ต้นเทียนทอง ต้นไม้แห่งแสงสว่าง เหลืองทองสวยงาม

ชื่อสามัญ หรือชื่อภาษาอังกฤษ Golden dewdrop, Sky flower ,Pigeon berry

ชื่อวิทยาศาสตร์ Duranta erecta L.

ชื่อวงศ์ VERBENACEAE

ชื่ออื่น ๆ เทียนทองคำ,พวงม่วง,เทียนพญาอินทร์

ต้นเทียนทอง ความหมาย
www.myhomemygardening.com

ต้นเทียนทอง ดอกไม้ประดับที่พบเห็นได้ทั่วไป ลักษณะเหมือนกันกับต้นเทียนหยด แตกต่างแค่ต้นมีใบสีเหลืองทองแต่ต้นเทียนหยดใบมีสีเขียวเข้ม ต้นเทียนทองมีดอกงดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีหลากหลายสี ปลูกง่าย มีดอกเร็ว สามารถปลูกได้ทั้งในกระถาง ปลูกลงแปลง ปลูกตามริมรั้ว และอีกมากมาย โดยต้นเทียนทองมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน ประเทศไทยพบเห็นได้ทั่วไป จัดเป็นไม้ประดับใบที่นิยมปลูกชนิดหนึ่ง เนื่องจากให้ใบสีเหลืองทองสวยงาม แตกกิ่ง และใบตลอดทั้งปี นิยมใช้ปลูกเป็นแถวบริเวณหน้าบ้าน ปลูกเป็นรั้วบ้าน ปลูกจัดสวน หรือแนวทางเดิน

ความเชื่อเกี่ยวกับต้นเทียนทอง

มีความเชื่อกันว่า หากบ้านใดปลูกต้นเทียนทองไว้ประจำบ้าน จะทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของบ้านมีความเจริญรุ่งเรือง มีกินมีใช้อย่างไม่ขาด นิยมปลูกเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ใช้ตกแต่งสวนหรือบริเวณที่ต้องการแนวเป็นรั้ว ใช้ปลูกร่วมกับไม้ชนิดอื่นๆ ทําให้สนามหรือสวนดูสวยงามเป็นสัดส่วน อีกทั้งชื่อของเทียนก็เป็นมงคลเพราะเป็นสิ่งที่ให้แสงสว่างที่ชาวไทยโดยเฉพาะชาวพุทธ ใช้ในการบูชาพระรัตนตรัย และใช้ในงานพิธีต่างๆ

ต้นเทียนทองริมรั้ว

ควรปลูกบริเวณใดของบ้าน

การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนโบราณ นิยมปลูกบริเวณหน้าบ้าน หรือทำเป็นแนวรั้วบ้านเพื่อที่จะสร้างจุดเด่นให้กับบ้าน ต้องการแสงแดดอ่อนรำไรจนถึงแสงแดดจัดหรือกลางแจ้ง

ลักษณะทั่วไป

  • ลำต้น ต้นเทียนทองเป็นไม้ประดับขนาดกลาง มีลำต้นสูงได้ถึง 2 เมตร ทรงพุ่มกว้างได้มากกว่า 0.5 เมตร แตกกิ่งตั้งแต่ระดับลำต้นเหนือดิน แตกกิ่งจำนวนมาก ลำต้นมีสีน้ำตาลปนเทา ผิวสากเล็กน้อย กิ่งอ่อนมีสีน้ำตาลดำ กิ่งยาวได้มากกว่า 40 ซม.
  • ใบ แตกออกเป็นคู่อยู่คนละข้างของกิ่ง ระยะห่างแต่ละคู่ประมาณ 1-3 ซม. ขึ้นกับอายุกิ่ง ใบมีลักษณะเรียวรี ยาวประมาณ 5 ซม. กว้างประมาณ 1.5-2.5 ซม. ขึ้นอยู่กับอายุใบ โคนใบ และปลายใบแหลม ใบอ่อนหรือยอดอ่อนบริเวณปลายกิ่งมีสีเหลืองทอง ใบบริเวณโคนกิ่งมีสีเหลืองออกเขียวอ่อน
  • ดอก ออกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่ง 3-5 ช่อ ช่อปลายมีขนาดใหญ่สุด แต่ละช่อประกอบด้วยดอกประมาณ 8-20 ดอก ช่อดอกปลายกิ่งมีจำนวนมากที่สุด แต่ละดอกประกอบด้วยกลีบดอกสีม่วงอ่อน 5 กลีบ แต่ละกลีบยาวประมาณ 2.5 ซม. กว้างประมาณ 1.5 ซม. มีโคนกลีบเชื่อมติดกัน แผ่นกลีบ และขอบกลีบโค้งงอ ปลายกลีบโค้งมน กลางกลีบมีเส้นสีม่วงเข้ม 1 เส้น พาดผ่านจากโคนกลีบถึงปลายกลีบ ตรงกลางดอกมีลักษณะเป็นกรวย ประกอบด้วยเกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย ดอกจะบานจากบริเวณโคนช่อไปหาปลายช่อ
  • ผล และเมล็ด เมล็ด 1 เมล็ด เกิดจากดอก 1 ดอก เมล็ดมีลักษณะทรงกลมขนาดเล็ก ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีเหลืือง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-0.8 ซม. เปลือกหุ้มเทล็ดบาง เมล็ดด้านในมีสีน้ำตาล มีเปลือกเมล็ดแข็ง

ต้นเทียนทอง ดูแล
suphanan1768.blogspot.com

วิธีการปลูก

ต้นเทียนทองเป็นไม้ที่ชอบแสงจึงควรปลูกในที่โล่ง ไม่มีร่มไม้ใหญ่ โดยนิยมปลูกจากต้นกล้าจากการเพาะชำ อายุต้นกล้าประมาณ 2-3 เดือน ก่อนปลูกต้องเตรียมแปลงหรือบริเวณปลูกด้วยการพรวนดิน และกำจัดวัชพืชเสียก่อน ระยะปลูกประมาณ 20-40 ซม. ขึ้นกับขนาด และอายุต้นกล้า วัสดุเพาะใช้ดินร่วนปนทราย หรือใช้ดินผสมขุยมะพร้าว หรือใช้ขี้เถ้าแกลบ(เก่า) นำต้นกล้าปักชำในกระถางหรือปลูกลงแปลง ลึกประมาณ 1-2นิ้ว รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน ถ้าต้องการให้ต้นเทียนเทียงออกรากเร็วใช้ฮอร์โมนเร่งรากช่วยด้วยจะออกราก 100% ประมาณ 15-30 วันก็จะออกรากและแตกยอดใหม่ออกมา ช่วงแรกใช้ปุ๋ยยูเรีย รดบาง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตได้

การขยายพันธุ์

เทียนทองตามธรรมชาติขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด แต่ปัจจุบันการขยายพันธุ์จะนิยมใช้วิธีการปักชำมากที่สุด รองลงมาเป็นการตอน การปักชำจะใช้ขยายพันธุ์ได้ทั้งกิ่งขนาดใหญ่ และกิ่งขนาดเล็ก แต่โดยทั่วไปจะใช้ปลายกิ่งยาวประมาณ 15-20 ซม. ไม่นิยมใช้กิ่งใหญ่ยาว เพราะปักชำติดช้า และโอกาสติดน้อยกว่ากิ่งขนาดเล็ก การปักชำจะปักชำใน ถุงเพาะชำขนาดเล็ก ด้วยการใช้วัสดุเพาะระหว่างดินผสมกับขี้เถ้าแกลบ อัตราส่วนดิน:ขี้เถ้า 1:1 โดยตัดปลายกิ่งยาว 15-20 ซม. นำมาปักชำ และรดน้ำทุกวันพอชุ่ม จากนั้น ประมาณ 15-20 วัน กิ่งจะแตกราก และตั้งตัวได้ และดูแลไปต่อประมาณ 2-3 เดือน ให้แตกกิ่งใหม่ ก่อนนำลงปลูกในแปลง

รั้วต้นเทียนทอง
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

วิธีการดูแลรักษา

ต้นเทียนทองเป็นไม้ที่ชอบแสง และดินชื้นไม่มาก จึงรดน้ำเพียง 2 วัน/ครั้ง พอชุ่ม แต่หากในช่วงฤดูแล้งที่อากาศร้อนจัด ควรรดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะต้นเทียนทองที่มีอายุน้อย ส่วนการใส่ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยคอกเพียงอย่างเดียวหรือใช้เศษใบไม้ ขีเถ้าแกลบโรยโคนต้นเท่านั้น ไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง เพราะจะทำให้ใบมีสีเขียวสดมาก ใบมีสีเหลืองทองน้อยลง รวมถึงการได้รับแสงมากจะทำให้ใบเทียนทองมีสีเขียวมากขึ้น ต้นเทียนทองชอบดินร่วนปนทราย เป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดและต้องการแสงแดดตลอดทั้งวัน จึงเหมาะกับการปลูกภายนอกบ้าน

ประโยชน์และสรรพคุณ

ต้นเทียนทองเป็นไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านไม้ประดับเป็นหลัก เนื่องจากขยายพันธุ์ง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี แตกพุ่ม และใบตลอดปี นิยมใช้ปลูกเพื่อการจัดสวน ปลูกเป็นแถวหน้าบาน ปลูกเป็นรั้ว ปลูกในกระถางบริเวณอาคาร เป็นต้น ต้นเทียนทองนอกจากจะเป็นไม้ประดับแล้วยังถือเป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่าจะช่วยเรียก เงินเรียกทอง การค้าร่ำรวย ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณด้านสมุนไพรอีกมากมาย เช่น

  • ใบ  มีรสขม ฉุน ร้อนน้อย ๆ (อุ่น) ใช้สลายลม ฟอกเลือด ลดบวม แก้อาการปวดตามข้อที่เกิดจากลมขึ้น (Rheumatic fever) ปวดเจ็บเกิดจากถูกกระทบกระแทกหกล้ม แก้ฝีประคำร้อย แผลมีหนอง บิดมูกเลือดและงูกัด
  • ดอก  รสชุ่ม ขม ร้อน ใช้สลายลม ฟอกเลือด ลดบวม แก้ปวด ใช้รักษาปวดข้อ ปวดเอว ปวดท้องก่อนมีประจำเดือน
  • เมล็ด  รสขม ฉุน สุขุม มีพิษใช้กระจายเลือด ขับเสมหะข้น ๆ ขับลูกที่ตายออก ขับประจำเดือน ละลายกระดูก แก้กระดูกหรือก้างปลาติดคอ แก้พิษงูแผลติดเชื้ออักเสบทั้งหลาย แผลไฟไหม้ หรือน้ำร้อนลวก แก้บวมและตับแข็งเป็นลิ่มได้
  • ลำต้น  รสชุ่ม ไม่มีพิษ ใช้ขับลม  ทำให้เอ็นคลายตัว โลหิตหมุนเวียนคล่อง แก้ปวด เหน็บชาจากลมขึ้น และแผลเน่าเปื่อย บวมเป็นพิษ
  • ราก  รสขมชุ่ม มีพิษเล็กน้อย ใช้ฟอกเลือด เปิดเส้นลมปราณ ลดบวม ใช้รักษาอาการปวดกระดูก บวมกล้ามเนื้อ จากลมขึ้นปวดบวมจากหกล้ม หรือถูกตี แก้ก้างปลาหรือกระดูกไก่ติดคอ ตกขาว ตกเลือด
ต้นเทียนทอง ดอกสีม่วง

วิธีและปริมาณที่ใช้

ใบแห้ง 10-15 กรัม (สด 30-60 กรัม) ต้มน้ำกิน ใช้ภายนอกตำพอกหรือต้มเอาน้ำชะล้าง

ดอกแห้ง 2.5-8 กรัม ทำเป็นเม็ดหรือผง  ใช้ภายนอกบดเป็นผงเป่าคอ อุดฟัน

ลำต้นแห้ง 10-15 กรัม ทำเป็นเม็ดหรือผง ใช้ภายนอก ต้มเอาน้ำชะล้าง

รากแห้ง  บดเป็นผง หรือแช่เหล้ากิน ใช้ภายนอกตำพอก

ข้อควรระวัง

เมล็ด เมื่อรับประทานเข้าไป ถ้าเป็นเด็ก ทำให้เด็กเป็นไข้ ม่านตาขยาย ชีพจรเต้นเร็ว ชักและตายได้ เป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ฉะนั้นควรระวังอย่าให้เด็ก รับประทานเมล็ดเข้าไป ส่วนที่เป็นพิษ โปรตีนในเนื้อเมล็ดที่เป็นพิษ ถ้าไม่กัดหรือเคี้ยวเมล็ดให้แตก ก็ไม่เป็นอันตราย หญิงมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน และรากห้ามกินมาก หรือติดต่อกันนาน ๆ หรือบ่อย ๆ จะเป็นอันตรายต่อม้ามและกระเพาะอาหาร

ต้นเทียนทอง ข้อควรระวัง
www.myhomemygardening.com

แหล่งอ้างอิง

kukr2.lib.ku.ac.th
forestinfo.forest.go.th

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้