ต้นเพชรชมพู ไม้มงคลคุณค่าสูงดั่งอัญมณี

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cordyline termialis “amabils”

ต้นเพชรชมพู เป็นพืชอยู่ในตระกูล LILlACEAE  พรรณไม้พวกเดียวกับหมากผู้หมากเมีย เป็นต้นไม้มงคลขนาดเล็ก มีลำต้นตรงกลมขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 1-3 เมตร ต้นเพชรชมพูมีลักษณะคล้ายกันกับต้นเพชรสายรุ้ง ซึ่งมีลักษณะต่างกับเพชรสายรุ้งตรงที่พื้นใบมีสีเขียวอมเทา ขอบใบแต้มด้วยสีครีมและสีชมพูเข้ม ลากเป็นเส้น เส้นกลางใบมีสีเขียวอ่อน กาบใบมีสีเขียวขลิบด้วยสีชมพูเข้ม ต้นเพชรชมพูมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนทั่ว ๆ ไป เช่น อินเดีย ไทย มาเลเซีย นิยมปลูกเป็นไม้ประดับบริเวณหน้าบ้าน รั้วบ้าน และภายในบ้าน รวมถึงโต๊ะทำงาน นอกจากนี้ต้นเพชรชมพูยังเป็นไม้มงคล สามารถปลูกทั้งในสวนและไม้กระถาง

ต้น หมากผู้หมากเมีย เพชร ชมพู

ความเชื่อเกี่ยวกับต้นเพชรชมพู

คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นเพชรชมพูไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดคุณค่าที่สูง เพราะเพชรคืออัญมณีที่มีค่าสูง เพชรชมพูจึงเป็นของสูงที่มีค่าชนิดหนึ่ง จึงเป็นไม้มงคลนาม โบราณยังเชื่ออีกว่าทำให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขเพราะเพชรชมพูเป็นพรรณไม้เดียวกับหมากผู้หมากเมียซึ่งคนไทยโบราณนิยมปลูกไว้ประจำบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล

ควรปลูกบริเวณใดของบ้าน

ควรปลูกต้นเพชรชมพูไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางใบให้ปลูกในวันอังคาร

ลักษณะทั่วไป

  • ลำต้น ตรงกลมขนาดเล็ก สูงประมาณ 1-3 เมตร ลำต้นสีน้ำตาลมีข้อถี่ตามลำต้นซึ่งเป็นรอยของกาบใบ ลักษณะเป็นรูปหอก
  • ใบ ปลายใบแหลม โคนใบสอบเข้าหาก้านใบ ใบอ่อนจะมีสีเขียวปนขาวและสีชมพูอ่อน เมื่อใบแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีม่วงหรือแดงเข้ม ใบเป็นมันจะแตกใบรวมกันตรงส่วนยอดของลำต้นสลับเป็นวง กลม ก้านใบหรือกาบใบสีแดงเข้ม
  • ดอก ดอกจะแตกออกตรงส่วนยอด ออก ดอกเป็นช่อชูขึ้นมา ดอกมีขนาดเล็กสีขาว
ลักษณะต้นเพชรชมพู
rprp.hwt.co.th

วิธีการปลูก

สำหรับการปลูกต้นเพชรชมพูสามารถทำได้ 2 วิธีคือ การปลูกในกระถาง และการปลูกลงดิน ซึ่งมีวิธีดังนี้

  1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในและภายนอกอาคาร ควรใช้กระถางทรงสูง ขนาด 8-16 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก :     แกลบผุ:ดินร่วนอัตรา 1 : 1 : 1 ผสมดินปลูกควรเปลี่ยนกระถาง1 : 2 ปี/ครั้งเพราะการขยายตัวของทรงพุ่มโตขึ้นและเพื่อเปลี่ยนดินปลูกใหม่ ทดแทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไป
  2. การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนโบราณนิยมปลูกไว้เป็นแนวรั้วรอบบ้านหรือบริเวณสวนหน้าบ้าน ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 1 ผสมดินปลูก

วิธีการขยายพันธุ์

วิธีการที่นิยมและได้ผลดีสำหรับการขยายพันธุ์ต้นเพชรชมพู คือการปักชำ เป็นวิธีที่เริ่มจากการคัดเลือกต้นพันธุ์ที่แข็งแรง โดยเลือกต้นพันธุ์ที่ไม่แก่และอ่อนจนเกินไป ให้สังเกตว่าแม่พันธุ์จะมีกิ่งและเหง้าเป็นจำนวนมาก จากนั้นก็นำมาชำในแปลงเพาะชำหรือในกระถางชำ

วิธีการดูแล

  • แสง ต้องการแสงแดดรำไร หรือแสงแดดปานกลาง
  • น้ำ ต้องการปริมาณน้ำมาก ควรให้น้ำ 3-5 วัน/ครั้ง
  • ดิน ชอบดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย ต้องการความชื้นสูง
  • ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ 5-6 ครั้ง/ปี
การปลูกต้นเพชรชมพู

โรคและศัตรูต้นเพชรชมพู

ต้นเพชรชมพูไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรค เพราะเป็นไม้ที่ทนทานต่อโรคพอสมควร ส่วนแมลงศัตรู คือเพลี้ยหอย โดยจะมีอาการคือ ต้นเพชรชมพูจะถูกดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ยอดอ่อน ใบแห้งสีน้ำตาล และแห้งเหี่ยวในที่สุด

วิธีการป้องกันและการกำจัด

สำหรับวิธีการป้องกันสามารถทำได้คือ รักษาความสะอาดบริเวณแปลงปลูก หรือบริเวณรอบ ๆ กระถาง กำจัดมดที่เป็นพาหะแพร่ระบาด หรือใช้ยาเพื่อกำจัด และวิธีการกำจัดเพลี้ยหอยคือ ตัดกิ่งที่มีเพลี้ยหอยเผาไฟทำลาย ใช้ยาเมธาซีสทอกซ์ เพื่อกำจัด

ประโยชน์ต้นเพชรชมพู

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เป็นไม้มงคล คนรุ่นก่อนเชื่อว่าหากปลูกต้นเพชรชมพูไว้ในบริเวณรั้วบ้าน จะเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ทำให้อยู่เย็นเป็นสุข โดยปลูกลงกระถางเป็นไม้ประดับ หรือปลูกเป็นไม้ประธานสวนหย่อม สร้างสีสันสดใส และให้ความสวยงามแก่สวน หรือบ้าน นอกจากนี้ยังสามารถนำไปวางประดับภายในบ้าน ในห้องต่าง ๆ  และด้วยต้นเพชรชมพูมีขนาดเล็ก จึงได้รับความนิยมนำไปวางบนโต๊ะทำงานด้วยเช่นกัน

แนวโน้มความนิยมต้นเพชรชมพู

ต้นเพชรชมพูได้รับความนิยมปลูกมาตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากมีชื่อที่เป็นสิริมงคล และมีความเชื่อว่าหากปลูกไว้ประจำบ้าน จะทำให้เกิดคุณค่าที่สูง เหมือนดังเพชรที่เป็นอัญมณีที่ค่าสูง ต้นเพชรชมพูยังได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง และยิ่งในปัจจุบันคนหันมาปลูกต้นไม้มงคลกันมากขึ้น ต้นเพชรชมพูจึงจัดว่าเป็นต้นไม้มงคลขนาดเล็กลำดับต้น ๆ ที่ถูกเลือกและนำไปปลูกเพื่อสร้างสีสัน ประดับอาคาร บ้านเรือน หรือในสวนด้วยนั่นเอง

ราคาต้นเพชรชมพู

ปัจจุบันต้นเพชรชมพูมีหลายขนาดให้เราสามารถเลือกซื้อได้ โดยราคาขึ้นอยู่กับสีสันและขนาดของต้น โดยจะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่  30 บาท ไปจนถึงหลักร้อย โดยมีจำหน่ายตามร้านต้นไม้ทั่วไป หรือสามารถหาซื้อได้ที่ตลาดนัดต้นไม้ สวนจตุจักร ทุกวันอังคาร เปิดเวลา 12.00 น. ถึงวันพฤหัส โดยจะปิดประมาณ 18.00 น.  ซึ่งจะมีต้นเพชรชมพูให้เลือกได้ ตั้งแต่ขึ้นขนาดเล็ก ราคาหลักสิบ และหากมีขนาดโตขึ้นมาก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นตามขนาด หากไปวันอังคารจะมีต้นเพชรชมพูให้เลือกมาก และจะได้ต้นที่สวยงาม แข็งแรง

ประโยชน์ต้นเพชรชมพู

แหล่งที่มา

https://rprp.hwt.co.th

https://www.chula.ac.th

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้