Kaset today แนะนำวัตถุดิบอาหารสำหรับโคเนื้อและโคนมที่ราคาดี มีคุณประโยชน์สูง

วัวกินหญ้า

การคัดสรรวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผลผลิตของวัวมีคุณภาพไปด้วย ดังนั้นทาง Kaset today จึงอยากจะมาแนะนำวัตถุดิบสำหรับอาหารวัวที่เรียกได้ว่าครบทุกสารอาหารที่วัวต้องการเลย