ไก่ สายพันธุ์ที่หลากหลายกับเป้าหมายการเพาะเลี้ยงที่แตกต่าง

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่ามนุษย์เรารู้จักการเลี้ยงไก่ไว้เป็นอาหารมานานหลายพันปีแล้ว โดยไก่ที่เพาะเลี้ยงส่วนใหญ่ก็ต่อยอดมาจากไก่ป่าในพื้นที่นั่นเอง และเมื่อผู้คนเริ่มอพยพย้ายถิ่นพร้อมกับมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไก่ก็เกิดการส่งต่อและพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าขณะนี้จะมีฟาร์มขนาดใหญ่ที่ผลิตทั้งไก่เนื้อและไก่ไข่จำนวนมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการของประชากรทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ด้วยผลิตผลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไก่นั้นเป็นแหล่งอาหารที่ให้คุณค่าทางอาหารสูง ทั้งยังมีราคาอยู่ในระดับที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย มันจึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของหลายครัวเรือน

หากมองภาพรวมของวงการเพาะเลี้ยงไก่ก็จะพบว่า ส่วนแบ่งตลาดขนาดใหญ่จะเป็นการเพาะเลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไข่ แต่ก็อย่าลืมว่ามีการเพาะเลี้ยงไก่เพื่อประโยชน์ในด้านอื่นด้วย เช่น ความสวยงาม การกีฬา เป็นต้น จึงยังมีช่องทางการตลาดอีกมากสำหรับการเติบโตของเกษตรที่เริ่มสนใจการปศุสัตว์ไก่ในเวลานี้ เพียงแค่ต้องมองหารูปแบบการเพาะเลี้ยงที่ตรงกับความต้องการและความสะดวกของตัวเอง พร้อมกับรู้จักคัดเลือกสายพันธุ์ไก่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ด้วย

ทำความรู้จักกับไก่

ไก่คือสัตว์ปีกที่อยู่ในวงศ์เดียวกับไก่ฟ้าและนกกระทา นับเป็นแหล่งอาหารประเภทโปรตีนที่สำคัญ และยังเป็นตัวเลือกที่มีราคาจับต้องได้ง่ายสำหรับผู้บริโภคทุกกลุ่มอีกด้วย เดิมทีเรามีการเลี้ยงไก่ในระดับครัวเรือนมานานมากแล้ว มีทั้งแบบที่เลี้ยงไว้กินเนื้อ เลี้ยงไว้เก็บไข่ และเลี้ยงไว้เพื่อการกีฬา ผศ.กร.ประภากร ธาราฉาย ได้ให้ข้อสันนิษฐานไว้ว่า จุดเริ่มต้นของไก่เลี้ยงน่าจะมาจากไก่ป่าสีแดงซึ่งพบได้มากในพื้นที่แถบเอเชีย คล้ายคลึงกับการเลี้ยงสัตว์ในเชิงปศุสัตว์ชนิดอื่น ที่เริ่มจากจับสัตว์ป่ามาทำให้เชื่องแล้วพัฒนาสายพันธุ์จนกลายเป็นสัตว์เลี้ยงไปในท้ายที่สุด ปัจจุบันคาดว่ามีการคัดเลือกและต่อยอดสายพันธุ์ไก่จนมีมากกว่า 60 สายพันธุ์แล้ว แต่สามารถแบ่งกลุ่มตามถิ่นกำเนิดได้ 4 กลุ่มดังนี้ ไก่เมดิเตอร์เรเนียน ไก่เอเชีย ไก่อังกฤษ และไก่อเมริกัน

เลี้ยงไก่
www.lemonfarm.com

ประเภทของไก่

ในส่วนของการเพาะเลี้ยงเราจะแบ่งประเภทไก่โดยยึดเอาลักษณะการใช้ประโยชน์จากไก่เป็นหลัก จึงจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ ไก่ไข่ ไก่เนื้อ และไก่ทวิประสงค์

ไก่ไข่พันธุ์แท้

แม้ว่าไก่ทุกสายพันธุ์จะสามารถให้ผลผลิตเป็นไข่ไก่ได้เหมือนกันหมด แต่ความแตกต่างของไก่ไข่พันธุ์แท้อยู่ที่การพัฒนาให้มีลักษณะทางสายพันธุ์คงที่ ให้ไข่ดก และไข่ที่ได้มีฟองโตตรงตามความต้องการ ซึ่งพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงจะมีเพียงแค่สายพันธุ์เล็กฮอร์นขาวหงอนจักรเท่านั้น

 • พันธุ์เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร
  นี่คือสายพันธุ์หลักสำหรับการเพาะเลี้ยงในกลุ่มไก่ไข่ เพราะเป็นไก่ที่ให้ไข่ดกและมีรอบการออกไข่ค่อนข้างสั้น จัดเป็นไก่ขนาดเล็กที่มีขนสีขาว เมื่อโตเต็มวัยจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1.8-2.9 กิโลกรัม โดยตัวผู้จะมีน้ำหนักมากกว่าตัวเมียเล็กน้อย ไก่พันธุ์นี้จะเริ่มให้ไข่เมื่ออายุได้ราวๆ 4-5 เดือน และสามารถให้ไข่ได้ประมาณปีละ 300 ปี เปลือกไข่ที่ได้มีสีขาวนวลและขายได้ราคาดี คุณกานดา ล้อแก้วมณี และ คุณชลัท ทรงบุญธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ไก่พันธุ์เล็กฮอร์นขาวหงอนจักรถูกจับผสมข้ามสายพันธุ์มากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน เพื่อให้ได้ไก่ที่ผลิตไข่ได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากกว่าเดิม
ไก่ไข่พันธุ์แท้

ไก่ทวิประสงค์ หรือกึ่งเนื้อกึ่งไข่

ไก่ในกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดการผสมผสานจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์เข้าด้วยกัน จึงเป็นไก่ที่เติบโตได้เร็ว มีลำตัวใหญ่เมื่อเทียบกับไก่สายพันธุ์แท้ สามารถให้ผลผลิตได้ทั้งรูปแบบของเนื้อไก่และไข่ไก่

 • พันธุ์โร้ดไอซ์แลนด์เรด
  เดิมทีไก่สายพันธุ์นี้ถูกเลี้ยงไว้เป็นไก่ไข่ แต่ต่อมานิยมเลี้ยงเพื่อผลิตลูกไก่ไข่ลูกผสมมากกว่า เนื่องจากสามารถดูความต่างของสีขนเพื่อคัดแยกเพศของลูกไก่ได้หลังจากอายุลูกไก่ครบ 1 วัน นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการคัดสรรแม่พันธุ์ไก่ไข่อย่างมาก ลักษณะของไก่พันธุ์โร้ดไอซแลนด์เรดจะมีจุดเด่นที่ขนสีน้ำตาลแกมแดง ส่วนปีกและหางมีเหลือบดำผสม มีทั้งแบบหงอนกุหลาบและหงอนจักร แต่คนจะนิยมเลี้ยงแบบหงอนจักรมากกว่า ข้อดีของไก่พันธุ์นี้คือปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ง่ายมาก เมื่อโตเต็มวัยจะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ 2.2-4.0 กิโลกรัม ไข่ที่ได้มีเปลือกสีน้ำตาลขนาดใหญ่ปานกลาง เริ่มให้ไข่รอบแรกที่อายุประมาณ 5 เดือน และให้ไข่ปีละ 280-300 ฟอง
 • พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค
  หลายคนนิยมเรียกไก่สายพันธุ์นี้แบบสั้นๆ ว่า “ไก่บาร์” ลำตัวยาวมีขนสีดำสลับขาวสวยงาม รูปร่างดูค่อนข้างอ้วนป้อม หงอนจักรสีแดงสด เมื่อโตเต็มวัยแล้วจะมีน้ำหนักประมาณ 2.7-4.3 กิโลกรัม พออายุได้ประมาณ 5-6 เดือนก็จะเริ่มให้ไข่รุ่นแรก เปลือกไข่เป็นสีน้ำตาลคล้ายกับไข่ของไก่พันธุ์โร้ดไอซ์แลนด์เรด อัตราการให้ไข่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 220 ฟองต่อปี
ไก่กึ่งเนื้อกึ่งไข่
board.postjung.com

ไก่เนื้อพันธุ์แท้

ไก่เนื้อพันธุ์แท้คือไก่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้สายพันธุ์คงที่ซึ่งให้เนื้อคุณภาพดีในปริมาณที่มากพอ ไก่กลุ่มนี้จึงมักมีลำตัวขนาดใหญ่ อกกว้าง เนื้อแน่น อาจจะให้ไข่มากหรือน้อยก็ได้ แต่มักจะออกไข่รุ่นแรกช้าและมีขนาดเล็ก

 • พันธุ์ไวท์พลีมัทร็อค
  หากนึกถึงไก่เนื้อพันธุ์แท้เมื่อไรก็มักจะมีชื่อสายพันธุ์ไวท์พลีมัทร็อคถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ เสมอ เนื่องจากเป็นไก่ที่มีขนสีขาวล้วนทั้งตัว ผิวหนังอมเหลือง หลังถอนขนเรียบร้อยแล้วจะดูสะอาดสะอ้านกว่าไก่สายพันธุ์อื่น ไก่ที่โตเต็มวัยมีน้ำหนักตัวประมาณ 3.3 กิโลกรัม และให้ไข่สีน้ำตาลได้ประมาณปีละ 150 ฟอง ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้เติบโตได้เร็วและมีขนงอกได้เร็วขึ้นอีกเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ดั้งเดิม
 • พันธุ์คอร์นิช
  ไก่พันธุ์นี้มีลำตัวกว้าง อกกว้าง ปีกแข็งแรง กล้ามเนื้อแน่น ตัวโตเต็มวัยจะมีน้ำหนักได้มากถึง 4.4 กิโลกรัม ปีหนึ่งให้ไข่ได้ราวๆ 150 ฟอง เป็นไข่สีน้ำตาลที่มีเปลือกค่อนข้างบาง สายพันธุ์ดั้งเดิมจะมีเปอร์เซ็นต์การฟักค่อนข้างต่ำ และยังมีความเสี่ยงที่ไข่ไก่จะกลายเป็นอาหารของสัตว์ชนิดอื่นก่อนจะได้ฟักออกมาเป็นตัว ต่อมาจึงมีการปรับปรุงด้วยวิธีผสมไก่พันธุ์คอร์นิชเพศผู้กับไก่เพศเมียสายพันธุ์อื่นๆ จนได้ไข่ที่มีเปอร์เซ็นต์การฟักตัวสูงขึ้น ทั้งยังได้ลูกไก่เนื้อที่มีคุณภาพดีอีกด้วย
 • พันธุ์นิวแฮมเชียร์
  นี่เป็นไก่เนื้อที่ให้ไข่ค่อนข้างดกและมีอัตราการฟักตัวสูงมากด้วย จึงนิยมใช้เป็นแม่พันธุ์ในการผลิตไก่กระทง ไก่ชนิดนี้จะมีขนสีน้ำตาลอ่อนคล้ายเมล็ดเกาลัด ปลายหางอาจมีสีน้ำตาลเข้มถึงเหลือบดำ หงอนจักรสีแดงสดและมีผิวหนังสีเหลือง เมื่อโตเต็มที่แล้วจะมีน้ำหนักอยู่ประมาณ 3.3-3.8 กิโลกรัม
 • พันธุ์ซัสเซ็ก
  เป็นไก่ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษ ลักษณภายนอกค่อนข้างโดดเด่นด้วยมีสายพันธุ์ย่อยที่หลากหลาย ทำให้สีขนที่ได้แตกต่างกันไป บ้างเป็นขนสีน้ำตาลแซมขาว บ้างเป็นขนขาวทั้งตัวแล้วมีส่วนรอบคอกับปลายหางเป็นแซมดำ ไก่พันธุ์นี้มีเนื้อเป็นสีขาวซึ่งได้รับความนิยมมาในกลุ่มผู้บริโภคชาวอังกฤษ เมื่อโตเต็มวัยแล้วจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 3.2-4 กิโลกรัม ออกไข่เป็นฟองขนาดเล็กถึงกลางสีน้ำตาล จำนวน 180-250 ฟองต่อปี
ไก่เนื้อพันธุ์แท้
www.mariosalviato.com.br

ไก่พื้นเมืองไทย        

กลุ่มนี้คือประเภทไก่ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันมากที่สุด เพราะเป็นไก่ที่เริ่มต้นเพาะเลี้ยงในบริเวณบ้านตามชนบทอย่างอิสระ โดยมีความหลากหลายของสายพันธุ์ตามลักษณะพื้นที่ที่อาศัยอยู่ ตัวอย่างของไก่ในกลุ่มนี้ได้แก่ ไก่แจ้ ไก่ชน ไก่ตะเภา เป็นต้น ระหว่างที่เพาะเลี้ยงก็มีการผสมข้ามสายพันธุ์ไปตามธรรมชาติจนเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ วิธีการเรียกชื่อสายพันธุ์แบบไทยนั้นเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากเรียกตามลักษณะภายนอกที่มองเห็นได้ชัดเจน โดยมีการแนะนำสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยที่น่าสนใจเอาไว้ในหนังสือการผลิตสัตว์ปีกของ ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย ดังนี้

 • พันธุ์เหลืองหางขาว
  นี่คือสายพันธุ์ไก่ชนที่มีรูปร่างสูง ช่วงบนกว้าง กล้ามเนื้อแน่น ปากค่อนข้างใหญ่และมีความงุ้มลงเล็กน้อยที่ส่วนปลาย รูปตาเป็นทรงตาเหยี่ยว มีหงอนขนาดเล็กแบบหงอนถั่วหรือหงอนหิน ขนส่วนใหญ่เป็นสีดำและอาจมีสีขาวแซมให้เห็นบ้างบริเวณปีกและส่วนหัว มีสร้อยปีก สร้อยหลัง และสร้อยคอสวยงาม เส้นขนทั้งหมดค่อนข้างยาวและมีความละเอียด เกล็ดแข็งและเดือยมีสีขาวอมเหลือง ลักษณะของไก่ตัวเมียจะคล้ายคลึงกับตัวผู้ทุกประการ แต่ก็มีบ้างบางตัวที่จะมีกระขาว 5 หย่อมเป็นจุดเด่นแตกต่างออกไป
 • พันธุ์ประดู่หางดำ
  ยังคงเป็นสายพันธุ์ไก่ชนยอดนิยมอีกเช่นกัน ลักษณะของไก่พันธุ์นี้คือมีรูปร่างหนาสมส่วน ตัวยาวล่ำสัน กล้ามเนื้อแน่นแข็งแรง ช่วงขาแข็งมาก หงอนด้านบนเป็นหงอนถั่วหรือหงอนหิน ปากใหญ่และงุ้มเล็กน้อยเหมือนนกแก้ว มีสีน้ำตาลแก่ไปจนถึงสีดำ จะถือว่าส่วนปากเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของไก่พันธุ์นี้เลยก็ได้ ขนพื้นเป็นสีดำสนิทแล้วแซมด้วยขนสีประดู่ในรูปแบบของระย้า สร้อยปีก สร้อยหลัง และสร้อยคอ เส้นขนสั้นละเอียด ขนช่วงหางมีสีดำสนิทเป็นมันเงา  ส่วนตัวเมียก็จะคล้ายคลึงกับตัวผู้แต่จะไม่มีสร้อยให้เห็น
 • พันธุ์เขียวกา
  ไก่พันธุ์นี้มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่าไก่พันธุ์เขียวหางดำ หากมองผิวเผินก็จะคล้ายกับพันธุ์ประดู่หางดำ แต่จะไม่มีขนสีประดู่แซม กลับเป็นสีเขียวเข้มในส่วนของสร้อยคอและสร้อยหลังแทน หงอนหินช่วงด้านหน้าค่อนข้างบางและยกสูงตรงช่วงกลางก่อนกดต่ำลงที่ปลายท้ายสุด หากเทียบกันแล้วลำตัวของไก่พันธุ์เขียวกาจะดูเพรียวและปราดเปรียวกว่าไก่พันธุ์ประดู่หางดำ ขนปีกอาจมีสีเขียวปะปนได้ เพียงแต่มีเฉดที่เข้มมากจนเกือบจะกลายเป็นสีดำ นอกจากนี้ส่วนหน้าแข้งและเล็บของไก่ก็เป็นสีดำด้วยเช่นกัน
ไก่พันธุ์เขียวกา
www.ut24hrs.com
 • พันธุ์ประดู่แสมดำ
  เป็นไก่ที่มีรูปร่างค่อนข้างสูงเพรียว ตัวยาว ปากใหญ่สีดำสนิทและมีปลายงุ้มลงเล็กน้อย หงอนถั่วหรือหงอนหินสีแดงสด ไม่ว่าจะเป็นขนพื้นช่วงลำตัว ขนหางพัด ขนหางกระรวย ทั้งหมดล้วนเป็นสีดำสนิท และมีขนแซมเป็นระย้าและสร้อยออกโทนประดู่ดำ ซึ่งเป็นสีน้ำตาลเข้มมันเงา ต้องสะท้อนแสงแดดถึงเห็นการตัดกันของสีขนได้ชัดเจนขึ้น ตั้งแต่หน้าแข้งจนถึงปลายนิ้วเท้าจะเป็นสีเขียวอมดำ
 • พันธุ์ประดู่แดง
  รูปร่างของไก่พันธุ์ประดู่แดงนั้นค่อนข้างสูงโปร่ง ช่วงหลังยาว และมีปีกที่ใหญ่ยาวเช่นเดียวกัน ปากเป็นสีขาวอมเหลืองขนาดไม่ใหญ่มากนักและมีปลายงุ้ม นัยน์ตาขาวอมเหลือง พบได้ทั้งแบบหงอนถั่วและหงอนหิน ลักษณะขนพื้นทั่วตัวกับขนสร้อยทั้งหมดจะคล้ายคลึงกับไก่นกกรดหางดำ ซึ่งเป็นโทนสีน้ำตาลอ่อนสลับดำขลับ ช่วงปลายหางจะเป็นสีดำสนิท ขนหางจะแตกต่างกันไปตามความสมบูรณ์แข็งแรง ยิ่งขนยาวเป็นมันเงาสวยงามเท่าไรก็หมายความว่าไก่ยิ่งแข็งแรงดีเท่านั้น
 • พันธุ์เขียวเลาหางขาว
  สายพันธุ์นี้จะมีลักษณะรูปร่างที่คล้ายกับหัวปลี ที่ด้านบนกว้างและเล็กแคบลงตรงช่วงล่าง ไก่จะมีไหล่ใหญ่และค่อนข้างหนา ลำตัวกลมยาว มีปากเป็นทรงงุ้มสีขาวเหลืองหรือขาวงาช้าง หงอนหินหรือหงอนถั่ว ช่วงตัวและปีกจะมีขนสีดำสนิท ตัวผู้จะมีขนสร้อยเป็นสีเขียวเลา ขนหางกระรวยคู่กลางเป็นสีขาวล้วน ที่เหลือเป็นขนขาวปลายดำ แต่ตัวเมียจะมีเส้นขนที่สั้นกว่า หางทั้งหมดดำสนิท ส่วนแข็งและเล็บจะมีสีน้ำตาลอมเหลืองเหมือนกัน
ไก่พันธุ์เขียวเลาหางขาว
 • พันธุ์นกแดง
  เป็นไก่อีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายทรงปลีกล้วย คือมีลำตัวกลมหนา ช่วงไหล่ใหญ่และลู่เล็กลงไปทางปลายหาง จุดเด่นอยู่ที่มีขอบตา 2 ชั้น นัยย์ตาเป็นสีแดงแจ่มใส ถ้าหงอนไม่เป็นหงอนถั่วก็จะเป็นหงอนหิน 3 แฉก มีปากขนาดใหญ่สีเหลืองอมแดง ขนพื้นมีเฉดสีแดงเข้มทั้งหมดตั้งแต่หัวจรดหาง แม้แต่ก้านขนก็เป็นสีแดงด้วย ตัวเมียจะมีสีขนอ่อนกว่าตัวผู้เล็กน้อย
 • พันธุ์ไก่ขาว หรือไก่ชี
  สำหรับไก่สายพันธุ์นี้มีการสันนิษฐานไว้ตามข้อมูลของกรมปศุสัตว์ว่า อาจเป็นการกลายพันธุ์มาจากไก่พื้นเมืองไทยเลาหางขาวดั้งเดิม ความพิเศษอยู่ที่ขนเป็นสีขาวทั่วทั้งตัว หากเกิดการผสมพันธุ์ระหว่างตัวขนขาวด้วยกัน ลูกไก่ที่ได้ยังยิ่งมีเส้นขนสีขาวสวยงาม จะงอยปากใหญ่ปลายงุ้มและมีสีขาวอมเหลือง หงอนแบบถั่วหรือแบบหินสีแดงสด เดือยและเกล็ดแข้งเป็นสีเดียวกับปาก
 • พันธุ์ไก่ขาวเผือก หรือขาวมุก
  นับเป็นไก่ที่สง่างามและเริ่มหาได้ยากแล้วกับสายพันธุ์ขาวเผือกหรือขาวมุก ลักษณะเฉพาะจะอยู่ที่รูปร่างสูงใหญ่ อกกว้าง บั้นท้ายก็กว้าง ปีกใหญ่ และมีจะงอยปากใหญ่พร้อมมีร่องปากสีขาวอมเหลือง หงอนเป็นหงอนถั่วหรือหงอนหินสีแดง นัยน์ตาเป็นสีดำขลับแล้วล้อมกรอบล้อมดวงตาด้วยสีเหลืองอ่อน ทั้งขนตามลำตัว ช่วงปีก สร้อยปีก สร้อยหลัง และช่วงขาทั้งหมดเป็นโทนสีขาวอมเหลือง
 • พันธุ์ไก่เบญจรงค์
  ไก่เบญจรงค์จะมีรูปร่างสูงใหญ่และสง่างามมาก ช่วงไหล่กับอกกว้าง มีกล้ามเนื้อแน่น ปากใหญ่ปลายงุ้มสีขาวอมเหลือง ความสวยงามและโดดเด่นอยู่ที่ลำตัวซึ่งมีหลากสี คล้ายคลึงกับถ้วยโถที่เป็นงานเบญจรงค์นั่นเอง ตัวอย่างของสีที่พบได้ในไก่ตัวเดียวก็คือ สีขาว สีดำ สีเหลือง สีเขียว สีแดง เป็นต้น การเรียงสีขนก็จะสลับกันไปอย่างอิสระ ส่วนสร้อยคอ สร้อยปีก และสร้อยหลังจะเป็นสีแดงสลับขาวเท่านั้น
ไก่พันธุ์ไก่เบญจรงค์
 • พันธุ์ไก่ฟ้าหลวง
  ดร. สวัสดิ์ ธรรมบุตร กล่าวว่านี่คือไก่พื้นเมืองของชาวเชียงราย เป็นไก่ที่เพาะเลี้ยงกันมากในหมู่บ้านบนที่สูงของเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง ไก่พันธุ์แม่ฟ้าหลวงจะมีรูปร่างอ้วน ปากสั้นสีดำ มีหงอนจักรและตุ้มหูสีแดงอมดำ ถึงจะตัวเล็กแต่มีความแข็งแรงของร่างกายค่อนข้างสูง ตัวผู้มีขนสีดำอมเทาและมีขนสร้อยกับขนระย้าสีเหลืองอ่อน หางด้านท้ายเป็นสีดำทั้งหมด ส่วนสีขนของตัวเมียจะมีความอมเทาน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด
 • พันธุ์ไก่ชี้ฟ้า
  พันธุ์ไก่ชี้ฟ้าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์จากเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แต่เป็นไก่พื้นเมืองของชาวไทยภูเขา ที่มีลักษณะอ้วนเตี้ย ปากสั้น ดูผิวเผินจะมีความคล้ายคลึงกับพันธุ์ไก่ฟ้าหลวงอยู่มาก แค่มีพื้นที่เพาะเลี้ยงที่ต่างกันเท่านั้นเอง ตัวผู้มีขนโดยรวมสีดำอมเทา และตัวเมียก็จะมีขนสีดำทั้งหมด
 • พันธุ์ไก่คอล่อน
  มาถึงไก่พันธุ์พื้นเมืองของทางภาคใต้กันบ้าง ว่ากันว่าเป็นไก่เนื้อที่มีรสชาติอร่อย พบมากที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ นอกจากเลี้ยงเป็นอาหารแล้วก็ยังเป็นไก่ชนของคนในพื้นที่ด้วย ไก่สายพันธุ์นี้มีลำตัวค่อนข้างใหญ่ ไหล่กว้าง มีกล้ามเนื้อมากและดูค่อนข้างแข็งแรง หงอนจักรเป็นสีแดงสด ปากปลายงุ้มขนาดใหญ่ ทั้งตัวเมียและตัวผู้มีขนสีเหลืองทองเหมือนกัน จุดสำคัญคือ ช่วงระหว่างกระเพาะพักถึงหัวจะไม่มีขนเลย
ไก่คอล่อน
www.opsmoac.go.th

ไก่สายพันธุ์ต่างๆ ที่เป็นที่นิยม

นอกจากสายพันธุ์ไก่ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ก็ยังมีสายพันธุ์อื่นที่นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน บ้างก็ดัดแปลงสายพันธุ์มาจากไก่นำเข้า บ้างก็เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้ไก่ที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย เลี้ยงง่ายโตง่าย และใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

ไก่โรดไทย

จุดเริ่มต้นของไก่สายพันธุ์นี้อยู่ที่การนำเข้าไก่โรดไอส์แลนด์เรดของกรมปศุสัตว์ แล้วนำมาปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นไก่ที่มีลำตัวป้อมสั้น ขนเป็นสีน้ำตาลอ่อนไล่เฉดสีกันทั่วทั้งตัว หงอนจักรสีแดง ส่วนปากและช่วงขาเป็นสีเหลือง สามารถให้ไข่ไก่ได้ประมาณปีละ 240 ฟอง ไข่ที่ได้มีเปลือกสีน้ำตาลและมีขนาดปานกลางถึงใหญ่

ไก่โรดไทย
gameslot.casino

ไก่เบตง

แม้จะไม่เคยเลี้ยงไก่และไม่ได้สนใจการเพาะเลี้ยงไก่มาก่อน ก็น่าจะคุ้นชื่อไก่สายพันธุ์ยอดนิยมชนิดนี้อยู่บ้าง เป็นไก่ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ประเทศจีนแล้วเข้ามาในบ้านเราพร้อมกับผู้อพยพรุ่นแรกๆ ต่อมาจึงมีการกลายพันธุ์และพัฒนาต่อโดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา กลายเป็นไก่เลี้ยงง่ายที่สร้างรายได้ไม่น้อย ลักษณะไก่จะมีลำตัวขนาดกลาง ขนสีเหลืองจนถึงสีน้ำตาล หงอนจักร ปากและขาเป็นสีเหลือง ผลิตไข่ได้ปีละ 143 ฟองโดยประมาณ

ไก่เบตง
kasetfocusnews.com

ไก่กระดูกดำ

เอกลักษณ์ของไก่ชนิดนี้ก็คือมีสีดำขลับตลอดทั้งตัว ไม่ว่าจะเป็นส่วนหัว ลำตัว ส่วนหาง หรือแม้แต่กระดูกก็เป็นสีดำเช่นกัน ไก่กระดูกดำเป็นไก่พื้นเมืองทางภาคเหนือ เชื่อว่ามีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน นอกจากเป็นไก่ที่มีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงแล้ว ก็ยังมีอิทธิพลเกี่ยวกับความเชื่ออีกด้วย ปัจจุบันมีการทดสอบเพาะเลี้ยงอยุ่ 3 แห่ง คือโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า สถานีเกษตรหลวงปางดะ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์

ไก่กระดูกดำ

ไก่สีหมอก

ไก่ชนิดนี้เป็นการต่อยอดจากไก่กระดูกดำ คือนำไปผสมกับไก่ประดู่หางดำโดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นผู้ดูแล ผลที่ได้คือ ไก่ชนิดนี้เติบโตได้ค่อนข้างเร็ว เส้นขนสั้นสีดำสนิท กระดูกก็เป็นสีดำเช่นเดียวกัน แต่เนื้อไก่จะมีสีไม่สม่ำเสมอกันทั้งหมด รสชาติเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งลดกลิ่นคาวของไก่ดำพันธุ์ดั้งเดิมไปได้มากทีเดียว

ไก่สีหมอก
doodido.com

ไก่ดำเคยู-ภูพาน

ด้วยแนวคิดของการพัฒนาไก่ดำให้เพาะเลี้ยงได้ง่ายและตอบโจทย์เชิงพาณิชย์ได้ดีขึ้น จึงได้มาเป็นไก่เนื้อดำแต่มีขนสีขาว นอกจากหงอนจักรสีแดงหม่น ช่วงใบหน้าสีแดงหม่น และช่วงขาที่ออกเป็นโทนสีดำเทา ขนส่วนที่เหลือก็เป็นสีขาวทั้งหมด หางค่อนข้างสั้นแต่มีคู่บนสุดที่ยาวโดดเด่นออกมา ไก่ชนิดนี้ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี โตเร็ว เลี้ยงได้ง่ายเหมือนไก่บ้านทั่วไป

ไก่ดำเคยู-ภูพาน
ncab.kku.ac.th

ไก่แดงสุราษฎร์ธานี

ไก่จากแดนใต้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี เป็นไก่ที่มีรูปร่างสูงโปร่ง ขนพื้นบริเวณลำตัวเป็นโทนแดงไล่เฉดสีกันไป มีขนสีดำแซมให้เห็นบ้างประปราย ช่วงหางเป็นขนปลายดำและมีสีขาวแซมเล็กน้อย ปากปลายงุ้มสีเหลืองอ่อน หงอนถั่ว และมีนัยน์ตาสีดำสดใส ให้ไข่ได้ปีละประมาณ 114 ฟอง

ไก่แดงสุราษฎร์ธานี

ไก่พันธุ์สามสาย

ที่มาของไก่ชนิดนี้เป็นไปตามชื่อเรียก คือเกิดจากการผสมไก่สามสายพันธุ์เข้าด้วยกัน เพื่อให้กลายเป็นไก่ไขมันต่ำ เนื้อแน่น ไม่มีกลิ่นคาว ลำตัวไม่สูงมากนัก ช่วงอกกว้าง หงอนจักรสีแดง ขนตั้งแต่ส่วนหัวไปถึงปลายหางเป็นสีดำเหลือบเทา ขาทั้งหมดเป็นสีเทาอ่อน จะงอยปากเล็กงุ้มปลายสีดำปนเหลือง ให้ไข่ได้ประมาณ 220-250 ฟองต่อปี

ไก่พันธุ์สามสาย
farmerspace.co

ไก่โรมัน บราวน์

นี่คือหนึ่งในกลุ่มไก่สายพันธุ์ไฮบริดที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก เป็นการผสมไก่สายพันธุ์คุณภาพที่ได้รับการพัฒนาถึงขีดสุดแล้วเข้าด้วยกัน ไก่จึงแข็งแรง เติบโตเร็ว และมีภูมิต้านทานต่อโรคสูง ไก่โรมัน บราวน์จะมีลำตัวยาวลึกขนาดเล็ก ขนเป็นสีน้ำตาลออกแดง หงอนและเหนียงมีสีแดงเข้มซึ่งตัวเมียจะมีหงอนเล็กกว่าตัวผู้ ส่วนปากและช่วงขาทั้งหมดเป็นสีเหลืองสด ให้ไข่สีน้ำตาลที่มีเปลือกค่อนข้างแข็ง

ไก่โรมัน บราวน์

ไก่เก้าชั่ง

เป็นไก่พื้นเมืองขนาดใหญ่ของภาคใต้ เมื่อโตเต็มวัยแล้วจะมีน้ำหนักได้มากสุด 9 ชั่งตามชื่อของมัน หรือคิดเป็นน้ำหนักประมาณ 5.4 กิโลกรัม โครงร่างของไก่ชนิดนี้ค่อนข้างใหญ่ จึงเคลื่อนไหวได้เชื่องช้าพอสมควร สีขนไม่แน่นอนนักแต่จะออกไปทางโทนน้ำตาลแดงหรือเหลืองอ่อน หงอนเดียวขนาดใหญ่ มีเปอร์เซ็นการออกไข่ค่อนข้างน้อย

ไก่เก้าชั่ง

ไก่ออร์พิงตัน

สำหรับคนที่ชื่นชอบสายพันธุ์ไก่จากอังกฤษ ไก่ออร์พิงตันก็น่าสนใจเหมือนกัน ด้วยรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างใหญ่ ลำตัวอวบอ้วนและมีขนฟูหนา สีขนมีได้หลากหลายเฉด แต่ที่พบได้บ่อยคือสีโทนขาวทั้งหมด โทนสีน้ำตาลเข้มแซมขาว โทนสีเหลืองทอง เป็นต้น หงอนขนาดเล็กกับเหนียงมีสีแดงสด ไข่ที่ได้มีขนาดใหญ่และเปลือกแข็งแรง อัตราการฟักค่อนข้างสูง เป็นไก่ที่เลี้ยงแบบทวิประสงค์ได้ดี

ไก่ออร์พิงตัน
ichi.pro

แหล่งอ้างอิง

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้