ไม้ยืนต้น ขนาดกลาง

บุนนาค หน้า 4 นิ้ว สูง 3.5 – 4 เมตร
7,500.00฿
แก้วมุกดา หน้า 2 นิ้ว สูง 2.5 เมตร พุ่มหนา
5,000.00฿
มะฮอกกานี หน้า 2.5 นิ้ว สูง 2.5-3 เมตร
300.00฿
ปาล์มหางกระรอกหน้า สูง 3-4 เมตร
1,000.00฿1,500.00฿
เกล็ดกระโห้ด่าง สูง 1.7 เมตร
1,500.00฿
แคนา หน้า 4 นิ้ว สูง 2-3 เมตร
2,500.00฿
พุดกุหลาบ ฟอร์มลีลา สูง 1.7-2 เมตร
1,500.00฿
กระดิ่งนางฟ้า หน้า 2 นิ้ว สูง 2.5 เมตร
2,200.00฿
หลิวลู่ลม หน้า 3 นิ้ว สูง 3-4 เมตร
4,500.00฿
มะฮอกกานี หน้า 3 นิ้ว สูง 3-3.5 เมตร (จำกัด)
500.00฿
กันเกรา หน้า 3 นิ้ว สูง 2.5-3 เมตร
5,500.00฿
พุดชมพู สูง 2 เมตร
1,500.00฿
แคนา หน้า 3.5 นิ้ว สูง 2-3 เมตร
2,000.00฿
สารภีทะเล หน้า 2 นิ้ว สูง 2 เมตร
1,600.00฿
หูกระจงแดง 1.5 นิ้ว สูง 2 – 2.5 เมตร
800.00฿
ทองอุไร หน้า 1.5 นิ้ว สูง 2 เมตร
2,000.00฿
ต้นปีบ หน้า 2 นิ้ว สูง 3 เมตร
1,500.00฿
คูนชมพู หน้า 3 นิ้ว สูง 3 เมตร
1,500.00฿2,000.00฿
อินจัน หน้า 3 นิ้ว สูง 4 เมตร ทรงสูง
4,000.00฿
แคนา หน้า 3 นิ้ว สูง 2-3 เมตร
1,700.00฿
มิกกี้เม้าส์ หน้า 2 นิ้ว สูง 1.7 เมตร
3,000.00฿
ต้นศรีตรัง หน้า 2 นิ้ว สูง 2-2.5 เมตร
1,500.00฿
ล่ำซำ ฟอร์มแน่นสวย สูง 2.5- 3 เมตร
5,000.00฿15,000.00฿
ต้นปีบ หน้า 3 นิ้ว สูง 3 เมตร
2,000.00฿
อินทนิล หน้า 4 สูง 4-5 เมตร
2,000.00฿
ชมพูพันธ์ทิพย์ หน้า 3นิ้ว สูง 3-4 เมตร
1,200.00฿
ล่ำซำ หน้า 2-3 นิ้ว สูง 2 เมตร ใหม่
6,000.00฿
ลีลาวดีขาวพวง สูง 2 เมตร
2,500.00฿
พุดกังหัน หน้า 2 นิ้ว พุ่มสูง 2.5 เมตร
2,000.00฿
สนฉัตร ฟอร์มสวย สูง 2-4 เมตร
4,900.00฿12,000.00฿
ต้นปีบทอง หน้า 2 นิ้ว 3.5-4 เมตร
850.00฿
สาธร หน้า 3 สูง 3-4 เมตร
2,000.00฿
แคแสด 2 นิ้ว สูง 2 เมตร
600.00฿
ล่ำซำ หน้า 1.5-2.5 นิ้ว สูง 2-3 เมตร ใหม่
5,000.00฿
หางนกยูงฝรั่งดอกแดง หน้า 4 นิ้ว สูง 4 เมตร
2,000.00฿
พุดกุหลาบ หน้า 2.5 นิ้ว สูง 2 เมตร
3,500.00฿
ไทรใบสัก หน้า 2 นิ้ว สูง 2.5 เมตร
7,500.00฿
มั่งมี หน้า 2.5-3 นิ้ว สูง 3.5-4 เมตร ฟอร์มสวย
5,000.00฿
ปาล์มยะวา สูง 3 เมตร
6,000.00฿
กัลปพฤกษ์ หน้า 1.5 นิ้ว สูง 1.7-2 เมตร
500.00฿
ล่ำซำ หน้า 1.5-2 นิ้ว สูง 1.8-2 เมตร ใหม่
4,000.00฿
บุนนาค หน้า 4 นิ้ว สูง 6 เมตร
8,500.00฿
พุดจีบดอกซ้อน หน้า 2 นิ้ว สูง 2.5 เมตร
3,000.00฿
แก้วเจ้าจอมพันธุ์ 10 ใบ สูง 2 เมตร หน้า 1.5 นิ้ว
3,500.00฿
ลีลาวดี หน้า 2 นิ้ว สูง 1.5-2 เมตร
1,500.00฿
พิกุล หน้า 2.5 นิ้ว สูง 3 เมตร
3,900.00฿
คูน 1 นิ้ว สูง 1.7-2 เมตร
260.00฿
ล่ำซำ หน้า 1-1.5 นิ้ว สูง 1.5-2 เมตร ใหม่
3,500.00฿
คูนสามสี หน้า 3 นิ้ว สูง 3 เมตร
7,600.00฿
ลำดวน หน้า 1 นิ้ว สูง 3 เมตร
1,000.00฿
แก้วลิลลี่ 2 เมตร
1,990.00฿
จำปี หน้า 2.5 นิ้ว สูง 3.5-4 เมตร
2,500.00฿
กันเกราหน้า 3 นิ้ว สูง 3 เมตร
5,000.00฿
มั่งมี หน้า 2.5 นิ้ว สูง 2.5-3 เมตร
5,000.00฿
หูกระจง หน้า 2 นิ้ว
700.00฿
จิกเศรษฐี หน้า 3 นิ้ว สูง 3 เมตร
8,900.00฿
จำปี หน้า 3 นิ้ว สูง 3 เมตร
2,200.00฿
น้ำเต้า หน้า 3-3.5 นิ้ว สูง 2.5-3 เมตร
6,900.00฿
เป็ดแดง หน้า 1.5 นิ้ว สูง 1.5-1.7 เมตร
1,900.00฿
ล่ำซำ ใหม่พุ่มสวย
7,500.00฿12,000.00฿
มั่งมี หน้า 3 นิ้ว สูง 3 เมตร
7,000.00฿
จิกน้ำ 5 นิ้ว สูง 3 เมตร
7,900.00฿
ล่ำซำ หน้า 2 นิ้ว สูง 2-3 เมตร ใหม่
4,800.00฿
บุหงาส่าหรี หน้า 3 นิ้ว สูง 3-4 เมตร
1,600.00฿
กระดิ่งนางฟ้า หน้า 2.5 นิ้ว สูง 2.5 เมตร
2,700.00฿
อโศกเขา หน้า 1.5-2 นิ้ว สูง 2-2.5 เมตร
3,500.00฿
พุดน้ำบุศย์ สูง2 เมตร
990.00฿
ล่ำซำ หน้า 3 สูง 4 เมตร
20,000.00฿
ซิลเวอร์โอ๊คหน้า 2 นิ้ว
2,500.00฿3,500.00฿
พุดกุหลาบ หน้า 3 นิ้ว สูง 2 เมตร
6,000.00฿
ต้นอินจัน สูง 2.5 – 3 เมตร หน้า 1.5 นิ้ว
1,500.00฿
พุดกุหลาบ หน้า 3 นิ้ว สูง 2-2.5 เมตร ฟอร์มสวย
5,000.00฿
แก้วเจ้าจอม พันธุ์ 10 ใบ หน้า 2 นิ้ว สูง 2-2.5 เมตร พุ่มกว้าง
9,900.00฿
พิกุล หน้า 3 นิ้ว สูง 3 เมตร
5,000.00฿
พุดเงินฟอร์มพุ่ม หน้า 2 นิ้ว สูง 1.7 เมตร
3,500.00฿
ซิลเวอร์โอ๊คหน้า 3 นิ้ว
4,000.00฿4,500.00฿
พุดกุหลาบ หน้า 2.5 นิ้ว สูง 1.8 เมตร
2,900.00฿
ต้นอินจัน สูง 2.5 – 3 เมตร หน้า 3 นิ้ว
3,000.00฿
กันเกรา หน้า 2 -2.5 นิ้ว สูง 2.5 เมตร
4,500.00฿
ซิลเวอร์โอ๊คหน้า 2 นิ้ว
2,000.00฿4,000.00฿
พุดกุหลาบ หน้า 2.5 นิ้ว สูง 3 เมตร ทรงพุ่มสวย
6,000.00฿
พุดเงินฟอร์มลีลา หน้า 2 นิ้ว สูง 1.8 เมตร
2,000.00฿
ซิลเวอร์โอ๊คหน้า 4 นิ้ว
5,000.00฿5,500.00฿
ปีบเงิน หน้า 4 นิ้ว สูง 3.5-4 เมตร
3,000.00฿
ประยงค์ หน้า 2 นิ้ว สูง 2 เมตร พุ่มกว้าง
4,500.00฿
กันเกรา หน้า 3 นิ้ว สูง 2.5-3 เมตร ฟอร์มใหญ่
5,500.00฿
ซิลเวอร์โอ๊คหน้า 3 นิ้ว
3,500.00฿4,900.00฿
กัลปพฤกษ์ สูง 1.5 เมตร
280.00฿
มะฮอกกานี หน้า 3 นิ้ว สูง 3-3.5 (ใหม่)
800.00฿
ล่ำซำ หน้า 3 นิ้ว สูง 1.7-3 เมตร ใหม่
9,000.00฿
เสลา หน้า 1 นิ้ว
200.00฿
เหลืองปรีดียาธร หน้า 3 นิ้ว สูง 3 – 4 เมตร
750.00฿
ลำดวนหน้า 2 นิ้ว สูง 2 เมตร
2,500.00฿
กันเกราหน้า 2 นิ้ว สูง 2 เมตร
2,500.00฿
กาหลงแดง ทรงพุ่ม สูง 2 เมตร
3,000.00฿
ชมพูพันธุ์ทิพย์ หน้า 9-10 นิ้ว สูง 6-7 เมตร
9,900.00฿
ล่ำซำ หน้า 3 นิ้ว สูง 2.5-3 เมตร ใหม่
10,000.00฿
แก้วมุกดา หน้า 2 นิ้ว สูง 2.5 เมตร
2,800.00฿
ต้นแสงจันทร์ หน้า 3 นิ้ว สูง 3 – 4 เมตร
2,000.00฿
ลำดวน 3 นิ้ว สูง 2.5 เมตร
3,500.00฿

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกไม้ยืนต้น

ไม้ยืนต้น เป็นไม้ที่มีลักษณะสูงใหญ่ ให้ร่มเงาได้ดี คนไทยจะนิยมปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ที่อยู่อาศัยและยังทนต่อสภาพแวดล้อมในประเทศได้เป็นอย่างดี ในต้นไม้บางชนิดยังสามารถให้ผลผลิตที่นำมารับประทานหรือทำเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคและยังให้ความสวยงามควบคู่กันได้อีกด้วย นอกจากนี้ไม้ยืนต้นบางชนิดสามารถสร้างมูลค่าหรือนำมาเป็นหลักค้ำประกันทางเศรษฐกิจได้ อาทิ ไม้สัก ไม้พะยูง ไม้ประดู่ ไม้ยางนา เป็นต้น ซึ่งไม้เหล่านี้เป็นไม้ที่มีลักษณะดีนิยมนำมาแกะสลัก ทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทำให้มีมูลค่ามากและเป็นที่ต้องการในตลาดค่อนข้างสูง  

การเลือกไม้ยืนต้นมาปลูก สามารถเลือกได้จากลักษณะของต้นไม้ตามความชอบทั้งในเรื่องขนาด ประเภทผลัดใบหรือไม่ผลัดใบ การออกดอก และอีกหลากหลายตามความต้องการของผู้ปลูกและตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดี  โดยจะมีลักษณะของไม้ยืนต้นที่ให้เราได้จำแนกวิธีเลือกออกมามากมาย ดังต่อไปนี้ 

การเลือกปลูกไม้ยืนต้น 

1.การเลือกจากลักษณะต้น 

 ไม้ยืนต้นมีขนาดตั้งแต่เล็ก กลาง ไปจนขนาดใหญ่ที่จะมีความสูงตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป บางชนิดอาจสูงได้มากกว่า 40 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและระยะเวลาในเการเจริญเติบโต ลำต้นหลักจะตั้งตรงทอดสูง แผ่ออกกว้าง และกิ่ง ก้าน ใบ จะขึ้นบริเวณกลางลำต้นไปจนถึงส่วนบนสุดของต้นไม้ สามารถงอกหรือแผ่ขยายได้เรื่อย ๆ เมื่อมีการตัดแต่ง และในส่วนเนื้อไม้จะมีความแข็ง นิยมนำมาแกะสลัก เครื่องเรือนหรือเครื่องจักสาน 

ลักษณะลำต้น 

โดยปกติแล้วไม้ยืนต้นจะมีลำต้นหลักตั้งตรง และมีกิ่งก้านหรือลำต้นที่แทรกขึ้นมาพร้อมกัน อาจทำให้เกิดความโค้งงอในระหว่างการเจริญเติบโตขึ้นได้ เพราะต้องแย่งพื้นที่และสารอาหาร ส่วนความโค้งงอของลำต้นอาจเกิดได้ตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น อย่างการทำบอนไซ ไม้ถักสาน ที่จะมีการดัดลำต้นของไม้ตั้งแต่อายุยังน้อยในอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 

เกร็ดความรู้

การทำบอนไซ เป็นดัดตัดแต่ลักษณะของลำต้นให้มีความโค้งงอ หรือมีรูปร่างลีลาสวยงามผิดไปจากสรีระทางธรรมชาติ โดยจะใช้ลวดนำมาดัดต้นไม้ในรูปทรงต่าง ๆ ที่ชื่นชอบหรือความต้องการของตลาด ถือว่าการทำไม้บอนไซ ไม้ถักสาน ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มักนำมาใช้เป็นไม้ประดับหรือไม้มงคล ทำให้เป็นไม้ที่มีราคาที่ค่อนข้างสูง 

ยกตัวอย่างไม้ยืนต้นนิยมนำมาดัดบอนไซหรือทำไม้ถักสานให้ลำต้นสวยงาม

ศุภโชค

ต้นศุภโชค ไม้มงคลเรียกทรัพย์ มีความสูงได้ 8 – 10 เมตร เรือนยอดโปร่งรูปกลม เป็นไม้ไม่ผลัดใบ ออกดอกเป็นระยะตลอดปีส่งกลิ่นหอมในช่วงเวลากลางคืน ผลคล้ายผลนุ่น ส่วนรากมีระบบรากใหญ่เหมาะแก่การปลูกเป็นพืชอนุรักษ์ต้นน้ำ 

สนใบพาย เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 8-15 เมตร ทรงพุ่มรูปกรวยคว่ำ เป็นไม้ไม่ผลัดใบ ส่วนดอกจะแยกเพศ เพศผู้จะมีสีเหลืองและเพศเมียจะมีสีเขียว สนใบพายเป็นไม้ที่ต้องการน้ำปานกลาง แดดไม่จัดมาก สามารถทนแล้งทนเค็มได้ดี 

ต้นหลิวทอง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มโปร่ง มีความสูงตั้งแต่ 1.5 – 15 เมตร ส่วนลำต้นจะมีเนื้อไม้ที่แข็งแรง ออกดอกเป็นช่อคล้ายกับดอกกระถินและมีผลที่มีขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 -3 มิลลิเมตร 

สนดำญี่ปุ่น เป็นไม้พื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ มีความสูงได้มากกว่า 25 เมตรขึ้นไปหรือมากกว่า 40 เมตร แต่ในความสูงเท่านี้ก็มีอยู่น้อยมาก ส่วนรูปทรงจะลักษณะคล้ายกรวยที่จะมีการเปลี่ยนรูปทรงไปตามอายุที่มากขึ้น สนดำญี่ปุ่นเป็นไม้แรก ๆ ที่นิยมนำมาทำเป็นบอนไซเป็นไม้ประดับที่สวยงามและเพิ่มมูลค่ามากขึ้นได้

  • ลักษณะพุ่ม 

ลักษณะการแตกกิ่งใบในรูปทรงต่าง ๆ ตามการแผ่ขยายของกิ่งก้านที่แตกออกไปอาทิ ทรงพุ่ม ทรงฉัตร ทรงพุ่มแบบแผ่ออก ทรงพุ่มแบบพีระมิดหรือทรงที่เกิดจากการตัดแต่งกิ่งก้านเพื่อความสวยงาม ยกตัวอย่างเช่น

ล่ำซำ เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีลักษณะเรือนยอดเป็นทรงพุ่มกว้างคล้ายรูปสามเหลี่ยม ให้ร่มเงาได้ดีและยังเป็นไม้ที่ทนแดดเหมาะแก่การปลูกในประเทศไทยเป็นอย่างมาก

สนฉัตร มีลักษณะเป็นทรงพุ่มพีระมิด ที่จะมีการแตกกิ่งก้านออกเป็นชั้น ๆ ตัวยอดจะเรียวแหลม เป็นไม้ขนาดใหญ่และสามารถทนแล้งได้เป็นอย่างดี เลือกจากประเภทของต้นไม้ 

ผลัดใบ/ไม่ผลัดใบ 

ไม้ผลัดใบ คือไม้ยืนต้นประเภทที่จะมีการผลัดใบหรือทิ้งใบหมดทั้งต้นตามช่วงฤดูกาล โดยปกติจะมีการผลัดใบในช่วงฤดูใบไม้ร่วง หรือที่ไทยก็มักจะผลัดใบช่วงก่อนเข้าฤดูหนาวเล็กน้อย เพื่อแตกยอดใบหรือออกดอกสะพรั่ง ยกตัวอย่างเช่น 

เหลืองปรีดียาธร เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูงไม่เกิน 8 เมตร ส่วนของใบเป็นทรงรี หนาและแข็ง และใบย่อยจะมีลักษณะคล้ายกับนิ้วมือเรียงสลับกันไป นิยมปลูกประดับสวน มุมอาคาร เพราะมีดอกและใบสวยงาม 

จะออกดอกมากช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม โดยจะทิ้งใบทั้งต้นและออกดอกเหลืองอร่ามสวยงามทั้งต้น

ราชพฤกษ์ เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง สูง 9-15 เมตร มักแตกกิ่งต่ำ ลำต้นค่อนข้างตรง มักจะผลัดใบจนหมดทั้งต้น ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน เพื่อออกดอกเต็มต้นและจะผลิใบใหม่เมื่อเข้าเดือนพฤษภาคม 

ในส่วนของไม้ไม่ผลัดใบ จะไม่มีการผลัดใบใหม่หรือทิ้งใบมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ซึ่งจะมีการหมุนเวียนผลิดอกออกใบเกือบตลอดทั้งปี โดยไม่มีช่วงที่ต้นโกร๋นเลย ยกตัวอย่างเช่น 

แก้วลิลลี่ เป็นไม้พุ่มเตี้ยในตระกูลแก้ว มีลักษณะเป็นพุ่มทรงกลม ใบมีขนาดใหญ่ ผิวเรียบมันเป็นรูปรีปลายแหลม มีดอกสีขาวที่ลักษณะคล้ายดอกลิลลี่ และส่งกลิ่นหอมอบอวล โดยพุ่มใบของต้นนนี้จะขึ้นทึบตลอดปีโดยไม่ทิ้งต้นโกร๋น

แก้วเจ้าจอม เป็นไม้ขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 10-15 เมตร ใบเป็นรูปรีหรือไข่กลับสีเขียวเข้มเป็นมัน ส่วนดอกจะมีช่วงที่ออกมากน้อยต่างกัน โดยจะออกมากช่วงฤดูหนาวและค่อย ๆ ออกน้อยลงในฤดูอื่น ๆ    แต่ก็จะมีดอกและใบหนาทั้งต้นตลอดปีแน่นอน 

โดยปกติแล้วคนก็มักจะนิยมปลูกไม้ไม่ผลัดใบมากกว่าเนื่องจากไม้ผลัดใบจะมีการร่วงหล่นของใบค่อนข้างมากในแต่ละช่วงฤดูกาลทำให้มีการทำความสะอาดบ่อย 

ทองอุไร 2 เมตรพุ่มใหญ่

มีดอกตามช่วงหรือตลอดทั้งปี  

การออกดอกของไม้ยืนต้นมีทั้งออกดอกตลอดปีหรือออกดอกตามช่วงเวลา บางชนิดเราสามารถได้ชื่นชมดอกไม้ที่มีสีสันสดใสได้ตลอดหรือต้องรอให้ถึงวันที่ดอกไม้ผลิบานในช่วงฤดูกาลที่เฝ้าคอย ยกตัวอย่างเช่น

ทองอุไร เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงได้ประมาณ 2-4 เมตร ลำต้นเล็ก ส่วนดอกจะมีลักษณะคล้ายระฆังหรือแตร ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งมีสีเหลืองสด ออกดอกตลอดทั้งปี เป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกและดูแลง่าย ส่วนใหญ่จะนิยมปลูกตามข้างถนนเพื่อความสวยงามและความสบายตาของผู้ใช้รถใช้ถนน 

บุหงาส่าหรี เป็นไม้ขนาดเล็ก สูงได้ประมาณ 3-10 เมตร เป็นทรงพุ่มโปร่ง มีการแตกกิ่งเป็นจำนวนมาก มีช่อดอกสีขาวออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกมีกลิ่นหอมแต่จะยิ่งส่งกลิ่นแรงในช่วงเวลากลางคืนและออกดอกตลอดปี 

เลือกโดยดูระบบรากเป็นหลัก 

การเลือกไม้ยืนต้นจากระบบรากก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากไม้ยืนต้นมีระบบรากที่อาจจะชอนไชก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยได้ จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่อย่างต้นล่ำซำ ต้นราชพฤกษ์ ต้นซิลเวอร์โอ๊ค ต้นกันเกรา เป็นต้น ที่สามารถปลูกใกล้กับบริเวณได้ ระบบรากไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและยังให้ร่มเงาได้เป็อย่างดี 

ส่วนไม้ยืนต้นที่ระบบรากทำลายโครงสร้างบ้าน เช่น 

หูกระจง หน้า 3 นิ้ว

ต้นไทร เป็นไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่เมื่อมีอายุมากขึ้น ไม่ควรปลูกใกล้กับบริเวณที่มีอาคารบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เพราะระบบรากมีการชอนไชสูงที่ส่งผลต่อการทำลายบ้าน กำแพงและกิ่งก้านที่มีการแผ่ขยายทำให้บดบังทัศนียภาพและอาจทิ่มแทงเข้าไปในตัวบ้านได้ 

ต้นหูกระจง เป็นไม้ยืนต้นที่มีรากที่แข็งแรงมากและแผ่ขยายออกข้าง ไม่ควรที่จะปลูกใกล้บริเวณบ้านหรือควรเว้นระยะห่างจากตัวบ้านประมาณ 8 – 10 เมตร ถ้าปลูกใกล้บ้านระบบรากจะชอนไชทำให้พื้นบ้านแตกและทำลายโครงสร้างบ้านในที่สุด 

ต้นโพธิ์ เป็นไม้มงคลที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี แต่ไม่ควรปลูกใกล้กับบริเวณบ้านเพราะมีรากที่แผ่ออกไปไกล สามารถชอนไชจนทำให้ที่อยู่อาศัยเสียหายได้ อีกทั้งต้นโพธิ์มักจะมีน้ำขังตามซอกใบและกิ่งทำให้เกิดเชื้อราที่ทำให้มีปัญหาอื่น ๆ ตามมา 

เลือกจากความมงคล  

ไม้มงคลกับคนไทยเป็นของที่อยู่คู่กันมาเป็นเวลานานเกี่ยวกับการสร้างที่อยู่อาศัยหรือสิ่งก่อสร้าง เมื่อจะมีการก่อสร้างใด ๆ ไม้มงคลเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะขาดไม่ได้ เนื่องจากไม้ยืนต้นนำมาซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่นำพาความสิริมงคลมาสู่พื้นที่อาศัยและคนที่อยู่ในบ้านนั้น ๆ โดยจะนิยมนำไม้ที่มีความเป็นมงคลมาวางศิลาฤกษ์ในพิธีกรรม การวางเสาเอกบ้าน หรือปลูกเพื่อความเป็นมงคลสบายใจของคนในบ้าน 

ไม้ราชพฤกษ์ เชื่อว่าถ้าปลูกในบริเวณที่อยู่อาศัยจะนำความรุ่งเรืองมาสู่พื้นที่นั้น ๆ ถือเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกกันมาก 

ไม้ขนุน เชื่อถ้าว่าปลูกไว้ในบริเวณบ้านจะช่วยเรื่องของความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี 

ไม้ชัยพฤกษ์ เป็นไม้ที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและอิสรภาพ คนไทยเชื่อว่าถ้าหากปลูกต้นนี้ไว้ในบ้านจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้เป็นอย่างดี

ไม้ทองหลาง เชื่อว่าเป็นไม้แห่งความร่ำรวย ค้าขายดีขึ้นหรือหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง 

ไม้ทรงบาดาล ถ้าปลูกไว้จะนำความมั่นคง โชคลาภเข้ามาและได้รับความคุ้มครองจากเทวดาที่คอยปกปักรักษา 

ไม้สัก เป็นไม้ที่มีมูลค่ามากเมื่อมีอายุมากขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นเช่นกัน ส่วนความเชื่อจะนิยมนำมาทำเป็นเสาเอกของบ้านเสริมโชคลาภ ดวงชะตา ทำให้ชีวิตมีแต่ความสิริมงคล 

ไม้พะยูงป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่าจะคอยช่วยพยุงฐานะให้ดีขึ้น คอยหนุนนำให้พบเจอแต่เรื่องดี ๆ อยู่ตลอด

ไม้กันเกรา เชื่อว่าเป็นไม้มงคลที่คอยป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาทำอันตรายหรือขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต

เลือกจากการใช้งาน 

ไม้ยืนต้นนอกจากจะให้ร่มเงาและความร่มเย็นแล้ว ยังมีประโยชน์ในหลายด้านอีกด้วย อาทิ ให้ความสวยงาม สบายตา เป็นที่พักผ่อนจิตใจสำหรับคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาติ ต้นไม้ใบหญ้าอย่างต้น หลิวลู่ลม ต้นล่ำซำ เป็นต้น ประโยชน์ต่อมาสามารถสร้างรายได้จากการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อขยายพันธุ์ ตัดขาย หรือใช้ในการค้ำประกันเงินกู้อย่าง ไม้สัก ไม้พะยูง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ เป็นต้น ซึ่งไม้ยืนต้นเหล่านี้เป็นไม้ที่มีราคาแพง เนื้อไม้สวย เหมาะสำหรับการนำมาทำเป็นเครื่องเรือนหรือแกะสลักในรูปทรงต่าง ๆ และเป็นที่ชื่นชอบสำหรับผู้ที่ต้องการสะสมไม้เนื้อดี หรือไม้ที่มีอายุนาน ไม้โบราณ

จะเห็นได้ว่าไม้ยืนต้นแต่ละชนิดนั้นต่างมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในเรื่องของลำต้น ขนาด ราก การออกดอก หรือการผลัดใบ ไม่ผลัดใบตามฤดูกาลต่าง ๆ ทำให้การเลือกไม้ยืนต้นมาปลูกนั้นมีวิธีที่ไม่ตายตัวและไม่มีถูกหรือผิด ขึ้นอยู่กับความชอบของผู้ปลูกว่าต้องการที่จะปลูกต้นแบบใด บทความนี้จึงมีส่วนช่วยในการตัดสินใจได้ว่า นอกจากความชอบแล้วเรายังต้องคำนึงเรื่องอะไรบ้างเพื่อให้เราได้ต้นไม้ที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับพื้นที่เรามากที่สุด