เตยทะเลหรือต้นลำเจียก ต้นไม้ทนลมแรงและอากาศแล้ง อีกทั้งยังมีสรรพคุณอีกมากมาย

ชื่อภาษาอังกฤษ

Seashore screwpine

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pandanus odorifer (Forssk.) Kuntze

ความหมาย

เตยทะเลลักษณะเป็นทรงพุ่ม จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงของต้นประมาณ 5-6 เมตร ต้นเตยทะเลที่มีดอกเพศผู้จะเรียกกว่า ลำเจียก ส่วนต้นที่มีดอกเพศเมียจะเรียกว่า เตยทะเล

ความเชื่อ

เตยทะเล ภาษาอังกฤษ Seashore screwpine

เตยทะเล ชื่อวิทยาศาสตร์ Pandanus odorifer (Forssk.) Kuntze

ชื่อวงศ์ PANDANACEAE

ชื่ออื่น ๆ มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า การะเกด ลำเจียก (ภาคกลาง), ปะหนัน ปาแนะ (มลายู-นราธิวาส), เกตก์, การเกด, ลำจวน, รัญจวน เป็นต้น

เตยทะเล มีถิ่นกำเนิดตามชายหาดทั่วคาบสมุทรในแถบเส้นศูนย์สูตรรอบโลก โดยพบขึ้นเป็นดงอยู่บนชายหาด ตั้งแต่หมู่เกาะฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไทย คาบสมุทรมลายู ออสเตรเลีย อินเดีย หมู่เกาะฮาวาย โพลินีเซีย และวานูอาตู ในประเทศไทยพบมากบริเวณเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล และหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง เป็นต้น ต้นเตยทะเลและต้นลำเจียกจัดเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลักษณะเป็นทรงพุ่ม มีความสูงของต้นประมาณ 5-6 เมตร ลำต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8-20 เซนติเมตร โคนต้นมีรากอากาศช่วยค้ำจุนลำต้น ต้นเตยทะเลที่มีดอกเพศผู้จะเรียกกว่า ลำเจียก ส่วนต้นที่มีดอกเพศเมียจะเรียกว่า เตยทะเล

เตยทะเล ภาษาอังกฤษ
medthai.com

ควรปลูกบริเวณใดของบ้าน

ต้นเตยทะเลสามารถทนต่อสภาพแวดล้อม น้ำขังแฉะ น้ำเค็ม โรคและแมลงศัตรูพืชได้ดี ต้นเป็นพุ่มใหญ่ มีใบหนาแน่น จึงนิยมนำมาปลูกประดับเป็นรั้วบ้านเพิ่มความสวยงาม และยังปลูกเพื่อบังลมได้อีกด้วย

ลักษณะทั่วไป

 • ลำต้น
  เตยทะเลลักษณะเป็นทรงพุ่ม จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงของต้นประมาณ 5-6 เมตร ลำต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8-20 เซนติเมตร โคนต้นมีรากอากาศช่วยค้ำจุนลำต้น ลำต้นมีลักษณะกลมเป็นสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อน ๆ มีหนามแหลมสั้นกระจายอยู่ทั่วไป
 • ใบ
  ใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียว ออกเรียงสลับเวียนรอบกิ่งที่ปลายกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม ส่วนขอบทั้งสองข้างจะหยักและมีหนามแหลมคม ปลายหนามมีลักษณะโค้งไปทางปลายใบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 10 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1 เมตร เนื้อใบเหนียว ใต้ท้องใบมีแกนกลาง
 • ดอก
  ออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ที่ปลายยอด ปลายกิ่ง หรือออกตามซอกใบ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียจะแยกกันอยู่คนละต้น ดอกเพศผู้มีขนาดเล็กและมีจำนวนมาก ไม่มีกลีบดอก มีกาบรองดอกสีขาวนวล 2-3 กาบ ส่วนดอกเพศเมียเป็นสีเขียว อยู่ติดกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ และมีกาบรองดอกสีเขียว 2-3 กาบ โดยดอกจะเริ่มบานในช่วงเย็นและจะมีกลิ่นหอมฉุน สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี ตามตำราระบุว่าต้นที่มีดอกเพศผู้จะเรียกว่า “ลําเจียก” ส่วนต้นที่มีดอกเพศเมียจะเรียกว่า “เตยทะเล”
 • ผล
  ผลเป็นผลรวมคล้ายผลสับปะรด ลักษณะเป็นรูปกลมหรือขอบขนาน ผลมีลักษณะแข็ง ปลายมีหนามสั้น ๆ ติดกันเป็นกลุ่มแน่น ผลอ่อนเป็นสีเขียวอมขาวแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีส้มหรือสีส้มอมแดง และมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ภายในผลมีเมล็ดลักษณะเป็นรูปกระสวย สามารถออกผลได้ตลอดทั้งปี
เตยทะเลลักษณะ

วิธีการปลูกต้นเตยทะเล

วิธีปลูกเตยทะเลสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีแยกหน่อและเพาะเมล็ด วิธีการแยกหน่อทำได้ในปีที่ 2 ส่วนวิธีการเพาะเมล็ด ทำได้ไม่ยาก แต่ต้องใช้เวลานานกว่าจะมีเมล็ดให้เพาะ การปลูกด้วยการเพาะเมล็ดจะได้ปริมาณจำนวนต้นมากอย่างรวดเร็ว แต่การเติบโตจะช้ากว่า  ต้นเตยทะเลสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความชื้นและมีปริมาณน้ำมาก เช่น ในดินที่อุดมสมบูรณ์ร่วนซุย หรือดินเหนียวปนทรายที่มีการอุ้มน้ำได้ดี ชอบขึ้นอยู่ตามชายน้ำ ชายทะเล ลำคลอง หนอง บึง ที่มีแสงแดดส่องถึง สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่น้ำขังแฉะ น้ำเค็ม และแมลงศัตรูพืชได้ดี ซึ่งวิธีการปลูกมีวิธีดังนี้

 • นำผลรวมมาตั้งทิ้งไว้ หรือจะเอาผลรวมที่สุกแล้วเลยก็ได้
 • นำมาแยกเป็นผลย่อย
 • นำลงดินในกระถาง และไม่ต้องกลบดินลึกจนเกินไป เนื่องจากหากกลบดินลึก ต้นกล้าจะไม่ขึ้น หรือจะกลบดินเพียงครึ่งเมล็ดก็ได้ และจะได้ผลที่ดีกว่า หลังจากนั้นรดน้ำทุกวันประมาณ 2-4 สัปดาห์
 • สังเกตหากมีรากงอกและต้นกล้าแข็งแรง ก็สามารถนำไปปลูกลงดินได้

ข้อดีของต้นเตยทะเล

 • ทนน้ำขังแฉะ น้ำเค็ม มีรากค้ำจุนทำให้ทนต่อลม
 • ชอบแสงแดดจัด
 • ปลูกได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ดินเค็ม หรือพื้นที่ชายน้ำตามแม่น้ำ ชายหาด ลำคลอง หนอง บึง
 • ทนทานต่อสภาพแวดล้อม โรคและแมลงศัตรูพืช
 • ผลกินได้
 • ปลูกคลุมวัชพืชได้ดีเพราะมีใบหนาแน่น
วิธีปลูกเตยทะเล

ประโยชน์และสรรพคุณ

ต้นเตยทะเล สรรพคุณมีสารสกัดหยาบจากลำต้นใต้ดินของต้นลำเจียกสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของถั่วผี ถั่วเขียวผิวดำ ผักกาดหอม และไมยราบยักษ์ได้ ผลสามารถใช้รับประทานได้ ใบนำมาใช้สานเป็นเสื่อและเครื่องใช้ประเภทจักสานได้ เปลือกสามารถนำมาใช้เป็นเชือกได้ นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ ขึ้นได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ดินเค็ม ชายน้ำ ชายหาด ลำคลอง หนอง บึง สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้ออม น้ำขังแฉะ น้ำเค็ม โรคและแมลงศัตรูพืชได้ดี และชาวบ้านชอบปลูกไว้เพื่อบังลม ต้นเตยทะเลสามารถทนต่อลมแรงและอากาศแล้งได้ดี อีกทั้งต้นเป็นพุ่มใหญ่ ใบและต้นมีหนาม จึงใช้ปลูกเป็นรั้วบ้านได้ เพื่อประดับเพิ่มความสวยงามให้กับบ้าน และยังใช้คลุมวัชพืชได้อีกด้วย นอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาแล้ว ต้นเตยทะเลยังมีสรรพคุณทางยาอีกมากมาย คือ ลำต้น ใช้เป็นยาแก้กษัยน้ำเบาพิการ ขับปัสสาวะ แก้โรคเบาหวาน ใบ ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่น รักษาโรคผิวหนัง และแก้หัด ช่อดอกเพศผู้ ใช้ปรุงเป็นยาหอมแก้ลม และยาบำรุงหัวใจ รากใช้เป็นยาแก้พิษโลหิต แก้พิษไข้ ขับเสมหะ ขับปัสสาวะและนิ่ว รากอากาศ ใช้ปรุงเป็นยาแก้ปัสสาวะพิการ และแก้นิ่ว รักษาโรคหนองใน โรคมุตกิด ตกขาว และแก้กษัยไตพิการได้ด้วย

เตยทะเล สรรพคุณ
medthai.com

แหล่งที่มา

http://clgc.agri.kps.ku.ac.th

http://www.rspg.or.th/

อยากให้มีเนื้อหาเรื่องอะไรเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็นอย่างไร เชิญคอมเม้นท์ไว้ได้เลยครับ