะถันทับถมกันเป็นเวลานาน จนทำให้เกิดเป็นดินตะกอน เมื่อเปลี่ยนไปเป็นสภาพพื้นที่แห้ง ทำให้ดินเต็มไปด้วยกำมะถัน ซึ่งจะสังเกตได้จากการที่ดินมีสีเทาเข้ม และหากเราขุดลงไปประมาณ 30 – 40 เซนติเมตร จะพบจุดสีน้ำตาลแดง หรือสีเหลืองเข้ม ปะปนอยู่ในชั้นดินเป็นจำนวนมาก

ดินเปรี้ยวที่เกิดจากฝีมือมนุษย์

เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นระยะเวลานาน ๆ ทำให้เกิดการสะสมในชั้นดิน ส่งผลทำให้หน้าดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ เคยปลูกพืชไร่ได้ผลดี กลายเป็นดินที่มีสภาพเสื่อมโทรม จนทำให้เกิดดินเปรี้ยว ซึ่งจำเป็นที่ผู้ที่ปลูกพืชสวนพืชไร่ เกษตรกรคนรักต้นไม้ทั่วไป ควรจะต้องระมัดระวังป้องกันไว้ด้วยเช่นกัน

ปุ๋ยเคมี ชวนมาทำความรู้จัก และใช้อย่างไรให้พืชแข็งแรง

วิธีสังเกตดินเปรี้ยว

สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดว่า ดินของเราเป็นดินเปรี้ยวหรือไม่ ก็คือดูได้จากผลผลิตพืชไร่ของเราว่าลดลงหรือเปล่า ต้นไม้โตไว โตปกติ หรือโตช้า มีอาการใบไหม้ หรืออาการอื่น ๆ ที่ผิดปกติ ไม่เหมือนทุกปีบ้างหรือไม่ หากมีอาการเบื้องต้นดังนี้ ก็อาจจะเท่ากับว่าในพื้นที่ของเราเกิดดินเปรี้ยวแล้วนั่นเอง ดังนั้น ก่อนฤดูเพาะปลูกพืชไร่ของเราแต่ละครั้ง ควรจะเก็บตัวอย่างดินไปวัดค่าความสมบูรณ์ของดินก่อน หากพบเจอดินเปรี้ยวก็จะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อให้การเพาะปลูกต้นไม้ของเราได้ผลงอกงาม ไม่ต้องมานั่งหงุดหงิดใจภายหลัง

เคล็ดลับวิธีแก้ดินเปรี้ยว ง่าย ๆ 

จริง ๆ แล้วปัญหาดินเปรี้ยวแก้ได้ไม่ยากเท่าไหร่ สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก่อนคือ เราต้องลดความเป็นกรด ลดปริมาณสารต่าง ๆ ที่ออกฤทธิ์หรือเป็นพิษต่อดิน วิธีป้องกันการเกิดกรด จะทำให้การปลูกพืชให้ผลผลิตได้เต็มที่ เรามาลองดูวิธีแก้ดินเปรี้ยวง่าย ๆ กันก่อนว่ามีอะไรบ้าง

1. ล้างกรดด้วยน้ำ

ค่า pH ในดินนั้นเป็นค่าที่แสดงความเป็นกรดหรือเป็นด่าง หากดินของเรามีค่า pH ต่ำกว่า 7 เท่ากับว่าดินมีค่าความเป็นกรดสูง วิธีลดกรดสามารถทำได้โดยใช้น้ำล้างดิน ด้วยการปล่อยน้ำเข้าไปในแปลงไม้ แปลงพืช แล้วค่อยทำการระบายออก ทำสัก 2 – 3 ครั้ง โดยควรทิ้งช่วงการระบายน้ำประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ต่อครั้ง และหากต้องการเห็นผล ให้ดินดีในระยะยาวก็ควรทำอย่างต่อเนื่อง

2. ผสมปูนกับหน้าดิน

วิธีนี้เป็นการใช้ปูนผสมลงหน้าดิน โดยการใช้ปูนมาร์ล (Marl) หรือปูนฝุ่น ในอัตรา 1 – 4 ตันต่อ 1 ไร่ ทำได้ด้วยการหว่านปูนลงไปในแปลงของเรา จากนั้นใช้รถไถทำการไถพลิกกลบหน้าดินให้ทั่ว เพื่อให้ปูนและหน้าดินผสมคลุกเคล้ากันให้มากที่สุด ปูนจะช่วยให้ดินสามารถลดความเป็นกรดลงได้ สำหรับจำนวนปูนที่ใช้นั้น ขึ้นอยู่กับค่าความเป็นกรดในดินของเรานั้น ว่ามีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นกัน

3. ใช้น้ำล้างกรดและใช้ปูน พร้อมกับ

เป็นการใช้ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 รวมกัน เพราะการใช้ทั้งสองวิธีไปด้วยกันนั้น จะทำให้ลดอาการดินเปรี้ยวได้ผลดีมาก หรืออาจจะพูดได้ว่าเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุด และการใช้วิธีนี้จะเหมาะกับพื้นที่ หรือหน้าดินที่ถูกทิ้งให้ร้างว่างเปล่าเป็นเวลานาน เนื่องจากจะมีค่าความเป็นกรดรุนแรง

4. ลดปริมาณขยะและกำจัดให้ถูกวิธี

อีกสาเหตุที่ทำให้ดินเปรี้ยวคือปริมาณขยะ เพราะขยะที่ปะปนในดินนั้นเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ดินมีค่าความเป็นกรดมากขึ้น หากทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ก็จะยิ่งทำให้เกิดมลพิษกับดินของเรา จนส่งผลทำให้ดินเสื่อมสภาพ ทำให้ดินขาดคุณภาพ เพาะปลูกอะไรก็ไม่ได้ผลดี ต้นไม้ไม่เจริญเติบโต

หากพบว่าในสวนหรือในแปลงผักผลไม้ของเรา เกิดอาการที่เรียกว่าดินเปรี้ยว ก็ควรต้องเร่งแก้ไขให้ดินกลับมามีสภาพเดิมให้เร็วที่สุด เพราะหากละเลยปล่อยไว้ ดินก็จะยิ่งเสื่อมสภาพลงไปเรื่อย ๆ จนส่งผลเสียต่อเนื่องกับสิ่งอื่น ๆ ตามมา ทั้งพืชผัก ต้นไม้ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ วิธีแก้ดินเปรี้ยว ลดความเป็นกรด เติมธาตุอาหาร ให้สามารถปลูกพืชได้ผลดี ที่เรานำมาฝากกันนั้น คงจะเห็นแล้วว่าสามารถทำได้ง่าย ๆ ไม่ยากเลย และหากจะให้ดี ก่อนปลูกพืชผักทุกครั้ง ก็ควรทำเพื่อป้องกันไว้ก่อน ในระยะยาวก็จะยิ่งส่งผลดีอย่างแน่นอน