บอนไซมะพร้าว

บอนไซมะพร้าว ไม้ประดับที่เป็นทั้งงานอดิเรกและช่วยสร้างรายได้

Facebook

บอนไซมะพร้าว (Coconut Bonsai) เป็นการย่อขนาดของมะพร้าวให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้สามารถปลูกในภาชนะที่กะทัดรัด เหมาะสมกับพื้นที่ในการปลูก โดยการนำลูกมะพร้าวที่แตกยอดใหม่ ๆ มาดูแลและตกแต่งจนทำให้ได้บอนไซมะพร้าวที่มีความสวยงาม ทั้งนี้หลายคนมักปลูกเพื่อเป็นการทำรายได้หรืองานอดิเรกอีกด้วย โดยบริเวณลูกมะพร้าวจะปอกหรือไม่ปอกก็ได้ แต่ถ้าปอกจะสามารถสลักกะลาให้มีลวดลายที่สวยงาม จนสามารถนำมาทำราคาได้สูงกว่าบอนไซมะพร้าวทั่ว ๆ ไป

บอนไซมะพร้าว
www.mgronline.com

ความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้:

บอนไซมะพร้าว เป็นต้นไม้ที่นิยมใช้มาเป็นไม้ประดับ อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าหากบ้านใดที่มีบอนไซมะพร้าวจะมีแต่ความมั่งคั่ง มั่นคง เจริญรุ่งเรือง เนื่องจากบอนไซมะพร้าวจัดเป็นต้นไม้มงคลที่ช่วยเสริมฮวงจุ้ย ทั้งยังเชื่อว่าหากบ้านใดที่ได้ปลูกจะทำให้อายุยืนยาว เนื่องจากมะพร้าวเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นที่มั่นคงและมีอายุยืนยาว แต่ถ้าหากผู้คนในเมืองที่มีพื้นที่บ้านที่ไม่สามารถปลูกต้นมะพร้าวได้ การนำมะพร้าวมาทำเป็นบอนไซซึ่งมีขนาดเล็กกะทัดรัด จึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ต่อผู้ที่อยู่ในเมืองหรือผู้ที่มีพื้นที่ในการปลูกต้นไม้อย่างจำกัด

ควรปลูกบริเวณใดของบ้าน:

บอนไซมะพร้าวเป็นต้นไม้ประดับภายในบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ ด้วยการย่อขนาดของต้นมะพร้าวให้มีขนาดที่กะทัดรัดเหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด หอพัก อพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น ซึ่งนิยมตั้งบอนไซมะพร้าวไว้ที่ใกล้ริมหน้าต่าง หรือบริเวณริมขอบหน้าต่าง หรือแขวนรอบบ้าน ทั้งนี้บอนไซที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมา จะสามารถปลูกในสวนของบ้านได้อีกด้วย ในบางสถานที่ที่ปลูก เพื่อความเป็นสิริมงคลนั้นจะปลูกให้อยู่กลางสถานที่นั้น ๆ เช่น ออฟฟิศ บริษัท เป็นต้น

บอนไซมะพร้าว

ส่วนประกอบของต้นไม้:

ลำต้นบอนไซมะพร้าว: ใช้รากที่แข็งแรงและสมบูรณ์เป็นลำต้นที่ต่อจากลูกมะพร้าวที่นำมาทำบอนไซ

ใบบอนไซมะพร้าว: ใบมะพร้าวเป็นใบประกอบแบบขนนก

ลูกบอนไซมะพร้าว: ใช้ลูกมะพร้าวที่แตกยอดอ่อน สีน้ำตาลคล้ำ อาจจะมีทั้งแบบปอกและไม่ปอก ขึ้นอยู่กับผู้ปลูกหรือผู้เลี้ยง

วิธีการปลูกบอนไซมะพร้าว

นำมะพร้าวที่งอกออกมาแล้วนั้นหรือแตกยอดอ่อนขึ้นยาวสักประมาณ 3 นิ้วหรือเลือกลูกมะพร้าวที่เริ่มมีใบ โดยให้เลือกลูกที่มีความยาวใบประมาณ 20-30 เซนติเมตร นำมาปอกหรือไม่ปอกก็ได้ แต่ให้พิจารณาจากสภาพของรากจะต้องสมบูรณ์ โดยคำนึงจากรากต้นใดที่สมบูรณ์จะช่วยทำให้เจริญเติบโตได้รวดเร็วและสวยงาม เลือกหาภาชนะที่มีรูน้อยก่อนในช่วงแรก เนื่องจากป้องกันไม่ให้รากแทงขดเป็นวงตามรู ถ้ารากขดจะต้องตัดทิ้งทันที ทำให้ต้นมะพร้าวไม่สวยงามและไม่สมบูรณ์เมื่อต้องเปลี่ยนภาชนะใหม่ แนะนำเป็นกระถางดินเผา เนื่องจากเป็นภาชนะที่สามารถเก็บความชื้นได้ดีเยี่ยม เมื่อนำไปปลูกเพื่อสร้างรากจะต้องหมั่นกรีดยอดใบและกรีดเยื่อรอบโคนเพื่อควบคุมรูปทรง จากนั้นเลี้ยงจนแตกยอดแล้วกรีดบริเวณเยื่อเจริญสีน้ำตาลที่หุ้มยอดมะพร้าว 1 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้ปลายยอดม้วนลง เพราะบังคับไม่ให้ยอดเจริญเติบโตมาก ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี รูปทรงของบอนไซมะพร้าวชัดเจนขึ้น โดยสังเกตจากจะมีความสูงประมาณ 1 คืบ จากนั้นก็สามารถย้ายไปปลูกในกระถางหรือภาชนะที่สวยงามเพื่อเลี้ยงเพื่อตกแต่งได้เลย

วิธีการดูแลบอนไซมะพร้าว

แสง: ควรหาบริเวณที่ปลูกที่มีต้นไม้ให้ร่มเงาแต่ยังมีแสงแดดส่องถึงอยู่ รวมไปถึงมีอากาศที่ถ่ายเทสะดวกตลอดทั้งวัน

น้ำ: ต้นบอนไซมะพร้าวควรจะต้องรดน้ำวันละ 1-3 ครั้งโดยประมาณ เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำมาก

ดิน: สามารถให้บอนไซมะพร้าวปลูกลงดินได้ทุกชนิด แต่จะต้องเปลี่ยนดินทุก ๆ ปี หรือควรปลูกดินที่ผสมขุยมะพร้าวและใบก้ามปู

ปุ๋ย: สำหรับปุ๋ยให้ใส่เดือนละ 1 ครั้งหรือถ้าหากต้นบอนไซมะพร้าวมีการเจริญเติบโตได้ดีให้ใส่ปุ๋ย 1 ครั้งต่อ 3 เดือน ให้ใช้ปุ๋ยสูตรทั่วไป คือ 15-15-15

บอนไซมะพร้าว

ประโยชน์ที่ได้จากการทำบอนไซมะพร้าว

1.เป็นต้นไม้ประดับภายในบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ

2. เป็นต้นไม้มงคล ปลูกเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและเสริมฮวงจุ้ย

3. ปลูกเพื่อทำกำไรจากการนำบอนไซมะพร้าวไปจำหน่าย โดยสามารถขายบอนไซมะพร้าวที่มีต้นสวยงามและรูปทรงที่ดี ราคาเริ่มต้นที่ 1,000-3,000 บาท ถ้ามีการทำบอนไซมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มรายได้อย่างมหาศาลให้แก่เราอีกด้วย

4. เป็นงานอดิเรก โดยการทำบอนไซมะพร้าวใช้ระยะเวลาหลายปี มาพร้อมกับการหมั่นดูแลและบำรุงอยู่เสมอ อีกทั้งเมื่อบอนไซมะพร้าวได้รูปทรง การนำมาลงกะลาหรือกระถางแล้วลงลวดลายให้สวยงามก็ทำให้เปลี่ยนเวลาว่างให้มามีประโยชน์ได้อย่างมาก

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม

บอนไซมะพร้าวมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น อาทิ ดุง (จังหวัดจันทบุรี) เฮ็ดดุง (จังหวัดเพชรบูรณ์) โพล (จังหวัดกาญจนบุรี) คอส่า (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) พร้าว (จังหวัดนครศรีธรรมราช) หมากอุ๋น นอกจากนี้มะพร้าวที่สามารถนำมาทำบอนไซได้จะมีสายพันธุ์มะพร้าวดังต่อไปนี้ มะพร้าวนกคุ่ม หมูสีเขียว ทุ่งเคล็ด ปะทิว น้ำหอม น้ำหวาน หมูสีเหลือง ไฟ ตื่นดก นิ่ม กะทิ นาฬิเก มะพร้าวเหล่านี้เป็นมะพร้าวสายพันธุ์ต้นเตี้ยที่เหมาะจะนำมาทำบอนไซได้